Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konsep bahagi linus

17,398 views

Published on

Published in: Education

Konsep bahagi linus

 1. 2. Bahagi ialah songsangan operasi darab. Tambah ( + ) Tolak ( - ) Songsangan Songsangan berulang berulang Bahagi ( ÷ ) Darab ( X )
 2. 3. “ Tiga kumpulan empat-empat ialah dua belas” 3 x 4 = 12 Ada 3 kumpulan empat-empat dalam 12 Bagaimana jika 12 dibahagi empat empat sama banyak 12 ÷ 4 = Bimbing murid mengenalpasti perkataan dan istilah yang membawa maksud BAHAGI
 3. 4. KONSEP BAHAGI 1. Sebagai Pengumpulan 2. Konsep Pengongsian <ul><li>Songsangan Darab </li></ul><ul><li>Tolak Berulang-ulang </li></ul>
 4. 5. 1. Konsep Bahagi Sebagai Pengumpulan Ada 12 biji guli. Jika guli itu dikumpulkan supaya dapat 3 biji guli dalam satu kumpulan/longgok, berapa kumpulan/longgok guli boleh didapati? Kenalpasti perkara berikut: Kuantiti Ahli Kumpulan Contoh
 5. 6. 12 3 = 4 Bilangan kumpulan Bilangan Ahli Kuantiti Pengumpulan berlaku apabila KUANTITI diketahui dan bilangan AHLI dalam kumpulan juga diketahui. ÷ =
 6. 7. Pengongsian (sharing) Berkongsi sama banyak Satu untuk aku, satu untuk kamu … Hingga selesai Berkongsi 12 biji telur sama banyak diantara 3 orang. Berapa biji telur tiap orang akan dapat?
 7. 9. 4 5 6 1 2 3 Kita sebut; enam bahagi dua sama dengan tiga
 8. 10. 10 11 12 7 8 9 4 5 6 1 2 3 Kita sebut; Dua belas bahagi tiga sama dengan empat Kongsi sama banyak Asma Julia Ika
 9. 11. 10 11 12 7 8 9 4 5 6 1 2 3 Kita sebut; Dua belas bahagi empat sama dengan tiga Asma Julia Ika Mira Pengongsian
 10. 12. 12 3 = 4 Bilangan kumpulan Kuantiti dalam kumpulan Jumlah asal ÷ = PENGONGSIAN Kuantiti diketahui Ahli dalam kumpulan diketahui Mencari bilangan kumpulan Kuantiti Objek
 11. 13. 3. Konsep Pembahagian Sebagai Songsangan Darab 3 12 X 4 ÷ 4 Dalam setiap fakta asas darab ada tiga nombor yang terkandung dalam fakta asas bahagi yang berkenaan, dan operasi bahagi merupakan proses mencari faktor yang tertinggal dalam dalam fakta asas darab. Dalam penyelesaian operasi bahagi, pelajar digalakkan mencari faktor yang tertinggal.
 12. 14. Contoh 12 ÷ 3 = Nombor apakah didarab dengan 3 hasilnya 12? Iaitu : X 3 = 12 ATAU Berapa tiga-tiga dalam 12 Oleh itu 12 ÷ 3 = 4 kerana 4 X 3 =12 dan 12 ÷ 4 = 3 kerana 3 X 4 =12 * Konsep bahagi sebagai songsangan darab boleh digunakannuntuk melengkapkan ayat matematik bagi operasi bahagi
 13. 15. 4. Pembahagian Sebagai Operasi Tolak Berulangan Konsep bahagi sebagai operasi tolak berulangan berkait rapat dengan konsep bahagi sebagai proses pengumpulan. Dalam penyelesaian15 ÷ 3 = ?, pelajar digalakkan bertanya diri sendiri: “Ada berapa 3 dalam 15”?. Dengan menggunakan pembilang pelajar boleh menentukan 5 kumpulan 3 1 2 3 4 5 15 3 = 5
 14. 16. Pelajar digalakkan bertanya diri sendiri : “ Berapa kalikah 3 boleh ditolak daripada 15 15 12 9 6 3 0 Tolak 3 Tolak 3 Tolak 3 Tolak 3 Tolak 3 Tiga boleh ditolak 5 kali daripada 15. Oleh itu 15 ÷ 3 = 5
 15. 17. 1 5 - 3 1 2 - 3 9 - 3 6 - 3 3 - 3 0 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 15 ÷ 3 = 5
 16. 18. 5. Pembahagian Dengan Garis Nombor Aspek operasi bahagi ialah operasi tolak berulangan dan boleh diwakili dengan lompatan-lompatan pada garis nombor. Lompatan-lompatan bermula daripada nombor yang dibahagi, bergerak ke kiri menuju sifar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 -3 -3 -3 -3 -3 15 ÷ 3 =
 17. 19. 6. Pembahagian dengan Tatasusunan Tatasusunan memberi pola tentang kedua-dua operasi darab dan bahagi. Apabila seseorang murid berkebolehan menentukan pola tatasusunan terdiri daripada baris-baris dan turus yang diskrit, dia boleh menulis semua fakta asas darab dan bahagi yang berkenaan. Contoh 3 kumpulan 6 ialah 18 3 X 6 = 18 18 ÷ 6 = 3 6 kumpulan 3 ialah 18 6 X 3 = 18 18 ÷ 3 = 6
 18. 20. 7. Pembahagian: Aspek Faktor Skala 4 kali lebih banyak 4 X 2 = 8 Satu perempat daripada X 8 = 2 8 ÷ 4 = 2 = 2
 19. 21. Istilah-istilah Yang Berkaitan Dengan Pembahagian 7 ÷ 2 = 3 baki 1 baki Hasil bahagi 2 7 3 baki 1 Pembahagi Yang dibahagi

×