Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman Tabi'in

11,073 views

Published on

bab 3 : Quranik

Sejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman Tabi'in

 1. 1. QUR’ANIKSEJARAH PENGUMPULAN AL-QURAN PADA ZAMAN TABIIN
 2. 2. MAKSUD TABIIN Tabiin dari segi bahasa adalah pengikut tabiin. Manakala dari segi istilah adalah orang yang pernah berguru dengan tabiin dan tidak pernah berjumpa atau berguru dengan sahabat. Tabiin juga dilahirkan selepas zaman sahabat. Ini kerana sahabat yang terakhir meninggal dalam 80-90 hijriah
 3. 3.  Tabiin ertinya pengikut, . Tabiin adalah orang-orang yang berjumpa dengan Sahabat Nabi s.a.w dalam keadaan ia beriman kepada Nabi s.a.w meskipun ia tidak melihat Beliau dan ia mati di atas keislamannya. Tabiin merupakan orang Islam awal, yang masa hidupnya setelah para Sahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup bersama Nabi Muhammad s.a.w. Usianya tentu saja lebih muda dari Sahabat Nabi bahkan ada yang masih anak-anak atau remaja pada masa Sahabat masih hidup.
 4. 4.  Berkenaan dengan tabiin Allah S.W.T memberikan keutamaan kepada mereka, sebagaimana firman Allah: "orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai didalamnya; mereka kekal didalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. (QS. at Taubah: 100)
 5. 5. Tokoh-tokoh Tabiin. Tabiin disebut juga sebagai murid Sahabat Nabi. Uwais Al-Qorniy  Ali bin Al-Hasan Zainal Abidin Said bin Al-Musayyib  Al-Qaasim bin Muhammad bin Abi Urwah bin Az-Zubair Bakar Ash-Shiddiq Saalim bin Abdillah bin Umar  Al-Hasan Al-Bashriy Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah  Muhammad bin Sirin bin Masud  Abu Hanifah Umar bin Abdul Aziz Muhammad bin Al-Hanafiyah  Muhammad bin Syihab Az-Zuhriy.
 6. 6. Sejarah Penulisan &Pembukuan Al-Quran di Zaman Tabiin Hingga Kini
 7. 7. Mushaf Uthmani Mushaf Uthmani ialah versi Al-Quran yang diterbitkan oleh Uthman Bin Afan . Aksara Arab menjadi medium untuk mengekalkan ayat Quran secara primitif. Penulisan tanpa tanda baca menjadi masalah pada pada sebutan, makna & maksud ayatnya. Pada abad ke-7, sisitem tanda baca dalam huruf Arab telah dicipta oleh Abu Al-Aswad Al- Dua’li yang hidup pada zaman Dinasti Umayyah bagi mengatasi masalah bacaan Al-Quran.
 8. 8. Menyeragamkan Al-Quran Abad ke-3 dan ke-4 hHijrah adalah saat sukar dlm menyeragamkan Al-Quran Kaum muslimin telah berpegang kepada Musyaf Uthmani Mengenalpasti bahawa adanya ragam bacaan selain Musyaf Uthmani Kerajaan Islam yang dipimpin oleh Dinasti Abbasiyah melantik Ibn Mujahid untuk menyeragamkannya.
 9. 9. Versi Bacaan Ibn Mujahid memilih 7 versi bacaan dari puluhan versi. 1. Ibn ‘Amir 5. ‘Asim 2. Ibn Kathir 6. Nafi’ 3. Abu ‘Amr 7. Kisa’i 4. Hamzah Sebab beliau memilih 7 versi adalah kerana :  Berpandukan hadith Nabi Muhamad s.a.w yang menyatakan bahawa Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf
 10. 10. Tambahan Versi Bacaan Terdapat yang tidak setuju dengan pendapat Ibn Mujahid. Mengajukan beberapa versi tambahan yang seragam jumlahnya.  Qira’at Al-Sab’ah (bacaan tujuh) yang dikumpulkan oeh Ibn Mujahid  Ilmuan A-Quran mengenal pasti 10 versi ( Qira’at Al-’Asyr Bacaan Qira’at Al-Sab’ah menjadi pilihan dan disepakati ramai oleh muslimin hingga kini Ketujuh-tujuh versi di cetak dan disebarkan ke suluruh negara Islam.
 11. 11. Versi Amalan Pada abad ke-20 hanya 3 dari 7 versi yang banyak diedarkan  Nafi’ – diriwayatkan oleh Warsy  Abu ‘Amr – diriwayat oleh Al- Duri  ‘Asim – Diriwayat oleh Hafs Al-Quran yang kekal pada zaman kini adalah versi ‘Asim Versi Nafi’ & Abu ‘Amr hilang dari peredaran
 12. 12. Versi ‘Asim Sebab utama adalah, pertama kali Quran di cetak ia mengguna mesin cetak moden pada tahun 1924, di Mesir. Versi ‘Asim juga di sebut sebagai VERSI MESIR kerana percetakannya pertamanya di Mesir. Kerajaan Arab Saudi mencetak jutaan dan mengedar/disebarkan ke seluruh dunia.
 13. 13. Tajwid Al -Quran Terdapat beberapa inovasi dalam percetakan Al-Quran. Dar Al-Ma’rifah telah menerbitkan Tajwid Al-Quran pada 1990an Tarikan pada warna-warna pada huruf-huruf yang disesuaikan dengan aturan tajwidnya. Memudahkan orang ramai membaca dengan tartil  Allah subhanahu wa taala berfirman (artinya): "Dan Bacalah Al- Quran itu dengan tartil (perlahan-lahan)". (QS. Al-Muzzammil: 4)  Tartil bermaksud bacaan lambat dan tenang serta melafazkan setiap huruf dari makhrajnya yang betul. Manakala makna tartil menurut saidina Ali ialah mentajwidkan huruf dan mengetahui tempat berhenti.
 14. 14. Menyeleweng/Menyesatkan Islam Terdapat usaha-usaha menulis Arab ke Latin, tetapi tidak terdapat terjemahan(transliterasi) yang standard di guna pakai. Inisiatif utk m’terjemah ke bahasa lain selain Arab oleh para orientalis :  Latin(1145m)  Bahasa-bahasa Eropah lain ( 1616-1840m) Tujuannya - menyeleweng umat Islam & Quran Tahun 1689 - Maracci (Kristian Katolik) terjemahkan Al-Quran kpd bahasa Latin & mempersembahkan kepada Maharaja Rom Diikuti oleh Alexender Ross (pendeta raja Cahrles I), menerbitkan Al_Quran dlm Bahasa Inggeris(1649)
 15. 15. Terjemahan Khuatir kesucian Islam akan terhakis apabila adanya terjemahan Al_Quran dlm bahasa lain. 1905 – The Holy Quran oleh M.Abdul Hakim Khan di terbitkan. Diikuti oleh terjemahan yang lain yang mempunyai kualiti terjemahan yang baik :  The Meaning of The Glory Quran(London,1930)  The Holy Quran Translation & Commentary (Lahore,1934)  The Message of The Quran (Gibraltar,1980)  The Quran: First American Version (Vermont, 1985)
 16. 16. Terjemahan Oleh Umat Islam Terjemahan dr umat islam sendiri yang cenderung kepada aliran mazhab tertentu, seperti :  Holy Quran (New York, 1982)  The Holy Quran with Translation & Comnentary (Karachi, 1964)  Holy Quran (Lahore)  The Holy Quran : English Translation (Lahore,1917)  The Holy Quran : Arabic Text with English Translation (Rabwah, 1955)
 17. 17. Terjemahan Dari Bukan Islam Perlu berwaspada kerana terjemahan dr orang bukan Islam terdapat banyanknya ayat-ayat Quran yg sengaja dibuang, penyelewengan ayat-ayat and interpolasi dlm terjemahannya. Antaranya ialah :  The Koran (London, 1956) Yahudi, & (1861)  The AL Koran of Mohamed ( London, 1734)  The Koran Interpreted (London 1957)
 18. 18. Ayat-ayat AL-Quran terdapat penjabaran/pembahasan yg diistilahkansebgai tafsir.Terdapat 2 kaedah pentafsiran Al-Quran:1. Periwayatan(ma’thur) Pd zaman sahabt, tabiin Belum ditulis secara umumnya Periwayatan disebar secara lisan Disesuaikan dgn hadith-hadith Rasulullah s.a.w. / bahasa dan syair Arab2. Penalarana. Kaedah Tahlili Menjelaskan kandungan Al-Quran dari pelbagai aspek berdasarkan ayat demi ayat.b. Kaedah Tematik (Maudhu’i) Menghimpunkan ayat-ayat Qquran dari pelbagai surah yang berkaitan soalan/topic Kandungan ayat itu dibahaskan & dianalisis hingga menhadi kesatuan yang utuh.
 19. 19. SekianTerima Kasih

×