กลุ่ม สาระการเรีย นรูภ าษา    ้ ต่า งประเทศ (  ภาษาอัง กฤษ )    ระดับ ชั้น ประถม
This is / That is
This isThis is a notebook.This is a pencil.This is a ruler.
That isThat is a book.That is a rabbit.That is a tiger.
That is / That isThis is a flower.That is a rabbit.This is a pen.
เป็น ส่ว นหนึ่ง ของรายวิช าเทคโนโลยีเ พื่อ การศึก ษา
เป็น ส่ว นหนึ่ง ของรายวิช าเทคโนโลยีเ พื่อ การศึก ษา
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การใช้ This is/That is

2,331 views

Published on

การใช้ This is / That is กับคำนามเอกพจน์

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

การใช้ This is/That is

 1. 1. กลุ่ม สาระการเรีย นรูภ าษา ้ ต่า งประเทศ ( ภาษาอัง กฤษ ) ระดับ ชั้น ประถม
 2. 2. This is / That is
 3. 3. This isThis is a notebook.This is a pencil.This is a ruler.
 4. 4. That isThat is a book.That is a rabbit.That is a tiger.
 5. 5. That is / That isThis is a flower.That is a rabbit.This is a pen.
 6. 6. เป็น ส่ว นหนึ่ง ของรายวิช าเทคโนโลยีเ พื่อ การศึก ษา
 7. 7. เป็น ส่ว นหนึ่ง ของรายวิช าเทคโนโลยีเ พื่อ การศึก ษา

×