PROJECTE:DISSENYA UN PLÀ DE MÀRQUETING   PER A UN NOU PRODUCTE DE        PARAFARMÀCIA     CFGM de Farmàcia i...
Imagineu que acabeu de rebre una comanda important d’un producte nou a l’oficina de farmàcia on treballeu, desprès que u...
 La tasca a realitzar és la creació d’un producte de parafarmàcia per al qual haureu de dissenyar el pla de màrqueting,...
a) Una vegada creats els grups, ja podeu posar-vos en marxa. Haureu de fer les següents activitats:b) Una vegada realitza...
ACTIVITAT 1: CREACIÓ D’UN      PRODUCTE DE PARAFARMÀCIAPrimerament haureu de definir clarament les següents dades:1....
ACTIVITAT 2: PLA DE MÀRQUETINGUna vegada definit el producte, haureu de dissenyar el pla d’actuació o pla de màrqueting, ...
ACTIVITAT 3: CAMPANYA        PROMOCIONALHaveu d’elaborar diferent material per a donar a conèixer el nou producte...
AVALUACIÓEl vostre treball escrit i lexposició oral seran valorats, tant de  forma individual com col·lectiva. Conegueu q...
Rúbrica per avaluar l’actitudELEMENTS A     NO ASSOLIT        POC ASSOLIT        ASSOLIT       BE...
Rúbrica per avaluar l’exposició oral de treballsELEMENTS A      NO ASSOLIT           POC ASSOLIT     ...
Rúbrica per avaluar el treball escritELEMENTS      NO ASSOLIT         POC ASSOLIT          ASSOLIT...
CONCLUSIÓDe ben segur que ara sabeu moltes més coses sobre el pla d’acció empresarial i les tècniques de merchandising. Po...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Projecte

518 views

Published on

DISPOSICIÓ I VENDA DE PRODUCTES

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
518
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
163
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Projecte

 1. 1. PROJECTE:DISSENYA UN PLÀ DE MÀRQUETING PER A UN NOU PRODUCTE DE PARAFARMÀCIA CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia Mòdul: Disposició i venda de productes Curs: 2011-2012 Noemí Marzal Benavent
 2. 2. Imagineu que acabeu de rebre una comanda important d’un producte nou a l’oficina de farmàcia on treballeu, desprès que un laboratori farmacèutic l’ha llançat al mercat. Haveu de planificar una campanya promocional per donar-lo a conèixer als vostres clients i dissenyar el pla de màrqueting per tal d’introduir aquest nou producte a la vostra oficina de farmàcia...s’hi apunteu?INTRODUCCIÓ
 3. 3.  La tasca a realitzar és la creació d’un producte de parafarmàcia per al qual haureu de dissenyar el pla de màrqueting, així com la campanya promocional per donar- lo a conèixer als vostres clients. Els participants vos organitzareu en grups de 2 ó 3 persones, i elaborareu el pla de màrqueting i la campanya promocional del vostre producte, que a continuació haureu d’exposar a la resta del grup-classe.TASCA
 4. 4. a) Una vegada creats els grups, ja podeu posar-vos en marxa. Haureu de fer les següents activitats:b) Una vegada realitzades les activitats, haureu de fer una exposició oral on expliqueu a la resta del grup-classe: La presentació del vostre producte L’explicació del vostre pla de màrqueting La presentació de la campanya promocionalPROCÉS
 5. 5. ACTIVITAT 1: CREACIÓ D’UN PRODUCTE DE PARAFARMÀCIAPrimerament haureu de definir clarament les següents dades:1.-Creació i identificació del producte: nom, laboratori, presentacions disponibles, preu i característiques del producte (indicacions, instruccions d’ús, precaucions)2.-Consumidors als que els pots enfocar3.-Missatge a transmetre4.-Instruments de promoció5.-Recerca d’un producte afí amb què fer una venda creuada.
 6. 6. ACTIVITAT 2: PLA DE MÀRQUETINGUna vegada definit el producte, haureu de dissenyar el pla d’actuació o pla de màrqueting, seguint els següents passos: 1.-Anàlisi de l’entorn: estudi de les condicions demogràfiques econòmiques, socioculturals,...que envolten la vostra oficina de farmàcia on aneu a llançar el nou producte. 2.-Anàlisi de l’empresa: amb especial interès als productes i als serveis complementaris, i als recursos (humans, materials i econòmics) de l’empresa. 3.-Sistema DAFO: estudi de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. 4.-Estratègies del màrqueting. Haureu de definir els objectius dintre d’un termini d’execució. Tindreu en compte: el producte, el preu, la distribució i la promoció. 5.-Pla d’acció: repartiment d’activitats i responsabilitats entre els membres de l’equip. 6.-Execució o posada en marxa del pla. 7.-Sistema de control: pla de seguiment per tal de mesurar el grau de consecució dels objectius.
 7. 7. ACTIVITAT 3: CAMPANYA PROMOCIONALHaveu d’elaborar diferent material per a donar a conèixer el nou producte de parafarmàcia. Ho podeu fer seguint els següents passos: 1.-Disseny d’un lema i una imatge per al producte 2.-Justificació de l’elecció d’aquest lema i imatge 3.-Material de merchandising promocional 4.-Mode d’interacció amb els clients 5.-Creació d’un anunci publicitari
 8. 8. AVALUACIÓEl vostre treball escrit i lexposició oral seran valorats, tant de forma individual com col·lectiva. Conegueu quins criteris es tindran en compte. Utilitzeu-los per orientar la vostra tasca, abans de començar, i durant el procés de creació useu-los per reflexionar sobre els aspectes que cal reforçar en el vostre treball.a) AVALUACIÓ INDIVIDUAL Rúbrica per avaluar l’actitudb) AVALUACIÓ EN GRUP Rúbrica per avaluar l’exposició oral de treballs Rúbrica per avaluar el treball escrit
 9. 9. Rúbrica per avaluar l’actitudELEMENTS A NO ASSOLIT POC ASSOLIT ASSOLIT BEN ASSOLIT AVALUAR (1 punt) (2 punts) (4 punts) (5 punts) Assistència Assisteix a menys Assisteix entre un 81 Assisteix entre un 86 Assisteix a més dun (25%) dun 80% de les i un 85% de les i un 90% de les 91% de les classes. classes (FALTES classes. classes. JUSTIFICADES O INJUSTIFICADES). Hàbit de feina No realitza la feina Realitza la feina Realitza la feina la Sempre realitza la (25%) de classe gairebé poques vegades. majoria de vegades. feina. Sempre mai. No participa a Participa a classe Participa sovint a participa a classe de classe només si ho classe de manera manera espontània. espontàniament i li requereix la espontània. costa participar si la professora. professora ho requereix.Relació amb els Li costa mantenir un Poques vegades Casi sempre manté Sempre manté un companys i comportament de manté un un comportament de comportament deprofessor (50%) respecte front als comportament de respecte front els respecte front els seus companys o respecte front els seus companys o seus companys o professors. seus companys o professors. professors. professors.
 10. 10. Rúbrica per avaluar l’exposició oral de treballsELEMENTS A NO ASSOLIT POC ASSOLIT ASSOLIT BEN ASSOLIT AVALUAR (1 punt) (2 punts) (4 punts) (5 punts) Dicció Parla entre dents i té mala Només parla amb claredat part Parla amb claredat tot el temps Parla amb claredat tot el pronunciació de les paraules del temps. La pronúncia de les però amb una mala pronúncia temps i té una bona pronúncia (10%) tècniques paraules tècniques és mala de les paraules tècniques de les paraules tècniques Volum El Volum només és El Volum és suficientment El Volum és suficientment El Volum és suficientment suficientment elevat per ser elevat per ser escoltat per tots elevat per ser escoltat per tots elevat per ser escoltat per tots (10%) escoltat per tots els membres els membres de la classe els membres de la classe els membres de la classe de la classe durant 50% de durant 80% de l’exposició durant 90% de l’exposició durant 100% de l’exposició l’exposicióPosició cos Te mala postura i no mira a Només a vegades te bona Te bona postura i estableix Te bona postura, està relaxat les persones durant postura i estableix contacte contacte visual amb tots els i segur de si mateix, establint (5%) l’exposició visual amb tots els presents presents en la exposició. contacte visual amb tots els en la exposició presents en la exposició Contingut No demostra enteniment del Demostra un bon enteniment Demostra un bon enteniment Demostra un complet i absolut tema d’algunes parts del tema del tema enteniment del tema (20%)Comprensió No pot contestar amb precisió Pot contestar amb precisió Pot contestar amb precisió a Pot contestar amb precisió a a les preguntes plantejades només a algunes de les la majoria de les preguntes totes les preguntes plantejades (20%) sobre el tema pels companys preguntes plantejades sobre el plantejades sobre el tema pels sobre el tema pels companys de classe tema pels companys de classe companys de classe de classe Materials Utilitzen varis suports o bé Utilitzen 1-2 suports que fan la Utilitzen només 1-2 suports Utilitzen molts i diversos aquests no fan que la que presentació millori que demostren treball creatiu i suports que demostren treball suport presentació millori fan que la presentació millori creatiu i fan que la presentació (20%) milloriOrganització Excessivament llarg o Temps insuficient per Temps ajustat al previst, i ben Temps ajustat al previst, amb insuficient per desenvolupar desenvolupar correctament el distribuït entre les diferents un final que reprèn les idees del temps correctament el tema. tema. parts del contingut principals (5%) Treball en Massa individualista La presentació no ha estat Tots els membres mostren La presentació mostra prou planificada conèixer la presentació global. planificació i treball de grup. grup (10%)
 11. 11. Rúbrica per avaluar el treball escritELEMENTS NO ASSOLIT POC ASSOLIT ASSOLIT BEN ASSOLITA AVALUAR (1 punt) (2 punts) (4 punts) (5 punts)Ordenació de No s’entén gens. Ordena No s’entén bé. Ordena S’entén bé. Ordena la Ordena la informació les idees la informació principal i la informació principal i informació principal i principal i secundària de (40%) secundària de forma gens secundària de forma secundària de forma forma lògica i ben lligada. lògica i/o gens lligada poc lògica i/o poc lògica i ben lligada Ofereix informació que va lligada més allà d’allò que s’ha ensenyat a classeTerminologia No usa i/o domina en Vacil·la en l’ús del Fa un bon ús del Fa un bon ús del (30%) absolut el vocabulari vocabulari tècnic de vocabulari tècnic de vocabulari tècnic de tècnic de l’especialitat. l’especialitat. l’especialitat. l’especialitat. Proposa bons exemples. Correcció El text conté moltes faltes El text conté algunes El text no conté cap o El text no conté cap faltaortogràfica d’ortografia, moltes de faltes d’ortografia gairebé cap falta d’ortografia (10%) greu. (Es pot fixar esporàdiques, alguna d’ortografia. Si n’hi ha prèviament una quantitat de greu alguna, és lleu determinada segons el cas)Presentació En general té una mala A la presentació, hi Té una bona Té una bona presentació: (20%) presentació. Hi falten falten dos o tres presentació: portada, portada, marges, títols i quatre o més elements: d’aquests elements: marges, títols i subtítols amb un ús lògic portada, marges, títols i portada, marges, títols i subtítols amb un ús de la tipografia, subtítols amb un ús lògic subtítols amb un ús lògic de la tipografia, numeració de pàgines, de la tipografia, lògic de la tipografia, numeració de pàgines, etc. Nivell excepcional numeració de pàgines, etc numeració de pàgines, etc. Pot faltar-hi un d’acompliment, excedint etc d’aquests elements tot allò esperat
 12. 12. CONCLUSIÓDe ben segur que ara sabeu moltes més coses sobre el pla d’acció empresarial i les tècniques de merchandising. Podeu aprofitar aquests coneixements, i els recursos que heu utilitzat, com una eina més en la vostra pràctica diària a loficina de farmàcia.Si vols ampliar informació sobre el pla de màrqueting, podràs trobar coses interessants en www.marketing-xxi.com.

×