Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cerca d'informacio al mon empresarial

83 views

Published on

es un powerpoint de practica

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cerca d'informacio al mon empresarial

 1. 1.  Fonts d'informació  Diaris oficials  Internet  Premsa  Biblioteca  Necessitat de mantenir l’arxiu actualitzat  Sistemes operatius  Filtratge d’informació  Eines per trobar informació
 2. 2.  Al dia es rep una enorme quantitat d'informació que hem de classificar segons: 1. El tipus de font  Es divideix en dos tipus, primària (s'obté d'estudis originals. Recull informació y la reutilitza) i secundaria (es informació recopilada abans que ningú que ens pot ajudar a solucionar problemes, solen estar des actualitzades) 2. La procedència de l’informacio  Es poden obtenir via interna (les elaboren els usuaris dins de l’empresa; ex: dades de clients, estat financer, etc...) o externa (son publicacions externes a l’empresa on es troben informació que ens poden ajudar com: estadístiques, tendències, etc...)
 3. 3. 3. La freqüència de la recerca  Segons la demanda de la recerca es poden classificar com: cerques repetitives (les que es busquen de forma seguida en períodes curts de temps) i les cerques puntuals (son les que ocurroeixen al moment, si no disposem de l’informacio necessària) 4. El registre físic de l’informacio  En el registre físic d'informació trobarem: fonts d'informació textuals ( revistes especialitzades, publicacions periòdiques...), fonts d'informació gràfiques (imatges, fotografies, vídeos...), fonts d'informació electròniques (pagines web...), bibliogràfiques (llibres) i electròniques (son bases de dades de suport magnetic: DVD, CD- ROM
 4. 4. Diaris oficials  És un mitjà de comunicació que utilitzen els organismes públics per comunicar i publicar normes, avisos o comunicats. Els diaris poden ser:  DOGC es de la Generalitat de Catalunya, i és el mitjà de publicació dels actes del Govern i de l’Administració de la Generalitat, així com d’organismes o administracions públiques i particulars, quan estigui previst en l’ordenament jurídic.  El BOP és un dels instruments d’informació pública utilitzat pel conjunt de les administracions públiques
 5. 5. Internet  Podem obtenir informació sobre qualsevol tema que desitgem, gracies que es una xarxa d’ordinadors connectats per tot el mon que deixen informació diàriament  La major part de las empreses importants tenen llocs a Internet on mostren informació de la seva empresa, descriuen els seus productes y serveis y tenen una major relació amb els seus clients
 6. 6. Prensa  Te diferents tipus de mitjans per donar informacio:  Mitjans audiovisuals: les utilitzen els recursos que ofereixen els mitjans audiovisuals per cercar informacions especialitzades que els puguin servir en les seves activitats diàries.  Les pagines web: les utilitzaríem com a medi per buscar informació precisa en les seves pagines  telefonia: en cas d’algun problema amb productes, o d’algun tema en concret podríem trucar a empreses per demanar-ne informació
 7. 7. Biblioteques  Son mitjans d'informació públics y molt mes precisos que Internet, en ells podem trobar d'informació que volguéssim mitjançant una recerca en el seu arxiu de llibres  En cas de perdre la xarxa a Internet les biblioteques serien un medi per trobar informació sense problemes de connexió etc...
 8. 8. Necessitat de mantenir l’arxiu actualitzat  Tindre l’arxiu actualitzat suposa trobar informació actual y saber de quin lloc surt, de quan es y qui la fet  Gracies a això no utilitzaríem informació desfasada que ens podria generar problemes y/o realentitzar la nostra tasca
 9. 9. Entorns virtuals  els entorns es poden utilitzar per diverses coses:  Trobar treball: existeixen alguns llocs a la xarxa que s’utilitzen per trobar treball que desitgem i fins i tot podríem donar totes les nostres dades que ens demanin si fos el cas  Ensenyances: alguns entorns s’utilitzen per l'ensenyança, en aquest entorn, l'informacio que es mostra es molt mes extensa i millor explicada
 10. 10. Filtratge d’informacio  Definir l’objectiu de recerca: es tracta de donar paraules claus per poder trobar ràpidament l’informacio desitjada  Plantejar estratègies y tàctiques possibles: ordenar l'informacio per que sigui clara y sapiguem quant temps trigarem en trobar l'informacio  Combinar diverses estratègies: utilitzar diferents medis d'informació per trobar l'informacio desitjada  Anotar l'informacio: una vegada em trobat l'informacio desitjada, el que fem a continuació es deixar-la guardada
 11. 11. Eines per trobar informació  Els portals: ofereix a l'internauta una gran quantitat d’informació i serveis d’una manera clara i senzilla hi han 2 tipus de portals  portals generals s’adrecen a un ampli sector d’internautes i, per tant, els serveis i continguts que hi trobem són molt variats  Els portals temàtics s’adrecen a un públic més concret i estan especialitzats en un tema, si fa no fa, delimitat
 12. 12. Eines per trobar informació o Com cercar a internet?  Recerca per índex: moltes pagines web (o cercadors) tenen un índex on pots trobar directament l’informacio desitjada
 13. 13. Eines per trobar informació  Cercadors: son programes que ens permeten buscar de forma rapida tota la informació desitjada en un moment, també pot donar-nos pagines no desitjades al tindre alguna de les paraules que haguéssim col·locat al cercador, els mes coneguts son: • Google • Yahoo • wanadoo

×