Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Budaya Sekolah : Iklim sekolah

8,989 views

Published on

 • Be the first to comment

Budaya Sekolah : Iklim sekolah

 1. 1. IKLIM SEKOLAH
 2. 2. DEFINISIsuasana sekolah yang baik di mana keadaanpersekitarannya dirasakan selesa, tenteram, mesra,riang dengan pembelajaran yang lancar’. Pusat Perkembangan Kurikulum, 1981
 3. 3. JENIS IKLIM SEKOLAH
 4. 4. IKLIM SEKOLAH
 5. 5. DEFINISI KECERIAAN CERIA  Sesuatu yang cantik, bersih, suci dan murni dalam sesuatu ruang atau kawasan tertentu.  Riang, gembira dan menarik MENCERIAKAN  Menjadikan sesuatu ruang atau kawasan tertentu kelihatan ceria, bersih dan cantik dengan mengindahkannya, membersihkan, memurnikan, menyucikan serta mendidik dan memelihara (Kamus Dewan)
 6. 6. KRITERIA-KRITERIA KECERIAAN SEKOLAH Suasana fizikal sekolah & bilik darjah KELAS  Bilik darjah yang dihiasi dan diatur kemas  Saiz bilik darjah yang mempunyai ruang yang cukup untuk bergerak (keselesaan pelajar) Sekolah  Persekitaran yang bersih dan kemas  Kawasan sekolah yang ceria (landskap)
 7. 7. KEPENTINGAN Mewujudkan rasa tenang, tenteram Meningkatkan motivasi pelajar dan guru untuk belajar & mengajar. Mengurangkan masalah ponteng dan disiplin pelajar Mewujudkan budaya menjaga kebersihan dan keceriaan
 8. 8. Perkaitan antara iklim sekolah dan motivasi pembelajaran Motivasi pembelajaran Iklim sekolah
 9. 9. Merujuk kepada Motivasi Pembelajaran Sosial.Menurut Rotter (1975) yang membentangkan Teori Motivasi PembelajaranSosial, individu yang mengetahui kaitan antara kelakuan mereka dan kesan yangdialami mempunyai kecenderungan kawalan dalaman yang kuat.Mereka tahu bahawa tindakan yang mereka ambil akan mempengaruhi apayang berlaku kepada mereka. Sekiranya setiap warga sekolah berusahamewujudkan iklim sekolah yang berkesan, mereka akan mempunyai kawalandalaman diri yang kuat.Dengan kawalan dalaman yang kuat, ini akan memotivasikan warga sekolahuntuk melaksanakan sesuatu tugas pada tahap yang terbaik. Sikap sebeginidapat memastikan mereka mencapai kejayaan dalam setiap tugas yangdilaksanakan.
 10. 10. USAHA UNTUK MEWUJUDKAN IKLIM &PERSEKITARAN SEKOLAH YANG POSITIF Gotong-royong berkala Kawasan sekolah di’swastakan’ kepada setiap kelas Membersihkan kawasan sekolah 5 minit sebelum masa belajar bermula di bawah kawalan guru kelas masing-masing Pertandingan keceriaan kelas Memberikan penghargaan kepada guru & pelajar yang menunjukkan sikap rajin Lawatan ke landskap yang menarik bagi menimba idea-idea baru Menggunakan bahan-bahan terbuang untuk meminimumkan kos projek keceriaan Menambah lukisan di dinding sekolah Memasang langsir di setiap kelas – “Sekolahku Rumahku”
 11. 11. HALANGAN Masalah kewangan Kerjasama daripada semua pihak
 12. 12. CADANGAN /PENYELESAIAN Masalah Kewangan  Kerjasama PIBG & pihak sekolah untuk mendapatkan penaja  Kutipan derma & program amal • Kerjasama - Peranan pengetua & pihak pengurusan

×