Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kata ganti nama

 • Login to see the comments

Kata ganti nama

 1. 1. LATIH TUBI TATABAHASA : KATA GANTI NAMAKATA GANTI NAMAIsi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.1 “Ibu, duit _______ hilang,“ kata Umair kepada ibunya. A kita B kami C saya D mereka2 Darus dan Intan bersahabat karib. _______ tinggal sekampung. A Dia B Kita C Kami D Mereka3 “Jika _______ ada masalah sila jumpa saya,” kata Cikgu Sarah kepada saya. A mereka B kamu C kami D dia4 Salmi murid tahun enam. _______ berazam untuk mencapai 5A dalam UPSR. A Dia B Kami C Awak D Saya5 Bangunan baru itu telah dirasmikan oleh _______. A dia B kami C kamu D beliau Modul Latih tubi Tatabahasa : Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Perak
 2. 2. LATIH TUBI TATABAHASA : KATA GANTI NAMA6 Sebagai murid, _______ hendaklah belajar bersungguh-sungguh,” kata cikgu. A dia B kita C kamu D mereka7 Mari kita ikut _______ ke perpustakaan,” kata Siti kepada Nurul. A mereka B awak C saya D kami8 “Boleh _______ tumpang bertanya?” kata Suri dan Muna kepada pemuda itu. A kamu B awak C kami D saya9 “Ampun _______ tuanku,” sembah Hang Tuah kepada raja. A beta B patik C hamba D baginda10 “Jika ________ ada masa lapang, jemputlah ke rumah saya,” kata Ani kepada kawan-kawannya. A dia B awak C beliau D kalian Modul Latih tubi Tatabahasa : Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Perak
 3. 3. LATIH TUBI TATABAHASA : KATA GANTI NAMA11 “Nah, ambil wang _______!” kata emak sambil menghulurkan wang kepada saya. A itu B ini C sini D situ12 Ayah pergi ke Ipoh. Dia ada urusan di _______. A itu B sini C sana D mana13 “Cuaca di _______ sungguh sejuk,” kata Sabri sambil menahan kesejukan. A mana B sini C situ D ini14 “Jangan berkelakuan _______, tidak elok,” nasihat ibu kepada Zarina. A begitu B begini C itu D ini15 Kalau tidak ada _______ masalah projek itu akan siap sebulan lagi. A apa-apa B bila-bila C mana-mana D siapa-siapa Modul Latih tubi Tatabahasa : Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Perak
 4. 4. LATIH TUBI TATABAHASA : KATA GANTI NAMA16 Duduklah di _______ yang kausuka. A mana B siapa C siapa-siapa D mana-mana17 Entah _______ yang disimpannya di dalam peti besi itu. A bila-bila B apa-apa C siapa-siapa D mana-mana18 _______ pun tidak dibenarkan masuk ke dalam dewan peperiksaan. A Bila-bila B Apa-apa C Mana-mana D Siapa-siapa19 Jemputlah ke rumah saya _______ encik ada masa lapang. A bila B siapa C bila-bila D siapa-siapa20 “_______lah ucapan daripada Guru Besar,” kata juruacara majlis. A Ini B Begini C Begitu D Demikian Modul Latih tubi Tatabahasa : Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Perak
 5. 5. LATIH TUBI TATABAHASA : KATA GANTI NAMA21 “Ibu, duit Adik Farah hilang semasa ________ bermain seorang diri di taman permainan,” kata Umi kepada ibunya. A beliau B kami C kita D dia22 “Ali, suruh _______ datang ke sekolah petang ini untuk latihan sukan,” kata Cikgu Maimun kepada saya. A kami B kamu C beliau D mereka23 Encik Wan Omar bakal pemimpin di kampung kita. Oleh itu, kita perlu memberikan sokongan sepenuhnya kepada _______ A ia B dia C beliau D mereka24 “ Sebagai tentera, _______ berikrar akan memperjuangkan tanah air sehingga titisan darah yang terakhir,” kata askar-askar itu kepada pegawai mereka. A kita B kami C beliau D mereka25 Kalau engkau tidak ada kerja marilah ikut _______ ke perpustakaan,” kata Siti dan Yusni kepada Nurul. A mereka B engkau C kalian D kami Modul Latih tubi Tatabahasa : Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Perak
 6. 6. LATIH TUBI TATABAHASA : KATA GANTI NAMA26 “Ibu, ini kawan-kawan lama saya. Bolehkah _______ menumpang tidur di rumah kita?” kata Rosmaini kepada ibunya. A mereka B engkau C kalian D dia27 “Kalau ________izinkan sekarang juga patik akan melaksanakan tugas itu,” sembah ahli nujum kepada sultan. A tuan B tuanku C baginda D tuan hamba28 “Saya harap _______ dapat mempersembahkan permainan yang bermutu nanti,” kata jurulatih bola sepak itu kepada pemain-pemainnya. A mereka B kalian C kami D kita29 Setelah sultan itu mangkat, maka takhta kerajaan negeri itu pun diserahkan kepada putera _______. A baginda B tuanku C beta D nya30 “_______lah caranya membuat masakan gulai tempoyak cili api,” kata Puan Balkhis kepada pelajarnya. A Demikian B Begitu C Begini D Apa Modul Latih tubi Tatabahasa : Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Perak
 7. 7. LATIH TUBI TATABAHASA : KATA GANTI NAMA31 “_______kah gadis yang berbaju kurung hijau yang berjalan dengan awak, semalam?” tanya Maniam kepada Razif. A Apa B Mana C Siapa D Mengapa32 Pak Haji Daud bertindak _______ supaya anaknya tidak mengulangi kesalahan itu lagi. A begitu B begini C situ D sini33 “Saya berharap agar permohonan ini mendapat pertimbangan daripada pihak _______,” kata Chandran kepada majikannya, Puan Mei Ling. A encik B puan C tuan D cik34 “Setelah seminggu balik dari Pulau Langkawi, _______ masih lagi terbayang- bayang akan suasana damai di sana,” kata Lokman. A dia B kami C saya D kalian35 “Ahmad, tolong ambilkan saya kamus yang terletak di atas meja _______,” kata Laily kepada Ahmad. A sana B situ C ini D itu Modul Latih tubi Tatabahasa : Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Perak
 8. 8. LATIH TUBI TATABAHASA : KATA GANTI NAMA36 Dulu Disman pengurus bank di bandar itu. Kini _______ dinaikkan pangkat sebagai pengurus besar di Kuala Lumpur. A mereka B beliau C kamu D dia37 “Jikalau begitulah titah _______, eloklah kita pergi siasat segera,” kata Hulubalang kepada Panglima Ali. A tuan hamba B baginda C patik D beta38 Perjuangan _______ masih belum berakhir selagi wisel penamat belum dibunyikan oleh pengadil,” kata ketua pasukan itu kepada rakan-rakannya. A kita B kami C kalian D mereka39 Saya dan murid-murid Tahun Enam Bestari merancang untuk mengadakan pertandingan bercerita. _______ telah menjemput beberapa orang guru sebagai pengadil. A Beliau B Kami C Saya D Kita40 “_______ akan menentang pasukan lawan dengan bersungguh-sungguh,” ikrar para pemain itu kepada jurulatih mereka. A Dia B Kita C Kami D Mereka Modul Latih tubi Tatabahasa : Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Perak
 9. 9. LATIH TUBI TATABAHASA : KATA GANTI NAMA41 Cikgu Rahman sudah sebelas tahun bertugas di sekolah _______. _______ akan bersara pada tahun hadapan. A kita … Ia B kami … Dia C saya … Dia D kami … Beliau42 “_______, izinkan _______ ke taman memetik bunga,” kata dayang kepada permaisuri. A Baginda … hamba B Tuanku … hamba C Tuanku … patik D Patik … beta43 “Saya harap _______ akan datang beramai-ramai untuk meraikan tetamu kehormat _______,” pesan Ketua Kampung Berchat kepada anak-anak buahnya. A awak … kita B kalian … kita C kamu … kamu D mereka … kami44 “Tipah, tolong hantarkan baju yang telah siap ini kepada Mak Cik Hendon. _______ jangan lupa ambil upahnya,” kata ibu kepada kakak. A Dia B Saya C Kamu D Mereka45 “Jika _______ masih lagi berdegil, _______ akan mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap awak,” kata pengurus itu kepada salah seorang daripada pekerjanya. A mereka … kami B mereka …saya C kalian … kami D awak … saya Modul Latih tubi Tatabahasa : Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Perak
 10. 10. LATIH TUBI TATABAHASA : KATA GANTI NAMA46 Jika timbul apa-apa masalah, hendaklah sama-sama ________ selesaikan. Dengan cara itu barulah _______ dapat hidup dalam keadaan harmoni. A kita … mereka B mereka … kita C kalian … kami D kita …. kita47 “_______ perlu menghantar borang peraduan itu ke alamat yang ditetapkan selewat-lewatnya sebelum bulan Jun ini,” kata juruhebah televisyen itu. A Anda B Kamu C Kalian D Mereka48 “Sudah lama _______ bersabar. Jika tuan tidak dapat menyelesaikan masalah ini, _______ akan melancarkan mogok,” kata jurucakap pekerja syarikat itu kepada majikannya. A saya … saya B kami … kami C mereka … saya D beliau … mereka49 “Cis, _______ tidak sangka yang _______ bersikap gunting dalam lipatan!” jerit Pak Malau kepada Dang Wangi. A hamba … tuan hamba B baginda … patik C hamba … kamu D patik … hamba50 “Amboi, comelnya adik _______! _______ namanya?” kata Atiqah kepada Aliah. A mereka … Manakah B awak… Siapakah C kami … Siapakah D kamu … Apakah Modul Latih tubi Tatabahasa : Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Perak
 11. 11. LATIH TUBI TATABAHASA : KATA GANTI NAMA51 Kami nampak pekerja-pekerja sibuk menjalankan tugas _______ sebaik-baik sahaja _______ tiba di kilang itu. A mereka … kami B beliau … kita C Kita … kami D dia … dia52 “_______ yang sedang kamu menungkan itu, Merry? _______ harap kamu dapat berikan perhatian kepada penceramah,” kata Shanty kepada Marry. A Mengapakah … Kami B Siapakah … Saya C Bilakah … Awak D Apakah … Aku53 Saya dan keluarga tidak pernah berkunjung ke Taman Negara. Saya berharap _______ dapat ke _______ suatu hari nanti. A mereka … situ B kami … sana C saya … situ D kami … sini54 “Raja, maafkan _______ kerana mengambil buku cerita ini tanpa memberitahu _______ terlebih dahulu,” ujar Naim. A patik … tuanku B kami … kamu C saya … awak D kamu … saya55 “Sudahkah _______ menyiapkan tugasan yang _______ beri semalam?” kata Encik Kumar kepada keraninya. A awak … mereka B mereka … saya C kalian … kami D kamu … saya Modul Latih tubi Tatabahasa : Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Perak
 12. 12. LATIH TUBI TATABAHASA : KATA GANTI NAMA56 “Jika _______ ingin keterangan lanjut tentang pertandingan itu, sila hubungi pihak _______ di kaunter pertanyaan,” kata pengacara pertandingan itu melalui pembesar suara. A awak … mereka B kalian … kami C anda … kami D kamu … nya57 “Segala titah perintah _______ akan _______ laksanakan,” kata Hang Tuah kepada baginda sultan. A baginda … tuan hamba B tuanku … patik C patik … saya D kamu … aku58 “Ketua kelas _______ telah dimasukkan ke wad. _______ kemalangan pada petang semalam,” ujar Hanum kepada rakan-rakan sekelasnya. A kita … Dia B kami … Dia C kita … Beliau D kalian … Beliau59 “_______ bagi pihak rakan-rakan di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang telah mengajar dan mendidik _______,” ucap Bala. A Kalian … mereka B Kami … kalian C Saya … kami D Saya … kita60 Benar, _______ tidak nampak orang yang mengambil pen _______,” kata murid baru itu kepada saya. A kamu … dia B awak … saya C kami … awak D saya … awak Modul Latih tubi Tatabahasa : Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Perak
 13. 13. LATIH TUBI TATABAHASA : KATA GANTI NAMASkema jawapan (Kata Ganti Nama)1C 2D 3B 4A 5D6C 7A 8C 9B 10D11B 12C 13B 14A 15A16D 17B 18D 19C 20D21D 22D 23C 24B 25D26A 27B 28B 29A 30C31C 32A 33B 34C 35D36D 37B 38A 39B 40C41D 42C 43A 44C 45D46D 47A 48B 49A 50B51A 52D 53B 54C 55D56C 57B 58A 59C 60D Modul Latih tubi Tatabahasa : Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Perak
 14. 14. LATIH TUBI TATABAHASA : KATA GANTI NAMA Modul Latih tubi Tatabahasa : Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Perak

×