Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adab Berbeza Pandangan Mengikut Sarjana Islam

569 views

Published on

Slaid tugasan Titas untuk tajuk Adab Berbeza Pandangan

Published in: Education
 • Be the first to comment

Adab Berbeza Pandangan Mengikut Sarjana Islam

 1. 1. ADAB BERBEZA PANDANGAN MENGIKUT PANDANGAN SARJANA ISLAM Tajuk Tugasan no. 24 Ahli-Ahli Kumpulan: D. SARIFAH AG.ALLI ( CT12110031 ) NOREZAN ARSAD ( CT12110113 NOORHAYATI BINTI HUSSIN (CT12110111)
 2. 2. MAKSUD PERBEZAAN PANDANGAN …perbezaan pandangan atau ikhtilaf bermaksud tidak ada kesepakatan atau persetujuan terhadap sesuatu perkara…
 3. 3.  Perbezaan tahap keilmuan  Keluasan dan kesempitan ilmu  Persekitaran yang berlainan  Perbezaan kepuasan hati terhadap riwayat hadis  Perbezaan dalam menilai makna hadis PUNCA-PUNCA PERBEZAAN PANDANGAN
 4. 4.  Faktor Akhlak  fanatik dengan pendapat orang, golongan atau mazhab tertentu  buruk sangka dan mudah menuduh orang lain tanpa bukti  bangga dan kagum dengan pendapat sendiri  ego dan mengikuti hawa nafsu FAKTOR-FAKTOR NEGATIF PERBEZAAN PANDANGAN
 5. 5.  Faktor Pemikiran  masalah ilmiah, perbezaan pandangan berhubung perkara-perkara ranting  masalah perbezaan pandangan mengenai penilaian terhadap ilmu pengetahuan  masalah yang bersifat perbezaan politik dan kelompok …FAKTOR-FAKTOR NEGATIF PERBEZAAN PANDANGAN
 6. 6. ∗perbezaan pandangan kebanyakannya berkisar kepada soal-soal ranting fekah. Ia bermula pada akhir abad ke-19 Masihi melibatkan golongan tradisional dan golongan reformis. LATAR BELAKANG PERBEZAAN PANDANGAN DI KALANGAN UMAT ISLAM DI MALAYSIA
 7. 7.  azan dua kali sebelum solat Jumaat,  sembahyang sunat qabliyyah solat Jumaat selepas azan pertama,  bacaan-bacaan oleh bilal yang mengiringi khutbah,  khatib memegang tongkat ketika berkhutbah  bilangan 40 orang jamaah bagi solat Jumaat.  bilangan rakaat sembahyang tarawih dan zikir- zikir yang mengiringinya, Contoh-contoh perkara yang terdapat perbezaan pandangan
 8. 8.  talkin selepas pengkebumian jenazah,  membaca bismillah secara nyaring dalam solat- solat nyaring,  qunut dalam solat subuh,  lafaz sayyidina dalam tasyahhud dan  wirid berjamaah dengan suara nyaring selepas solat. …Contoh-contoh perkara yang terdapat perbezaan pandangan
 9. 9. Sheikh Dr. Yusuf al-Qaradawi Tokoh ulama Muslim Sunni kelahiran Mesir terkenal dengan sikap toleransi dan pandangan yang sederhana serta menjadi rujukan umat Islam di seluruh dunia
 10. 10.  Perbezaan pendapat adalah penting  Perbezaan pendapat sebagai rahmat  Perbezaan pandangan sebagai khazanah  Tidak mungkin perbezaan pendapat dihapuskan  Kemungkinan pendapat orang lain juga betul Tanggapan Al-Qaradawi Terhadap Perbezaan Pandangan
 11. 11.  Kemungkinan berlakunya kepelbagaian pendapat yang betul  Orang yang salah dalam berijtihad tetap diberi pahala  Tidak boleh menolak perbezaan pendapat di kalangan ulama  Semua mazhab yang muktabar adalah jalan untuk mengenal pasti hukum syarak ... Tanggapan Al-Qaradawi Terhadap Perbezaan Pandangan
 12. 12.  Berlaku adil kepada orang yang tidak sehaluan  Bekerjasama di dalam perkara yang disepakati  Bertoleransi dalam perkara yang menimbulkan perbezaan pendapat  Berdialog dengan cara yang baik MENJAGA ADAB-ADAB BERBEZA PANDANGAN
 13. 13.  Menunaikan solat di belakang orang yang tidak sehaluan  Menjaga adab dengan tokoh besar dan para ulama  Menjauhkan dari terlalu mudah menghukum fasik atau berdosa …MENJAGA ADAB-ADAB BERBEZA PANDANGAN
 14. 14. Al-Qur’an (Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al- Qur’an), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2010. Kuala Lumpur, Darul Fikir. Basri Ibrahim, 2010, Perbezaan Pendapat Dalam Perkara Cabang Fiqh: AnalisisTerhadap Pandangan Al- Qaradawi, Jurnal Syariah, Jil. 18, Bil. 1 Hussin Bin Salamon et al, Kajian Kesan Perbezaan Aliran Mazhab Ke Atas Kesatuan Masyarakat Islam Kajian Kes: Pelajar Dan Staf UTM, Pusat Pengurusan Penyelidikan Universiti Teknologi Malaysia 81310, UTM Skudai Senarai Rujukan
 15. 15. Mohd Asri Zainul Abidin, 2012, MINDA TAJDID: Keluasan Menerima Pendapat, Keperluan Muslim Moden, http://drmaza.com/home/?p=2127 Muhadir Bin Hj Joll, 2010, 6 Perkara Asas Memahami Khilafiyyah. Petaling Jaya, Selangor, Mawleed Publishing. Nik Roskiman Abdul Samad, 2015, Berbeza Pendapat Tanpa Perlu Bertelagah http://ikimfm.my/v2/author/nikroskiman/ …Senarai Rujukan
 16. 16. Saadan Man & Abdul Karim Ali, 2005, Ikhtilaf Fiqh Di Kalangan Aliran Syafi’iyyah DanSalafiyyah Di Malaysia: Analisis Retrospektif, Jurnal Fiqh No 2 (2005) Saadan Man, et al, 2009, Kesesuaian Pemikiran Dan Amalan Mazhab Selain Syafi’I Dalam Masyarakat Islam Di Malaysia: Satu Analisis Awal, Jurnal Fiqh, No. 6, (2009) Thaha Jabir Fayyadh Al’Alwani, 1989, Adab Perbezaan Pendapat Dalam Islam. KualaLumpur, Dewan Pustaka Islam …Senarai Rujukan
 17. 17. WA ALLAHU A’LAM BISSAWAB SEKIAN

×