Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KEPENTINGAN BUDAYA SEKOLAH

5,201 views

Published on

KEPENTINGAN BUDAYA SEKOLAH

  1. 1. KEPENTINGAN BUDAYA SEKOLAHBUDAYA SEKOLAH MENGHALANG PERUBAHAN FAKTOR PENGHALANGPEMBENTUKAN BUDAYA SEKOLAH
  2. 2. KEPENTINGAN BUDAYA SEKOLAH Dijelaskan oleh Southwest Educational Laboratory (SEDL) : Membantu usaha menambah baik sekolah bagi pelajar yang berisiko e Menyediakan fokus dan tujuan sekolah yang jelas kerana menjadi gam yang mengikat ahli bersama bagi menjayakan misi sekolah
  3. 3. KEPENTINGAN BUDAYA SEKOLAHApabila sesebuah sekolah ingin maju fokus diberikankepadaNilaiKepercayaanNormaPersekitaran sekolahPerubahan yang fundamental – Perubahan dalam amalanpengajaran dan keputusan memerlukan kefahaman,mengubah budaya sekolah dan perubahan budayamengambil masa yang lama
  4. 4. Diperkukuhkan lagi oleh Stolp (1994)menyatakan bahawa budaya sekolah yangsihat mempunyai hubungan yang kuat denganpencapaian akademik dan motivasi pelajar,produktiviti dan kepuasan guru.Peterson (1999) menyatakan kepentinganbudaya sekolah terbukti melalui kajian demikajian yang menunjukkan sekiranya budayasekolah tidak menyokong pembaharuan yangdiperkenalkan pembaharuan itu gagal
  5. 5. BUDAYA SEKOLAH MENJADI SUMBER PENGHALANG APABILA TIDAK SELARI DENGAN PERUBAHANPatterson, Purkey dan Parker (1986) menjelaskan :Kesan kepada tingkah laku dan pencapaian pelajar-rendah & menengahBudaya sekolah tidak turun dari langit tetapi dibentukdan dimanipulasikan oleh orang dalam sekolah
  6. 6. BUDAYA SEKOLAH MENJADI SUMBER PENGHALANG APABILA TIDAK SELARI DENGAN PERUBAHAN Setiap sekolah mempunyai budaya masing-masing (UNIK)e Menyediakan fokus dan tujuan sekolah yang jelas kerana menjadi gam yang mengikat ahli bersama bagi menjayakan misi sekolah Mewujudkan penindasan dan diskriminasi kepada sub kumpulan dalam sekolah
  7. 7. Cikgu-“Saya melakukan yang terbaik dalam kelas”.Disiplin penghalang besar kepada kejayaan sekolahBekerja dengan orang yang terpaksaBirokrasi pendidikan menghalang pendidikan awamberkembangPerkara yang sukar diubah
  8. 8. Patterson, Purkey dan Parker (1986) menjelaskan : Sistem sekolah dipandu oleh matlamat yang sama Kuasa dalam sistem sekolah terletak pada pihak atasan ( mereka menafikan perkongsian kuasa) Alternatif kepada penyelesaian masalah tidak dicari Percaya masyarakat luar tidak banyak pengaruh dalam membantu sistem sekolah dan menafikan peranan ibu bapa di sekolah
  9. 9. Patterson, Purkey dan Parker (1986) menjelaskan : Kuasa di sekolah perlu diagihkan kepada segala lapisan organisasi Keputusan di sekolah adalah proses tawar menawar ke arah mencari penyelesaian yang memuaskan semua pihak Masyarakat adalah berpengaruh Pelbagai kaedah sesuai digunakan untuk mengajar
  10. 10. RUMUSAN Di rumus oleh Bart (2002) menjelaskan segala inovasi dengan meletakkan budaya piawai yang tinggi tidak banyak membawa kejayaan kecuali pentadbir dan guru berusaha mengubah budaya sekolah Kejayaan tidak dapat dikecapi di sekolah kecuali pentadbiran dan guru sekolah ubah budaya sekolah Segala inovasi dan piawai yang ditetapkan perlu disesuaikan dengan elemen-elemen budaya sedia ada supaya budaya dan matlamat bergerak selari

×