Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rphshimah

1,670 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rphshimah

 1. 1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN UNTUK DUA WAKTU PENGAJARANMata Pelajaran : Bahasa MelayuKelas : 2 JayaBilik : Makmal KomputerBil. Murid : 35 orangMasa : 8.00 – 9.00 pagi (60 minit)Tarikh : 12 Oktober 2012Tema : Kuih Tradisional MelayuTajuk : Kuih BauluObjektif : Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat :- i) menerangkan mengenai bahan ransangan dengan menggunakan ayat sendiri. ii) menyusun dan menulis ayat dan karangan pendek mengikut keutamaan. iii) membaca dengan sebutan dan intonasi yang betulFokus Utama : 9.3 Aras 2 ( i ) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaanFokus Sampingan : 1.2 Aras 1 (iii) Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun dan bertatasusila.Kemahiran Bahasa : Mendengar dan bertutur, membaca dan menulisSistem Bahasa : sebutan dan intonasi, ayat majmukKosa Kata : adun, siram, acuan, bakarPengisian Kurikulum a) Ilmu : Kajian Tempatan , Pendidikan Kesihatan b) Nilai Murni : kebersihan , bersyukur, menghargai warisan c) Kemahiran Bernilai Tambah i) Kemahiran Berfikir : mengelaskan , menentukan urutan ii) Kemahiran belajar : mendengar, membaca dan menulis iii) Kecerdasan Pelbagai : verbal linguistik, interpersonal, intrapersonal iv) Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi : video, grafik(powerpoint)
 2. 2. Bahan Bantu Belajar : LCD , Komputer Riba, Bahan Edaran, Kuih Sepit, Capaian InternetPengetahuan Sedia Ada : i) Murid pernah melihat dan makan kuih tradisional ii) Murid telah mempunyai akaun email masing-masing 1
 3. 3. Isi Pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan1. Apakah jenis SET INDUKSI ( 5 minit ) BBB : kuih yang kamu 1. Guru menayangkan klip video (makanan LCD projektor, lihat dalam video tradisional mengikut kaum diMalaysia) komputer riba yang ditayang- kan? RUJUK LAMPIRAN 1 KBT :2. Adakah kamu menjana idea, suka makan kuih 2. Guru mengemukakan beberapa soalan berkaitan interpersonal yang ditayangkan dengan video yang ditayangkan. di dalam video? 3. Guru mengaitkan tayangan video dengan isi Nilai Murni :3. Adakah kuih itu pelajaran. bersyukur berkhasiat? patriotisme1. Tayangan slaid LANGKAH 1 (15 minit) BBB : (kuih muih 1. Murid ditayangkan slaid „power point‟ LCD projektor, tradisional komputer riba Melayu) RUJUK LAMPIRAN 2 KBT :2. Guru 2. Guru meminta murid menamakan jenis kuih kemahiran menerangkan yang dilihat dalam slaid. berfikir, jenis-jenis kuih 3. Murid menyebut nama kuih yang ditayangkan. menjana idea, tradisional di 4. Murid diminta memberi maksud kuih interpersonal, Malaysia tradisional mengikut pemahaman murid. intrapersonal 5. Murid menyatakan jenis kuih tradisional.3. Apakah kuih- 6. Guru memberi penerangan tentang kuih Nilai Murni : muih tradisional tradisional. menghargai yang kamu tahu? kuih tradisional, patriotisme 2
 4. 4. Isi Pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan1. Adakah kamu LANGKAH 2 ( 20 minit ) BBB : suka makan 1. Guru mengemukakan soalan. LCD projektor, kuih baulu? 2. Murid ditayangkan resepi kuih baulu. komputer riba, brosur, baulu,2. Apakah bahan RUJUK LAMPIRAN 3 bahan edaran yang digunakan KBT : untuk membuat 3. Murid diminta membaca resepi tersebut secara menjana idea kuih baulu? kelas dan individu. interpersonal 4. Murid di minta membuat karangan pendek intrapersonal3. Bagaimanakah dengan menggunakan program Microsoft word KP : cara untuk dan di simpan atas nama file “ Kuih Baulu ” kecerdasan verbal- membuat kuih linguistik baulu? RUJUK LAMPIRAN 4 Nilai Murni : kerjasama4. Menayangkan kebersihan resepi kuih baulu TB : dan mengedarkan sebutan dan bahan edaran. intonasiLatihan Pengukuhan LANGKAH 3 ( 15 minit) BBB :( Guru menayang 1. Murid membaca semula langkah penyediaan projektor LCD,semula resepi dan kuih baulu yang ditayangkan oleh guru. komputer riba,langkah membuat 2. Murid di minta mengemaskini karangan yang KBT :kuih baulu ) dibuat dan menghantar kepada guru dalam kemahiran berfikir bentuk email. KP : 3. Guru menunjukcara kepada murid bagaimana kecerdasan menghantar dokumen melalui email. verbal-linguistik TB : RUJUK LAMPIRAN 5 Ayat Majmuk sebutan dan intonasi 3
 5. 5. Isi Pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan PENUTUP ( 5 minit ) BBM :Menamakan semula 1. Murid diminta mengulang semula nama kuih Projektor LCD,kuih-kuih tradisional tradisional yang telah mereka lihat di awal komputer riba pelajaran tadi. 2. Guru membuat penutup dengan menjelaskan KBT : kepentingan menghargai kuih tradisional semua kemahiran kaum yang ada di Malaysia. berfikir interpersonal intrapersonal Nilai Murni : bersyukur keberanian 4
 6. 6. LAMPIRAN 1 5
 7. 7. LAMPIRAN 2ANTARA BEBERAPA SLAID YANG DITAYANG 6
 8. 8. KUIH TIRAM KUIH ABOK-ABOK KUIH TOKYOKUIH BUNGA TANJUNG KUIH BAULU KUIH DANGAIKUIH TEPUNG TUKIR 7
 9. 9. LAMPIRAN 3 8
 10. 10. LAMPIRAN 4 9
 11. 11. LAMPIRAN 5 10

×