2015 RPT + PPPM Tingkatan 2 Geografi

9,967 views

Published on

Rancangan Pelajaran Tingkatan 2 Geografi + PPPM

0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,967
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
105
Actions
Shares
0
Downloads
272
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2015 RPT + PPPM Tingkatan 2 Geografi

 1. 1. 2015 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA SMK SERI PERAK TELUK INTAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN & PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS 2015 GEOGRAFI TINGKATAN 2 Disediakan Oleh : PN. HJH. NORAINI BT. HASBOLLAH GURU CEMERLANG GEOGRAFI SMK SERI PERAK, TELUK INTAN. (ainihass@gmail.com) Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan. 1
 2. 2. 2015 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara." MATLAMAT KURIKULUM GEOGRAFI Kurikulum Geografi membolehkan murid memahami fenomena geografi berfokus kepada negara Malaysia dan hubungannya dengan negara-negara lain supaya dapat melahirkan murid yang berilmu, bertanggungjawab, bersyukur dan mengenali serta mencintai negara Malaysia. OBJEKTIF KURIKULUM GEOGRAFI Kurikulum Geografi Sekolah Menengah membolehkan murid: 1. Menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala, dan jarak dalam organisasi ruangan. 2. Mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampaikan data geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatif. 3. Memberi pendapat secara kreatif dan kritis, mengenal pasti dan mengkaji masalah semasa daripada aspek geografi serta membuat keputusan dengan bertanggungjawab. 4. Menjelaskan fenomena alam dan saling kaitannya dengan manusia berasaskan taburan dan pola-pola yang wujud di negara Malaysia dan negara-negara lain 5. Mengenal pasti cara hidup dan budaya pelbagai komuniti di negara lain serta menghargai ciri-ciri persamaan dan kelainannya dengan negara Malaysia. 6. Memerihalkan keadaan saling memerlukan dalam sistem alam, kegiatan ekonomi, sosial dan politik antara satu negara dengan negara lain. 7. Menerangkan kesan kegiatan manusia ke atas alam sekitar serta penting menguruskan alam dan sumber dengan bertanggungjawab dan bijaksana. 8. Mengenali, menghargai dan berbangga terhadap ciri-ciri geografi negara Malaysia yang istimewa dan unik. 9. Menggabungjalin pelbagai fakta geografi dan dapat membuat kesimpulan yang rasional. 10. Mensyukuri dan mencintai alam, bersederhana dan bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan dan peka terhadap perasaan serta keperluan orang lain. Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan. 2
 3. 3. 2015 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA PENDAHULUAN Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. TAFSIRAN o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu. o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai. o Evidens Murid : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor. Instrumen : Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain. o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali. Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan. 3
 4. 4. 2015 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA TAFSIRAN BAND GEOGRAFI TINGKATAN 2 BAND PERNYATAAN BAND PERNYATAAN STANDARD / TAFSIRAN 1 TAHU Mengetahui konsep, prinsip geografi dan kemahiran geografi. 2 TAHU DAN FAHAM Mengetahui dan memahami konsep, prinsip geografi dan kemahiran geografi. 3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Memahami dan mengapplikasikan konsep, prinsip geografi dan kemahiran geografi. 4 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB Mengaplikasikan pengetahuan geografi dan kemahiran geografi untuk menganalisis, mensintesis dan menilai maklumat geografi. 5 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI Menggabungjalin pengetahuan dan kemahiran geografi untuk membuat penilaian / kesimpulan yang rasional dan boleh menganalisis impak kegiatan manusia terhadap alam sekitar serta mengamalkan penjagaannya secara bijaksana. 6 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI Mengkaji dengan mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampaikan data dan maklumat geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatif. Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan. 4
 5. 5. 2015 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Band Deskriptor / Evidens MBM/KBAT/ i-THINK M1 – M2 5 - 16 Jan. 2015 1. kedudukan Kedudukan Garisan Tarikh Antarabangsa (GTA) Garisan Meredian Pangkal (GMP) Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan latitud dan longitud serta mengenal zon waktu. -Mengenal latitud dan longitud U/PATRIOTISME Mencintai negara NILAI Ketepatan Band 1 Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan dengan kedudukan berdasarkan latitud dan longitud dengan betul. Glob Peta Dunia Peta Malaysia Buku teks KBAT - Aplikasi i-THINK - Peta pokok -Peta Alir -Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan latitud dan longitud. Band 2 Menjelaskan asas kemahiran geografi yang berkaitan dengan kedudukan berdasarkan latitud dan longitud dengan betul. -Mengenal zon waktu di atas peta dunia. -Mentakrifkan waktu tempatan dan waktu piawai. -Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud dan longitud. Band 3 Mengaplikasikan kemahiran geografi dengan menentukan kedudukan berdasarkan latitud dan longitud dengan tepat. -Mengira waktu tempatan berasaskan kedudukan longitud. Band 3 Mengaplikasikan kemahiran geografi dengan menentukan kedudukan berdasarkan mengira waktu tempatan dengan tepat. M3 19-23 Jan. 2015 2. Arah Arah Menentukan arah dengan menggunakan bearing sudutan. -Menyatakan bearing sudutan. -Mengukur bearing sudutan. Band 2 Menjelaskan asas kemahiran geografi yang berkaitan dengan kedudukan berdasarkan bearing sudutan dengan betul. P.topografi Jangka sudut KBAT -Aplikasi i-THINK -Peta Alir Band 3 Mengaplikasikan kemahiran geografi dengan mengukur bearing dengan tepat. M4-M5 26 Jan – 6 Feb. 2015 3. Skala dan Jarak Jarak Skala lurus Mengenal skala dan jarak. -Mengukur jarak di antara dua tempat di atas peta dengan menggunakan skala lurus. U/PATRIOTISME Mencintai negara NILAI Ketepatan Band 1 Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan dengan kedudukan berdasarkan . skala dan jarak dengan betul . P.topografi Alatan geometri Benang Jalur kertas KBAT -Aplikasi i-THINK -Peta Pokok -Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus. Band 2 Menjelaskan asas kemahiran geografi yang berkaitan dengan kedudukan berdasarkan skala dan jarak dengan betul. -Menukar jarak dilapangan kepada jarak di atas peta dengan Band Mengaplikasikan kemahiran geografi dengan Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan. 5
 6. 6. 2015 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA menggunakan skala lurus. 3 menukar jarak menggunakan skala dengan tepat. 3.2.2015 Cuti Thaipusam Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Band Deskriptor / Evidens MBM/KBAT/ i-THINK M6-M7 9 - 17 Feb 2015 6. Peta Pola Saling kaitan Mengenal ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar (peta pelancongan). -Mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya berdasarkan peta bergambar (peta pelancongan):  tempat bersejarah  tempat rekreasi  pusat membeli-belah  kemudahan penginapan  kemudahan pengangkutan -Mengelaskan simbol-simbol yang mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar Mencintai negara Malaysia -berbangga terhadap kepelbagaian pandang darat fizikal dan budaya negara Malaysia Band 2 Menjelaskan asas kemahiran geografi yang berkaitan dengan kedudukan berdasarkan simbol peta bergambar dengan betul. Peta pelancongan Pamplet Peta topografi Buku teks KBAT -Analisis i-THINK -peta pokok -peta alir -Mentafsir peta bergambar Band 4 Mentafsir peta bergambar dengan tepat . M7 Cuti Tahun Baru Cina (18 - 20.2.2015) M8 – M9 23 Feb – 6 Mac 2015 4. Graf Pola taburan Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual dan melukis graf berganda. -Mengumpul dan merekod maklumat dan data. -Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual. U/Patriotisme Berusaha membangunkan negara Bersatu padu NILAI Ketepatan kekemasan Band 1 Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan dengan kedudukan berdasarkan . graf dengan betul. Buku teks Excell internet Kertas graf Alatan geometri KBAT -Analisis -Menilai i-THINK -peta alir -Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda berdasarkan jadual dengan menggunakan label dan petunjuk yang betul. Band 3 Mengaplikasikan kemahiran geografi dengan membina graf dengan tepat. -Mentafsir jadual, graf bar berganda dan graf garisan berganda. Band 4 Mentafsir bahan grafik dengan tepat berdasarkan maklumat dan data yang disediakan. M10-M11 9 - 27 Mac 2015 5. Rajah Mengaplikasi maklumat dalam bentuk rajah. -Mengumpul maklumat. -Melukis dan melabel rajah berdasarkan maklumat. U/Patriotisme Berusaha membangunkan negara Bersatu padu NILAI Ketepatan Band 5 Mempersembahkan maklumat geografi daripada pelbagai sumber yang relevan/sesuai dan dapat membuat keputusan yang rasional berdasarkan maklumat tersebut Internet Lem. Kerja grafik S/akhbar Buku teks KBAT -Analisis -Mentafsir rajah. Band 6 Mengemukakan dan mempersembahkan idea/pendapat/cadangan yang bernas tentang kesejahteraan persekitaran dengan menggunakan kemahiran geografi yang sesuai Menyatakan kedudukan dan taburan ciri-ciri geografi yang Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan. 6
 7. 7. 2015 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA diperhatikan dalam peta bergambar. kekemasan i-THINK -peta alir CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 1 : 14 MAC – 22 MAC 2015 Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Band Deskriptor / Evidens MBM/KBAT /i-THINK M12-M13 30 Mac – 9 April 2015 4.1 Taburan penduduk Kepadatan Taburan Mengenalpasti taburan penduduk Malaysia dan faktor- faktor yang mempengaruhinya. -Mengenal pasti taburan penduduk negara Malaysia.  Padat  Sederhana  Jarang Bersatu Berbangga Perpaduan penduduk negara Malaysia & bertangung- jawab untuk mengekalkan- nya Band 1 Menyatakan jenis taburan penduduk di Malaysia dengan contoh yang betul. Atlas Buku teks Internet Power point Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Akhbar Majalah Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto Lembaran kerja KBAT -Menilai -Menilai -mencipta -analisis i-THINK -peta bulatan -peta buih Peta pokok -peta titi -Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia. Band 2 Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan pendiuduk dengan terperinci -Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia. 10.4.2015 Cuti Peristiwa 1 – Hari Anugerah Kecemerlangan Kali Ke-45 M14-M15 13 - 24 Apr. 2015 4.2: Perubahan penduduk Kadar kelahiran Kadar kematian Migrasi Memahami pertumbuhan penduduk negara Malaysia & faktor-faktor yang mempengaruhinya -Mentakrifkan pertumbuhan penduduk. -Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi:  kadar kelahiran  kadar kematian  migrasi -Mengira kadar pertumbuhan penduduk. Mencintai negara Malaysia dan berbangga kerana keamanan negara Malaysia. Band 2 Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk, dengan terperinci. -Menjelaskan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi: kadar kelahiran, kadar kematian dan Migrasi M16-M17 27 Apr. – 8 Mei 2015 4.3: Migrasi Penduduk sebagai tindakbalas terhadap faktor ekonomi, politiik, sosial dan fizikal Memahami migrasi penduduk negara Malaysia dan faktor- faktor yang mempengaruhinya.  Menerangkan migrasi penduduk Brusaha membangunkan negara Malaysia Bertanggung- jawab Band 2 Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk dengan terperinci. • Menerangkan pola migrasi penduduk • Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jenis- jenis migrasi. - Luar bandar ke bandar - Luar bandar ke luar Bandar • Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk. Band 5 Mengkaji dan menilai faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk secara berkesan di kawasan Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan. 7
 8. 8. 2015 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA kajian dengan jelas / tepat. 30.4.2015 Cuti Peristiwa 2 : Kejohanan Balapan Dan Padang Kali Ke 48 1.5.2015 Cuti Hari Pekerja 4.5.2015 Cuti Ganti Hari Wesak Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Band Deskriptor / Evidens MBM/KBAT/ i-THINK M18 11 - 15 Mei 2015 4.4: Kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar Memahami kesan-kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar -Menyenaraikan kesan-kesan penduduk terhadap penerokaan sumber tanih, hutan dan air Mencintai sumber alam sekitar negara Malaysia Atlas Buku teks Internet Power point Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Akhbar Majalah Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto Lembaran kerja KBAT -analisis -Mencipta i-THINK -peta bulatan -Peta pokok -Peta buih -Menghuraikan kesan-kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber Band 4 Menghuraikan kesan-kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber dengan jelas. -Mencadangkan langkah-langkah penerokaan sumber secara terancang M19-M20 18 - 29 Mei 2015 UJIAN SUMATIF : 18 – 22 Mei 2015 Pembetulan Ujian Sumatif CUTI PENGGAL PERTENGAHAN : 30 MEI – 14 JUN 2015 M21-M22 15-26 Jun 2015 4.5 Hubungan kependuduk an dengan sumber Penduduk berlebihan Kurang penduduk Penduduk optimum Memahami hubungan kependudukan dengan sumber serta implikasinya -Mentakrifkan konsep penduduk berlebihan, kurang penduduk dan penduduk optimum. Mencintai negara Malaysia -Menyenaraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan dan kurang penduduk Band 3 Mengenal pasti ciri penduduk berlebihan dan kurang penduduk dengan betul. Menyatakan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan penduduk makanan, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, perubatan dan kemudahan asas. -Menghuraikan ciri-ciri berserta contoh  penduduk berlebihan  (Bangladesh)  Kurang penduduk (Kanada) -Menjelaskan kesan penduduk berlebihan dan kurang Band 6 Mengemukakan dan mempersembahkan idea / pendapat / cadangan yang sesuai dan boleh dilaksanakan untuk mengatasi masalah kependudukan :  Penduduk berlebihan Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan. 8
 9. 9. 2015 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan kependudukan.  Kurang Penduduk Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Band Deskriptor / Evidens MBM/KBAT /i-THINK M23 29 Jun – 3 Julai 2015 Petempatan Dan Perkembang- annya 5.1: Petempatan awal Kedudukan Memahami petempatan awal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. -Menyatakan lokasi petempatan awal :  pinggir pantai, delta dan muara sungai.  pinggir sungai  bukit/ gua  tanah pamah Berusaha membangunkan negara Malaysia. menghargai usaha-usaha kerajaan untuk membangun dan memajukan petempatan Band 1 Menyatakan lokasi petempatan awal di Malaysia dengan tepat Atlas Buku teks Internet Power point Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Akhbar Majalah Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto Lembaran kerja KBAT -analisis -Mencipta i-THINK -peta bulatan -Peta pokok -Peta buih -Menyenaraikan faktor-faktor yg mempengaruhi petempatan awal. -Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal;  fizikal  keperluan asas Band 2 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi pemilihan tapak petempatan awal di Malaysia dengan betul. M24 6 - 10 Julai 2015 5.2 Faktor-faktor yang mempengaruh petempatan Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia -Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia:  Sejarah ,Fizikal, Ekonomi, Sosial dan Politik (governan) -Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan di negara Malaysia:  Sejarah ,Fizikal, Ekonomi, Sosial dan Politik (governan) -Merumus tentang peranan kerajaan mempengaruhi petempatan negara Malaysia seperti;  projek perumahan  bandar baru Berusaha membangunkan negara Malaysia. menghargai usaha-usaha kerajaan untuk membangun dan mempengaruhi petempatan negara Malaysia Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan. 9
 10. 10. 2015 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA  rancangan kemajuan tanah Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Band Deskriptor / Evidens MBM/KBAT / i-THINK M25-M26 13 - 24 Julai 2014 5.3: Pola-pola petempatan Pola : berselerak, berjajar, berpusat, berkelom- pok Memahami pelbagai pola petempatan negara Malaysia -Menyenaraikan pelbagai pola petempatan negara Malaysia ; -Menyatakan ciri-ciri pola petempatan negara Malaysia -Menjelaskan dengan contoh ciri-ciri pola petempatan negara Malaysia -Membanding dan membezakan pola petempatan negara Malaysia Berusaha dan membangunka n negara Malaysia. Bertanggung jawab dan berkeupayaan membangunkan petempatan negara Malaysia Band 2 Menjelaskan pelbagai pola petempatan di Malaysia dengan betul. Atlas Buku teks Internet Power point Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Akhbar Majalah Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto Lembaran kerja KBAT -analisis i-THINK -peta bulatan M25-M26 Cuti Hari Raya Puasa (16 – 21 Julai 2015) M27 27 -31 Julai 2015 5.4 fungsi petempatan luar bandar dan bandar Memahami fungsi petempatan negara malaysia -Menyenaraikan fungsi petempatan negara malaysia dari segi ekonomi seperti ;  Perniagaan; perdagangan; pelabuhan; Perindustrian; pertanian; pelancongan -Menyenaraikan fungsi petempatan negara malaysia dari segi sosial seperti ;pendidikan ; perhubungan dan pengangkutan -Menyenaraikan fungsi petempatan negara malaysia dari segi politik ( governan) seperti ;pusat pentadbiran -Menghuraikan fungsi petempatan negara malaysia dari segi :ekonomi; sosial ; politik (governan) -Menjelaskan dengan contoh fungsi :  petempatan luar bandar  petempatan Bandar Band 3 Mengenalpasti fungsi petempatan luar bandar di Malaysia dengan tepat Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan. 10
 11. 11. 2015 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA -Membanding dan membezakan fungsi-fungsi petempatan luar bandar dan Bandar Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Band Deskriptor / Evidens MBM/KBAT /i-THINK M28-M29 3 - 14 Ogos 2015 5.5 : Pembandaran Pembandar- an Negara membangun Negara maju Memahami proses pembandaran negara malaysia -Menerangkan proses pembandaran: saiz penduduk; kegiatan ekonomi; kemudahan -Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perbandaran negara Malaysia: dasar kerajaan; peluang pekerjaan; migrasi Berusaha membangunkan negara Malaysia Berbangga dan bersyukur terhadap tahap kemajuan perbandaran negara Malaysia Band 3 Mengenalpasti fungsi petempatan bandar di Malaysia dengan tepat Atlas Buku teks Internet Power point Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Akhbar Majalah Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto Lembaran kerja KBAT -analisis -Menilai -mencipta i-THINK -peta bulatan -Menyatakan kesan perbandaran negara Malaysia -Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran negara Malaysia -Menghuraikan ciri-ciri perbandaran negara Malaysia : saiz penduduk; kegiatan ekonomi;kemudahan asas -Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perbandaran negara Malaysia : dasar kerajaan; peluang pekerjaan; migrasi -Menghuraikan kesan perbandaran negara Malaysia . Positif dan negative -Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pembandaran negara Malaysia. Band 4 Band 5 Band 6 Menghuraikan kesan-kesan pembandaran di Malaysia dengan mengemukakan contoh yang sesuai Menggabungjalinkan fakta dan merumus kesan pembandaran terhadap alam sekitar dengan memberi contoh yang sesuai Mengkaji kesan pembandaran terhadap alam sekitar dan mempersembahkan idea/cadangan/pendapat yang sesuai dan boleh dilaksanakan untuk mewujudkan bandar lestari -Menghuraikan kesan-kesan perbandaran di negara lain :  Bangkok ( Thailand ); Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan. 11
 12. 12. 2015 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA  Tokyo ( Jepun ) -Peta pokok Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Band Deskriptor / Evidens MBM/KBAT /i-THINK M30 17-21 Ogos 2015 Pengangkut- a n D a n P e r h u b u n g a n 6.1: keperluan pengangkutan dan perhubungan awal Interaksi Ketersam- paian Memahami keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia -Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia -Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia -Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia Mencintai negara Malaysia Berbangga dengan tahap kemajuan sistem perhubungan dan pengankutan negara Malaysia Band 1 Menyenaraikan cara pengangkutan awal di Malaysia dengan betul Atlas Buku teks Internet Power point Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Akhbar Majalah Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto Lembaran kerja KBAT -analisis -Menilai i-THINK -peta bulatan -Peta pokok -peta dakap -peta alir M31-M32 24 Ogos - 4 Sept 2015 6.2 : Perkembang- an pengangkutan dan perhubungan Memahami perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia -Menyatakan perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia  Darat;  air; Band 2 Menjelaskan perkembangan jaringan pengangkutan di Malaysia dengan contoh yang sesuai Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan. 12
 13. 13. 2015 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA  udara;  telekomunikasi -Menghuraikan sistem perkembangan pengangkutan negara Malaysia -Menghuraikan perkembangan sistem perhubungan negara Malaysia Band 2 Menjelaskan perkembangan sistem perhubungan di Malaysia dengan contoh yang sesuai 31 Ogos 2015 : Cuti Hari Kebangsaan Malaysia M33 8 – 12 Sept 2014 6.3 : Faktor yang mempengaruh i jaringan pengangkutan dan perhubungan Jaringan Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. -Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia: bentuk muka bumi; ekonomi;dasar kerajaan; kemajuan teknologi -Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia: bentuk muka bumi; ekonomi; dasar kerajaan dan kemajuan teknologi Mencintai negara Malaysia Menghargai peranan kerajaan dalam mempengaruhi kemajuan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia Band 3 Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubungan di Malaysia dengan tepat. Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Band Deskriptor / Evidens MBM/KBAT /i-THINK 16.9.2015 Cuti Hari Malaysia Band 4 Menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan Malaysia. Atlas Buku teks Internet Power point Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Akhbar Majalah Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto M34 14 -18 Sept 2015 6.4 : Kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan Integrasi Lingkungan pengaruh Memahami kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan. -Menyatakan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara Malaysia: (Ekonomi – perdagangan; sosial - integrasi kawasan; politik – keselamatan (governan) -Menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan Malaysia. -Membuat rumusan tentang kepentingann pengangkutan & perhubungan Malaysia dan Kanada. Mempertahan- kan negara Malaysia bertanggung- jawab menjaga kemudahan yang ada. CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 2 : 19 - 27 SEPTEMBER 2015 M35- M36 28 Sept.- 6.5 : Kesan Perkemban- gan Memahami kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia. -Menyenaraikan kesan-kesan perkembangan pengangkutan Mencintai negara Malaysia Band 3 Mengenal pasti kesan perkembangan pengangkutan terhadap alam sekitar di Malaysia Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan. 13
 14. 14. 2015 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA 9 Okt 2015 pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia. -Menyatakan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubungan ke atas alam sekitar negara Malaysia. -Menjelaskan dengan contoh kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia. -Menghuraikan contoh langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubungan ke atas alam sekitar negara Malaysia. bertanggung jawab memelihara alam sekitar. Band 4 Band 5 Band 6 dengan tepat. Menghuraikan langkah-langkah yang sesuai dan boleh dilaksanakan bagi mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan ke atas alam sekitar negara Malaysia. Menggabungjalin fakta dan merumus kesan perkembangan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar dengan baik. Mengkaji kesan perkembangan sistem pengangkutan dan mencadangkan. Lembaran kerja KBAT -analisis -Menilai -mencipta M37 Penilaian Akhir Tahun Tingkatan 2: 12 – 16 OKTOBER 2015 14.10.2015 Cuti Awal Muharam M38 19 -23 Okt. 2015 : Pembetulan Penilaian Akhir Tahun Tingkatan 1 M39-M40 26 OKt – 6 Nov. 2015 : Semakan semua pelajar menguasai daripada Band 1 – 6 (mengikut kemampuan pelajar) Penerangan PT3 kepada semua pelajar Tingkatan 1 M41 Cuti Hari Deepavali (9 – 12 November 2015) M42 16 - 20 Nov 2015 Semakan semua pelajar menguasai daripada Band 1 – 6 (mengikut kemampuan pelajar) Menerangkan Sukatan Pelajaran Tingkatan 3 untuk tahun 2016 CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 2 : 21 NOVEMBER 2015 – 4 JANUARI 2016 *** Tarikh Pelaksanaan Tertakluk perubahan. Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan. 14

×