Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pel. 1 memohon keampunan dan rahmat allah

4,602 views

Published on

 • Be the first to comment

Pel. 1 memohon keampunan dan rahmat allah

 1. 1. MEMOHON KEAMPUNAN DAN RAHMAT DARI ALLAH
 2. 2. SURAH AL-A’ARAF : AYAT 23
 3. 3. MAKSUDNYA : Kedua-duanya ( Adam dan Hawa )berkata : “ Wahai Tuhan kami! Kamitelah menzalimi diri sendiri dan jikaEngkau tidak mengampuni kami danmemberi rahmat kepada kami, nescayakami termasuk orang yang rugi. “
 4. 4. LATAR BELAKANG AYAT Ayat lafaz penyesalan Nabi Adam danHawa memohon maaf atas perbuatanmereka kerana memakan buah khuldilarangan ALLAH SWT selepasdiperdaya oleh Iblis hinggamenyebabkan mereka dihukum keluardari syurga dan turun ke dunia.
 5. 5. MAKSUD ZALIM TERHADAP DIRI SENDIRIOrang yang melakukandosa, melanggarhukum syarak,melakukan sesuatuperkara bukan padatempatnya danmendedahkan dirimereka kepadakemurkaan dan azabALLAH SWT.
 6. 6. JENIS-JENIS ZALIM1. ZALIM KEPADA ALLAH SWT - Menyekutukan ALLAH SWT
 7. 7. 2. ZALIM TERHADAP DIRI SENDIRI - Iaitu melakukan perbuatan syirik dan kufur.
 8. 8. 3. ZALIM SESAMA MANUSIA. - Iaitu membuli kawan, mencaci dan mencerca mereka.
 9. 9. 4. ZALIM TERHADAP ALAM SEKITAR - Iaitu dengan cara melakukan pencemaran terhadap alam sekitar.
 10. 10. KESAN BERBUAT ZALIM1. DIRI SENDIRI -Berdosa dan dimurkai ALLAH. -Dibenci masyarakat.2. MASYARAKAT -Kejahatan berleluasa. -Negara mundur. -Rakyat tertindas.3. ALAM SEKITAR -Bencana alam. -Mengancam kehidupan flora dan fauna.
 11. 11. MAKSUD KEAMPUNAN ALLAH SWTPenghapusan dosaoleh ALLAH SWTkepada hamba yangberdosa danmemohon taubatkepadanya.
 12. 12. LANGKAH-LANGKAH MEMOHON KEAMPUNAN ALLAH1-Mengaku kesalahan.2-Menyesal atas apa yang dilakukan.3-Berazam dan berjanji tidak ulangi.4-Tidak berputus asa.5-Bertaubat.
 13. 13. CARA MENDAPAT RAHMAT ALLAH SWT1-Berlaku adil terhadap orang lain.2-Ikhlas bertaubat dan berazam tidak akan mengulangi dosa yang telah dilakukan.3-Melaksanakan ibadat dengan ikhlas dan sempurna.4-Membelanjakan harta di jalan ALLAH semasa senang ataupun susah.5-Berkasih sayang sesama anggota keluarga dan masyarakat.
 14. 14. PENGAJARAN AYAT1. Mengaku kesalahan dan menyesali dosa yang telah dilakukan ialah sifat terpuji.2. Orang yang beriman wajib mencontohi taubat yang dilakukan oleh Nabi Adam.3. Orang yang beriman hendaklah berwaspada dengan godaan syaitan.4. Keampunan suatu rahmat Allah kepada hambaNya.

×