Platón web

967 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
967
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
507
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Platón web

 1. 1. <ul><li>2º Bacharelato </li></ul>
 2. 3. Contexto histórico  Guerra do Peloponeso
 3. 5. <ul><li>Restauración da Democracia </li></ul><ul><li>(431-404 aC). Moi longa (27 anos) </li></ul> Guerra do Peloponeso morte de Sócrates (399) Contexto histórico <ul><li>Entre as polis de Esparta e Atenas (perde Atenas) </li></ul><ul><li>Goberno dos Trinta Tiranos (404-403), imposto por Esparta. Decadencia de Atenas </li></ul>
 4. 6. Biografía  Nace en Atenas  Familia aristocrática. Interese por vida política. Coñece a Sócrates.  Decepción política (30 tiranos, democracia mata a Sócrates)  Decide adicarse á filosofía. Empeza a escribir e viaxar “ o de anchas espaldas” Nome orixinal: Aristocles
 5. 7. Biografía  388aC (40 anos) Viaxe a Siracusa –en Sicilia-. Influencias pitagóricas. Pon en práctica as súas ideas con Dionisio o Vello  387aC Volve a Atenas. Funda a Academia*  Volve 2 veces a Siracusa (367,366). Novo fracaso con Dionisio o xove “ o de anchas espaldas” Nome orixinal: Aristocles *Academia (nun lugar adicado a Academo). Permanece activa ata o século VI dC
 6. 8. Obras <ul><li> Gardamos moitos dos seus escritos (pero había unha ensinanza oral da que non queda rastro) </li></ul><ul><li> As súas obras son DIÁLOGOS . </li></ul><ul><ul><li>Personaxe central: Sócrates </li></ul></ul><ul><ul><li>Non amosan un sistema pechado: indagación constante </li></ul></ul><ul><li> Conservamos 35 diálogos e 13 cartas </li></ul> Problema: cronoloxía dos diálogos (emprégase o método estilométrico)
 7. 9. 4 períodos dos diálogos  2. Período de TRANSICIÓN (88-85) Contra sofistas e democracia Primeiros bosquexos da Tª das ideas Gorxias (retórica) Menón (virtude) Crátilo (linguaxe)  1. Período de XUVENTUDE ou socrático (93-89) Problemas éticos Apoloxía , Critón (deber), Laques (valentía), Cármides (tempranza), Lisis (amizade), Eutifrón (piedade)
 8. 10. 4 períodos dos diálogos  3. Período de MADUREZ (85-70) As obras máis importantes. Mitos platónicos famosos. Teoría das ideas  4. Período de VELLEZ (69-47) 2ª e 3ª viaxes a Sicilia. Diálogos críticos. Revisión dos conceptos anteriores. Sócrates xa non é o protagonista. Teeteto, Sofista, Parménides, Timeo , As leis, Carta VII Banquete (amor) Fedón (alma) República (Xustiza) Fedro (beleza, bondade)
 9. 12. 2º Bacharelato
 10. 14. <ul><li>Platón non ofrece unha formulación completa en ningún diálogo </li></ul><ul><li>+ nas obras de madurez ( República , Fedón , Fedro ) </li></ul><ul><li>Exemplifícase, sobre todo, a través do MITO DA CAVERNA </li></ul><ul><li>Percíbense influencias de Parménides, pitagóricos e tamén de Sócrates </li></ul><ul><li>Critícaa nas obras de vellez </li></ul>
 11. 15. <ul><li>Trata de responder a: ¿Qué é o real? ¿Qué é a realidade? </li></ul><ul><ul><li>O mundo ordinario, sensible, NON é real… …porque é imperfecto, inestable </li></ul></ul><ul><ul><li>Ten que ser un MUNDO IDEAL …. …que sexa perfecto, estable </li></ul></ul><ul><li>Afirma a existencia de ideas como independentes das cousas </li></ul>
 12. 16. <ul><li>O MUNDO DAS IDEAS está formado por IDEAS : </li></ul><ul><ul><li>son realidades inmateriais , absolutas , universais , inmutables </li></ul></ul><ul><ul><li>Son realidades extramentais </li></ul></ul><ul><ul><li>Son a esencia das cousas sensibles </li></ul></ul><ul><ul><li>Son o modelo , prototipo, paradigma… o ideal </li></ul></ul>Canon de Policleto, en escultura Cáptanse pola RAZÓN ou INTELIXENCIA
 13. 17. <ul><li>DIFICULTADES respecto ao mundo das ideas (na vellez) </li></ul><ul><ul><li>¿Cómo se relacionan as ideas entre si? ¿Cómo está organizado o mundo das ideas? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hai xerarquía </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>¿Cantas ideas hai? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>tantas como cousas….. ¿de barro, de suciedade… tamén? </li></ul></ul></ul>
 14. 18. <ul><ul><li>É o formado polas COUSAS que captamos polos sentidos. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Materiais, concretas, cambiantes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aparencia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Copia </li></ul></ul></ul>Relación co mundo das ideas: - Entre os dous mundos hai un “abismo”. Dualismo ontolóxico - Pero, hai relacións. As cousas PARTICIPAN OU IMITAN as ideas
 15. 19. Ilustracións mito da caverna
 16. 23. <ul><li>REALIDADE </li></ul><ul><li>COÑECEMENTO </li></ul>Ideas Entidades matemáticas Obxectos sensibles (animais, plantas, cousas) Imaxes (sombras) das cousas A D B E C MUNDO INTELIXIBLE (IDEAS) MUNDO SENSIBLE (COUSAS) CIENCIA ( episteme ) OPINIÓN (doxa ) Razoamento discursivo ( Dianoia ) Intuición intelectual ( Noesis ) DIALÉCTICA MATEMÁTICAS Percepción ( Pistis ) FÍSICA, cosmoloxía Ilusión, imaxinación ( Eikasía ) Aparencia, ilusión
 17. 24. <ul><li>¿Cómo podemos chegar a coñecer a verdade? </li></ul><ul><ul><li>A) Camiños auxiliares: xeometría, aritmética, música </li></ul></ul><ul><ul><li>B) DIALÉCTICA (noción complexa) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perfeccionamento da maiéutica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Método que segue a alma para purificarse </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dous momentos: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ascendente </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Descendente </li></ul></ul></ul></ul>
 18. 25. <ul><li>¿Cómo podemos chegar a coñecer a verdade? </li></ul><ul><ul><li>C) REMINISCENCIA ( anámnese = recordo) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coñecer é recordar . Mito de Er (na República ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Só fala dela en diálogos de madurez </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>( Fedón , Fedro , Menón ) </li></ul></ul></ul>
 19. 27. <ul><li>CORPO ( soma ) </li></ul><ul><li>ALMA ( psyche ) </li></ul>unión accidental ( transitoria) DUALISMO ANTROPOLÓXICO Pertence a mundo sensible <ul><li>Material, mutable, mortal </li></ul><ul><li>Cárcere da alma </li></ul><ul><li>Só apto para ser mandado (non autónomo) </li></ul><ul><li>Inmaterial (espiritual), eterna, </li></ul><ul><li>INMORTAL (mito Er) </li></ul>Pertence a mundo Ideas
 20. 28. <ul><li>Posibilita o coñecemento e a ética </li></ul><ul><li>Principal actividade: coñecemento de ideas </li></ul>Como? alonxándose do sensible (= purificación) Por medio de Matemáticas Dialéctica Reminiscencia <ul><li>… amor platónico </li></ul>
 21. 29. <ul><li>En República , Fedro, fai máis complexa a súa concepción da alma </li></ul><ul><li>3 FUNCIÓNS ou partes: </li></ul><ul><ul><li>RACIONAL: (logos, nous). Intelixencia, razón </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>É inmortal e apta para mandar </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>IRASCIBLE: Vontade. Paixóns nobres </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>É mortal e irracional. Refírese ás emocións pola vitoria, gloria e tamén á ira, á cólera. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>CONCUPISCIBLE: Desexo. Paixóns innobres </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>É mortal. Refírese ao pracer, busca de riquezas </li></ul></ul></ul>MITO DO CARRO ALADO
 22. 31. <ul><li>Platón ofrece unha explicación moi diferente á dos atomistas. </li></ul><ul><li>+ en diálogo Timeo (periodo de vellez, crítico) </li></ul><ul><li>Expón unha narración verosímil (mito) da xénese e conformación do mundo sensible. </li></ul><ul><li>A explicación é opinión ( doxa ) </li></ul><ul><li>É o coñecemento da percepción ( pistis ) </li></ul>
 23. 32. <ul><li>Fala dun demiurgo * que ordena unha masa caótica primixenia seguindo o modelo das ideas, dando lugar ao mundo sensible. </li></ul>* Demiurgo : artesán divino, intelixente, eterno, bo…. pero inferior ás ideas Non crea
 24. 33. <ul><li>É o mellor mundo posible </li></ul><ul><li>É ordenado (ten unha finalidade teleol o xica) </li></ul><ul><li>É un ser vivo </li></ul><ul><li>Ten estrutura matemática </li></ul><ul><ul><li>É esférico </li></ul></ul><ul><ul><li>Constituído por 4 elementos: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lume: tetraedro </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Terra: cubo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aire: octaedro </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Auga: icosaedro </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dodecaedro: modelo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>do universo </li></ul></ul></ul>
 25. 35. <ul><li>Valores morais son absolutos </li></ul><ul><li>≠ relativismo moral (sofistas) </li></ul><ul><li>Práctica da VIRTUDE: </li></ul><ul><ul><li>Búsqueda da sabedoría </li></ul></ul><ul><ul><li>Purificación da alma </li></ul></ul><ul><ul><li>Harmonía da alma = cada alma cumpre a súa función: </li></ul></ul>ten como finalidade : COÑECER O BEN EN SI = ACADAR A FELICIDADE Alma irascible: FORTALEZA ou valentía Alma concupiscible: TEMPRANZA ou moderación Alma racional: SABEDORÍA ou prudencia Harmonía = XUSTIZA
 26. 37. <ul><ul><li>Presenta un MODELO DE SOCIEDADE PERFECTA </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Na “República” = politeia = cidadanía, constitución (subtítulo: sobre a xustiza) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ese modelo require </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>individuos perfectos (xustos) [ética] </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ter en conta que o individuo é un ser social (non illado, non autosuficiente, con necesidade dunha sociedade organizada, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>División do traballo, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>División de clases </li></ul></ul></ul></ul>
 27. 38. <ul><ul><li>O modelo de sociedade require DIVISIÓN DE CLASES: </li></ul></ul>Alma irascible: fortaleza ou valentía Alma concupiscible: tempranza ou moderación Alma racional: sabedoría ou prudencia Cando prima: Cando prima: Cando prima: GOBERNANTES (FILÓSOFOS) GUERREIROS ou gardiáns PRODUTORES Harmonía = XUSTIZA
 28. 39. <ul><ul><li>O modelo de sociedade require EDUCACIÓN </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Igual para todos (homes e mulleres, ricos e pobres…) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1ª fase (todos): música e exercicios) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2ª fase (só guerreiros): matemáticas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3ª fase (gobernantes): filosofía </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>O modelo de sociedade tamén require ABOLICIÓN DA PROPIEDADE PRIVADA E DA FAMILIA </li></ul></ul>
 29. 40. <ul><li>Platón critica as sociedades imperfectas </li></ul><ul><li>Entende a historia como decadencia (tempo= dexeneración ) </li></ul><ul><li>Historia formas de goberno (se se deixan dexenerar): </li></ul><ul><ul><ul><li>Aristocracia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Timocracia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oligarquía </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Democracia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tiranía </li></ul></ul></ul>Para evitar a decadencia é precisa unha lexislación inmutable
 30. 42. Harmonía = XUSTIZA Harmonía = XUSTIZA FUNCIÓNS ALMA VIRTUDES CLASES SOCIAIS Racional Sabedoría ou prudencia Gobernantes filósofos Irascible (Ánimo) Fortaleza ou valentía Gardiáns ou guerreiros Concupiscible (Apetito) Tempranza ou moederación Produtores
 31. 43. «A caracterización xeral máis segura da tradición filosófica europea consiste nunha serie de notas a pé da obra de Platón.» Alfred N. Whitehead Process and Reality , 1929

×