Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Buletin 2

120 views

Published on

Buletin 2

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Buletin 2

 1. 1. Cuprins: I.Informatii generale proiect II. Obiectiv general proiect III. Obiective specifice IV. Principalele activitati V.Parteneri VI. Rezultate anticipate VII. Beneficii I. Informatii generale proiect Incepand cu data de 15.04.2014, Asociatia Psihologilor Gorjeni (A.P.S.G.) cu sediul in str. Strada Tudor Vladimirescu, nr.36, Tg-Jiu, judetul Gorj derulează proiectul ” Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile”, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în baza contractului de finantare POSDRU/165/6.2/S/142864 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane si Asociatia Psihologilor Gorjeni (A.P.S.G.), în calitate de beneficiar. Proiectul se implementează în Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj,Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges) si se adreseaza persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile (etnie rroma, cu dizabilitati si tinerilor care parasesc sistemul institutionalizat). Valoarea totală a proiectului este de 5.926.658 lei, din care 5.808.003 lei – valoare nerambursabilă acordată de Fondul Social European. Buletin Informativ nr.2 II. Obiectivul general al proiectului • • • Dezvoltarea calitatii resurselor umane si a abilitatilor de integrare pe piata muncii prin facilitarea accesului la educatie in vederea integrarii/reintegrarii pe piata muncii pentru 920 persoane apartinand grupurilor vulnerabile din Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj,Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges), din care: 420 persoane de etnie rroma, 400 persoane cu dizabilitati si 100 tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului, pe o perioada de 18 luni. Proiectul genereaza un efect pozitiv pe termen lung asupra beneficiarilor din grupul tinta prin: -punerea la dispozitie a unei capacitati institutionale sporite la dispozitia acestora in demersurile de integrare pe piata muncii; -cresterea sanselor de integrare pe piata muncii datorita competentelor cheie dezvoltate la persoanele din grupul tinta; - cresterea competitivitatii beneficiarilor proiectului in demersuri angajare prin acumularile de cunostinte si abilitati noi;-schimbarea atitudinii fata de munca a beneficiarilor prin cresterea gradului de motivare si a increderii in fortele proprii - sporirea sanselor de angajare prin dobandirea de calificari noi, cerute pe piata muncii la beneficiari; -cresterea gradului de informare in vederea evitarii excluderii de pe piata muncii;-proiectul are efecte pozitive si asupra beneficiarilor indirecti:agenti economici, familiile persoanelor din grupul tinta, comunitatile locale/judetene, prin cresterea volumului de informatii privind integrarea pe piata muncii, constientizarea necesitatii invatarii pe tot parcursul vietii.
 2. 2. III.OBIECTIVE SPECIFICE: Obiectiv specific 1: Cresterea capacitatii individuale pentru 920 persoane apartinand grupurilor vulnerabile,din care 420 de etnie rroma, 400 persoane cu dizabilitati si 100 tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului din Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj,Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges) prin oferirea de cunostinte de tip Know- what ( sa stii ce), know-why ( sa stii de ce), know- who ( sa stii cine) si know-how ( sa stii cum) reflectate in servicii integrate pentru o perioada de 18 luni. Obiectiv specific 2: Cresterea nivelului de informare si motivare pentru ocupare prin servicii de consiliere in cariera si evaluare pentru 920 persoane apartinand grupurilor vulnerabile din Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj, Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges), din care 420 persoane de etnie rroma, 400 persoane cu dizabilitati si 100 tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului, pentru o perioada de 17 luni. Obiectiv specific 3: Imbunatatirea nivelului de cunostinte, abilitati, deprinderi si de dezvoltare a competentelor generale si specifice pentru 120 persoane de etnie rroma, persoane cu dizabilitati, tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului din doua regiuni de dezvoltare, Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj,Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges), prin formare in competente cheie comune mai multor ocupatii si competente lingvistice pentru o perioada de 16 luni. Obiectiv specific 4: Calificarea/recalificarea a 800 persoane de etnie rroma, persoane cu dizabilitati,tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului din doua regiuni de dezvoltare, Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj,Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges) in meserii cautate pe piata muncii locala/judeteana/regionala/ nationala/europeana pentru o perioada de 16 luni. Proiectul contribuie la obiectivul general POSDRU dezvoltand capital uman din 2 regiuni de dezvoltare (5 judete) prin evaluare, orientare in cariera, instruire. Creste competitivitatea potentialilor angajati vizand completarea lacunele educationale in raport cu cerintele pietei muncii prin dezvoltarea unor competente cheie comune mai multor ocupatii competente lingvistice, competente in utilizarea PC, competente specifice unor ocupatii cautate pe piata muncii locala, judeteana/regionala/nationa la/europeana, creaza oportunitati noi acestor persoane pentru participarea pe piata muncii, creand flexibilitaea potentialilor lucratori de a actiona pentru integrare in munca. Proiectul contribuie la Ob gen Axa 6, facilitand integrarea pe piata muncii a 920 de personae apartinand grupurilor vulnerabile (persoane de etnie rroma, persoane cu dizabilitati, tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului) din Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj,Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges). Proiectul contribuie la obiectivul operational al DMI 6.2: facilitarea accesului la educaţie şi integrarea sau reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii, imbunatatind calitatea resurselor umane, prin evaluare, orientare in cariera, instruie si sprijin,asigurand sustenabilitatea pe termen lung.
 3. 3. IV.PRINCIPALELE ACTIVITATI ALE PROIECTULUI: 1. Managementul proiectului 2. Achizitii publice 3. Informare si publicitate Promovarea proiectului, a finantatorului si a asistentei financiare nerambursabile, precum si a activitatilor si rezultatelor obtinute 4. Program Integrat de Consiliere in Cariera Interventie personalizata. 5. Autorizarea programelor de formare profesionala 6. Organizarea si sustinerea programelor de formare profesionala. 7. Evaluarea si Certificarea. 8. Auditarea proiectului. Stiati ca: • • • … Numărul de programme autorizate în peroada 2008- 2012 a fost de 17 161? ...În perioada 2008-2012, un număr de 1 775 486 au participat la programe de formare autorizate? ...potrivit legislaţiei formării profesionale a adulţilor, absolvenţilor programelor de calificare li se eliberează certificate de calificare profesională cu recunoaștere națională, iar absolvenţilor programelor de tip iniţiere, specializare şi perfecţionare, li se eliberează certificate de absolvire cu recunoaștere națională? ... certificatul de competenţe profesionale are aceeaşi valoare ca şi un certificat de calificare profesională obținut in context formal, cu recunoastere națională. ... Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 110 din 13 februarie 2014; V.Parteneri: 1. Asociatia pentru Incluziune și Dezvoltare Socială Gorj, cu sediul in Com. Bumbești Pițic, nr.135, judetul Gorj; 2. D.B.C. SRL, cu sediul in Dragasani, str. Libertatii,nr. 5, judetul Valcea; 3. Asociatia Suflet pentru Oameni cu sediul in Municipiul Targoviste, Str. Justitiei nr. 23, judetul Dambovita; 4. Fundatia Basarab cu sediul in Curtea de Arges, str. Negru Voda, nr. 38, judetul Arges.
 4. 4. VI. Rezultate anticipate: a)Numar total persoane conciliate in cadrul proiectului = 920 persoane: b)Numar total participanti la programe de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile = 800 persoane, dupa cum urmeaza: 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 persoane de etnie rroma ( 420) persoane cu dizabilitati (400) tineri care parasesc sistemul institutionalizat de stat (100) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 persoane rrome (370 ) persoane cu dizabilitati (350) tineri care parasesc sistemul institutionalizat de stat (80)
 5. 5. c)Programe de calificare / recalificare pentru urmatoarele ocupatii: 1. Lucrator in comert (curs cu durata de 360 ore) = 150 persoane: 2. Manichiurist/pedichiurist ( curs cu durata de 360 ore) = 100 persoane: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 D.B.C S.R.L. Dragasani (75) Asociatia Suflet pentru Oameni Targoviste (75) 0 10 20 30 40 50 60 D.B..C SRL (50) Suflet pentru Oameni(50)
 6. 6. 3. Frizer (durata cursului = 360 ore) = 100 persoane 4. Confectioner – asamblor articole din textile (durata cursului = 360 ore) = 100 persoane: 0 10 20 30 40 50 60 D.B..C SRL (50) Suflet pentru Oameni(50) 0 10 20 30 40 50 60 D.B.C. SRL (50) Fundatia BASARAB (50)
 7. 7. 5.Lucrator in structuri pentru constructii (durata = 360 ore) = 100 persoane 6.Coafor (durata curs = 720 ore) = 50 persoane 0 10 20 30 40 50 60 D.B.C. S.R.L. (50) Fundatia Basarab (50) 0 10 20 30 40 50 60 D.B.C. S.R.L. (50) Suflet pentru Oameni (50)
 8. 8. 7.Ingrijitor batran la domiciliu (durata curs = 720 ore) = 100 persoane. 8. Operator introducere, validare si prelucrare date (durata = 720 ore) = 100 persoane 0 10 20 30 40 50 60 Asoctiatia pentru Incluziune si Dezvoltare Sociala Gorj (50) Suflet pentru Oameni (50) 0 10 20 30 40 50 60 Asociatia Psihologilor Gorjeni (50) Fundatia Basarab (50)
 9. 9. d) Programe de initiere pentru: 1. Comunicare in limba engleza (durata = 70 ore) = 40 persoane: 2.Competente sociale si civice - Comunicare si lucrul in echipa (durata = 70 ore) = 40 persoane: 0 5 10 15 20 25 Asociatia Psihologilor Gorjeni (APSG) - 20 Fundatia Basarab -20 0 5 10 15 20 25 Asociatia Psihologilor Gorjeni (20) Fundatia Basarab (20)
 10. 10. 3.Competente sociale si civice – Dezvoltare personala (durata = 70 ore) = 40 persoane. Beneficii: -Decontare transport la locatia de desfasurare a cursului; -Manual de curs; - Eliberare certificat de calificare (pentru cursurile de calificare/recalificare) sau certificat de absolvire (pentru cursurile de initiere) recunoscut la nivel national si in statele membre ale Uniunii Europene si care poarta antetele Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului; -Premiere la sfarsitul programului de formare (premii intre 100-500 lei/cursant)etc . Detalii suplimentare puteţi obţine de la sediul Asociaţiei Psihologilor Gorjeni, adresa: Strada Tudor Vladimirescu nr. 36, Tg. Jiu, judeţul Gorj. Telefon: 0253.213.041; web site: www.apsg.eu. Nicu Marian, manager proiect; e-mail: contact@apsg.eu sau mariannicu@yahoo.com. 0 5 10 15 20 25 Asociatia Psihologilor Gorjeni (20) Fundatia Basarab (20)
 11. 11. Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 6 – „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie: 6.2 – ”Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” Numărul de identificare al contractului: POSDRU/165/6.2/S/142864 Editor Asociatia Psihologilor Gorjeni Data publicării Iulie 2014 Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

×