Ganjaran dan Ganti rugi

2,988 views

Published on

Published in: Education
2 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,988
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
2
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ganjaran dan Ganti rugi

 1. 1. Disediakan Oleh :MUHAMMAD ZAIDI BIN MD YUSOF DB120045NORAINI BINTI OSMAN DB120002NOORAINI BINTI MOHD YUSOFF DB120063
 2. 2. Istilah Ganjaran dan Gantirugi merujukkepada semua bentuk pulangan kewangandan faedah yang diterima oleh pekerjasebagai sebahagian daripada perhubunganpekerjaan(Bernadin dan Russell, 1998).
 3. 3. i. Membantu organisasi memperolehi pekerja yang berkelayakanii. Mendorong pekerja berusaha mencapai prestasi kerjayang diingini oleh organisasi.iii. Mengekalkan pekerja dalam organisasi.
 4. 4. Kepentingan Pengurusan Ganjaran dan Gantirugii. Elemen motivasi – Sebagai alat motivasi yang dapat menggalakkanpekerja melaksana tugas sebaik yang mungkin.ii. Elemen komunikasi – Berperanan sebagai penyebar dan mengukuhkannilai, budaya dan perlakuan yang diinginioleh organisasi.iii. Elemen strategik – Upah dan gaji sebagaimekanisme penting yang membolehkanorganisasi mencapai matlamat yangtelah ditetapkan.
 5. 5. Secara Langsungmeliputi semua bentuk pembayaran tunai yangdiberikan kepada pekerja sebagai gaji asas, bonus,bayaran kerja lebih masa, komisen dan sebagainya.2 Komponen Bayaran Upah dan Gaji Secara Langsungi. Program upah dan gaji- Meliputi perkara seperti gaji asas dan bayarankerja lebih masa.ii. Bayaran berdasarkan prestasi- Meliputi kenaikan merit, bonus dan komisen
 6. 6. Secara Tidak Langsungmerujuk kepada semua bentuk faedah pekerja sama adayang diperuntukkan oleh undang-undang ataupun yangdiberikan oleh organisasi bagi menghargai pekerjanya2 Komponen Bayaran Upah dan Gaji Secara Tidak Langsungi.Dalam bentuk kewangan-Meliputi pelan jaminan seperti pencen dan insurans, pelanperkhimatan pekerja, dan bayaran masa tidak bekerja.ii. Dalam bentuk bukan kewangan-Meliputi pujian, sanjungan diri, nilai diri serta maruah yangdiberikan majikan kepada pekerja.
 7. 7. Penilaian Kerjamenentukan nilai relatif pekerjaan agar organisasitahu jenis pekerjaan dan kesesuaian gaji.Analisis Kerjaproses penilaian kerja berdasarkan kepadadeskripsi kerja, spesifikasi kerja, gelaran kerjaserta piawaian kerja.Proses Pembentukan StrukturUpah dan Gaji
 8. 8. Pembentukan Struktur Upah dan Gajiproses untuk menentukan kadar nilai gaji dalam2 strategi iaitu :i. Strategi ikutan – Penentuan kadar upah dangaji sama dengan kadar pasaranii. Strategi kepimpinan – Penentuan kadar upah dan gaji lebih tinggi dari kadar pasaran.PerlaksanaanPenentuan nilai gaji mengikut kesesuaiankerja dan pekerjaTinjauan Upah dan GajiPeringkat ini mengambil kira perbandingan nilaiupah dan gaji dengan organisasi yang samaatau organisasi luar.
 9. 9. STRATEGIBAYARAN PAMPASAN
 10. 10. Proses penilaian faktor - faktor yangmembentuk campuran gaji bagi menentukan kadaryang perlu dibayar bagi sesuatu pekerjaansebelum penentuan gaji dibuat.Definisi :MenggunakanKomponen Bagi Campuran Gaji (Wage Mix)-Perhubungan dan perkaitan yang dibentuk untukmenentukan kadar gaji sesuatu pekerjaanKaedah :
 11. 11. BentukPenawaranKos Sara HidupKadar GajiKawasanKeadaan PasaranBuruhKeupayaanMembayar olehMajikanNilai RelatifPekerjaNilai RelatifPekerjaanDasar PampasanOrganisasi /MajikanKeperluanUndang-UndangKomponen BagiCampuranGaji
 12. 12. Penetapan Dasar Pembayaran Pampasan denganmengambilkira jenis pekerjaan,jangka masa pembayaran, serta penentuan insentifjangka pendek dan jangka panjang.Dasar PampasanOrganisasi /MajikanFAKTOR DALAMANMenentukan jenis pekerjaanmanakah yang perlu dibayar lebih tinggiberbanding pekerjaan lain.Nilai RelatifPekerjaanMerujuk kepada kualiti atau ciri yang ada padaseseorang pekerja berdasarkan pengalaman,kemahiran, tahap pendidikan, prestasiatau pencapaian.Nilai RelatifPekerja
 13. 13. Kadar upah dan gaji yang sanggup ditawar olehmajikan kepada pekerjanya dengan mengambilkirafaktor keadaan ekonomi dan persaingan.KeupayaanMembayar olehMajikan
 14. 14. Kadar Pasaran buruh mengikut keadaan semasaKeadaan PasaranBuruhFAKTOR LUARANPenentuan Kadar Gaji berdasarkan kawasan– bandar atau luar bandarKadar GajiKawasanPenilaiankos sara hidup sesuatu kawasan untukmembantu pekerja mengekalkan kemudahan hidupKos Sara Hidup
 15. 15. Permintaan Upah atau Gaji oleh pekerja bergantungkepada tahap kelayakan atau pengalamannya.BentukPenawaranPembentukan nilai gaji tanpa mengetepikankeperluan undang-undang terhadap pekerja.KeperluanUndang-Undang
 16. 16. Merupakan faedah-faedah yang diberikanmajikan kepada pekerja yang menunjukkanprestasi yang baik.
 17. 17. - Ganjaran luaran ialah ganjaran yang bersifat luaranyang diberikan oleh majikan kepada pekerja-pekerjanya.- Ganjaran ini dalam bentuk hadiah serta faedah-faedah tertentu.- Ganjaran dalaman merupakan ganjaran yang bersifat dalaman.- Ia bersifat kekal serta mempertingkatkan pencapaian dirin.- Ganjaran ini dalam bentuk pujian serta pengiktirafan nilai diri pekerja.Ganjaran LuaranGanjaran Dalaman
 18. 18. Ciri-ciri GanjaranMampu diperolehiDiberikan pada masa yang sesuaiBerdasarkan kepada pencapaianBerkekalan lamaSetara dan adil
 19. 19. Bantuan daripada seorang pengusaha ataumajikan yang prihatin dalam usahamemberikan kehidupan yang bernilai kepadapekerja
 20. 20. Cuti tidak bekerja berbayar(time-off payments)Kemudahan rekreasiKemudahan pemberian subsidiKhidmat kesihatanTabung Faedah PersaraanElaun-elaun sampinganContoh Kebajikan PerkerjaanBonus tahunan Intensif
 21. 21. Kenaikan pangkat adalah proses kenaikan kedudukanpekerja dalam sistem hierarki organisasi.Kenaikan pangkat adalah ganjaran kepada pekerja yangmenunjukkan prestasi yang baik beserta penilaian yangpositif.
 22. 22. KriteriaKenaikanPangkatKecekapan dan prestasi pekerjaKelayakan, pengetahuan, kemahiranDan pengalaman seseorang pekerjaSifat-sifat peribadi, termasuk kesesuaiandengan jawatan yang ditawarkan.Potensi dan sifat kepimpinan pekerjaSumbangan kepada organisasiBebas dari tindakan tatatertibAspek lain yang difikirkan sesuaioleh organisasi
 23. 23. Mengikut Akta Pekerjaan 1955, majikanhendaklah memberi faedah-faedah, kemudahandan kebajikan kepada pekerja-pekerja yangdilindungi oleh akta tersebut.
 24. 24. Antara ganjaran/kebajikan yang harus diberikan majikan kepadapekerja dan tertakluk dibawah Akta Pekerjaan 1955adalah seperti berikut :i. Cuti bersalin (Seksyen 37- 44)-selama 60 hari bermula dari tarikh anak tersebut dilahirkan-mempunyai tidak lebih daripada lima orang anak-Cuti Selama 3 kepada suami bermula anak tersebut dilahirkanii. Waktu tidak bekerja berbayar (Seksyen 60)Cuti-cuti berbayar yang diperuntukkan termasuklah:-cuti umum, cuti tahunan, cuti sakit10 hari cuti umum :4 hari mestilahHari Kebangsaan, Hari Keputeraan AgongHari Keputeraan Sultan (mengikut negeri), Hari Pekerja6 hari lagi cuti yang mendapat persetujuan bersama majikan dan pekerja
 25. 25. iii. Caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)Matlamatnya adalah memelihara pekerja pada hari tua dan keluargajika pekerja tersebut meninggal dunia.-pekerja menyumbangkan 9 % daripada gaji bulanan mereka manakala11 % adalah sumbangan majikan berdasarkan gaji pokok para pekerjaiv. Pencen hilang keupayaan bekerja (PERKESO)- Pampasan yang diberikan apabila berlakunya sesuatu kemalangan,kematian, hilang keupayaan bekerja dan cedera apabila menjalankan tugas.- Para pekerja yang berpendapatan kurang daripada RM 2000 sahajalayak menerima pampasan ini.- Sumbangan pekerja adalah 0.5 % daripada gaji bulanandan 1.25 % adalah sumbangan majikan.
 26. 26. Sistem Pengurusan Ganjaran danGantirugi yang baik dapat mengekalkan pekerja yang berkelayakandan meningkat motivasi pekerjauntuk mencapai misi dan objektif yang diinginkan oleh syarikat.

×