SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
QUR’ANIK

SEJARAH PENGUMPULAN AL-QURAN
    PADA ZAMAN TABIIN
MAKSUD TABIIN
 Tabiin dari segi bahasa adalah pengikut tabiin.
 Manakala dari segi istilah adalah orang yang pernah
 berguru dengan tabiin dan tidak pernah berjumpa
 atau berguru dengan sahabat.
 Tabiin  juga  dilahirkan  selepas  zaman  sahabat.
 Ini kerana sahabat yang terakhir meninggal dalam
 80-90 hijriah
 Tabi'in ertinya pengikut, .

 Tabi'in  adalah  orang-orang  yang  berjumpa  dengan

 Sahabat Nabi s.a.w dalam keadaan ia beriman kepada

 Nabi s.a.w meskipun ia tidak melihat Beliau dan ia mati di

 atas keislamannya.

 Tabi'in merupakan orang Islam awal, yang masa hidupnya

 setelah para Sahabat Nabi dan tidak mengalami masa

 hidup bersama Nabi Muhammad s.a.w. Usianya tentu saja

 lebih muda dari Sahabat Nabi bahkan ada yang masih

 anak-anak atau remaja pada masa Sahabat masih hidup.
 Berkenaan dengan tabi'in Allah S.W.T memberikan
 keutamaan kepada mereka, sebagaimana firman
                Allah:
         "orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama

 (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshor dan
 orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada
 mereka dan mereka ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi
 mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai didalamnya; mereka
 kekal  didalamnya  selama-lamanya.  Itulah  kemenangan  yang
 besar. (QS. at Taubah: 100)
Tokoh-tokoh Tabi'in.
  Tabi'in disebut juga sebagai murid Sahabat Nabi.

 Uwais Al-Qorniy          Ali bin Al-Hasan Zainal Abidin

 Said bin Al-Musayyib       Al-Qaasim bin Muhammad bin Abi

 Urwah bin Az-Zubair        Bakar Ash-Shiddiq

 Saalim bin Abdillah bin Umar   Al-Hasan Al-Bashriy

 Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah  Muhammad bin Sirin

 bin Mas'ud            Abu Hanifah Umar bin Abdul Aziz

 Muhammad bin Al-Hanafiyah     Muhammad bin Syihab Az-Zuhriy.
Sejarah Penulisan &
Pembukuan Al-Quran
  di Zaman Tabiin
   Hingga Kini
Mushaf Uthmani
 Mushaf Uthmani ialah versi Al-Quran yang diterbitkan oleh Uthman

 Bin Afan .

 Aksara Arab menjadi medium untuk mengekalkan ayat Quran secara

 primitif.

 Penulisan tanpa tanda baca menjadi masalah pada pada sebutan,

 makna & maksud ayatnya.

 Pada abad ke-7, sisitem tanda baca dalam huruf Arab telah dicipta

 oleh Abu Al-Aswad Al- Dua’li yang hidup pada zaman Dinasti Umayyah

 bagi mengatasi masalah bacaan Al-Quran.
Menyeragamkan Al-Quran

 Abad ke-3 dan ke-4 hHijrah adalah saat sukar dlm

 menyeragamkan Al-Quran

 Kaum muslimin telah berpegang kepada Musyaf Uthmani

 Mengenalpasti  bahawa  adanya  ragam  bacaan  selain

 Musyaf Uthmani

 Kerajaan Islam yang dipimpin oleh Dinasti Abbasiyah

 melantik Ibn Mujahid untuk menyeragamkannya.
Versi Bacaan
 Ibn Mujahid memilih 7 versi bacaan dari puluhan versi.

  1.  Ibn ‘Amir        5.  ‘Asim

  2.  Ibn Kathir        6.  Nafi’

  3.  Abu ‘Amr         7.  Kisa’i

  4.  Hamzah


 Sebab beliau memilih 7 versi adalah kerana :
   Berpandukan hadith Nabi Muhamad s.a.w yang menyatakan
  bahawa Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf
Tambahan Versi Bacaan
 Terdapat yang tidak setuju dengan pendapat Ibn Mujahid.

 Mengajukan   beberapa  versi  tambahan  yang  seragam
 jumlahnya.

   Qira’at Al-Sab’ah (bacaan tujuh) yang dikumpulkan oeh Ibn
   Mujahid

   Ilmuan A-Quran mengenal pasti 10 versi ( Qira’at Al-’Asyr

 Bacaan Qira’at Al-Sab’ah menjadi pilihan dan disepakati ramai
 oleh muslimin hingga kini

 Ketujuh-tujuh versi di cetak dan disebarkan ke suluruh
 negara Islam.
Versi Amalan
 Pada abad ke-20 hanya 3 dari 7 versi yang banyak
 diedarkan

   Nafi’ – diriwayatkan oleh Warsy

   Abu ‘Amr – diriwayat oleh Al- Duri

   ‘Asim – Diriwayat oleh Hafs

 Al-Quran yang kekal pada zaman kini adalah versi ‘Asim

 Versi Nafi’ & Abu ‘Amr hilang dari peredaran
Versi ‘Asim

 Sebab utama adalah, pertama kali Quran di cetak ia
 mengguna mesin cetak moden pada tahun 1924, di
 Mesir.

 Versi ‘Asim juga di sebut sebagai VERSI MESIR kerana
 percetakannya pertamanya di Mesir.

 Kerajaan  Arab  Saudi  mencetak  jutaan  dan
 mengedar/disebarkan ke seluruh dunia.
Tajwid Al -Quran
 Terdapat beberapa inovasi dalam percetakan Al-Quran.

 Dar Al-Ma’rifah telah menerbitkan Tajwid Al-Quran pada 1990an

 Tarikan pada warna-warna pada huruf-huruf yang disesuaikan dengan
 aturan tajwidnya.

 Memudahkan orang ramai membaca dengan tartil

   Allah subhanahu wa ta'ala berfirman (artinya): "Dan Bacalah Al-
   Qur'an itu dengan tartil (perlahan-lahan)". (QS. Al-Muzzammil: 4)

   Tartil bermaksud bacaan lambat dan tenang serta melafazkan
   setiap huruf dari makhrajnya yang betul. Manakala makna tartil
   menurut saidina Ali ialah mentajwidkan huruf dan mengetahui
   tempat berhenti.
Menyeleweng/Menyesatkan Islam
 Terdapat usaha-usaha menulis Arab ke Latin, tetapi tidak terdapat
 terjemahan(transliterasi) yang standard di guna pakai.

 Inisiatif utk m’terjemah ke bahasa lain selain Arab oleh para
 orientalis :
   Latin(1145m)

   Bahasa-bahasa Eropah lain ( 1616-1840m)

 Tujuannya - menyeleweng umat Islam & Quran

 Tahun 1689 - Maracci (Kristian Katolik) terjemahkan Al-Quran kpd
 bahasa Latin & mempersembahkan kepada Maharaja Rom

 Diikuti oleh Alexender Ross (pendeta raja Cahrles I), menerbitkan
 Al_Quran dlm Bahasa Inggeris(1649)
Terjemahan
 Khuatir  kesucian  Islam  akan  terhakis  apabila  adanya

 terjemahan Al_Quran dlm bahasa lain.

 1905 – The Holy Quran oleh M.Abdul Hakim Khan di terbitkan.

 Diikuti oleh terjemahan yang lain yang mempunyai kualiti

 terjemahan yang baik :

   The Meaning of The Glory Quran(London,1930)

   The Holy Quran Translation & Commentary (Lahore,1934)

   The Message of The Quran (Gibraltar,1980)

   The Quran: First American Version (Vermont, 1985)
Terjemahan Oleh Umat Islam
 Terjemahan dr umat islam sendiri yang cenderung
 kepada aliran mazhab tertentu, seperti :
  Holy Quran (New York, 1982)

  The Holy Quran with Translation & Comnentary (Karachi,
  1964)

  Holy Quran (Lahore)

  The Holy Quran : English Translation (Lahore,1917)

  The Holy Quran : Arabic Text with English Translation
  (Rabwah, 1955)
Terjemahan Dari Bukan Islam
 Perlu berwaspada kerana terjemahan dr orang bukan

 Islam terdapat banyanknya ayat-ayat Quran yg

 sengaja  dibuang,  penyelewengan  ayat-ayat  and

 interpolasi dlm terjemahannya.

 Antaranya ialah :

   The Koran (London, 1956) Yahudi, & (1861)

   The AL Koran of Mohamed ( London, 1734)

   The Koran Interpreted (London 1957)
Ayat-ayat AL-Quran terdapat penjabaran/pembahasan yg diistilahkan
sebgai tafsir.
Terdapat 2 kaedah pentafsiran Al-Quran:
1. Periwayatan(ma’thur)

   Pd zaman sahabt, tabiin

   Belum ditulis secara umumnya

   Periwayatan disebar secara lisan

   Disesuaikan dgn hadith-hadith Rasulullah s.a.w. / bahasa dan syair Arab

2. Penalaran

a. Kaedah Tahlili

  Menjelaskan kandungan Al-Quran dari pelbagai aspek berdasarkan ayat demi ayat.

b. Kaedah Tematik (Maudhu’i)

  Menghimpunkan ayat-ayat Qquran dari pelbagai surah yang berkaitan soalan/topic

  Kandungan ayat itu dibahaskan & dianalisis hingga menhadi kesatuan yang utuh.
Sekian
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Sejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman Sahabat
Sejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman SahabatSejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman Sahabat
Sejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman SahabatNoor Aziah Mamat
 
Assignment mukjizat al quran 3
Assignment mukjizat al quran 3Assignment mukjizat al quran 3
Assignment mukjizat al quran 3Rashidah Abd Wahab
 
Pengertian hadis dan pembahagiannya
Pengertian hadis dan pembahagiannyaPengertian hadis dan pembahagiannya
Pengertian hadis dan pembahagiannyaAtiekah Pauzi
 
186677588 modul-pim-3112-pengajian-akidah
186677588 modul-pim-3112-pengajian-akidah186677588 modul-pim-3112-pengajian-akidah
186677588 modul-pim-3112-pengajian-akidahNurul Fatin
 
Tahsin as sout
Tahsin as soutTahsin as sout
Tahsin as soutkenjisword
 
2.8.2012 konsep nasikh mansukh complete
2.8.2012  konsep nasikh mansukh complete2.8.2012  konsep nasikh mansukh complete
2.8.2012 konsep nasikh mansukh completeAngah Rahim
 
Pengumpulan al quran
Pengumpulan al quranPengumpulan al quran
Pengumpulan al quranWan Syafawati
 
Titas isu semasa: Golongan anti-hadith dan cabarannya
Titas isu semasa: Golongan anti-hadith dan cabarannyaTitas isu semasa: Golongan anti-hadith dan cabarannya
Titas isu semasa: Golongan anti-hadith dan cabarannyaIZZATIZULKEFLI1
 
Nasikh wal mansukh
Nasikh wal mansukhNasikh wal mansukh
Nasikh wal mansukhDanialkmal
 
SLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBAL
SLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBALSLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBAL
SLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBALNurul Husna
 
8.8.2012 kemukjizatan al-quran
8.8.2012  kemukjizatan al-quran8.8.2012  kemukjizatan al-quran
8.8.2012 kemukjizatan al-quranAngah Rahim
 
Slide 2 persaudaraan antara muhajirin dan ansar
Slide 2 persaudaraan antara muhajirin dan ansarSlide 2 persaudaraan antara muhajirin dan ansar
Slide 2 persaudaraan antara muhajirin dan ansarSam Pasir Panjang
 
khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj degree sem 1
khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj  degree sem 1khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj  degree sem 1
khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj degree sem 1Salam Salleh
 
HADIS SAHIH & HADIS HASAN -PENGAJIAN TAFSIR AQ & AS
HADIS SAHIH & HADIS HASAN -PENGAJIAN TAFSIR AQ & ASHADIS SAHIH & HADIS HASAN -PENGAJIAN TAFSIR AQ & AS
HADIS SAHIH & HADIS HASAN -PENGAJIAN TAFSIR AQ & ASFarra Shahirra
 
Kemunculan aliran aliran akidah
Kemunculan aliran aliran akidahKemunculan aliran aliran akidah
Kemunculan aliran aliran akidahakhmal ali
 
Usul fiqh, nasakh.
Usul fiqh, nasakh.Usul fiqh, nasakh.
Usul fiqh, nasakh.jimoh370
 

What's hot (20)

Sejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman Sahabat
Sejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman SahabatSejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman Sahabat
Sejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman Sahabat
 
Assignment mukjizat al quran 3
Assignment mukjizat al quran 3Assignment mukjizat al quran 3
Assignment mukjizat al quran 3
 
Pengertian hadis dan pembahagiannya
Pengertian hadis dan pembahagiannyaPengertian hadis dan pembahagiannya
Pengertian hadis dan pembahagiannya
 
186677588 modul-pim-3112-pengajian-akidah
186677588 modul-pim-3112-pengajian-akidah186677588 modul-pim-3112-pengajian-akidah
186677588 modul-pim-3112-pengajian-akidah
 
Imam ahmad bin hanbal
Imam ahmad bin hanbalImam ahmad bin hanbal
Imam ahmad bin hanbal
 
Tahsin as sout
Tahsin as soutTahsin as sout
Tahsin as sout
 
2.8.2012 konsep nasikh mansukh complete
2.8.2012  konsep nasikh mansukh complete2.8.2012  konsep nasikh mansukh complete
2.8.2012 konsep nasikh mansukh complete
 
Pengumpulan al quran
Pengumpulan al quranPengumpulan al quran
Pengumpulan al quran
 
Hadis Dhaif
Hadis DhaifHadis Dhaif
Hadis Dhaif
 
2) israiliyat
2) israiliyat2) israiliyat
2) israiliyat
 
Titas isu semasa: Golongan anti-hadith dan cabarannya
Titas isu semasa: Golongan anti-hadith dan cabarannyaTitas isu semasa: Golongan anti-hadith dan cabarannya
Titas isu semasa: Golongan anti-hadith dan cabarannya
 
Nasikh wal mansukh
Nasikh wal mansukhNasikh wal mansukh
Nasikh wal mansukh
 
SLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBAL
SLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBALSLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBAL
SLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBAL
 
8.8.2012 kemukjizatan al-quran
8.8.2012  kemukjizatan al-quran8.8.2012  kemukjizatan al-quran
8.8.2012 kemukjizatan al-quran
 
Slide 2 persaudaraan antara muhajirin dan ansar
Slide 2 persaudaraan antara muhajirin dan ansarSlide 2 persaudaraan antara muhajirin dan ansar
Slide 2 persaudaraan antara muhajirin dan ansar
 
Perbezaan mazhab ilmu kalam
Perbezaan mazhab ilmu kalamPerbezaan mazhab ilmu kalam
Perbezaan mazhab ilmu kalam
 
khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj degree sem 1
khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj  degree sem 1khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj  degree sem 1
khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj degree sem 1
 
HADIS SAHIH & HADIS HASAN -PENGAJIAN TAFSIR AQ & AS
HADIS SAHIH & HADIS HASAN -PENGAJIAN TAFSIR AQ & ASHADIS SAHIH & HADIS HASAN -PENGAJIAN TAFSIR AQ & AS
HADIS SAHIH & HADIS HASAN -PENGAJIAN TAFSIR AQ & AS
 
Kemunculan aliran aliran akidah
Kemunculan aliran aliran akidahKemunculan aliran aliran akidah
Kemunculan aliran aliran akidah
 
Usul fiqh, nasakh.
Usul fiqh, nasakh.Usul fiqh, nasakh.
Usul fiqh, nasakh.
 

Viewers also liked

Al Quran dan Sejarah Pemeliharaannya
Al Quran dan Sejarah PemeliharaannyaAl Quran dan Sejarah Pemeliharaannya
Al Quran dan Sejarah Pemeliharaannyam10ehebat
 
Penurunan dan penulisan al-Quran zaman Rasulullah
Penurunan dan penulisan al-Quran zaman RasulullahPenurunan dan penulisan al-Quran zaman Rasulullah
Penurunan dan penulisan al-Quran zaman RasulullahNoor Aziah Mamat
 
ppt pembukuan dan penerjemahan al-qur'an
ppt pembukuan dan penerjemahan al-qur'anppt pembukuan dan penerjemahan al-qur'an
ppt pembukuan dan penerjemahan al-qur'anrinskynufussa
 
Peringkat penurunan al quran
Peringkat penurunan al quranPeringkat penurunan al quran
Peringkat penurunan al qurannazrulhadi76
 
Al- Quran di Malaysia
Al- Quran di MalaysiaAl- Quran di Malaysia
Al- Quran di Malaysia8arbi8
 
Pengajian islam zaman umawiyyah dan abbasiyyah
Pengajian islam zaman umawiyyah dan abbasiyyahPengajian islam zaman umawiyyah dan abbasiyyah
Pengajian islam zaman umawiyyah dan abbasiyyahmzaidin
 
Pengantar kearsipan
Pengantar kearsipanPengantar kearsipan
Pengantar kearsipanmusafire
 
Perkembangan pengajian islam di zaman awal islam
Perkembangan pengajian islam di zaman awal islamPerkembangan pengajian islam di zaman awal islam
Perkembangan pengajian islam di zaman awal islammzaidin
 
Pengertian al quran
Pengertian al quranPengertian al quran
Pengertian al quranYatie Emkay
 
Ilmu Rasm Usmani pdf
Ilmu Rasm Usmani pdfIlmu Rasm Usmani pdf
Ilmu Rasm Usmani pdfRulHas SulTra
 
Kodifikasi al qur’an
Kodifikasi al qur’anKodifikasi al qur’an
Kodifikasi al qur’anmuliajayaabadi
 
Power Point 'Ulumul Qur'an
Power Point 'Ulumul Qur'anPower Point 'Ulumul Qur'an
Power Point 'Ulumul Qur'anMythaChan
 
sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis
sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis
sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis Musyfi'ah Musyfi'ah
 
Sejarah Perkembangan Islam Pada Masa Dinasti Umayyah
Sejarah Perkembangan Islam Pada Masa Dinasti UmayyahSejarah Perkembangan Islam Pada Masa Dinasti Umayyah
Sejarah Perkembangan Islam Pada Masa Dinasti UmayyahBaitinnajmah
 

Viewers also liked (20)

Al Quran dan Sejarah Pemeliharaannya
Al Quran dan Sejarah PemeliharaannyaAl Quran dan Sejarah Pemeliharaannya
Al Quran dan Sejarah Pemeliharaannya
 
Penurunan dan penulisan al-Quran zaman Rasulullah
Penurunan dan penulisan al-Quran zaman RasulullahPenurunan dan penulisan al-Quran zaman Rasulullah
Penurunan dan penulisan al-Quran zaman Rasulullah
 
ppt pembukuan dan penerjemahan al-qur'an
ppt pembukuan dan penerjemahan al-qur'anppt pembukuan dan penerjemahan al-qur'an
ppt pembukuan dan penerjemahan al-qur'an
 
Ppt ulumul qur'an
Ppt ulumul qur'anPpt ulumul qur'an
Ppt ulumul qur'an
 
Peringkat penurunan al quran
Peringkat penurunan al quranPeringkat penurunan al quran
Peringkat penurunan al quran
 
Al- Quran di Malaysia
Al- Quran di MalaysiaAl- Quran di Malaysia
Al- Quran di Malaysia
 
Ulum al quran
Ulum al quranUlum al quran
Ulum al quran
 
Power point alquran
Power point alquranPower point alquran
Power point alquran
 
Pengajian islam zaman umawiyyah dan abbasiyyah
Pengajian islam zaman umawiyyah dan abbasiyyahPengajian islam zaman umawiyyah dan abbasiyyah
Pengajian islam zaman umawiyyah dan abbasiyyah
 
ppt Rasm usmani
ppt Rasm usmanippt Rasm usmani
ppt Rasm usmani
 
Pengantar kearsipan
Pengantar kearsipanPengantar kearsipan
Pengantar kearsipan
 
Kumpulan Pembentangan
Kumpulan PembentanganKumpulan Pembentangan
Kumpulan Pembentangan
 
Perkembangan pengajian islam di zaman awal islam
Perkembangan pengajian islam di zaman awal islamPerkembangan pengajian islam di zaman awal islam
Perkembangan pengajian islam di zaman awal islam
 
Pengertian al quran
Pengertian al quranPengertian al quran
Pengertian al quran
 
Ilmu Rasm Usmani pdf
Ilmu Rasm Usmani pdfIlmu Rasm Usmani pdf
Ilmu Rasm Usmani pdf
 
Kodifikasi al qur’an
Kodifikasi al qur’anKodifikasi al qur’an
Kodifikasi al qur’an
 
Asbabun nuzul
Asbabun nuzulAsbabun nuzul
Asbabun nuzul
 
Power Point 'Ulumul Qur'an
Power Point 'Ulumul Qur'anPower Point 'Ulumul Qur'an
Power Point 'Ulumul Qur'an
 
sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis
sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis
sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis
 
Sejarah Perkembangan Islam Pada Masa Dinasti Umayyah
Sejarah Perkembangan Islam Pada Masa Dinasti UmayyahSejarah Perkembangan Islam Pada Masa Dinasti Umayyah
Sejarah Perkembangan Islam Pada Masa Dinasti Umayyah
 

Similar to SEJARAH PENGUMPULAN AL-QURAN

Tm4 pokok bahasan ulumul qur'an
Tm4  pokok bahasan ulumul qur'anTm4  pokok bahasan ulumul qur'an
Tm4 pokok bahasan ulumul qur'anAji Hehe Rezpector
 
2_SEJARAH_PERKEMBANGAN_ILMU_TAFSIR_Noras.pptx
2_SEJARAH_PERKEMBANGAN_ILMU_TAFSIR_Noras.pptx2_SEJARAH_PERKEMBANGAN_ILMU_TAFSIR_Noras.pptx
2_SEJARAH_PERKEMBANGAN_ILMU_TAFSIR_Noras.pptxSharifahNurulhuda3
 
Sejarah Perkembangan Hadis.pptx
Sejarah Perkembangan Hadis.pptxSejarah Perkembangan Hadis.pptx
Sejarah Perkembangan Hadis.pptxAmanahTahfiz
 
08 tajuk 1_penglan_kpd_al-quran_1-29.doc
08 tajuk 1_penglan_kpd_al-quran_1-29.doc08 tajuk 1_penglan_kpd_al-quran_1-29.doc
08 tajuk 1_penglan_kpd_al-quran_1-29.docAmmar Yassir
 
Reverensi pengertian rasmil quran
Reverensi pengertian rasmil quranReverensi pengertian rasmil quran
Reverensi pengertian rasmil quranHaubibBro
 
perkembangan Studi al qur'an
perkembangan Studi al qur'an perkembangan Studi al qur'an
perkembangan Studi al qur'an qoida malik
 
Ruang lingkup dan pembagian ulumul qur’an
Ruang lingkup dan pembagian ulumul qur’anRuang lingkup dan pembagian ulumul qur’an
Ruang lingkup dan pembagian ulumul qur’anjuniska efendi
 
Sejarah Kodfikas Al Quran
Sejarah Kodfikas Al QuranSejarah Kodfikas Al Quran
Sejarah Kodfikas Al QuranRifka Marwani
 
Assalamualaikum
AssalamualaikumAssalamualaikum
AssalamualaikumUjey Tobat
 
82529705 al-qur-an
82529705 al-qur-an82529705 al-qur-an
82529705 al-qur-anAsr Ajah
 
Al quran adalah satu
Al quran adalah satuAl quran adalah satu
Al quran adalah satuCik BaCo
 
Turunnya al qur'an dengan tujuh huruf
Turunnya al qur'an dengan tujuh hurufTurunnya al qur'an dengan tujuh huruf
Turunnya al qur'an dengan tujuh hurufAbdul Fauzan
 
penghimpun dan pembukuan al quraan
penghimpun dan pembukuan al quraanpenghimpun dan pembukuan al quraan
penghimpun dan pembukuan al quraanKeonk Hawk
 
Kelompok 2 (1).pdf
Kelompok 2 (1).pdfKelompok 2 (1).pdf
Kelompok 2 (1).pdfGhinaLulu
 

Similar to SEJARAH PENGUMPULAN AL-QURAN (20)

Tm4 pokok bahasan ulumul qur'an
Tm4  pokok bahasan ulumul qur'anTm4  pokok bahasan ulumul qur'an
Tm4 pokok bahasan ulumul qur'an
 
2_SEJARAH_PERKEMBANGAN_ILMU_TAFSIR_Noras.pptx
2_SEJARAH_PERKEMBANGAN_ILMU_TAFSIR_Noras.pptx2_SEJARAH_PERKEMBANGAN_ILMU_TAFSIR_Noras.pptx
2_SEJARAH_PERKEMBANGAN_ILMU_TAFSIR_Noras.pptx
 
Sejarah Perkembangan Hadis.pptx
Sejarah Perkembangan Hadis.pptxSejarah Perkembangan Hadis.pptx
Sejarah Perkembangan Hadis.pptx
 
08 tajuk 1_penglan_kpd_al-quran_1-29.doc
08 tajuk 1_penglan_kpd_al-quran_1-29.doc08 tajuk 1_penglan_kpd_al-quran_1-29.doc
08 tajuk 1_penglan_kpd_al-quran_1-29.doc
 
Ulumul quran
Ulumul quranUlumul quran
Ulumul quran
 
Reverensi pengertian rasmil quran
Reverensi pengertian rasmil quranReverensi pengertian rasmil quran
Reverensi pengertian rasmil quran
 
perkembangan Studi al qur'an
perkembangan Studi al qur'an perkembangan Studi al qur'an
perkembangan Studi al qur'an
 
Ruang lingkup dan pembagian ulumul qur’an
Ruang lingkup dan pembagian ulumul qur’anRuang lingkup dan pembagian ulumul qur’an
Ruang lingkup dan pembagian ulumul qur’an
 
UQ MATERI 10.pdf
UQ MATERI 10.pdfUQ MATERI 10.pdf
UQ MATERI 10.pdf
 
Sejarah Kodfikas Al Quran
Sejarah Kodfikas Al QuranSejarah Kodfikas Al Quran
Sejarah Kodfikas Al Quran
 
Assalamualaikum
AssalamualaikumAssalamualaikum
Assalamualaikum
 
82529705 al-qur-an
82529705 al-qur-an82529705 al-qur-an
82529705 al-qur-an
 
Makalah ilmu hadis (1).docx
Makalah ilmu hadis (1).docxMakalah ilmu hadis (1).docx
Makalah ilmu hadis (1).docx
 
Ulumul quran 1
Ulumul quran 1Ulumul quran 1
Ulumul quran 1
 
Al quran adalah satu
Al quran adalah satuAl quran adalah satu
Al quran adalah satu
 
Turunnya al qur'an dengan tujuh huruf
Turunnya al qur'an dengan tujuh hurufTurunnya al qur'an dengan tujuh huruf
Turunnya al qur'an dengan tujuh huruf
 
Utsman bin affan
Utsman bin affanUtsman bin affan
Utsman bin affan
 
penghimpun dan pembukuan al quraan
penghimpun dan pembukuan al quraanpenghimpun dan pembukuan al quraan
penghimpun dan pembukuan al quraan
 
TUGAS-1 TAFSIR TEMATIK OLEH SYARIF HIDAYAT LASE. SM IV MD-E. FDK UINSU 2019/2020
TUGAS-1 TAFSIR TEMATIK OLEH SYARIF HIDAYAT LASE. SM IV MD-E. FDK UINSU 2019/2020TUGAS-1 TAFSIR TEMATIK OLEH SYARIF HIDAYAT LASE. SM IV MD-E. FDK UINSU 2019/2020
TUGAS-1 TAFSIR TEMATIK OLEH SYARIF HIDAYAT LASE. SM IV MD-E. FDK UINSU 2019/2020
 
Kelompok 2 (1).pdf
Kelompok 2 (1).pdfKelompok 2 (1).pdf
Kelompok 2 (1).pdf
 

More from Noor Aziah Mamat

Cara berdakwah yang berkesan
Cara berdakwah yang berkesanCara berdakwah yang berkesan
Cara berdakwah yang berkesanNoor Aziah Mamat
 
Kriteria Pemarkahan Pembentangan Kumpulan
Kriteria Pemarkahan Pembentangan KumpulanKriteria Pemarkahan Pembentangan Kumpulan
Kriteria Pemarkahan Pembentangan KumpulanNoor Aziah Mamat
 
Aktiviti Penghayatan Islam
Aktiviti Penghayatan Islam Aktiviti Penghayatan Islam
Aktiviti Penghayatan Islam Noor Aziah Mamat
 
Proses Kejadian Hujan (Al-Quran dan Geografi)
Proses Kejadian Hujan (Al-Quran dan Geografi)Proses Kejadian Hujan (Al-Quran dan Geografi)
Proses Kejadian Hujan (Al-Quran dan Geografi)Noor Aziah Mamat
 
Senarai Qiraat Sab'ah (Imam Tujuh)
Senarai Qiraat Sab'ah (Imam Tujuh)Senarai Qiraat Sab'ah (Imam Tujuh)
Senarai Qiraat Sab'ah (Imam Tujuh)Noor Aziah Mamat
 
Peringkat Penurunan al-Quran
Peringkat Penurunan al-QuranPeringkat Penurunan al-Quran
Peringkat Penurunan al-QuranNoor Aziah Mamat
 
Tugasan Penghayatan Islam (ISL 1012)
Tugasan Penghayatan Islam (ISL 1012)Tugasan Penghayatan Islam (ISL 1012)
Tugasan Penghayatan Islam (ISL 1012)Noor Aziah Mamat
 
Kriteria Pemarkahan Hafazan
Kriteria Pemarkahan HafazanKriteria Pemarkahan Hafazan
Kriteria Pemarkahan HafazanNoor Aziah Mamat
 
Tugasan Hafazan (DIB 2 dan HND 3)
Tugasan Hafazan (DIB 2 dan HND 3)Tugasan Hafazan (DIB 2 dan HND 3)
Tugasan Hafazan (DIB 2 dan HND 3)Noor Aziah Mamat
 
Scheme Of Work (ISL1012-Penghayatan Islam)
Scheme Of Work (ISL1012-Penghayatan Islam)Scheme Of Work (ISL1012-Penghayatan Islam)
Scheme Of Work (ISL1012-Penghayatan Islam)Noor Aziah Mamat
 

More from Noor Aziah Mamat (13)

Cara berdakwah yang berkesan
Cara berdakwah yang berkesanCara berdakwah yang berkesan
Cara berdakwah yang berkesan
 
Bab 6 : Dakwah
Bab 6 : DakwahBab 6 : Dakwah
Bab 6 : Dakwah
 
Kriteria Pemarkahan Pembentangan Kumpulan
Kriteria Pemarkahan Pembentangan KumpulanKriteria Pemarkahan Pembentangan Kumpulan
Kriteria Pemarkahan Pembentangan Kumpulan
 
Aktiviti Penghayatan Islam
Aktiviti Penghayatan Islam Aktiviti Penghayatan Islam
Aktiviti Penghayatan Islam
 
Konsep Ulul Albab
Konsep Ulul AlbabKonsep Ulul Albab
Konsep Ulul Albab
 
Konsep Syahadah
Konsep SyahadahKonsep Syahadah
Konsep Syahadah
 
Proses Kejadian Hujan (Al-Quran dan Geografi)
Proses Kejadian Hujan (Al-Quran dan Geografi)Proses Kejadian Hujan (Al-Quran dan Geografi)
Proses Kejadian Hujan (Al-Quran dan Geografi)
 
Senarai Qiraat Sab'ah (Imam Tujuh)
Senarai Qiraat Sab'ah (Imam Tujuh)Senarai Qiraat Sab'ah (Imam Tujuh)
Senarai Qiraat Sab'ah (Imam Tujuh)
 
Peringkat Penurunan al-Quran
Peringkat Penurunan al-QuranPeringkat Penurunan al-Quran
Peringkat Penurunan al-Quran
 
Tugasan Penghayatan Islam (ISL 1012)
Tugasan Penghayatan Islam (ISL 1012)Tugasan Penghayatan Islam (ISL 1012)
Tugasan Penghayatan Islam (ISL 1012)
 
Kriteria Pemarkahan Hafazan
Kriteria Pemarkahan HafazanKriteria Pemarkahan Hafazan
Kriteria Pemarkahan Hafazan
 
Tugasan Hafazan (DIB 2 dan HND 3)
Tugasan Hafazan (DIB 2 dan HND 3)Tugasan Hafazan (DIB 2 dan HND 3)
Tugasan Hafazan (DIB 2 dan HND 3)
 
Scheme Of Work (ISL1012-Penghayatan Islam)
Scheme Of Work (ISL1012-Penghayatan Islam)Scheme Of Work (ISL1012-Penghayatan Islam)
Scheme Of Work (ISL1012-Penghayatan Islam)
 

SEJARAH PENGUMPULAN AL-QURAN

 • 2. MAKSUD TABIIN  Tabiin dari segi bahasa adalah pengikut tabiin.  Manakala dari segi istilah adalah orang yang pernah berguru dengan tabiin dan tidak pernah berjumpa atau berguru dengan sahabat.  Tabiin juga dilahirkan selepas zaman sahabat. Ini kerana sahabat yang terakhir meninggal dalam 80-90 hijriah
 • 3.  Tabi'in ertinya pengikut, .  Tabi'in adalah orang-orang yang berjumpa dengan Sahabat Nabi s.a.w dalam keadaan ia beriman kepada Nabi s.a.w meskipun ia tidak melihat Beliau dan ia mati di atas keislamannya.  Tabi'in merupakan orang Islam awal, yang masa hidupnya setelah para Sahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup bersama Nabi Muhammad s.a.w. Usianya tentu saja lebih muda dari Sahabat Nabi bahkan ada yang masih anak-anak atau remaja pada masa Sahabat masih hidup.
 • 4.  Berkenaan dengan tabi'in Allah S.W.T memberikan keutamaan kepada mereka, sebagaimana firman Allah: "orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai didalamnya; mereka kekal didalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. (QS. at Taubah: 100)
 • 5. Tokoh-tokoh Tabi'in. Tabi'in disebut juga sebagai murid Sahabat Nabi.  Uwais Al-Qorniy  Ali bin Al-Hasan Zainal Abidin  Said bin Al-Musayyib  Al-Qaasim bin Muhammad bin Abi  Urwah bin Az-Zubair Bakar Ash-Shiddiq  Saalim bin Abdillah bin Umar  Al-Hasan Al-Bashriy  Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah  Muhammad bin Sirin bin Mas'ud  Abu Hanifah Umar bin Abdul Aziz  Muhammad bin Al-Hanafiyah  Muhammad bin Syihab Az-Zuhriy.
 • 6. Sejarah Penulisan & Pembukuan Al-Quran di Zaman Tabiin Hingga Kini
 • 7. Mushaf Uthmani  Mushaf Uthmani ialah versi Al-Quran yang diterbitkan oleh Uthman Bin Afan .  Aksara Arab menjadi medium untuk mengekalkan ayat Quran secara primitif.  Penulisan tanpa tanda baca menjadi masalah pada pada sebutan, makna & maksud ayatnya.  Pada abad ke-7, sisitem tanda baca dalam huruf Arab telah dicipta oleh Abu Al-Aswad Al- Dua’li yang hidup pada zaman Dinasti Umayyah bagi mengatasi masalah bacaan Al-Quran.
 • 8. Menyeragamkan Al-Quran  Abad ke-3 dan ke-4 hHijrah adalah saat sukar dlm menyeragamkan Al-Quran  Kaum muslimin telah berpegang kepada Musyaf Uthmani  Mengenalpasti bahawa adanya ragam bacaan selain Musyaf Uthmani  Kerajaan Islam yang dipimpin oleh Dinasti Abbasiyah melantik Ibn Mujahid untuk menyeragamkannya.
 • 9. Versi Bacaan  Ibn Mujahid memilih 7 versi bacaan dari puluhan versi. 1. Ibn ‘Amir 5. ‘Asim 2. Ibn Kathir 6. Nafi’ 3. Abu ‘Amr 7. Kisa’i 4. Hamzah  Sebab beliau memilih 7 versi adalah kerana :  Berpandukan hadith Nabi Muhamad s.a.w yang menyatakan bahawa Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf
 • 10. Tambahan Versi Bacaan  Terdapat yang tidak setuju dengan pendapat Ibn Mujahid.  Mengajukan beberapa versi tambahan yang seragam jumlahnya.  Qira’at Al-Sab’ah (bacaan tujuh) yang dikumpulkan oeh Ibn Mujahid  Ilmuan A-Quran mengenal pasti 10 versi ( Qira’at Al-’Asyr  Bacaan Qira’at Al-Sab’ah menjadi pilihan dan disepakati ramai oleh muslimin hingga kini  Ketujuh-tujuh versi di cetak dan disebarkan ke suluruh negara Islam.
 • 11. Versi Amalan  Pada abad ke-20 hanya 3 dari 7 versi yang banyak diedarkan  Nafi’ – diriwayatkan oleh Warsy  Abu ‘Amr – diriwayat oleh Al- Duri  ‘Asim – Diriwayat oleh Hafs  Al-Quran yang kekal pada zaman kini adalah versi ‘Asim  Versi Nafi’ & Abu ‘Amr hilang dari peredaran
 • 12. Versi ‘Asim  Sebab utama adalah, pertama kali Quran di cetak ia mengguna mesin cetak moden pada tahun 1924, di Mesir.  Versi ‘Asim juga di sebut sebagai VERSI MESIR kerana percetakannya pertamanya di Mesir.  Kerajaan Arab Saudi mencetak jutaan dan mengedar/disebarkan ke seluruh dunia.
 • 13. Tajwid Al -Quran  Terdapat beberapa inovasi dalam percetakan Al-Quran.  Dar Al-Ma’rifah telah menerbitkan Tajwid Al-Quran pada 1990an  Tarikan pada warna-warna pada huruf-huruf yang disesuaikan dengan aturan tajwidnya.  Memudahkan orang ramai membaca dengan tartil  Allah subhanahu wa ta'ala berfirman (artinya): "Dan Bacalah Al- Qur'an itu dengan tartil (perlahan-lahan)". (QS. Al-Muzzammil: 4)  Tartil bermaksud bacaan lambat dan tenang serta melafazkan setiap huruf dari makhrajnya yang betul. Manakala makna tartil menurut saidina Ali ialah mentajwidkan huruf dan mengetahui tempat berhenti.
 • 14.
 • 15. Menyeleweng/Menyesatkan Islam  Terdapat usaha-usaha menulis Arab ke Latin, tetapi tidak terdapat terjemahan(transliterasi) yang standard di guna pakai.  Inisiatif utk m’terjemah ke bahasa lain selain Arab oleh para orientalis :  Latin(1145m)  Bahasa-bahasa Eropah lain ( 1616-1840m)  Tujuannya - menyeleweng umat Islam & Quran  Tahun 1689 - Maracci (Kristian Katolik) terjemahkan Al-Quran kpd bahasa Latin & mempersembahkan kepada Maharaja Rom  Diikuti oleh Alexender Ross (pendeta raja Cahrles I), menerbitkan Al_Quran dlm Bahasa Inggeris(1649)
 • 16. Terjemahan  Khuatir kesucian Islam akan terhakis apabila adanya terjemahan Al_Quran dlm bahasa lain.  1905 – The Holy Quran oleh M.Abdul Hakim Khan di terbitkan.  Diikuti oleh terjemahan yang lain yang mempunyai kualiti terjemahan yang baik :  The Meaning of The Glory Quran(London,1930)  The Holy Quran Translation & Commentary (Lahore,1934)  The Message of The Quran (Gibraltar,1980)  The Quran: First American Version (Vermont, 1985)
 • 17. Terjemahan Oleh Umat Islam  Terjemahan dr umat islam sendiri yang cenderung kepada aliran mazhab tertentu, seperti :  Holy Quran (New York, 1982)  The Holy Quran with Translation & Comnentary (Karachi, 1964)  Holy Quran (Lahore)  The Holy Quran : English Translation (Lahore,1917)  The Holy Quran : Arabic Text with English Translation (Rabwah, 1955)
 • 18. Terjemahan Dari Bukan Islam  Perlu berwaspada kerana terjemahan dr orang bukan Islam terdapat banyanknya ayat-ayat Quran yg sengaja dibuang, penyelewengan ayat-ayat and interpolasi dlm terjemahannya.  Antaranya ialah :  The Koran (London, 1956) Yahudi, & (1861)  The AL Koran of Mohamed ( London, 1734)  The Koran Interpreted (London 1957)
 • 19. Ayat-ayat AL-Quran terdapat penjabaran/pembahasan yg diistilahkan sebgai tafsir. Terdapat 2 kaedah pentafsiran Al-Quran: 1. Periwayatan(ma’thur)  Pd zaman sahabt, tabiin  Belum ditulis secara umumnya  Periwayatan disebar secara lisan  Disesuaikan dgn hadith-hadith Rasulullah s.a.w. / bahasa dan syair Arab 2. Penalaran a. Kaedah Tahlili  Menjelaskan kandungan Al-Quran dari pelbagai aspek berdasarkan ayat demi ayat. b. Kaedah Tematik (Maudhu’i)  Menghimpunkan ayat-ayat Qquran dari pelbagai surah yang berkaitan soalan/topic  Kandungan ayat itu dibahaskan & dianalisis hingga menhadi kesatuan yang utuh.