Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Buletin 4

202 views

Published on

Buletin 4

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Buletin 4

 1. 1. CUPRINS: I.Informatii generale proiect II. Obiectiv general proiect III.Obiective specifice IV. Principalele activitati V. Drepturile persoanelor incadrate intr-un grad de handicap-partea doua VI. Cursuri de calificare; cursuri de initiere in cadrul proiectului VII. Localitatea ta poate fi gazda echipei de implementare a proiectului. In aceasta editie - Comuna Balesti, Gorj. VIII.Povestea mea poate fi de succes– in acest numar Dobrota Maria Izabela IX. Sfaturi pentru a realiza un CV bun. X.Parteneri XI.Contact I. Informatii generale proiect Incepand cu data de 15.04.2014, Asociatia Psihologilor Gorjeni (A.P.S.G.) cu sediul in str. Strada Tudor Vladimirescu, nr.36, Tg-Jiu, judetul Gorj derulează proiectul ” Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile”, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în baza contractului de finantare POSDRU/165/6.2/S/142864 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane si Asociatia Psihologilor Gorjeni (A.P.S.G.), în calitate de beneficiar. Proiectul se implementează în Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj,Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges) si se adreseaza persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile (etnie rroma, cu dizabilitati si tinerilor care parasesc sistemul institutionalizat). Valoarea totală a proiectului este de 5.926.658 lei, din care 5.808.003 lei – valoare nerambursabilă acordată de Fondul Social European. Buletin Informativ nr.4
 2. 2. III.OBIECTIVE SPECIFICE: Obiectiv specific 1: Cresterea capacitatii individuale pentru 920 persoane apartinand grupurilor vulnerabile,din care 420 de etnie rroma, 400 persoane cu dizabilitati si 100 tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului din Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj,Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges) prin oferirea de cunostinte de tip Know-what ( sa stii ce), know-why ( sa stii de ce), know- who ( sa stii cine) si know-how ( sa stii cum) reflectate in servicii integrate pentru o perioada de 18 luni. Obiectiv specific 2: Cresterea nivelului de informare si motivare pentru ocupare prin servicii de consiliere in cariera si evaluare pentru 920 persoane apartinand grupurilor vulnerabile din Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj, Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges), din care 420 persoane de etnie rroma, 400 persoane cu dizabilitati si 100 tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului, pentru o perioada de 17 luni. II. Obiectivul general al proiectului • • • Dezvoltarea calitatii resurselor umane si a abilitatilor de integrare pe piata muncii prin facilitarea accesului la educatie in vederea integrarii/reintegrarii pe piata muncii pentru 920 persoane apartinand grupurilor vulnerabile din Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj,Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges), din care: 420 persoane de etnie rroma, 400 persoane cu dizabilitati si 100 tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului, pe o perioada de 18 luni. Proiectul genereaza un efect pozitiv pe termen lung asupra beneficiarilor din grupul tinta prin: - punerea la dispozitie a unei capacitati institutionale sporite la dispozitia acestora in demersurile de integrare pe piata muncii; -cresterea sanselor de integrare pe piata muncii datorita competentelor cheie dezvoltate la persoanele din grupul tinta; - cresterea competitivitatii beneficiarilor proiectului in demersuri angajare prin acumularile de cunostinte si abilitati noi;- schimbarea atitudinii fata de munca a beneficiarilor prin cresterea gradului de motivare si a increderii in fortele proprii - sporirea sanselor de angajare prin dobandirea de calificari noi, cerute pe piata muncii la beneficiari; -cresterea gradului de informare in vederea evitarii excluderii de pe piata muncii;-proiectul are efecte pozitive si asupra beneficiarilor indirecti:agenti economici, familiile persoanelor din grupul tinta, comunitatile locale/judetene, prin cresterea volumului de informatii privind integrarea pe piata muncii, constientizarea necesitatii invatarii pe tot parcursul vietii.
 3. 3. Obiectiv specific 3: Imbunatatirea nivelului de cunostinte, abilitati, deprinderi si de dezvoltare a competentelor generale si specifice pentru 120 persoane de etnie rroma, persoane cu dizabilitati, tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului din doua regiuni de dezvoltare, Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj,Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges), prin formare in competente cheie comune mai multor ocupatii si competente lingvistice pentru o perioada de 16 luni. Obiectiv specific 4: Calificarea/recalificarea a 800 persoane de etnie rroma, persoane cu dizabilitati,tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului din doua regiuni de dezvoltare, Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj,Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges) in meserii cautate pe piata muncii locala/judeteana/regionala/nationala/europeana pentru o perioada de 16 luni. Proiectul contribuie la obiectivul general POSDRU dezvoltand capital uman din 2 regiuni de dezvoltare (5 judete) prin evaluare, orientare in cariera, instruire. Creste competitivitatea potentialilor angajati vizand completarea lacunele educationale in raport cu cerintele pietei muncii prin dezvoltarea unor competente cheie comune mai multor ocupatii competente lingvistice, competente in utilizarea PC, competente specifice unor ocupatii cautate pe piata muncii locala, judeteana/regionala/nationala/europeana, creaza oportunitati noi acestor persoane pentru participarea pe piata muncii, creand flexibilitaea potentialilor lucratori de a actiona pentru integrare in munca. Proiectul contribuie la Ob gen Axa 6, facilitand integrarea pe piata muncii a 920 de persoane apartinand grupurilor vulnerabile (persoane de etnie rroma, persoane cu dizabilitati, tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului) din Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj,Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges). Proiectul contribuie la obiectivul operational al DMI 6.2: facilitarea accesului la educaţie şi integrarea sau reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii, imbunatatind calitatea resurselor umane, prin evaluare, orientare in cariera, instruie si sprijin,asigurand sustenabilitatea pe termen lung. IV.PRINCIPALELE ACTIVITATI ALE PROIECTULUI: 1. Managementul proiectului 2. Achizitii publice 3. Informare si publicitate Promovarea proiectului, a finantatorului si a asistentei financiare nerambursabile, precum si a activitatilor si rezultatelor obtinute 4. Program Integrat de Consiliere in Cariera Interventie personalizata. 5. Autorizarea programelor de formare profesionala 6. Organizarea si sustinerea programelor de formare profesionala. 7. Evaluarea si Certificarea 8. Auditarea proiectului
 4. 4. V.Drepturile persoanelor incadrate intr-un grad de handicap in baza certificatului eliberat de comisia de evaluare, conform Legii nr. 448/2006(cap. V. –Orientare, formare profesionala, ocupare si angajare in munca)-partea doua • • • 5. dreptul la consiliere inainte de angajare, pe parcursul angajarii, precum si in perioada de proba din partea unui consilier specializat in medierea muncii – art. 83, alin(1), lit.c); 6. dreptul la o perioada de proba la angajare , platita de cel putin 45 de zile lucratoare -art.83, alin.(1), lit.d); 7. dreptul la preaviz platit, de minimum 30 de zile lucratoare, acordat la desfacerea contractului individual de munca din initiative angajatorului fara motive imputabile salariatului –art.83, alin(1), lit.e; 8.posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi, in conditiile legii, in cazul in care beneficiezi de recomandarea comisiei de evaluare in acest sens – art. 83, alin.(1), lit.f); 9. scutirea de plata impozitului pe salariu – art.83, alin.(1), lit.g). Important! Legea nu te obliga sa prezinti certificatul de incadrare intr-un grad de handicap la angajare sau in alte situatii, insa pentru a beneficia de drepturile prezentate in buletinele noastre informative, va trebui sa il arati. Pe langa drepturile prezentate, statul roman vine in sprijinul persoanelor cu handicap aflate in cautarea unui loc de munca si pe alte cai: -Impunerea unor obligatii angajatorilor. Astfel, angajatorii care au peste 50 de angajati sunt obligati sa angajeze persoane cu handicap in proportie de cel putin 4%.In cazul in care nu angajeaza personae cu handicap, angajatorul trebuie sa plateasca la stat o suma de bani pentru fiecare persoana neangajata sau sa cumpere in fiecare luna produse in aceasta valoare de la unitati protejate, adica in unitatile in care cel putin 30% din numarul total de angajati sunt personae cu handicap. -Acordarea unor facilitati/drepturi angajatorilor care incadreaza in munca persoane cu handicap, cum ar fi scaderea, la calculul profitului impozabil a unor cheltuieli realizate pentru incadrarea in munca a persoanelor cu handicap sau acordarea unor subventii in acest scop.
 5. 5. I.CURSURI DE CALIFICARE Denumire curs COR Nivel Nr. ore Nr cursanti / grupa Nr grupe Total cursanti Organizator1/ nr. cursanti Organizator2/ nr. cursanti Lucrator in comert 5220.1.1 I 360 25 6 150 D.B.C. Dragasani-75 Asociatia Suflet pentru Oameni-75 Manichiurist/pedichiurist 5141.1.2. I 360 25 4 100 D.B.C. Dragasani-50 Asociatia Suflet pentru Oameni-50 Frizer 5141.1.3. I 360 25 4 100 D.B.C. Dragasani-50 Asociatia Suflet pentru Oameni-50 Confectioner asamblor articole textile 8286.1.2. I 360 25 4 100 D.B.C. Dragasani-50 Fundatia Basarab-50 Lucrator in structuri pentru constructii 7122.1.3. I 360 25 4 100 D.B.C. Dragasani-50 Fundatia Basarab-50 Coafor 5141.2.2. II 720 25 2 50 D.B.C. Dragasani-25 Asociatia Suflet pentru Oameni-25 Ingrijitor batrani la domiciliu 5133.2.1. II 720 25 4 100 Asociatia pentru Incluziune si Dezvoltare Sociala Gorj-50 Asociatia Suflet pentru Oameni-50 Operator introducere, validare si prelucrare date 4113.2.1. II 720 25 4 100 Asociatia Psihologilor Gorjeni - 50 Fundatia Basarab-50 TOTAL I CURSANTI - Cursuri calificare 32 800 II.CURSURI DE INITIERE Comunicare in limba engleza 70 20 2 40 Asociatia Psihologilor Gorjeni - 20 Asociatia Suflet pentru Oameni-20 Competente sociale si civice - Dezvoltare personala; 70 20 2 40 Asociatia Psihologilor Gorjeni - 20 Fundatia Basarab-20 Competente sociale si civice - Comunicare si lucrul in echipa; 70 20 2 40 Asociatia Psihologilor Gorjeni - 20 Fundatia Basarab-20 TOTAL II CURSANTI - Cursuri initiere 6 120 TOTAL (I+II) 38 920
 6. 6. VII.Localitatea ta poate fi gazda echipei de implementare a proiectului Acţiune de promovare a proiectului în Comuna Băleşti, judeţul Gorj Vineri, 08/08/2014 echipele de implementare a proiectului ”Noi şanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile”, u(POSDRU/165/6.2/S/142864) din cadrul Asociatiei Psihologi;lor Gorjeni si Asociaţiei pentru Incluziune şi Dezvoltare Socială Gorj s-au deplasat în satul Ceauru din comuna Băleşti, judeţul Gorj, unde a avut loc o întâlnire cu membrii din comunitatea romă. La această întrunire au fost prezenţi circa 30 de persoane, cărora le-au fost prezentate informaţii despre obiectivele, scopul proiectului, finanţator, grupul ţintă, programele de formare şi de iniţiere, care urmează a fi desfăşurate în judeţul Gorj, condiţiile de înscriere la programe, beneficiile pe care le au cursanţii la absolvirea acestor programe. De asemenea, celor doritori li s-au înmânat formularele de înscriere în proiect, iar experţii-grup ţintă i-au ajutat să le completeze. În continuare s-a stabilit dată până când se poate finaliza completarea dosarului de înscriere, cu celelate documente (acte studiu, acte civile, etc), aceştia fiind aşteptaţi la sediul proiectului din Tg. Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr.36, cam.1 si la sediul Asociaţiei pentru Incluziune şi Dezvoltare Socială Gorj.
 7. 7. VIIII. Povestea mea poate fi de succes O viitoare jurnalistă s-a înscris la cursurile de formare IT Dobrotă Maria Isabela este o tânără de 28 de ani din municipiul Tg-Jiu, ,, sociabilă, disciplinată, cu abilităţi de comunicare, capabilă de a lucra în echipă, perseverentă” așa cum îi place să se autocaracterizeze. Este absolventă a Universităţii din Craiova, Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie specializarea ,,Ştiinţe Politice”, la finele căreia a lucrat în presa locală din cetatea Băniei. Tânăra din povestea noastra a cunoscut în Tg-Jiu un băiat de care s-a îndrăgostit și din luna iulie 2014 formează o frumosă familie. Deşi este o persoană cu dizabilităţi, atît ea cât și soțul ei, merg în fiecare zi, ea în calitate de voluntar iar sotul în calitate de angajat, la Centrul de zi ,,Christian” pentru persoanele tinere şi adulte cu handicap din Tg-Jiu, unde alături de personalul centrului îşi ajută semenii. Aici am intâlnit-o într-una din zilele de promovare a proiectului alături de alţi tineri cu dizabilităţi. S-a arătat deschisă la propunerile noastre de colaborare și promovare a proiectului. Dar lucrul cel mai important este faptul că a fost printre primele persoane care s-a înscris la cursurile de formare din cadrul proiectului. Curiozitatea ne-a indemnat să o întrebăm ce curs de formare ar dori să urmeze. Răspunsul a fost prompt: ,, IT “ . Din discuțiile purtate am mai aflat că tânăra noastră are o seamă de hobby-uri și vise cum ar fi: călătoriile, filozofia, psihologia, literatura, arta, și medicina. Însă ,,cel mai mult îmi doresc să lucrez în presa locală și cred că un curs de calculatoare mă va ajuta foarte mult.” a menționat MariaIsabela, personajul povestii noastre. În ceea ce ne privește îi dorim să i se îndeplinească toate visele,mult succes la cursuri, dar și în viață! Daca doresti sa ne impartasesti povestea ta, te rugam sa ne contactezi. Si povestea ta poate fi de succes!
 8. 8. IX. Sfaturi pentru a realiza un CV bun Scrierea CV-ului (curriculum vitae) este prima etapa necesa inainte de a incepe cautarea unei slujbe. Un CV bun va permite : -Sa usurati intelegerea angajatorului despre ceea ce ati facut pana acum sau despre ce puteti face in viitor pe piata muncii. -Sa va prezentati in fata potentialilor angajatori drept persoana cu abilitatile si competentele de care acesta are nevoie sis a-l convingeti de acest lucru. In acest sens CV-ul trebuie sa: -va reprezinte cat mai bine; -fie conceput pentru a evidential punctele forte; -retina atentia si sa va permita obtinerea de interviuri. Elementele urmarite de un angajator intr-un CV: 1.Sa gaseasca coordonatele dumneavoastra cu un numar de telefon care sa-I permita: - sa obtina informatii suplimentare; -sa va propuna o intalnire pentru un interviu. 2.Sa cunoasca sarcinile, responsabilitatile si rezultatele obtinute la locurile de munca anterioare; 3. Sa gaseasca rapid documentele care atesta pregatirea dumneavoastra profesionala (specializarea) necesare realizarii activitatii la locul de munca din oferta de angajare. Un CV bun: -este clar, usor de citit; -reflecta in mod fidel ceea ce sunteti; -este adaptat la ceea ce cautati; -va permite sa obtineti un interviu; -se limiteaza la aspectele esentiale: ceea ce va caracterizeaza, lucrul care-l va convinge pe angajator sa va primeasca la un interviu,pentru a afla mai multe despre dumneavoastra. Inainte de scrierea CV-ului: -notati pe o ciorna tot ceea ce ati mai facut: formare profesionala, activitati extraprofesionale, timp liber; -selectionati informatiile pe care le veti retine, intrebandu- va, pentru fiecare element:este oare util pentru angajator? -cautati elementele care va permit cu adevarat sa se inteleaga: -ce ati facut/realizat/obtinut? -ce va deosebeste? , -ce v-a placut sa faceti? Rubricile Cv-ului: 1. Starea civila si coordonatele.Singura obligatie este sa va dati numele, prenumele, adresa si numarul de telefon. In ceea ce priveste varsta, situatia familial, nationalitatea, indicatiile doar daca le considerate atu-uri pentru slujba pe care o cautati. 2. Pregatirea. Diplome de studii. Formarea continua daca a dus la o calificare.Institutiile scolare frecventate 3. Experienta profesionala. a)pentru a arata evolutia parcursului profesional se scrie in ordine cronologica (de la slujba cea mai veche la cea mai recenta). Acest tip de CV este recomandat persoanelor care nu au o experienta bogata. b) in ordine cronologica (de la ultima experienta la cea mai veche), in cazul in care doriti un post in ultimul sector in care ati lucrat. Ultima experienta profesionala prezentata la inceput va fi mai mult pusa in valoare. c)daca doriti sa puneti in valoare competentele diferite veti prezenta diferitele functii ocupate si pentru fiecare dintre ele detaliul activitatiilor si abilitatiilor dobandite (clasamentul functional sau tematic). Acest tip de CV este interesant in cazul in care ati avut numeroase slujbe similare, dar in sectoare de activitate diferite. d)CV-ul mixt. Prezentati domeniile de competente detalindu-va activitatile, dupa care indicate pe scurt firmele si datele despre posturile ocupate de dumneavoastra.
 9. 9. Este inutil sa precizati natura contractului (contract individual de munca pe perioada determinate, conventie civila, etc.) in afara de cazul in care doriti sa explicati durata scurta a ocuparii postului respectiv. 4. Alte rubrici, dupa caz: a)Timp liber, hobby-uri; b)Cunoasterea unei (unor) limbi straine; c)Cunoasterea unor programe informatice d)Posesia unui permis de conducere; e)Activitati de voluntariat. In completarea rubricilor CV-ului (date personale, pregatire, experienta profesionala, rubrici privitoare la hobby-uri, activitati de voluntariat, cunoasterea de limbi straine, programe informatice, detinerea unui permis de conducere etc.) selectia a ceea ce scrieti acolo se face in functie de interesul viitorului angajator fata de acestea. In acest sens concentrati-va doar asupra a ceea ce este relevant pentru angajatori, asupra a ceea ce acestia sunt dispusi sa asculte si sa ia in seama despre voi, pentru ca ei sunt cei pe care trebuie sa ii convingeti de capacitatile voastre pentru jobul respectiv. De aceea, asigurati-va ca v- ati informat in prealabil despre specificul postului cautat, despre competentele, experientele si abilitatile cautate pentru aceste posturi, astfel incat sa le evidentiati cat mai bine cu putinta prin ceea ce voi insiva oferiti ca profesionisti angajatorului. La sfarsit, nu uitati sa evaluati in ce masura CV-ul vostru raspunde cu informatii clare si utile cerintelor angajatorului pentru un anumit post si verificati daca trece testul cu o alta persoana dispusa sa va ajute. Folositi feedback-ul primit in sens pozitiv pentru a va perfectiona strategia si pentru a va creste sansele de a trece de etapa de selectie a CV-urilor pentru a ajunge la etapa de interviu. Mai bine luati in considerare si puneti in aplicare cateva sfaturi atunci cand iti faci CV-ul decat sa realizezi ca CV-ul zace mototolit in teancul respinsilor si tot potentialul tau s-a irosit undeva pe drumul dintre calculatorul tau personal si biroul celui ce recruteaza, doar pentru ca CV-ul ti-a blocat inca de la inceput sansele. Reguli de baza la scrierea unui CV: 1. Scoateti in evidenta competenta dumneavoastra principala sau obiectivul dumneavoastra profesional; 2. Vizati claritatea maxima, limpezimea, inainte de toate; 3. Scrieti despre activitati si despre sarcini (mai degraba despre ce statut ati avut, functii, etc.) 4. Fiti clar in ceea ce priveste: -atributiile concrete; -rezultatele obtinute; -abilitatiile dumneavoastra. 5. Fiti sintetic si concis; 6. Ingrijiti atat forma, prezentarea, cat si continutul. Un CV trebuie scris la calculator; 7. Dati toate informatiile care vor permite sa fiti contactati: -nume si prenume; -numar de telefon; -adresa exacta; -intervalul orar la care veti putea fi gasit in mod sigur.
 10. 10. XI.CONTACT Detalii suplimentare puteţi obţine de la sediul Asociaţiei Psihologilor Gorjeni, Adresa: Strada Tudor Vladimirescu nr. 35, cam.1, Tg. Jiu, judeţul Gorj. Telefon: 0766997739; web site: www.apsg.eu. Nicu Marian, manager proiect; e-mail: contact@apsg.eu sau mariannicu@yahoo.com X.Parteneri: Partener 1. Asociatia pentru Incluziune și Dezvoltare Socială Gorj, cu sediul in Com. Bumbești Pițic, nr.135, judetul Gorj; Partener 2. D.B.C. SRL, cu sediul in Dragasani, str. Libertatii,nr. 5, judetul Valcea; Partener 3. Asociatia Suflet pentru Oameni cu sediul in Municipiul Targoviste, Str. Justitiei nr. 23, judetul Dambovita; Partener 4. Fundatia Basarab cu sediul in Curtea de Arges, str. Negru Voda, nr. 38, judetul Arges.
 11. 11. Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 6 – „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie: 6.2 – ”Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” Numărul de identificare al contractului: POSDRU/165/6.2/S/142864 Editor Asociatia Psihologilor Gorjeni Data publicării Septembrie 2014 Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

×