Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Performt uw Performance Management?                                      Onderzoeksr...
Agenda Management summary    Overall resultatenOver Nolan, Norton & Co.          6441-03K.1
Onderzoeksresultaten: Performt uw Performance Management?  Performance Management ondergaat momenteel een transformatie, ...
Agenda Management summary    Overall resultatenOver Nolan, Norton & Co.          6441-03K.3
Visie Nolan, Norton & Co.           Performance Management ondergaat momenteel een transformatie waardoor    ...
Onderzoeksresultaten: Performt uw Performance Management?Performance Management wordt als zeer waardevol ervaren voor het ...
Onderzoeksresultaten: Performt uw Performance Management?Performance Management vergt gemiddeld veel inspanning en functio...
Onderzoeksresultaten: Performt uw Performance Management?      Er zijn grote verschillen tussen organisaties die wel...
Agenda Management summary    Overall resultatenOver Nolan, Norton & Co.          6441-03K.8
Over Nolan, Norton & Co.Nolan, Norton & Co. (NNC) helpt u graag om de transformatie  naar modern Performance Management ...
Over Nolan, Norton & Co.  Nolan, Norton & Co. (NNC) is een leidend strategisch adviesbureau      in Nederland, met ...
6441-03K.11
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rapportage performt uw performance management

816 views

Published on

Performance management: ruimte voor verbetering

Performance Management ondergaat momenteel een transformatie naar een modernere vorm. Het moderne performance management doet een onderneming beter in-control zijn en laat ondernemingen beter strategisch ontwikkelen wat tot betere prestaties leidt op de langere termijn. Toch zijn er nog veel organisaties die een traditionele aanpak hanteren. Dit blijkt uit recent door het NNI uitgevoerd onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom Performance Management in Nederland.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rapportage performt uw performance management

 1. 1. Performt uw Performance Management? Onderzoeksresultaten organisation &strategy corporate IT execution governance Zeist, 4 april 2013
 2. 2. Agenda Management summary Overall resultatenOver Nolan, Norton & Co. 6441-03K.1
 3. 3. Onderzoeksresultaten: Performt uw Performance Management? Performance Management ondergaat momenteel een transformatie, waardoor organisaties beter in staat zijn om op operationele én strategische doelen te sturen Onderzoeksresultaten Achtergrond en opzet onderzoek ‘Performt uw Performance Management?’ • Het Nolan Norton Institute (NNI), ooit de • Performance Management wordt als zeer waardevol kraamkamer van Kaplan & Nortons Balanced ervaren voor het vaststellen, communiceren en Scorecard, heeft in maart 2013 een onderzoek realiseren van de ondernemingsdoelstellingen uitgevoerd naar de status van Performance • Bovendien wordt het systeem ingezet voor sturing Management in Nederland op zowel operationele- als strategische doelen • Performance Management is het systeem dat • Toepassing van Performance Management vergt er voor moet zorgen dat elke medewerker een echter gemiddeld veel inspanning en functioneert maximale bijdrage levert aan de realisatie van in de praktijk beter voor sturing op operationele- dan de doelstellingen van de onderneming op strategische doelen respectievelijk de instelling • Organisaties die modern Performance Management • Het onderzoek is gebaseerd op de resultaten hanteren blijken beter in staat om een koppeling met van een online self-assessment survey de strategie te hanteren en hierop te sturen • De survey is ingevuld door 32 managers en • De verschillen tussen organisaties die modern bestuurders van grote ondernemingen in Performance Management hanteren en organisaties Nederland die een traditionele aanpak hebben zijn grootBron: Nolan, Norton Institute, 2013 De resultaten zijn gebaseerd op recent door het NNI uitgevoerd onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom Performance Management in Nederland 6441-03K.2
 4. 4. Agenda Management summary Overall resultatenOver Nolan, Norton & Co. 6441-03K.3
 5. 5. Visie Nolan, Norton & Co. Performance Management ondergaat momenteel een transformatie waardoor meer wordt bijgedragen aan de waardeontwikkeling van de onderneming Visie NNC op ontwikkeling Performance Management Toelichting • In de transitie van traditioneel naar modern performanceToegevoegde waarde management spelen vier Modern ontwikkelingen een rol: Performance Management - er is sprake van aanzienlijke informatie asymmetrie binnen • Gedreven door ‘management by values’ • Geschikt voor moderne onderneming met nieuwe ondernemingen en minder business modellen, immateriële activa en nadruk voorspelbare markten op exploiteren van synergiën - ondernemingen worden naast Traditioneel • Frequente bijstelling van strategie en budget op financiële ook op niet- Performance Management mede op basis van marktontwikkelingen (externe financiële resultaten bronnen) • Gedreven door ‘management by objectives’ • Niet puur financieel, maar meer-dimensionaal, en aangesproken • Geschikt voor lineaire hiërarchie waarbij synergie daarmee ook gericht op niet-financiële resultaten - ondernemingen wordt een beperkte rol speelt • Medewerkers hebben meer ruimte om te bepalen gevraagd om in-control te zijn • Budget-driven methode voor implementeren hoe zij zinvolle initiatieven kunnen ontplooien om en de risico’s op negatieve strategie op basis van vaste cyclus de doelen van de onderneming te realiseren resultaten te minimaliseren • Sterk gericht op realisatie van financiële resultaten - medewerkers zijn met behulp • Doelen van de onderneming worden top-down van nieuwe technologie en vertaald naar lagere niveaus, waarbij individuele informatie zelf beter in staat beloningen als prikkel fungeren om de doelen te nuttige initiatieven te realiseren ontplooien TijdBron: NNC, 2013 Modern Performance Management doet de onderneming beter in-control zijn en laat haar beter strategisch ontwikkelen wat tot betere prestaties leidt op de langere termijn 6441-03K.4
 6. 6. Onderzoeksresultaten: Performt uw Performance Management?Performance Management wordt als zeer waardevol ervaren voor het vaststellen, communiceren en realiseren van de ondernemingsdoelstellingen Waardevolle elementen van Performance Management Levert bijdrage aan het realiseren van ondernemingsdoelen Leidt tot waardevolle besprekingen en concrete maatregelen Wordt als waardevol ervaren voor sturing op operationele performance Score Bron: NNI Survey Performance Management, maart 2013 Noot: Gebaseerd op een Likert schaal van 6 Performance Management wordt ingezet voor sturing op zowel operationele- als strategische doelen 6441-03K.5
 7. 7. Onderzoeksresultaten: Performt uw Performance Management?Performance Management vergt gemiddeld veel inspanning en functioneert in de praktijk beter voor sturing op operationele- dan op strategische doelen Inspanning en resultaat van Performance Management Strategische sturing Operationele sturing 69% van de Inspanning • Bij dynamische • Bij stabiele respondenten vindt dat Relevantie omgevingen/markten omgevingen/markten Performance management gemiddeld veel inspanning • Expliciet toetsen of de • Sturen op de realisatie huidige strategie nog van de huidige strategie vergt voldoet dan wel of er en geplande activiteiten Doel betere alternatieven • Verantwoorden van beschikbaar komen realisatie financiële en niet financiële resultaten 66% van de Resultaat • Toekomst / (Middel)lange • Het ‘hier en nu’ / Korte respondenten is minder termijn termijn • Initiëren van/sturen op • Monitoren performance tevreden over het sturen op Primaire strategische van lopende processen strategische doelen dan het oriëntatie projectenportfolio sturen op operationele • Kwalitatief en kwantitatief • Kwantitatief doelenBron: NNI Survey Performance Management, maart 2013 Het hanteren van een structurele koppeling met de strategie en het sturen hierop lijkt voor veel ondernemingen lastig 6441-03K.6
 8. 8. Onderzoeksresultaten: Performt uw Performance Management? Er zijn grote verschillen tussen organisaties die wel en niet stappen hebben gezet naar modern Performance Management Eigenschappen van de traditioneel versus modern performance management Traditioneel Modern Richt zich evenwichtig op zowel Richt zich uitsluitend op financiële financiële- als maatschappelijke prestaties van de onderneming prestaties van de onderneming Gebruikt uitsluitend informatie gebaseerd Gebruikt informatie gebaseerd op zowel op interne bronnen/systemen interne als externe bronnen Hanteert vaste periodieke rapportages Hanteert rolling forecast en real time gebaseerd op jaarcyclus informatie Stelt doelen volledig top-down volgens Geeft medewerkers volop ruimte om zelf cascade methode vast zinvolle initiatieven te nemen Percentage respondenten Bron: NNI Survey Performance Management, maart 2013Deze nieuwe generatie blijkt beter in staat om een koppeling met de strategie te hanteren en hierop te sturen 6441-03K.7
 9. 9. Agenda Management summary Overall resultatenOver Nolan, Norton & Co. 6441-03K.8
 10. 10. Over Nolan, Norton & Co.Nolan, Norton & Co. (NNC) helpt u graag om de transformatie naar modern Performance Management te realiseren Integrale aanpak NNC Inhoud Aanbrengen van samenhang tussen strategie, dimensies, doelstellingen, KPI’s en rapportages Aanscherpen van het planning en control proces Proces (hogere frequentie, integraal, multidimensionaal en actiegericht) Ontwikkelen van tooling (strategiekaarten, Tooling meerdimensionale rapportages etc.) om organisatiebreed tot meer consistentie en uniformiteit te komen Verbreden van taakstelling en competenties finance en Competenties control (van financial naar business control) Verschuiven van een ‘positie’ oriëntatie naar een Gedrag ‘contributie’ oriëntatie (bijdrage aan integrale resultaat van de onderneming) Bron: NNC, 2013 NNC kan op basis van een korte review inzicht bieden in hoe u de volwassenheid van Performance kunt vergroten 6441-03K.9
 11. 11. Over Nolan, Norton & Co. Nolan, Norton & Co. (NNC) is een leidend strategisch adviesbureau in Nederland, met een focus op strategie en executie Ontwikkelen van thought leadership en het Strategie & Executie verspreiden ervan via kennisnetwerken• NNC is een onafhankelijk adviesbureau, in • NNI is het kennisinstituut van NNC met een Nederland opgericht in 1988, in navolging focus op corporate en business strategie, van het werk van de Harvard academici organisatieontwikkeling, en management Richard Nolan en David Norton • Directeur van het NNI is Prof. Dr. Hans Strikwerda, hij is als hoogleraar organisatie – en veranderingsmanagement verbonden aan de UvA NNC richt zich op NNI onderzoek kalender• Strategie • Performance Management• Organisatie & Governance • Competing on Information• Corporate IT • Future of Information & Technology• Executie • Sustainable Change Het NNI is het onderzoeksinstituut van NNC 6441-03K.10
 12. 12. 6441-03K.11

×