Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pembangunan mapan (Noraniza Yusoff - 2015) Universiti Utara Malaysia

340 views

Published on

“PEMBANGUNAN MAPAN” BERMAKNA MENGEKALKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, DAN YANG KESEJAHTERAAN ITU BERMAKNA TIDAK HANYA KESEJAHTERAAN SEKARANG, TETAPI KESEJAHTERAAN MERENTASI GENERASI-GENERASI. INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL IALAH NILAI MASA SEKARANG TENTANG ALIRAN KESEJAHTERAAN SETIAP GENERASI.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pembangunan mapan (Noraniza Yusoff - 2015) Universiti Utara Malaysia

 1. 1. PEMBANGUNAN MAMPAN
 2. 2. PRINSIP-PRINSIP THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON THE HUMAN ENVIRONMENT (STOCKHOLM CONFERENCE) DI STOCKHOLM  PENYATAAN PENDAPATATAU KEPERCAYAANTEGAS (UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME ENVIRONMENT FOR DEVELOPMENT,N.D.):  PRINSIP 1  MANUSIA MEMPUNYAI HAKASAS UNTUK KEBEBASAN, KESAMAAN DAN KEADAAN CUKUP KEHIDUPAN, DALAM SATU PERSEKITARAN SATU KUALITI YANG MEMBENARKAN SATU KEHIDUPAN MARTABAT DAN KESEJAHTERAAN, DAN DIA MENANGGUNG SATU TANGGUNGJAWAB FORMAL DAN BERDARJAT UNTUK MELINDUNGI DAN MEMBAIKI PERSEKITARAN BAGI GENERASI SEKARANG DAN MASA DEPAN.
 3. 3.  DALAM HAL INI, DASAR MENGGALAKKAN ATAU MENGEKALKAN FAHAMAN APARTEID (DASAR PEMISAHAN KAUM), PENGASINGAN RAS, DISKRIMINASI, PENJAJAHAN DAN BENTUKYANG LAIN PENINDASAN DAN PENGUASAAN ASING MESTI DIHAPUSKAN.
 4. 4.  PRINSIP 2  SUMBER ALAM BUMI,TERMASUK UDARA,AIR,TANAH, FLORA DAN FAUNA SERTATERUTAMANYA SAMPELWAKIL EKOSISTEM ALAM, MESTI DILINDUNGI BAGI FAEDAH GENERASI SEKARANG DAN MASA DEPAN MELALUI PERANCANGANATAU PENGURUSAN CERMAT, YANG SESUAI.
 5. 5.  PRINSIP 3  KEMAMPUAN BUMI UNTUK MENGELUARKAN SUMBER DAPAT DIPERBAHARUI PENTING (YANG BERHUBUNG DENGAN KEPENTINGAN DAN KEPERLUAN HIDUP) MESTI DIKEKALKAN DAN, PRAKTIKAL, DIPERBAHARUIATAU DIPERBAIKI.
 6. 6.  PRINSIP 4  MANUSIA MEMPUNYAI SATUTANGGUNGJAWAB KHUSUS UNTUK MELINDUNGI DAN SECARA PINTAR MENGURUS WARISAN HIDUPAN LIAR DAN HABITATNYA,YANG MANA ADALAH SEKARANG DENGAN SERIUS MEMBAHAYAKAN OLEH SATU KOMBINASI FAKTOR KURANG BAIK. PEMULIHARAANALAM SEMULA JADI ,TERMASUK HIDUPAN LIAR, MESTI KERANA ITU MENERIMA KEPENTINGAN DALAM PERANCANGAN BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI.
 7. 7.  PRINSIP 5  SUMER BUKAN-DAPAT DIPERBAHARUI BUMI MESTI DIGUNAKAN SEDEMIKIAN UNTUK MENJAGA DAN MENENTANG BAHAYA KEHABISAN MASA DEPAN MEREKA DAN UNTUK MEMASTIKANYANG FAEDAH DARIPADA PEKERJAAN DEMIKIANADALAH DIKONGSI OLEH SEMUA UMAT MANUSIA.
 8. 8.  PRINSIP 6  PEMBUANGAN BAHANTOKSIKATAU BAHANYANG LAIN DAN PELEPASAN HABA, DALAM KUANTITI DEMIKIAN ATAU PENUMPUAN SEBAGAIMANA MELAMPAUI KEMAMPUANALAM SEKITAR UNTUK MENJADIKAN MEREKATIDAK BAHAYA, MESTI DIHENTIKAN SUPAYA MEMASTIKAN YANG KEROSAKAN SERIUS DANTIDAK DAPAT DIUBAH LAGI IALAHTIDAK MENIMPA EKOSISTEM. PERJUANGAN MANUSIA NEGARA-NEGARA MENENTANG PENCEMARAN SEHARUSNYA DISOKONG.
 9. 9.  PRINSIP 7  NEGARA HARUS MENGAMBIL SEMUA LANGKAHWAJAR UNTUK MENGELAKKAN DARIPADA PENCEMARAN LAUT OLEH BAHAN YANGADALAH BERKEMUNGKINAN UNTUK MENCIPTA BAHAYA KEPADA KESIHATAN MANUSIA, KEPADA KEROSAKAN SUMBER HIDUP DAN KEHIDUPAN MARIN, UNTUK MEROSAKKAN KEMUDAHAN ATAU MENGGANGGU DENGAN PENGGUNAAN SAH LAUT.
 10. 10.  PRINSIP 8  PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SOSIAL IALAH PENTING BAGI MEMASTIKAN SATU PERSEKITARAN HIDUP DAN KERJA MENYOKONG BAGI MANUSIA DAN BAGI MENCIPTA KEADAAN DIATAS BUMIYANG ADALAH PERLU BAGI PERBAIKAN KUALITI KEHIDUPAN.
 11. 11.  PRINSIP 9  KEKURANGAN BERSIFAT PERSEKITARAN DIKELUARKAN OLEH KEADAAN KURANG-PEMBANGUNAN DAN BENCANA ALAM MENGEMUKAKAN MASALAH SERIUS DAN BOLEHTERBAIK DIPERBAIKI MELALUI MEMECUT PEMBANGUNAN MELALUI PEMINDAHAN KUANTITI BESAR DAN BANYAK BANTUAN KEWANGAN SERTA BERKENAANTEKNOLOGI SEBAGAI SATU PENAMBAHAN KEPADA USAHA DOMESTIK NEGARA SEDANG MEMBANGUN DAN BANTUAN DEMIKIAN SAMPAI PADA WAKTUNYA SEBAGAIMANA MUNGKIN DIPERLUKAN.
 12. 12.  PRINSIP 10  BAGI NEGARA SEDANG MEMBANGUN, KESTABILAN HARGA DAN PEROLEHAN CUKUP BAGI KOMODITI PRIMER DAN BAHAN MENTAHADALAH PENTING UNTUK PENGURUSAN BERSIFAT PERSEKITARAN, SEJAK FAKTOR EKONOMI DAN JUGA PROSES EKOLOGI MESTI DIAMBIL KIRA.
 13. 13.  PRINSIP 11  DASAR BERSIFAT PERSEKITARAN SEMUA NEGARA HARUS MENINGGI DAN BUKAN BERKENAAN DENGAN KERUGIAN MENJEJASKAN POTENSI PEMBANGUNAN SEKARANG ATAU MASA DEPAN NEGARA SEDANG MEMBANGUN, DANTIDAK HARUS MEREKA HALANG PENCAPAIAN KEADAAN HIDUP LEBIH BAIK BAGI SEMUA, DAN LANGKAH SESUAI SEHARUSNYA DIAMBIL OLEH NEGARA DAN ORGANISASIANTARABANGSA DENGAN SATU PANDANGAN UNTUK MENCAPAI PERSETUJUAN PADA MESYUARAT EKONOMI KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSAWAJAR SEBAGAIAKIBAT HASIL DARIPADA PEMAKAIAN UKURAN BERSIFAT PERSEKITARAN.
 14. 14.  PRINSIP 12  SUMBER-SUMBER SEHARUSNYAADA UNTUK MEMELIHARA DAN MEMBAIKI PERSEKITARAN, MEMPERTIMBANGKAN KEADAAN-KEADAAN DAN KEPERLUAN-KEPERLUAN KHUSUS NEGARA-NEGARA SEDANG MEMBANGUN DAN MANA-MANA KOSYANG MANA MUNGKIN MUNCUL DARIPADA MENGGABUNGKAN PERLINDUNGAN-PERLINDUNGAN BERSIFAT PERSEKITARAN MEREKA KE DALAM PERANCANGAN PEMBANGUNAN MEREKA DAN KEPERLUAN BAGI MEMBUAT SEDIA KEPADA MEREKA, DI ATAS PERMINTAAN MEREKA, BANTUANTEKNIKAL DAN KEWANGAN ANTARABANGSATAMBAHAN BAGITUJUAN INI.
 15. 15.  PRINSIP 13  SUPAYA MENCAPAI PENGURUSAN SUMBER-SUMBER LEBIH RASIONAL DAN DEMIKIAN UNTUK MEMBAIKI PERSEKITARAN, NEGARA-NEGARA HARUS MENGAMBIL SATU PENDEKATAN BERSEPADU DANTERSELARAS KEPADA PERANCANGAN PEMBANGUNAN MEREKA SEHINGGA MEMASTIKANYANG PEMBANGUNAN IALAH SESUAI DENGAN KEPERLUAN UNTUK MELINDUNGI DAN MEMBAIKI PERSEKITARAN BAGI FAEDAH PENDUDUK MEREKA.
 16. 16.  PRINSIP 14  PERANCANGAN RASIONAL MENGANDUNGI SATU ALAT PENTING BAGI MENYESUAIKAN MANA-MANA KONFLIK DI ANTARA KEPERLUAN-KEPERLUAN PEMBANGUNAN DAN KEPERLUAN MELINDUNGI DAN MEMBAIKI PERSEKITARAN.
 17. 17.  PRINSIP 15  PERANCANGAN MESTI DIGUNAKAN KEPADA PETEMPATAN-PETEMPATAN MANUSIA DAN PEMBANDARAN DENGAN SATU PANDANGAN UNTUK MENGHINDARI KESAN-KESAN KURANG BAIK PADA PERSEKITARAN DAN MEMPEROLEHI FAEDAH-FAEDAH SOSIAL, EKONOMI DAN BERSIFAT PERSEKITARAN MAKSIMUM BAGI SEMUA. DALAM HAL INI PROJEK- PROJEK YANG BERMATLAMAT BAGI PENGUASAAN PENJAJAH DAN BERSIFAT PERKAUMAN MESTI DITINGGALKAN.
 18. 18.  PRINSIP 16  POLISI-POLISI SECARA DEMOGRAFIYANG MANAADALAH TANPA PRASANGKA KEPADA HAK-HAK MANUSIAASAS DANYANG MANAADALAH DIANGGAP SESUAI OLEH KERAJAAN-KERAJAAN BERKAITAN SEHARUSNYA DIGUNAKAN DALAM KAWASAN-KAWASAN/WILAYAH- WILAYAH ITU DI MANA KADAR PERTUMBUHAN PENDUDUK ATAU PENUMPUAN-PENUMPUAN PENDUDUK MELAMPAUADALAH KEMUNGKINAN MEMPUNYAI KESAN-KESAN KURANG BAIK/MERUGIKAN PADA PERSEKITARANTENTANG PERSEKITARAN MANUSIA DAN HALANG PEMBANGUNAN.
 19. 19.  PRINSIP 17  INSTITUSI-INSTITUSI KEBANGSAAN SESUAI MESTI DIPERTANGGUNGJAWABKAN DENGANTUGAS PERANCANGAN, MENGURUS ATAU MENGAWAL SEMBILAN (9) SUMBER-SUMBER BERSIFAT PERSEKITARAN NEGARA-NEGARA DENGAN SATU PANDANGAN UNTUK MENINGGIKAN KUALITI BERSIFAT PERSEKITARAN.
 20. 20.  PRINSIP 18  SAINS DANTEKNOLOGI, SEBAHAGIAN SUMBANGAN MEREKA KEPADA PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SOSIAL, MESTI DIGUNAKAN UNTUK PENGECAMAN, PENGHINDARAN DAN KAWALAN RISIKO-RISIKO BERSIFAT PERSEKITARAN DAN PENYELESAIAN MASALAH-MASALAH BERSIFAT PERSEKITARAN DAN BAGI KEBAIKAN BERSAMA UMAT MANUSIA.
 21. 21.  PRINSIP 19  PENDIDIKAN DALAM HAL-HAL BERSIFAT PERSEKITARAN, BAGI GENERASI MUDA DAN JUGA DEWASA, PEMBERIAN PERTIMBANGAN WAJAR KEPADA KURANG BERNASIB BAIK, IALAH PENTING SUPAYA MELEBARKANASAS BAGI SATU PENDAPAT MENYEDARKAN DAN KELAKUAN BERTANGGUNGJAWAB OLEH INDIVIDU-INDIVIDU, SYARIKAT-SYARIKAT DAN KOMUNITI-KOMUNITI DALAM MELUNDUNGI DAN MEMBAIKI ALAM SEKITAR DALAM DIMENSI MANUSIA PENUH-NYA.
 22. 22.  IA ADALAH JUGA PENTING YANG MEDIA MASSA KOMUNIKASI-KOMUNIKASI MENGHINDARI DARI MENYUMBANG KEPADA KEMEROSOTAN PERSEKITARAN, TETAPI, SEBALIKNYA MENYEBARKAN MAKLUMAT TENTANG SATU BERSIFAT PENDIDIKAN ALAM SEMULA JADI TENTANG KEPERLUAN UNTUK MERANCANGKAN DAN MEMPERBAIKI ALAM SEKITAR SUPAYA MEMBOLEHKAN MAL (A COMBINING FORM MEANING“BAD,” “WRONGFUL,”“ILL,”OCCURRING ORIGINALLY IN LOANWORDS FROM FRENCH ( MALAPERT );ONTHIS MODEL,USED INTHE FORMATION OF OTHERWORDS (DICTIONARY.COM, 2010)) MEMBANGUN DALAM SEGALA HAL.
 23. 23.  PRINSIP 20  PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN SAINTIFIK DALAM KONTEKS MASALAH-MASALAH BERSIFAT PERSEKITARAN, KEDUA-DUA KEBANGSAAN DAN MULTINASIONAL, MESTI DIGALAKKAN DI SEMUA NEGARA-NEGARA, TERUTAMANYA NEGARA-NEGARA SEDANG MEMBANGUN.
 24. 24.  ALIRAN BEBASTENTANG MAKLUMAT SAINTIFIK MODEN DAN PEMINDAHAN PENGALAMAN MESTI DISOKONG DAN DIBANTU, UNTUK MEMUDAHKAN PENYELESAIAN MASALAH-MASALAH BERSIFAT PERSEKITARAN; TEKNOLOGI-TEKNOLOGI BERSIFAT PERSEKITARAN SEHARUSNYAADA KEPADA NEGARA-NEGARA SEDANG MEMBANGUN PADA ISTILAHYANG MANA BOLEH MENGGALAKKAN PENYEBARAN LUAS MEREKATANPA MEMBENTUK SATU BEBAN EKONOMI PADA NEGARA- NEGARA SEDANG MEMBANGUN.
 25. 25.  PRINSIP 21  PIAGAM PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU DAN PRINSIP-PRINSIP UNDANG-UNDANG ANTARABANGSA MENYATAKAN NEGARA-NEGARA MEMPUNYAI HAK BERDAULAT UNTUK MENGGUNAKAN SUMBER-SUMBER MEREKA SENDIRI MENURUT DASAR-DASAR BERSIFAT PERSEKITARAN MEREKA SENDIRI, DANTANGGUNGJAWAB UNTUK MEMASTIKANYANGAKTIVITI-AKTIVITI DI DALAM BIDANG KUASA MEREKAATAU KAWALANTIDAK MENYEBABKAN KEROSAKANALAM SEKITAR NEGARA- NEGARA LAINATAU KAWASAN-KAWASAN DI SEBALIK BATASAN BIDANG KUASA KEBANGSAAN.
 26. 26.  PRINSIP 22  NEGARA-NEGARA HARUS BEKERJASAMA UNTUK MEMBANGUN UNDANG-UNDANG ANTARABANGSA MENGENAI TANGGUNGJAWAB DAN PAMPASAN BAGI MANGSA-MANGSA PENCEMARAN DAN KEROSAKAN BERSIFAT PERSEKITARAN LAINYANG DISEBABKAN OLEH AKTIVITI-AKTIVITI DI DALAM BIDANG KUASAATAU KAWALAN NEGARA-NEGARA DEMIKIAN KE KAWASAN- KAWASAN DI SEBALIK BIDANG KUASA MEREKA.
 27. 27.  PRINSIP 23  TANPA PRASANGKA KEPADA KRITERIA PIAWAI YANG AKAN DITENTUKAN DI PERINGKAT KEBANGSAAN KOMUNITI ANTARABANGSA BERSETUJU IAAKAN MENJADI PENTING DALAM SEMUA KES-KES DALAM MEMPERTIMBANG SISTEM-SISTEM NILAI-NILAI LAZIM DI SETIAP NEGARA, DANTAKAT DAPATTIDAKNYA DITERAPKAN PIAWAI YANG MANA SAH BAGI KEBANYAKAN NEGARA-NEGARA MAJUTETAPI YANG MUNGKINTIDAK SESUAI DAN KOS SOSIALTIDAKWAJAR BAGI NEGARA-NEGARA SEDANG MEMBANGUN.
 28. 28.  PRINSIP 24  HAL-HALANTARABANGSA BERKENAAN DENGAN PERLINDUNGAN DAN PERBAIKANALAM SEKITAR SEHARUSNYA DITANGANI DALAM SATU SEMANGAT KERJASAMA OLEH SEMUA NEGARA-NEGARA, BESAR DAN KECIL, PADA SATU KEDUDUKAN SAMA.  KERJASAMA MELALUI PENYUSUNAN-PENYUSUNAN BERBILANG HALA (MULTILATERAL)ATAU DUA HALA (BILATERAL)ATAU LAIN CARA SESUAI IALAH PENTING KEPADA KAWALAN DENGAN BERKESAN, MENGHALANG, MENGURANG DAN MENGHAPUSKAN KESAN-KESAN BERSIFAT PERSEKITARANYANG SUKAR DISEBABKAN AKTIVITI-AKTIVITI DILAKUKAN DALAM SEMUA SFERA, SEDEMIKIAN LAPORAN WAJAR DIAMBIL UNTUK KEDAULATAN DAN KEPENTINGAN SEMUA NEGARA.
 29. 29.  PRINSIP 25  NEGARA-NEGARA HARUS MEMASTIKANYANG ORGANISASI-ORGANISASIANTARABANGSA MEMAINKAN SATU PERANANTERSELARAS, CEKAP DAN DINAMIK BAGI PERLINDUNGAN DAN PERBAIKANALAM SEKITAR.
 30. 30.  PRINSIP 26  MANUSIA DAN PERSEKITARANNYA MESTI MENGELAKKAN KESAN-KESAN SENJATA-SENJATA NUKLEAR DAN SEMUA LAIN-LAIN CARA-CARA KEMUSNAHAN MASSA (BESAR-BESARAN).  NEGARA-NEGARA MESTI BERUSAHA UNTUK MENCAPAI PERSETUJUAN SEGERA, PADA BADANANTARABANGSA YANG BERKAITAN,TENTANG PENGHAPUSAN DAN KEMUSNAHAN SEPENUHNYA SENJATA-SENJATA DEMIKIAN.
 31. 31. KESIMPULAN  PARTHA DASGUPTA (2007):  “PEMBANGUNAN MAPAN” BERMAKNA MENGEKALKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, DAN YANG KESEJAHTERAAN ITU BERMAKNATIDAK HANYA KESEJAHTERAAN SEKARANG, TETAPI KESEJAHTERAAN MERENTASI GENERASI- GENERASI.  INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL IALAH NILAI MASA SEKARANGTENTANGALIRAN KESEJAHTERAAN SETIAP GENERASI.

×