G.u.y contest 2011

617 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
617
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

G.u.y contest 2011

  1. 1. Noomyai Mashin Of public communication Mashin Thailand Rev.0 No.2010 Nimman cord s.6 Nimmanhamin Road Chiangmai 50290 date: 5 November 2010 Tel. 0821901637 Time: 21.24 pm โครงการประกวด U GUY 2011 (University Guy contest 2011 ) Date : February 2011 Venue: U GUY 2011 (University Guy contest 2011) Client: powerguyshop Chiangmai Contact: Khan Kob Mobile Phone: 086 6716490 Data Project: บริษัท พาวเวอร์กาย (ประเทศไทย) จํากัด ภายใต้ I Guy Shop For Men เป็นผู้จัดจําหน่ายสินค้าแบ รนด์ดังๆของผู้ชายมาไว้ด้วยกัน ที่ผลิตจากโรงงานผลิตเครื่องสําอาง ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP จาก กระทรวงสาธารณะสุข ถูกต้องตามระเบียบของคณะกรรมการอาหารและยา มีเครื่องมือ เครื่องจักร ที่ ทันสมัย มีคุณภาพ มีระบบปฏิบัติงาน มีทีมงานและแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ ความ เชียวชาญในการวิจัย และพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารที่มีอันตรายต้องห้าม จึงมั่นใจในสินค้า ได้ถึงความปลอดภัย และผลจากการใช้แล้วถึงประสิทธิภาพที่พึงพอใจ I Guy Shop มุ่งเน้นส่งเสริมให้สภาพบุรุษทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่ม คนทํางาน กลุ่มนักกีฬา ฯลฯ มีสุขภาพกาย ผิวพรรณที่ดี จากการดูแลร่างกายที่ต้องเผชิญมลภาวะจาก สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ทาง I Guy Shop จึงมีแนวคิดโครงการ จัดประกวด U GUY 2011 ขึ้น บริษัท พาวเวอร์กาย (ประเทศไทย) จํากัด ได้จัดโครงการจัดประกวด U GUY 2011 ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อค้นหาเยาวชนสุขภาพดีโดยการนํานักศึกษาชาย (เดือนคณะ) ตัวแทนจากแต่ละคณะของ 7 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประกวด U GUY 2011 ภายใต้การประกวดจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความรัก กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ดีงาม และการช่วยเหลือสังคมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานสาธารณะประโยชน์ด้านสุขภาพของ I Guy Shop วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาดูแลร่างกายและใส่ใจสุขภาพมากขึ้น 2. เพื่อช่วยสนับสนุนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มเยาวชนร่วมกันทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
  2. 2. 4. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่มีความพร้อมด้านสุขภาพที่ดี ความหล่อและ ความสามารถ เป็น พรีเซ็น เตอร์โครงการและร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาต่อไป ประธานอานวยการจัดการ คุณกฤตพล นทีบวร ประกรรมการผู้จัดการบริษัท พาวเวอร์กาย ( ประเทศไทย ) จํากัด การดําเนินงานจัดประกวด เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. – 15 พ.ย. 53 ทุกสถาบัน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 15 พ.ย. 53 ผู้เข้าประกวดทุกคนถ่ายภาพลงประชาสัมพันธ์ ในนิตยสาร The Men’s Time โดยจะแจ้งสถานที่ถ่ายทํา อีกครั้ง The Men’s Time: the First Chiangmai Men’s Magazine เป็นนิตยสารแจกฟรีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง โดยการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชาย เป็นหลัก ซึ่งจะรวบรวมเอาเรื่องแฟชั่น กีฬา เซ็กซ์ การออกกําลังกาย การดูแลตัวเอง รวมทั้งเรื่องอาหาร อาหารเสริม โรคภัย หรือวิทยาการความงามจากคุณหมอ จุดประสงค์หลักของนิตยสารเล่มนี้จึงเป็นเสมือน Guide Book เล่มหนึ่งที่จะทําให้ผู้ชายหันมาดูแลตัวเองได้ทั้งภายในและภายนอก ออกวางตามจุดต่างๆใน เชียงใหม่เป็นประจําทุกเดือน สมัครประกวดด้วยตนเองที่ บริษัท พาวเวอร์กาย (ประเทศไทย) จํากัด
  3. 3. เลขที่ 21 ห้อง 226 ชั้น 2 โซน C อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง เชียงใหม่ 50200 ไทย โทรศัพท์: 053-894822 แฟกซ์: 053-894822 มือถือ: 080-6709492 การคัดเลือก การคัดเลือกรอบแรก ผู้สมัครทั้งหมดถ่ายภาพลงประชาสัมพันธ์และเปิดโหวตให้คะแนนในนิตยสาร The Men’s Time เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 20 คนสุดท้ายเข้ารอบ เปิดโหวต 1 ธ.ค. 53 – 31 ม.ค. 53 รอบชิงชนะเลิศ ดําเนินการจัดประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2554 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมภายในงาน มีการเปิดบูธกิจกรรมประชาสัมพันธ์ กิจกรรมบันเทิงบนเวที และพบ กับศิลปินนักร้อง ดาราชื่อดัง คุณสมบัติของผู้สมัคร - ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาชายศึกษาอยู่ใน 7 สถาบันการศึกษาที่กําหนดไว้ ไม่จํากัดชั้นปี สถาบันการศึกษาประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ - มีความประพฤติเรียบร้อย บุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก สุขภาพแข็งแรง - เพศชาย อายุระหว่าง 17-25 ปี - ผู้สมัครเข้าประกวดต้องมีสัญชาติไทย หลักฐานการสมัคร 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
  4. 4. 2. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 3. รูปถ่ายขนาดเท่าโปสการ์ด (4 x 6 นิ้ว) 1 รูป 4. หลักฐานการศึกษาหรือสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา 5. เอกสารใบสมัครพร้อมกรอกเรียบร้อย การแต่งกายในการประกวด รอบแรก ถ่ายภาพในชุดนักศึกษา รอบชิงชนะเลิศ ทางกองประกวดจะแจ้งให้ทราบหลังจากมีการคัดเลือกรอบแรกแล้ว รางวัลสําหรับผู้เข้าประกวด U GUY 2011 รางวัลชนะเลิศ U GUY 2011 จะได้รับเงินรางวัลเงินสด 30,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ มอบให้ผู้เข้าประกวด 10,000 บาท มอบให้กับคณะที่ผู้เข้าประกวด 10,000 บาท มอบให้มหาวิทยาลัย 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 U GUY 2011 จะได้รับเงินรางวัลเงินสด 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 U GUY 2011 จะได้รับเงินรางวัลเงินสด 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 U GUY 2011 จะได้รับเงินรางวัลเงินสด 2,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 U GUY 2011 จะได้รับเงินรางวัลเงินสด 1,000 บาท รางวัล POPULAR VOTE U GUY 2011 จะได้รับเงินรางวัลเงินสด 5,000 บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท พาวเวอร์กาย (ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 21 ห้อง 226 ชั้น 2 โซน C อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์: 053-894822 แฟกซ์: 053-894822 มือถือ: 080-6709492 เว็บไซต์: http://www.powerguyshop.com

×