Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tworzenie Prezentacji

3,814 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tworzenie Prezentacji

 1. 1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint Anna Gadomska Szkoła Podstawowa Nr 79 Łódź [email_address] Kliknij przycisk aby przejść do następnego slajdu
 2. 2. Komputerowe prezentacje stały się bardzo modne. Za ich pomocą prowadzone są zebrania, szkolenia, promocje...
 3. 3. ... można również przeprowadzić lekcję, która: <ul><li>zainteresuje uczniów </li></ul><ul><li>zachęci do aktywnej pracy </li></ul><ul><li>będzie ciekawa </li></ul><ul><li>może być kolorowa i wesoła </li></ul><ul><li>spowoduje, że wszyscy łącznie </li></ul><ul><li>z nauczycielem będą się dobrze bawić </li></ul>
 4. 4. Korzystając z tej prezentacji dowiesz się jak: <ul><li>stworzyć własny pokaz slajdów </li></ul><ul><li>dodać do pokazu rysunki i dźwięk </li></ul><ul><li>wyświetlić pokaz na ekranie </li></ul>
 5. 5. Uruchomienie programu PowerPoint Przygotowanie prostego pokazu Wybierz jedną z opcji Uruchomienie pokazu
 6. 6. Uruchomienie PowerPointa <ul><li>Start </li></ul><ul><li>Programy </li></ul><ul><li>Microsoft PowerPoint </li></ul>Menu
 7. 7. Po uruchomieniu programu pojawia się okno dialogowe z kilkoma opcjami do wyboru Kreator zawartości Szablon projektu Pusta prezentacja Otwórz istniejącą prezentację Menu
 8. 8. Kreator zawartości Jeśli nie masz gotowej prezentacji i nie chcesz zaczynać od zera możesz skorzystać z kreatora zawartości który przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces tworzenia prezentacji Aby uruchomić kreatora zawartości po uruchomieniu PowerPointa zaznacz opcję Kreator zawartości i kliknij OK Menu
 9. 9. Na ekranie pojawi się pierwsze okno dialogowe kreatora Aby kontynuować kliknij na przycisku Dalej > lub naciśnij Enter Menu
 10. 10. <ul><li>kategorię prezentacji </li></ul><ul><li>Dalej > </li></ul><ul><li>określoną prezentację </li></ul>Wybierz: <ul><li>jak zamierzasz korzystać ze swojego pokazu </li></ul><ul><li>Dalej > </li></ul>Menu
 11. 11. Wpisz: <ul><li>tytuł prezentacji, swoje nazwisko i dodatkowy tekst, który ma się pojawiać na pierwszym slajdzie </li></ul><ul><li>Tekst, który ma się pojawiać na każdym następnym slajdzie </li></ul><ul><li>Dalej > </li></ul>Menu
 12. 12. <ul><li>Zakończ </li></ul>Kreator utworzy pokaz slajdów i wyświetli pierwszy slajd na ekranie Menu
 13. 13. Teraz możesz przystąpić do tworzenia prezentacji Menu
 14. 14. Szablon projektu Szablon projektu zawiera wiele gotowych szablonów. Definiują one ogólny wygląd i zestaw kolorów dla wszystkich slajdów w prezentacji Aby uruchomić szablon projektu po uruchomieniu PowerPointa zaznacz opcję Szablon projektu i kliknij OK Menu
 15. 15. PowerPoint wyświetli okno dialogowe Kliknij szablon, którego chcesz użyć W polu podgląd wyświetlony zostanie przykład Kliknij OK Menu
 16. 16. Pojawi się okno dialogowe, w którym możesz wybrać układ nowego slajdu Kliknij na szablonie, który chcesz wybrać Kliknij OK Menu
 17. 17. PowerPoint utworzy pierwszy slajd Teraz możesz przystąpić do tworzenia prezentacji Menu
 18. 18. Pusta prezentacja Jeśli chcesz stworzyć od początku do końca własną prezentację wybierz opcję Pustą prezentację Kliknij OK Menu
 19. 19. Pojawi się okno dialogowe, w którym możesz wybrać układ nowego slajdu Kliknij na szablonie, który chcesz wybrać Kliknij OK Menu
 20. 20. Teraz możesz przystąpić do tworzenia własnej prezentacji Menu
 21. 21. Otwieranie istniejącej prezentacji Menu Jeśli chcesz otworzyć istniejącą prezentację wybierz opcję Otwórz istniejącą prezentację Wybierz z listy tytuł prezentacji, którą chcesz otworzyć Kliknij OK
 22. 22. Menu Wskaż folder, w którym zapisana jest prezentacja W wybranym folderze wskaż nazwę prezentacji Zatwierdzisz wybór klikając Otwórz lub klawiszem Enter
 23. 23. Na ekranie pojawi się pierwszy slajd otworzonej prezentacji Menu
 24. 24. Wybierz temat Wzorzec slajdów Wstawianie i usuwanie slajdów Dodawanie pól tekstowych, rysunków i innych obiektów Zmiana tła, schematu kolorów i układu Widok pokazu slajdów Przyciski akcji Ustawienia animacji Menu
 25. 25. Widok prezentacji PowerPoint umożliwia wyświetlanie pokazu slajdów w pięciu różnych widokach Menu
 26. 26. Zmiana widoków prezentacji Widok sortowania slajdów Widok konspektu Widok slajdu Widok normalny Pokaz slajdów Najprostszym sposobem przejścia z jednego widoku do drugiego jest kliknięcie na przycisku w lewym dolnym rogu okna Menu
 27. 27. Który widok wybrać? Menu Umożliwiają tworzenie slajdów Umożliwia zmianę kolejności slajdów Wyświetla miniaturowe obrazy poszczególnych slajdów, które można przeciągać myszą Umożliwia podgląd pokazu slajdów Pokaz rozpoczyna się od aktualnego slajdu
 28. 28. Wzorzec slajdów Menu <ul><li>Wzorzec slajdów umożliwia: </li></ul><ul><li>określenie krojów i rozmiarów czcionek tytułów i list wypunktowanych </li></ul><ul><li>wstawienie elementów graficznych pojawiających się na wszystkich slajdach </li></ul><ul><li>wstawienie daty numeru slajdu i innych informacji, które mają być wyświetlane na wszystkich slajdach </li></ul>Aby wyświetlić Wzorzec slajdów, otwórz menu Widok , wskaż Wzorzec i wybierz opcję Wzorzec slajdów
 29. 29. Strona wzorca slajdów Menu Aby zmienić którykolwiek z elementów wzorca, kliknij obszar, w którym się znajduje, zaznacz myszką odpowiedni tekst i dokonaj zmian Możesz również usunąć zbędne elementy lub dodać własne
 30. 30. Jeśli chcesz ustawić dla wszystkich slajdów tło i schemat kolorów otwórz menu Format i wybierz odpowiednią opcję Menu
 31. 31. Aktualny kolor tła Wybierasz kolor tła Na wzorcu slajdów zobaczysz jak wygląda wybrane tło Menu Kolor zostanie zastosowany do wszystkich slajdów
 32. 32. Powrót do tworzenia poszczególnych slajdów Aby zakończyć widok wzorca slajdów zmień widok na normalny za pomocą przycisku w lewym dolnym rogu okna lub wybierając odpowiedni z menu Widok Menu
 33. 33. Wstawianie slajdów Menu Zaznacz slajd, po którym chcesz wstawić nowy slajd (jeżeli jesteś w widoku Slajd ustaw go na ekranie) i wykonaj jedną z czynności Otwórz menu Wstaw i wybierz polecenie Nowy slajd W pasku narzędzi Standardowy kliknij na przycisku Nowy slajd
 34. 34. Usuwanie slajdów Jeśli jesteś w widoku Konspekt lub Sortowanie slajdów, kliknij na slajdzie, który chcesz usunąć i naciśnij Delete Jeśli jesteś w widoku Slajd, przejdź do danego slajdu, otwórz menu Edycja i wybierz opcję Usuń slajd Menu
 35. 35. Dodawanie różnych obiektów Menu Aby wstawić do slajdu Pole tekstowe, rysunek, obiekt WordArt dźwięk, film wideo lub inny obiekt, otwórz menu Wstaw i wybierz odpowiednią opcję
 36. 36. Menu Obiekty możesz również wstawiać za pomocą przycisków umieszczonych na odpowiednich paskach narzędzi. Tabela Wykres WordArt Pole tekstowe ClipArt
 37. 37. Zmiana tła, schematu kolorów... Menu Każdy slajd posiada kolorowe tło. Można zmienić kolor i wzór tła, a nawet wykorzystać rysunek jako tło Jeśli chcesz zmienić tło otwórz menu Format i wybierz Tło
 38. 38. Wybór nowego koloru tła Nowy kolor tła zostanie zastosowany do wszystkich slajdów Slajd widoczny z tyłu okna zobaczymy w wybranym kolorze Nowy kolor będzie tylko na bieżącym slajdzie Menu
 39. 39. Menu Jeśli chcesz wybrać inny kolor niż dostępne w wyświetlanej palecie kliknij na opcji Więcej kolorów i wybierz żądany kolor Jako tło możesz zastosować deseń lub teksturę. W tym celu wybierz Efekty wypełnienia
 40. 40. Menu Aby zmienić schemat kolorów, układ slajdu lub zastosować inny projekt otwórz menu Format i wybierz odpowiednią opcję
 41. 41. Przejście slajdu Menu Z menu Pokaz wybierz opcję Przejście slajdu
 42. 42. Menu Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykład działania wybranego efektu animacji Określ dźwięk, jaki będzie słychać przy przejściu slajdu Wybierz efekt przejścia Określ czas pozostawania slajdu na ekranie Wybierz tempo animacji
 43. 43. Efekty animowane dla obiektów na slajdzie Tekst na slajdzie może pojawiać się litera po literze jak gdyby był wpisywany z klawiatury samochód może wjechać na ekran z piskiem opon Może temu towarzyszyć dźwięk pisania na maszynie... Menu
 44. 44. Menu Aby ustawić efekty animacji z menu Pokaz wybierz Animacja niestandardowa Możesz również kliknąć na przycisku Efekty animacji... i wybrać Animacja niestandardowa
 45. 45. Pojawi się okno dialogowe z zakładką Kolejność animacji Zaznacz po kolei obiekty, które mają być animowane Pojawi się lista obiektów w kolejności animacji Za pomocą tych przycisków możesz przestawić kolejność Dla każdego obiektu zaznacz jak ma się rozpocząć animacja Tutaj obejrzysz podgląd animacji Menu
 46. 46. Podświetl obiekt, dla którego chcesz ustawić efekty animacji Ustaw sposób w jaki dany obiekt będzie pojawiał się na ekranie Po ustawieniu kolejności animacji wybierz zakładkę Efekty Określ dźwięk jaki ma towarzyszyć animacji Określ dodatkowe efekty po skończonej animacji Tutaj obejrzysz podgląd animacji Menu
 47. 47. Przyciski akcji Menu Za ich pomocą osoba uruchamiająca prezentację może ustalać własne tempo, określać co ma być wyświetlane dalej, uruchomić odtwarzanie filmu lub inny program komputerowy Aby dodać przycisk akcji do slajdu wyświetl slajd, na którym chcesz umieścić przycisk Otwórz menu Pokaz lub Autokształty i wybierz polecenie Przyciski akcji
 48. 48. Aby dodać przycisk akcji do slajdu wyświetl slajd, na którym chcesz umieścić przycisk Otwórz menu Pokaz lub Autokształty i wybierz polecenie Przyciski akcji Menu Jeśli zatrzymasz kursor myszy na przycisku pojawi się jego nazwa Kliknij na przycisku, który chcesz utworzyć
 49. 49. Menu Przeciągnij kursorem myszy tak jakbyś rysował prostokąt Na slajdzie pojawi się przycisk i okno dialogowe Możesz teraz ustawić rodzaj akcji, którą przycisk ma uruchamiać
 50. 50. Uruchomienie prezentacji Prezentacja uruchomi się od bieżącego slajdu Pokaz możesz uruchomić na dwa sposoby Z menu Pokaz wybierz opcję Wyświetl pokaz Możesz również kliknąć na przycisku Pokaz slajdów Menu

×