2014 geografi tingkatan 1 rpt + pbs

8,607 views

Published on

RPT yg digabungkan dgn DSP dalam PBS Geografi tahun 2014

Published in: Education
2 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
8,607
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
272
Comments
2
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2014 geografi tingkatan 1 rpt + pbs

 1. 1. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 1 SMK SERI PERAK TELUK INTAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN& DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS 2014 GEOGRAFI TINGKATAN 1 Disediakan Oleh : PN.HJH. NORAINI BT. HASBOLLAH GURU CEMERLANG GEOGRAFI SMK SERI PERAK, TELUK INTAN. (ainihass@gmail.com)
 2. 2. 2014 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM & DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara." MATLAMAT KURIKULUM GEOGRAFI Kurikulum Geografi membolehkan murid memahami fenomena geografi berfokus kepada negara Malaysia dan hubungannya dengan negara-negara lain supaya dapat melahirkan murid yang berilmu, bertanggungjawab, bersyukur dan mengenali serta mencintai negara Malaysia. OBJEKTIF KURIKULUM GEOGRAFI Kurikulum Geografi Sekolah Menengah membolehkan murid: 1. Menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala, dan jarak dalam organisasi ruangan. 2. Mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampaikan data geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatif. 3. Memberi pendapat secara kreatif dan kritis, mengenal pasti dan mengkaji masalah semasa daripada aspek geografi serta membuat keputusan dengan bertanggungjawab. 4. Menjelaskan fenomena alam dan saling kaitannya dengan manusia berasaskan taburan dan pola-pola yang wujud di negara Malaysia dan negara-negara lain 5. Mengenal pasti cara hidup dan budaya pelbagai komuniti di negara lain serta menghargai ciri-ciri persamaan dan kelainannya dengan negara Malaysia. 6. Memerihalkan keadaan saling memerlukan dalam sistem alam, kegiatan ekonomi, sosial dan politik antara satu negara dengan negara lain. 7. Menerangkan kesan kegiatan manusia ke atas alam sekitar serta penting menguruskan alam dan sumber dengan bertanggungjawab dan bijaksana. 8. Mengenali, menghargai dan berbangga terhadap ciri-ciri geografi negara Malaysia yang istimewa dan unik. 9. Menggabungjalin pelbagai fakta geografi dan dapat membuat kesimpulan yang rasional. 10. Mensyukuri dan mencintai alam, bersederhana dan bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan dan peka terhadap perasaan serta keperluan orang lain. 2 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
 3. 3. 2014 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM & DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS TINGKATAN 1 PENDAHULUAN Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahaptahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. TAFSIRAN o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu. o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai. o Evidens Murid Instrumen o : : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor. Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain. Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali. 3 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
 4. 4. 2014 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM & DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS TINGKATAN 1 TAFSIRAN BAND GEOGRAFI TINGKATAN 1 BAND 1 PERNYATAAN BAND TAHU PERNYATAAN STANDARD / TAFSIRAN Mengetahui kemahiran geografi dan geografi negara Malaysia. Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Mengetahui dan memahami kemahiran geografidan geografi negara Malaysia. 2 TAHU DAN FAHAM Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. 3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Memahami dan mengaplikasikan kemahiran geografi, geografi negara Malaysia dan geografi negara lain. 4 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB Menguasai pengetahuan dan kemahiran geografi, dan boleh menganalisis maklumat geografi dalam organisasi ruang secara sistematik serta menghargai keistimewaan negara Malaysia. 5 6 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Menggabungjalin pengetahuan dan kemahiran geografi untuk membuat keputusan yang rasional dan boleh menganalisis impak kegiatan manusia terhadap alam sekitar serta mengamalkan penjagaannya secara bijaksana. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. Menilai maklumat geografi untuk menghasilkan idea yang kreatif dan inovatif demi kepentingan masa depan dan membudayakan pengetahuan geografi ke arah memperkasa negara Malaysia. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. 4 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
 5. 5. 2014 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM & DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS TINGKATAN 1 BAHAGIAN A : KEMAHIRAN GEOGRAFI Minggu/ Tarikh M1 2 -3 Jan. 2014 Tajuk/ Tema Konsep Kedudukan Mutlak Kedudukan Mutlak Kedudukan Relatif Kedudukan relatif Kedudukan Mutlak 14.1.2014 Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan kordinat dan kedudukan relatif dengan Menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan kordinat lajur dan baris berdasarkan kedudukan murid di dalam kelas. B2D1E1 Menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat B1D1E1 Melukis pelan kedudukan murid di dalam kelas mengikut lajur dan baris Menentukan kedudukan mengikut lajur dan baris Menyatakan kedudukan sesuatu tempat sesuatu relatif Mencari harta karun dengan berpandukan arahan merujuk kepada lajur dan baris Buku Teks Kertas Mahjung (pelan kedudukan pelajar dalam kelas) Pita ukur Pelan kedudukan murid Cuti Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. M3 13 - 16 Jan. 2014 Cadangan MBM Band / Deskriptor / Evidens Pendaftaran Pelajar Dan Minggu Penjana Minda Pelajar Tingkatan 1 M2 6 - 10 Jan. 2014 Unsur Patriotisme Hasil Pembelajaran/Objektif Arah Arah Menentukan arah dengan menggunakan kompas Menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin dan melukis arah tersebut berdasarkan mata angin kompas. B1D1E2 B2D1E2 Menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas dari titik rujukan yang dipilih dalam peta lakar/pelan B3D1E1 Menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas dari titik rujukan yang dipilih berdasarkan kerja lapangan di kawasan sekolah Menyatakan arah mata angin utama. Mengenal pasti arah mata angin utama. Menentukan arah berdasarkan lapan mata angin dengan menggunakan kompas. Buku Teks Kompas Jangka sudut Lembaran kerja Menjalankan kerja lapangan untuk menentukan arah dengan menggunakan kompas 5 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
 6. 6. 2014 Minggu/ Tarikh 17.1.2014 M4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM & DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS TINGKATAN 1 Tajuk/ Konsep Tema Cuti Hari Thaipusam Skala dan Jarak Jarak 20 - 24 Jan. 2014 M5 Peta Kedudukan Arah Jarak Band / Deskriptor / Evidens B1D1E4 B2D1E3 B3D1E2 B1D1E3 Menyatakan jarak mutlak dan jarak relatif B1D1E5 Mengenal simbol peta lakar B2D1E4 Mengenal simbol fizikal dan budaya dalam peta lakar B4D1E1 Memahami ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta lakar Mengenal pasti ciri fizikal berdasarkan simbol dalam peta lakar Menyatakan kedudukan, arah dan jarak ciri-ciri Geografi yang diperhatikan Mengenal pasti skala lurus Melukis skala lurus Mengukur jarak menggunakan Mentafsir peta lakar dan bahan grafik Cadangan MBM Atlas Buku teks Pita Ukur Kertas Mahjung Pelan Sekolah Peta lakar Nota Animasi Buku Teks Peta lakar Nota Animasi Cuti Tahun Baru Cina Peta Peta 3 –7 Feb 2014 M7 Mengenal skala dan jarak Mengenalpasti skala lurus dan melukiskannya Mengukur panjang dan lebar bilik darjah dengan menggunakan skala lurus Mentakrifkan konsep jarak dan menyatakan jarak dari rumah ke sekolah Melukiskan pelan bilik darjah berasaskan skala lurus Mengira jarak relatif dan jarak mutlak dari rumah ke sekolah Mengira jarak relatif dan jarak mutlak di peta lakar 27 Jan 29 Jan 2014 29 Jan - . 2 Feb 2014 M6 Unsur Patriotisme Hasil Pembelajaran/Objektif Graf Mengaplikasikan simbol-simbol yang mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya ke dalam peta lakar Mentafsir peta lakar mengikut ciri fizikal dan budaya secara menyeluruh. Data Jadual Mengaplikasikan maklumat dalam bentuk jadual dan graf Mengumpul dan merekod data bilangan murid mengikut jenis pengangkutan ke sekolah Jadual Memilih data yang relevan dan menyusun maklumat data dalam bentuk jadual 10 - 14 Feb 2014 Buku Teks Peta lakar Nota Animasi Buku Teks Excel Intenet Data dan maklumat Nota Animasi 6 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
 7. 7. 2014 Minggu/ Tarikh M8 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM & DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS TINGKATAN 1 Tajuk/ Tema Graf Konsep Unsur Patriotisme Hasil Pembelajaran/Objektif Membina graf bar mudah berdasarkan jadual dengan menggunakan label yang betul dan 17 - 21 petunjuk yang sesuai Feb 2014 Graf Garis Membina graf garis berdasarkan jadual dengan menggunakan label yang betul dan petunjuk yang sesuai M9 Graf Graf bar Mentafsir graf bar mudah dengan mengenal pasti mudah aspek-aspek seperti berikut: 24 - 28 (paling banyak/sedikit/perbezaan) Feb Graf Mentafsir graf garisan dengan mengenal pasti 2014 garisan aspek-aspek seperti berikut:: (paling banyak/sedikit/perbezaan) BAHAGIAN B : GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA M10-M11 3 - 14 Mac 2014 Bentuk Muka Bumi dan Potensinya: Bentuk Muka Bumi Tanah Tinggi Graf Bar Mudah Lembangan Lipatan Memahami kepelbagaian bentuk muka bumi negara Malaysia. Menyatakan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia yang terdiri daripada tanah tinggi, tanah pamah, lembangan & pinggir laut Mengenal pasti kepelbagaian bentuk muka bumi iaitu tanah tinggi, tanah pamah, lembangan dan pinggir laut negara Malaysia berpandukan peta. Menghuraikan dengan contoh kedudukan dan keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi Malaysia. Memahami sistem Gunung Lipat. Mengenal pasti dan menamakan di atas peta Malaysia rangkaian dan banjaran gunung Malaysia. Menyatakan banjaran gunung negara Malaysia adalah sebahagian daripada sistem Banjaran Gunung Asia. Menyatakan sistem gunung lipat muda dan gunung lipat tua. Menjelaskan dengan contoh rangkaian banjaran gunung negara Malaysia dalam sistem Banjaran Gunung Asia. Menjelas dan membuat perbandingan ciri-ciri sistem gunung lipat muda dan gunung lipat tua. Band / Deskriptor / Evidens B2D1E5 Mengenal jenis graf bar mudah dan graf garisan B3D1E3 Membina graf bar dan graf garisan Cadangan MBM Buku Teks Kertas graf Internet Excell OHP Bahan cetak Pensil warna Atlas Mencintai Negara Malaysia dan berbangga terhadap keindahan alam semula jadi negara B1D2E1 B3D2E1 Menamakan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Mengenal pasti taburan kepelbagaian bentuk muka bumi tanah tinggi di Malaysia Buku teks Internet Power point Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Majalah Mencintai negara Malaysia dengan bersyukur kerana bebas daripada kejadian gunung berapi dan gempa bumi. 7 Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto B2D2E1 Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi tanah tinggi Lembaran kerja (i-THINK) Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
 8. 8. 2014 Minggu/ Tarikh M12 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM & DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS TINGKATAN 1 Tajuk/ Tema Tanah Pamah 17 - 21 Mac 2014 Konsep Dataran Tanah pamah Unsur Patriotisme Hasil Pembelajaran/Objektif Mengetahui taburan tanah pamah dan dataran negara Malaysia. Menyenarai contoh-contoh dan menamakan tanah pamah dan dataran negara Malaysia. Menamakan tanah pamah dan dataran utama negara Malaysia di atas peta. Mencintai negara Malaysia berbangga terhadap keindahan alam semula jadi negara Band / Deskriptor / Evidens B2D2E2 Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi tanah pamah B3D2E2 Mengenal pasti taburan kepelbagaian bentuk muka bumi tanah pamah di Malaysia Menjelaskan dengan contoh kepentingan kawasan tanah pamah dan dataran negara Malaysia. CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 1 : 22 MAC – 30 MAC 2014 M13 Pinggir Laut Mengetahui pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia. Menyatakan bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia iaitu tebing tinggi, tanjung, teluk, pantai, pulau dan pentas benua. Menerangkan pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia iaitu tebing tinggi , tanjung, teluk, pantai, pulau dan pentas benua berdasarkan rajah. Menjelaskan dengan contoh bentuk-bentuk muka bumi pinggir laut serta keistimewaannya. 31 Mac – 5 Apr. 2014 M14 7-11 Apr. 2014 Saliran Profil Panjang Profil Rentas Memahami Profil Sungai Menyenaraikan jenis-jenis saliran. Menamakan sungai dan tasik negara Malaysia di atas peta. Melukis profil panjang dan profil rentas sungai. Menyenaraikan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai iaitu jeram, air terjun, likuan sungai, likuan terpenggal, tasik ladam, tasik dan delta. Melukis dan melabel bentuk muka bumi profil sepanjang sungai. Menghubungkaitkan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai dengan profil panjang dan profil rentas sungai. Cadangan MBM Atlas Buku teks Internet Power point Mencintai negara Malaysia dengan berbangga terhadap keindahan dan keistimewaan pinggir laut negara Malaysia. B2D2E3 Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi pinggir laut Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Majalah Peta dunia Peta Malaysia Rajah B3D2E3 Mencintai negara Malaysia dengan bersyukur kerana mempunyai banyak sungai, tasik dan air terjun yang unik. 8 Mengenal pasti taburan saliran di Malaysia Foto Lembaran kerja (i-THINK) B2D2E4 Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi sepanjang sungai Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
 9. 9. 2014 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM & DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS TINGKATAN 1 Minggu/ Tarikh 19.4.2014 Tajuk/ Konsep Tema Hari keputeraan Sultan Perak M15- M16 Potensi dan halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia. 14 - 25 Apr. 2014 Kawasan Tadahan Halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia 1.5.2014 M17 28 Apr. 2 Mei 2014 Unsur Patriotisme Hasil Pembelajaran/Objektif Memahami potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia. Menyatakan kepentingan bentuk muka bumi negara Malaysia kepada kegiatan manusia. Menjelaskan dengan contoh kepentingan bentuk muka bumi, tanah tinggi tanah pamah, pinggir laut dan saliran terhadap pembangunan negara Malaysia. Membandingkan dan membezakan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antara negara Malaysia dengan negara lain (Switzerland, Pulau Jawa, Negara Thai, Tasik Tonle Sap Kampuchea) Memahami halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia. Menyenaraikan bentuk muka bumi yang menghalang kegiatan manusia serta menyenaraikan contoh-contoh halangan. Merangkakan langkah-langkah mengurangkan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia. Berusaha membangunkan negara Malaysia bersyukur dengan sumbangan bentuk muka bumi kepada pembangunan negara Malaysia. Pemeliharaan Pemuliharaan B4D3E1 B4D2E1 B4D2E2 Menghuraikan kepentingan ciri bentuk muka bumi negara Malaysia Menghuraikan potensi bentuk muka bumi (tanah tinggi, tanah pamah, saliran dan pinggir lain) di negara Malaysia. Membandingkan kepentingan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia antara Malaysia dengan negara lain Cadangan MBM Atlas Buku teks Internet Power point Frog VLE DST Mencintai negara Malaysia berbangga terhadap keindahan alam semula jadi negara GEOTV Nota Animasi Majalah Peta dunia Peta Malaysia Cuti Hari Pekerja Kesan kegiatan manusia tehadap alam sekitar. Band / Deskriptor / Evidens Rajah Mengetahui kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar Menganalisis kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya. Merumus kesan jika alam sekitar tidak dipelihara. Foto Lembaran kerja (i-THINK) Mencintai negara Malaysia 9 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
 10. 10. 2014 Minggu/ Tarikh M18 5 - 10 Mei 2014 13.5.2014 M19 12-16 Mei 2014 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM & DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS TINGKATAN 1 Tajuk/ Konsep Tema Cuaca dan Iklim serta pengaruhnya Pergerakan bumi dalam Putaran sistem suria: Peredaran pengaruh Kebenuaan pergerakan Kelautan bumi trhadap Kepulauan cuaca &iklim Ketinggian Cuti Hari Wesak Unsur Patriotisme Hasil Pembelajaran/Objektif Band / Deskriptor / Evidens Memahami putaran dan peredaran bumi Mentakrif putaran dan menyenaraikan kesankesan putaran bumi. B2D3E1 Menyatakan kesan pergerakan bumi dalam sistem suria terhadap cuaca dan iklim Memahami ciri-ciri iklim negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya B1D3E1 Mengenal pasti ciri-ciri iklim negara Malaysia: Suhu Angin Hujan Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim Malaysia Menghubungkaitkan faktor (kedudukan,angin monsun,ketinggian dan kepulauan) dengan iklim negara Malaysia UJIAN SUMATIF : 19 – 21 APRIL 2014 B2D4E1 16-20 Jun 2014 Buku Teks Internet GeoTV Glob Lampu suluh Menamakan jenis iklim di Malaysia Pergerakan bumi dalam sistem suria: cuaca dan iklim negara Malaysia Cuaca, Iklim Suhu, angin, hujan Mentakrif peredaran bumi dan menyenaraikan kesan-kesan peredaran bumi. Menghuraikan kejadian siang dan malam serta kejadian empat musim (musim bunga,panas,luruh dan sejuk). Atlas Menyatakan ciri iklim negara Malaysia Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia: cara hidup Memahami keadaan iklim dan cara hidup manusia di kawasan zon iklim tertentu Mengenalpasti keadaan iklim , menyatakan dan menjelaskan cara hidup manusia di kawasan zon panas (Gurun Thar) Buku teks Internet Bersyukur dan berbangga Power point B3D3E1 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi ciri cuaca dan iklim Malaysia Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi M 20 - 21 22 – 27 Mei Pembetulan Ujian Sumatif 2014 CUTI PENGGAL PERTENGAHAN : 28 MEI – 15 JUN 2014 M22 Cadangan MBM Majalah Peta dunia Peta Malaysia Mencintai negara Malaysia Bersyukur kerana dianugerahi iklim dan cuaca yang tidak melampau Menerangkan dan membandingkan ikim negara Malaysia dengan iklim negara-negara lain serta mengetahui persamaan dan perbezaan pelbagai cara hidup di kawasan zon panas ( Gurun Thar) B3D4E1 Menjelaskan pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup di Gurun Thar, Siberia dan Greenland Rajah Foto Lembaran kerja (i-THINK) Jadual Anak Panah 10 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
 11. 11. 2014 Minggu/ Tarikh M23 23-27 Jun 2014 M24 30 Jun – 4 Jul. 2014 15.7.2014 M25-M26 7-18 Jul 2014 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM & DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS TINGKATAN 1 Tajuk/ Tema Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia: cara hidup Konsep Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara Malaysia Cuti Nuzul Al-Quran Pengaruh Peningkatan manusia suhu terhadap Kemarau cuaca dan Jerebu iklim Hujan asid Kesan rumah hijau Pulau haba Penipisan lapisan ozon Unsur Patriotisme Hasil Pembelajaran/Objektif Mengenalpasti keadaan iklim , menyatakan dan menjelaskan cara hidup manusia di kawasan zon sederhana sejuk (Siberia) Menerangkan dan membandingkan ikim negara Malaysia dengan iklim negara-negara lain serta mengetahui persamaan dan perbezaan pelbagai cara hidup di kawasan zon sederhana sejuk (Siberia) Mengenalpasti keadaan iklim , menyatakan dan menjelaskan cara hidup manusia di kawasan zon sejuk (Greenland) Menerangkan dan membandingkan ikim negara Malaysia dengan iklim negara-negara lain serta mengetahui persamaan dan perbezaan pelbagai cara hidup di kawasan zon sejuk (Greenland) Memahami pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara Malaysia Menyenaraikan kegiatan ekonomi utama Malaysia – pertanian, perikanan, pembalakan, pelancongan, perkilangan, perlombongan Menyenaraikan kegiatan ekonomi utama Malaysia - pertanian, perikanan, pembalakan, pelancongan, perkilangan, perlombongan Memahami pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap peningkatan suhu, kemarau dan jerebu Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap hujan asid dan kesan rumah hijau Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap pulau haba dan penipisan lapisan ozon Menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan terhadap cuaca dan iklim. Menjelaskan dengan contoh pengaruh kegiatan perindustrian terhadap cuaca dan iklim Menjelaskan dengan contoh pengaruh pembakaran terbuka terhadap cuaca dan iklim Merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim Band / Deskriptor / Evidens Mencintai negara Malaysia Bersyukur kerana dianugerahi iklim dan cuaca yang tidak melampau Atlas Buku teks B4D2E3 Mencintai negara Malaysia -menghargai keadaan cuaca dan iklim yang sesuai terhadap kegiatan manusia negara Malaysia Cadangan MBM Membandingkan cara hidup di Malaysia dengan 3 zon iklim (Zon Panas, Zon Sejuk, Zon Sederhana Sejuk. Internet Power point Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi B4D3E2 Menghuraikanpengaruh (keistimewaan) ciri cuaca dan iklim negara Malaysia Majalah Peta dunia Peta Malaysia Mencintai negara Malaysia -menghargai keadaan cuaca dan iklim yang sesuai terhadap kegiatan manusia negara Malaysia Peka terhadap kegiatan penduduk yang boleh memberi kesan ke atas cuaca dan iklim negara Malaysia 11 Rajah Foto Lembaran kerja (i-THINK) B5D2E1 Menghasilkan kajian kes/laporan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
 12. 12. 2014 Minggu/ Tarikh M27 21 Jul 1 Ogos 2014 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM & DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS TINGKATAN 1 Tajuk/ Tema Tumbuhtumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar : Jenis dan taburan tumbuhtumbuhan semulajadi dan hidupan liar Konsep Kepelbagaian taburan hutan hujan tropika hutan paya hutan pantai hutan gunung Unsur Patriotisme Hasil Pembelajaran/Objektif Memahami jenis dan taburan tumbutumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara Malaysia Menyenarai jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi negara Malaysia. *M28 Memadankan taburan jenis dan taburan tumbuhtumbuhan semulajadi Malaysia M29 Menyenarai contoh hidupan liar di negara 4–8 Malaysia Ogos Mengenalpasti ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi 2014 negara Malaysia. Membanding dengan contoh rajah profil tumbuhtumbuhan semula jadi negara Malaysia. *M28 Cuti Hari Raya Puasa (28 Julai – 3 Ogos 2014) M30 - 31 Faktor-faktor Menghubungkait jenis tumbuh-tumbuhan semula mempengaruhi jadi negara Malaysia dengan bentuk muka bumi , 11 - 22 pelbagai jenis iklim , tanih dan saliran Ogos tumbuh2014 tumbuhan Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi semula jadi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara negara Malaysia secara grafik seperti peta minda Malaysia M32 – Jenis dan kawasan Memahami jenis dan taburan tumbuhM33 taburan Gurun panas tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di tumbuhTundra, negara-negara lain. 25 Ogos tumbuhan Mediterranean Menyatakan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan – 5 Sept semulajadi Monsun semulajadi dan hidupan liar 2014 dan hidupan Tropika Memadankan dan menyatakan ciri tumbuhliar di negaratumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan negara lain Gurun panas dan Tundra . Memadankan dan menyatakan ciri tumbuhtumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan Mediterranean dan Monsun Tropika Menjelaskan dan mencerakinkan ciri tumbuhtumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan Gurun panas dan Tundra Menjelaskan dan mencerakinkan ciri tumbuhtumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan Mediterranean dan Monsun Tropika 31 Ogos 2014 : Cuti Hari Kebangsaan Malaysia Mencintai negara Malaysia berbangga dengan kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara Malaysia Band / Deskriptor / Evidens B1D4E1 B1D4E2 B2D5E2 B2D5E1 Cadangan MBM Menamakan tumbuh-tumbuhan semulajadi Menamakan hidupan liar di Malaysia Menyatakan jenis hidupan liar mengikut habitatnya Menyatakan ciri-ciri tumbuhan semulajadi Atlas Buku teks Internet Power point Mencintai negara Malaysia berbangga dengan kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara Malaysia Frog VLE DST B3D5E1 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi tumbuhan semulajadi di Malaysia GEOTV Nota Animasi Majalah Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto Mencintai negara Malaysia berbangga dengan kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara Malaysia Lembaran kerja (i-THINK) B4D2E5 12 Membandingkan ciri tumbuhan negara Malaysia dengan negara lain Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
 13. 13. 2014 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM & DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS TINGKATAN 1 Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema M34 Kepentingan tumbuhtumbuhan semula jadi 1 - 12 Sept 2014 Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Ekosistem habitat Memahami kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia Menyenaraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia Menjelaskan dengan contoh kepentingan tumbuhtumbuhan semula jadi negara Malaysia Merumus tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia secara grafik seperti peta minda. Mencintai negara Malaysia berbangga dengan kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara Malaysia Band / Deskriptor / Evidens Cadangan MBM Atlas B4D2E4 B4D3E3 Menghuraikan kepentingan tumbuhan semulajadi di Malaysia Menghuraikan kepentingan tumbuhan semulajadi negara Malaysia Buku teks Internet Power point Frog VLE DST CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 2 : 13 - 21 OGOS 2014 M35 - 36 22 Sept – 3 Okt. 2014 6.10.2014 Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar Kepupusan Ketandusan Pencemaran GEOTV Nota Animasi Memahami kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan pembalakan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan pertanian terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan petempatan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Merumus kesan kegiatan pertanian terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar pada masa depan Akhbar Majalah Mencintai negara Malaysia berbangga dengan kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara Malaysia Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto B5D2E1 B5D1E2 Menghasilkan kajian kes/laporan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat geografi yang diperoleh Lembaran kerja (i-THINK) Cuti Hari Raya Haji 13 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
 14. 14. 2014 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM & DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS TINGKATAN 1 Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema M37 - 38 Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar 7– 17 Okt 2014 Konsep Pemeliharaan Pemuliharaan Unsur Patriotisme Hasil Pembelajaran/Objektif Memahami kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Menjelaskan dengan contoh kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Mencadangkan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Band / Deskriptor / Evidens B5D1E1- Mempersembah maklumat geografi daripada pelbagai sumber yang diperoleh B6D1E1- Mempersembahkan idea/ dapatan/ ciptaan/produk untuk kesejahteraan persekitaran. B6D2E1- Mencadangkan langkahlangkah pengurusan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. B6D2E2- Mencadangkan langkahlangkah mengurangkan kegiatan manusia terhadap alam sekitar B6D3E1- Mempamerkan sikap dan tingkah laku mesra alam sekitar. 22- 23 Okt .2014 M39 - 40 20 -28 Okt 2014 M40 M41 3-7 Nov 2014 M42 10 – 14 Nov 2014 M43 17 – 21 Nov 2014 Cadangan MBM Atlas Buku teks Internet Power point Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Akhbar Majalah Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto Lembaran kerja (i-THINK) Cuti Hari Deepavali Ulangkaji, tajuk Kemahiran Geografi, Geografi Manusia Semakan ke Band 6 UJIAN KELAYAKAN TINGKATAN 1: 29 – 31 OKTOBER 2014 Pembetulan Ujian Kelayakan Tingkatan 1 Semakan semua pelajar menguasai daripada Band 1 – 6 (mengikut kemampuan pelajar) Menerangkan Sukatan Pelajaran Tingkatan 2 untuk tahun 2015 CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 2 : 22 NOVEMBER 2014 – 5 JANUARI 2015 14 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.

×