Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

وداعاً لطبيب المقوقس

807 views

Published on

أخذت الدراسات الطبية تتلو الدراسات، وكلما أفل جيل أورث دراساته جيلاً آخر، حتى شهد عصرنا العتيد ذروة التقدم الطبي، وذلك من نواحٍ شتى منها الكيميائية والليزرية وغيرها، ومن جانب آخر بدأت الأمراض تزداد تعقيداً أكثر وأكثر بشكل متناسب طرداً مع الأكتشافات، وكان الإنسان هو الضحية، إذ أضحى جسمه حقل تجارب للأطباء، ومع هذا كلِّه لم يفلح الطب في شفاء سوى 10% من الأمراض المختلفة باعتراف كبار الأطباء، وما زالت رحى الحرب الضروس تدور مع الفيروسات والجراثيم.
فهل تركت الرحمة الإلهية الإنسان يتخبط خبط عشواء في معاركه ضد الجراثيم والفيروسات؟! أم أننا هجرنا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصاياه الطبية ذات النفع العميم؟! فعوداً إلى طب الحبيب فالعود أحمد.
وبين أيدينا اليوم ثلاث دُررٍ من الوصايا النبوية {زيت الخروع وحقنة معلّق النشاء والعلق الطبي}، تذهب بما تعترض حياتنا اليومية من آلام وأمراض وأوجاع، وتجري صيانة عامة لأبداننا، وذلك بأبسط الوسائل وأقل التكاليف، بعيداً عن مشاكل التلوث واختلاطات الأدوية وآثارها الجانبية.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

وداعاً لطبيب المقوقس

 1. 1. .
 2. 2. @ @ @ç~é<°Ú_<‚Û¦<íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b ^S
 3. 3. ‫َ ـــ` َـــ‬ P ‫ـ ْـ
 4. 4. ـ^ ـ
 5. 5. ـ ـ ـ ــ
 6. 6. ـ‬ ‫
 7. 7. ـ َـ ـ ـــ‬ [[ www.Amin- Sheikho.com
 8. 8. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b b . . . . . . . . @ @Zßìÿa@Þ—ÑÜa . . . . @ @ZðäbrÜa@Þ—ÑÜa . . . . . @ @ www.Amin- Sheikho.com
 9. 9. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b @ @ZsÜbrÜa@Þ—ÑÜa . . . : . . . . . . . . . . . . . . . @ @ZÊia‹Üa@Þ—ÑÜa .( ) . . www.Amin- Sheikho.com
 10. 10. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b . . . . : .( ) . . . . . . . .! . .! . (( )) . @ @Zàb©a@Þ—ÑÜa . . .( ) ... . . . @ @ www.Amin- Sheikho.com
 11. 11. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b @ @Z‘†bÜa@Þ—ÑÜa : . . . . : . .( ) . . . .! @ @ZÊibÜa@Þ—ÑÜa . . . . : . . . . . : . . .(Hirudotherapy) . . _ www.Amin- Sheikho.com
 12. 12. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b . _ . . (FDA) . . . .! . . .! *** www.Amin- Sheikho.com
 13. 13. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b b b ð^éÛéÓÖ]»ê‘^’j}]HíéÖ‚é’Ö]Ýç×ÃÖ]»…çjҁ íéñ]„ÇÖ]æíéÚçÛŠÖ]ØéÖ^vjÖ]æíéÖ‚é’Ö]íé×é×vjÖ] Hğ^Ïe^‰íÖ‚é’Ö]íé×Ò‚éÛÂHØéŠÒæ†eàÚíéÂ^ß’Ö]æ ЎځíÃÚ^q»ƒ^j‰_ : : . . . *** www.Amin- Sheikho.com
 14. 14. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b ^ b àÚíé×}]‚Ö]æ‹ËßjÖ]‡^ãqš]†Ú`eê‘^’j}] íéÃÛ¢]ç–Â{{솊èç‰^ãi^éˎjŠÚæ‹è…^eíÃÚ^q íè…çŠÖ]íéÃÛ¢]‹éñ……‚’Ö]š]†ÚùíéÓè†Úù] JíéŠËßjÖ]š]†Úù]æØŠÖ]ívÊ^Ó¹ ( ) {..
 15. 15. ُa َ ّ َ^
 16. 16. ْ َa ِW
 17. 17. } ... ... . . (١) .(١٨) ‫:ا‬ ‫رة ا‬ www.Amin- Sheikho.com
 18. 18. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b ( ) ... : .. ... . *** www.Amin- Sheikho.com
 19. 19. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b [ S b b {{ЎځíÃÚ^qíÖ‚é’Ö]íé×Ò»ífléfŞÖ] Î^ÏÃÖ]ƒ^j‰_ Jh†ÃÖ]íց^é‘géÏÞ{{íè…ç‰íց^é‘géÏÞ : . . . . *** www.Amin- Sheikho.com
 20. 20. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b b b íÃÚ^q»»^Ž¹]íÖ‚é‘æíè†è†ŠÖ]íéÖ‚é’Ö]ƒ^j‰_ »D.D.SÜŠ¢]±cð]æ‚Ö]Ù^’ècíÛ¿Þ_ƒ^j‰_{{Ўځ Já^ÛÂíÃÚ^q : . . ( ) www.Amin- Sheikho.com
 21. 21. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b .. . . *** www.Amin- Sheikho.com
 22. 22. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b a b b ç–Â{^éÞ^Şè†eàÚíéf’ÃÖ]š]†Úù^eê‘^’j}÷] š]†Úù]܊΋éñ…{{íéÓè†Úù]íéf’ÃÖ]í鵁^Òù] JЎځíÃÚ^œíéf’ÃÖ] . . *** www.Amin- Sheikho.com
 23. 23. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b S b b JkŠe]çeíÃÚ^qàÚØè‚fÖ]gŞÖ^eê‘^’j}÷] ) .. ( . ... *** www.Amin- Sheikho.com
 24. 24. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b S b íÂ^ß’Ö]æíe^ΆÖ]Ù^¥»”^’j}]ì^ãî׈ñ^u {Jív’Ö]ì…]‡æ{{íé¹^ÃÖ]ív’Ö]íÛ¿ßÚàÚíéñ]æ‚Ö] íÚ^r£]g »êÛ×ÃÖ]ovfÖ]Ðè†ËÖÝ^ÃÖ] i†ÓŠÖ] JêÚø‰ý]xe„Ö]æ . . »: .( )« » ( ) « .‫د‬ ‫ا‬ ، ‫ن، وا آ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫)١( أ‬ . ‫ا و‬ ‫ا‬ ‫)٢( روا ا‬ www.Amin- Sheikho.com
 25. 25. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b . : ... ( ) ( ) ... . . .. . *** www.Amin- Sheikho.com
 26. 26. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b [[ fÓÖ]êÞ^ŠÞý]íÚĕøÃÖ]Ýç׆^ÞæÐϦ ç~鍰Ú_‚flÛ¦ . . ( ) . . . www.Amin- Sheikho.com
 27. 27. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b ( ) ... . ( ) . . *** www.Amin- Sheikho.com
 28. 28. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b @ @Zßìÿa@Þ—ÑÜa . ): .( . . *** www.Amin-Sheikho.com
 29. 29. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b ]„ äÃß’eÜãÛ×Â_ ]ÝøÓeÐפ]ÜãÊ_ ‹ÎçϹ]géfŞÖğ^Â]æ : . . : . {.. ُ
 30. 30. [
 31. 31. [ ً ِ
 32. 32. ّ ِ[ َ َ ْ ُ ..} : . : . . .! :( ){ِ َb ْ ْ
 33. 33. ..} ...! . .( ){.. ّ َ
 34. 34. َS
 35. 35. ِ[ ِ
 36. 36. [
 37. 37. ُ َb ..} . (٢ ) (١ ) .(١٠٥) ‫ء: ا‬ ‫رة ا‬ .(٤٣) ‫:ا‬ ‫رة ا‬ www.Amin-Sheikho.com
 38. 38. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b ( ) {..
 39. 39. ّ
 40. 40. َ َS َ َ َ ِ }: . . : .. . ) ( ) (... . (١ ) .(٨٠) ‫ء: ا‬ ‫رة ا‬ (٢ ) cd‫و‬ ‫أ‬ (‫ن‬ ‫وا‬ ‫وا‬ ‫ر وا‬ ‫وا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ضا‬ ‫ا ي‬ ‫آ ب: )ا واء ا‬ ‫ًا‬ . ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ ءات ا‬ ‫دات ا‬ www.Amin-Sheikho.com
 41. 41. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b ‫ا م ا‬ ‫ا ما‬ ‫رة‬ ‫تا ا ا‬ ‫اء ا‬ ‫إ‬ ‫ا‬ ‫آ‬ : ( ) : ) ..( )( : ِW
 42. 42. ُ ُ
 43. 43. ِ R
 44. 44. َS َ ِW
 45. 45. َ
 46. 46. ^
 47. 47. ِW
 48. 48. َ ِW
 49. 49. َ
 50. 50. ّ ِ َ ْ َ ْ ُ ُ ْTَa َ
 51. 51. } .( ){
 52. 52. ُ ِ َ ُ ِW ُb َ َS (١ ) .(‫ان‬ ً ‫)١٢١( ص٠٥١. وآ ب )ا أآ ر‬ ‫ما‬ ‫رة ا‬ ‫ج٢ و‬ ‫نا‬ ‫آ ب و ا‬ ‫ًا‬ (٢ ) .(١٢١) ‫م: ا‬ ‫رة ا‬ www.Amin-Sheikho.com
 53. 53. ‫@ @‬ ‫‪@ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì‬‬ ‫‪b‬‬ ‫) (.‬ ‫،‬ ‫ّ‬ ‫ا وج ا‬ ‫روف‬ ‫رة‬ ‫ا‬ ‫تا‬ ‫رة ا‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫، وه‬ ‫،‬ ‫ّ‬ ‫ا‬ ‫ا وج‬ ‫روف‬ ‫رة‬ ‫ا‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ً‬ ‫ا دا‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫،‬ ‫‬ ‫‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫:‬ ‫(.‬ ‫)‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫نا‬ ‫ض‬ ‫ن‬ ‫‬ ‫ س‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫ا‬ ‫ا در ا‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ذا‬ ‫) ١( و ا‬ ‫:‬ ‫،‬ ‫ا ر‬ ‫ؤه (.‬ ‫ول إن‬ ‫وأ‬ ‫ا‬ ‫ور و‬ ‫ه‬ ‫وأ ره‬ ‫)ا‬ ‫‪www.Amin-Sheikho.com‬‬
 54. 54. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b .( ){.. ً
 55. 55. ُ َ
 56. 56. َ
 57. 57. َTْ ُ َ َ
 58. 58. }: . .
 59. 59. ُ
 60. 60. ْ َS ً َbْ _
 61. 61. َ ِ[
 62. 62. َTَ P
 63. 63. P
 64. 64. َ
 65. 65. ْ َS
 66. 66. َS
 67. 67. َa َ S} (٢٧) ‫ا‬ ‫رة‬ {..
 68. 68. ِ
 69. 69. ِ ْ ( ) ( ) .! . (١ ) .(٥٣) ‫: ا‬ ‫رة‬ (٢ ) .(‫ن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫آ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫آ ب ) در‬ ‫ًا‬ www.Amin-Sheikho.com
 70. 70. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b (٤١) ‫:ا‬ ‫رة‬ {ِ
 71. 71. ْ ْ ُ ْ َb ُ
 72. 72. ْ
 73. 73. َS َ ٌ^
 74. 74. َQ
 75. 75. } . . .! . : *** www.Amin-Sheikho.com
 76. 76. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b Å憤]kè‡ íéq†ŽÖ]êñ^¹]ð^ŽßÖ]Ðĕ×ÃŁÚíßÏuæ ŞÖ]Ð×ÃÖ]æ ( ) ^S Víéf l^Â]‚ecíèçfßÖ]ÜÓ£]†ã¿Łiæ . .( )« »: .( )« »: .( )« »: . (٢ ) ./١٩١١/ ‫ي‬ ‫ا‬ . ‫ا‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫)١( روا أ‬ (٣ ) ./٦٣٩٢/ ‫ــ ر‬ ‫ا‬ ‫حا‬ ‫ا‬ www.Amin-Sheikho.com
 77. 77. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b ‫وع ا‬ ‫ا‬ ‫ةز‬ ‫ذج‬ »: .( )«.. ‫ر‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫ذج‬ ‫ر‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫ذج‬ (١ ) .١٠‫ارـ ج‬ ‫را‬ www.Amin-Sheikho.com
 78. 78. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b .( )« »: ‫وا ء ا ب‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ : . .( ) . . . ./٤١٢٣/ ‫ــ ر‬ ‫ا‬ ‫) ١( ا‬ www.Amin-Sheikho.com
 79. 79. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b ( )
 80. 80. ِ َ َ
 81. 81. ُ b َS ِW
 82. 82. [ْT
 83. 83. ِ
 84. 84. ْ َTِ[
 85. 85. ُ ُ ْ َS
 86. 86. ِ } : .( ){
 87. 87. َ ْ . . ( ) {..
 88. 88. َQ
 89. 89. ِ
 90. 90. ِW} : .( ){
 91. 91. ^ V ْ َ
 92. 92. َ
 93. 93. َ
 94. 94. ..} : . (٢ ) (١ ) .(٣٨) ‫:ا‬ ‫رة ا‬ .(٣٢) ‫:ا‬ ‫رة ا‬ (٣ ) .(٤٧) ‫رة ا وم: ا‬ www.Amin-Sheikho.com
 95. 95. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b . .! . ( ) « » . *** . ‫ا‬ ‫ا‬ ‫) ١( ا‬ www.Amin-Sheikho.com
 96. 96. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b Ñç×~¹]Ü×ÂæäÖý]íÛ¿Â . .(٥٤) ‫اف: ا‬ ‫رة ا‬ {
 97. 97. ^ َ
 98. 98. ْ
 99. 99. َ
 100. 100. َa َTْ
 101. 101. ْ َ ْ َ َ S ِ َTِ[ _
 102. 102. ..} www.Amin-Sheikho.com
 103. 103. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b : !! / . / . / / ( ) / / .( ) / . / / / / / . / / / / .! .! / / ( ) .! / / ( ) .!! .! / / .! / / ( ) .! / . . / / / / . / .! / / / . / / / / / .! / / ‫آ‬ ‫ة‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫:ه ا‬ ‫ا‬ ‫ا ا ة، وا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ً ‫آ‬ ‫/٠٠٣/ أ‬ ،ً‫ا‬ ‫) ١( ا ء‬ .!! ‫ن آ‬ /٩/ ‫و وي أآ‬ www.Amin-Sheikho.com
 104. 104. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b . .! / / ( ) / . / ( ) / . / .!! / . / ( ) / . /( ) ... ‫ا‬ ،‫ام‬ ‫ا‬ ‫م ذا ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ةو‬ َْ ُ .!‫ل؟‬ ‫ر وا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫نآ‬ ‫اء، وإذا ا‬ ‫ا‬ / / / . / .! . ( ) / . /( ) / / . www.Amin-Sheikho.com
 105. 105. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b .! ...! . / / . . . .(٣٩) ‫:ا‬ ‫رة‬ {ِ َ ْ ِ ْ َ
 106. 106. b
 107. 107. َ ِ
 108. 108. َ َ
 109. 109. َ ْ
 110. 110. } www.Amin-Sheikho.com
 111. 111. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b ‫ما‬ ‫نإ‬ ‫ا ا‬ ‫أن‬ ‫ل دور ا‬ ‫ا‬ ‫ما ي‬ ‫ا‬ .! .! . .! . .! .! . .! . www.Amin-Sheikho.com
 112. 112. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b .! . .( ){.. ُ
 113. 113. ُ a
 114. 114. ..} : .! . . / / ( ) ‫ع‬ ‫ا‬ ً ‫دو‬ ، ‫ار ه ا ا‬ ‫ار وا‬ ‫إ‬ ‫ا‬ ‫اج‬ ‫ا‬ ‫.و‬ ‫يا‬ ‫ا وري ا‬ .! .! . (١ ) .(٢٨٢) ‫ة: ا‬ ‫رة ا‬ www.Amin-Sheikho.com
 115. 115. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b .! .! . .! ( ) . . ...! .(٣٣) ‫رة إ اه‬ {
 116. 116. َ ُ َ
 117. 117. ِ
 118. 118. َ ْ
 119. 119. ُ َ
 120. 120. } .! .! www.Amin-Sheikho.com
 121. 121. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b . ... : .! .! .! .! . .! ...! .! .! ­ . . . ..! .! www.Amin-Sheikho.com
 122. 122. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b ‫آ‬ ‫ا رض‬ ‫ه‬ ‫ة‬ ‫ا رض، وه ر‬ ‫آ‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ن‬ ، ‫مد‬ ‫ءو‬ . ‫ة‬ ‫ا‬ ‫لا ر و‬ ‫ر وا‬ ‫ا وا‬ www.Amin-Sheikho.com
 123. 123. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b ‫ا‬ ‫ا رض آ‬ ..! .! .! ...! .! . Ğ .. .! . .! . www.Amin-Sheikho.com
 124. 124. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b .! ( ) : .! .! ... ‫آ و ا رض‬ ‫رة‬ ‫ه ا‬ .! . / / / / / / . / / . ./ / .! .! www.Amin-Sheikho.com
 125. 125. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b ..! . . / / .!! .! .! َ } : .! .( ){..
 126. 126. ِ[ . . .! . ...! ( ) .! (١ ) .(١٩) ‫رى: ا‬ ‫رة ا‬ (٢ ) . ‫ ّس‬ ‫أ‬ ‫ا‬ (‫ن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫آ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫در‬ )‫آ ب‬ ‫ًا‬ www.Amin-Sheikho.com
 127. 127. ‫@ @‬ ‫‪@ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì‬‬ ‫‪b‬‬ ‫ر و ان و ت،‬ ‫ل وأ ر و دن وأ‬ ‫لو رو‬ ‫ءو‬ ‫هاا‬ ‫ا رض‬ ‫إ‬ ‫ا‬ ‫ذ ، ُ رك‬ ‫،‬ ‫و‬ ‫ا يُ‬ ‫ذ إ هاا با‬ ‫ّ‬ ‫،و‬ ‫ح‬ ‫إ ه ا‬ ‫وا‬ ‫.‬ ‫و رة ُ‬ ‫ورا‬ ‫***‬ ‫.‬ ‫!.‬ ‫!.‬ ‫!.‬ ‫‪www.Amin-Sheikho.com‬‬
 128. 128. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b .! . : ( ) ) ... (.. .( ): : .( ) :( ) ( ) ) .( www.Amin-Sheikho.com
 129. 129. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b ‫ل‬ ‫ن، أ‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫وا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫هاا‬ .!‫؟‬ ‫عو‬ www.Amin-Sheikho.com
 130. 130. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b . .!{ ُ
 131. 131. َ ُ ..} : .( ){ ُ
 132. 132. َ ُ َ َ ُ
 133. 133. َS ً
 134. 134. َS َ ِW َS
 135. 135. ِW} : . . {.. ً
 136. 136. ..} : : : ) .( .! .! ( ) .( ){
 137. 137. ْ
 138. 138. (ʗ)
 139. 139. ْ ِXْ
 140. 140. َ
 141. 141. (ʖ)
 142. 142. َQ ُ ْ
 143. 143. (١)
 144. 144. } [
 145. 145. _
 146. 146. َQ َS
 147. 147. َ َ } : .( ){
 148. 148. ُ ْ ... : .( ){.. ُ
 149. 149. ُ a
 150. 150. ..} (٢ ) (١ ) .(٤-١) ‫: ا‬ ‫رة ا‬ .(٨٢) ‫رة : ا‬ (٤ ) (٣ ) .(٢٨٢) ‫ة: ا‬ ‫رة ا‬ .(١٨) ‫رة ا : ا‬ www.Amin-Sheikho.com
 151. 151. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b .« »: : .( ){ َa
 152. 152. َ
 153. 153. =
 154. 154. َQ
 155. 155. َS
 156. 156. ..} { ُ
 157. 157. َ ُ ..} : . . ...» : ( ) .( )« ( ) ( ) : *** : .‫ي‬ ‫)٢( روا ا‬ .(٥٦) ‫اب: ا‬ ‫)١( رة ا‬ ‫اق‬ ‫ز وا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫،و‬ /‫م /٥٦١١م‬ ‫(، و‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ) ‫) ٣( ا‬ ./‫م /٠٤٢١م‬ ، ‫اه‬ ‫ود‬ ‫،و م‬ ‫د‬ ‫ا م‬ ‫ى، وا‬ ‫و ا‬ www.Amin-Sheikho.com
 158. 158. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b *** *** www.Amin-Sheikho.com
 159. 159. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b °ßÚö¹]ÄËßiï†Òƒ ) .(.. . . ª ( ): ... ( ) . ) « »: ( / / www.Amin-Sheikho.com
 160. 160. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b ( ) . / / / / ( ) . .(Thrintone) ( ) {..
 161. 161. ُ َ
 162. 162. َ
 163. 163. َTْ ُ َ َ
 164. 164. }: . ... . . . * * * (١ ) .(٥٣) ‫:ا‬ ‫رة‬ www.Amin-Sheikho.com
 165. 165. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b @ @ZðäbrÜa@Þ—ÑÜa . . .( ) . . *** www.Amin-Sheikho.com
 166. 166. ‫@ @‬ ‫‪@ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì‬‬ ‫‪b‬‬ ‫‪ ]Ù牅^è^‘æ‬‬ ‫£‪íéÊ^ÃÖ]æív’Ö]ÀË‬‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫:‬ ‫«) (.‬ ‫»‬ ‫.‬ ‫) (.‬ ‫.‬ ‫
 167. 167. َ ‪{.. ُ ِ ُa‬‬ ‫
 168. 168. [‬ ‫: }..
 169. 169. ُ ُ‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫}..‪..( ){
 170. 170. ^ ِ ْ Z َ ِW‬‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫ةا‬ ‫) ١( ا‬ ‫رة‬ ‫
 171. 171. َ ُ
 172. 172. {‬ ‫ْ ُ َ
 173. 173. [
 174. 174. ٍ
 175. 175. َ
 176. 176. َ َ ‪ِW َ
 177. 177. ْ ِW‬‬ ‫:}َ
 178. 178. ِ‬ ‫ع أآ ا‬ ‫ا‬ ‫أ ز‬ ‫كا‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫ا ي‬ ‫عا‬ ‫ا‬ ‫) ٢(‬ ‫ً.‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫أآ ه‬ ‫عا‬ ‫ا‬ ‫آ ره و إرادة ، و‬ ‫،‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫ورة و‬ ‫ا آ‬ ‫)٣٧١(.‬ ‫ة: ا‬ ‫ا‬ ‫و ت.‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ي‬ ‫رات‬ ‫ذات إ ازات و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ورة. و‬ ‫ً‬ ‫د‬ ‫)
 179. 179. َ
 180. 180. (:‬ ‫) ٣(‬ ‫)١٣(.‬ ‫اف: ا‬ ‫رة ا‬ ‫‪www.Amin-Sheikho.com‬‬
 181. 181. ‫@ @‬ ‫‪@ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì‬‬ ‫‪b‬‬ ‫.‬ ‫:‬ ‫) («) (.‬ ‫»‬ ‫:‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫»‬ ‫«) (.‬ ‫:‬ ‫»‬ ‫«) (.‬ ‫:‬ ‫:‬ ‫}
 182. 182. ‪:{.. ُ َ ّ
 183. 183. َS
 184. 184. _
 185. 185. َ ْ
 186. 186. ُa َ ْ
 187. 187. Q
 188. 188. َS‬‬ ‫ّ
 189. 189. َ ‪:{
 190. 190. َb ْ Z‬‬ ‫. }..‪ِW‬‬ ‫. }..
 191. 191. َ ‪:{..ْ َb َa‬‬ ‫.‬ ‫
 192. 192. َ َ ُ ّ
 193. 193. ً َ
 194. 194. ‪:( ){
 195. 195. V ِ[ ُb َS
 196. 196. ّ ْ ُ a‬‬ ‫}
 197. 197. ُُ ْ ‬ ‫.‬ ‫:‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫ئا مو‬ ‫ُ ِد ا ة‬ ‫ا م و‬ ‫م‬ ‫)١( ا دة: ا َ ، وه إد ل ا‬ ‫) ٢(‬ ‫ا واء(‬ ‫أ‬ ‫ا اء وا‬ ‫أ‬ ‫: )ا‬ ‫ًإ ا‬ ‫ء‬ ‫آ با‬ ‫ا‬ ‫ج١١ ص٦٩٢، و ذآ ا‬ ‫ا حا‬ ‫ا وي‬ ‫ا د(.‬ ‫و دوا آ‬ ‫) ٣(‬ ‫ر /٠٥/.‬ ‫ا‬ ‫ا و .‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫) ٤( أ‬ ‫)٥( رة ا ة: ا )٧٨ ــ٨٨(.‬ ‫‪www.Amin-Sheikho.com‬‬
 198. 198. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b . ... . *** www.Amin-Sheikho.com
 199. 199. @ @ @ç~鍰Ú_‚Û¦íÚøÃÖ]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÔíÕ¾a@kïjĒÜ@NNĖÈa†ì b ØÚ^ÒÐ×} . .. .. . . . . *** www.Amin-Sheikho.com

×