Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Scriptiesjabloon

315 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Scriptiesjabloon

 1. 1. [TITEL VAN SCRIPTIE] door [Uw naam] Met deze scriptie wordt voldaan aan een deel van de vereisten voor het behalen van een universitaire graad in [Naam van universitaire graad] [Naam van universiteit] 2004Goedgekeurd door___________________________________________________ Voorzitter van toezichthoudend comité _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________Programma goedgekeurdvoor behalen vangraad_________________________________________________Datum ________________________________________________
 2. 2. [NAAM VAN UNIVERSITEIT] SAMENVATTING [Titel van scriptie] door [Uw naam] Voorzitter van toezichthoudend comité: Mevr. prof. Elsa Leavitt Faculteit NatuurwetenschappenDeze scriptie handelt over de geschiedenis van astronomie en hetzonnestelsel. Naast het ontstaan van het zonnestelsel komen ook de geologie,dampkring en manen van Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnusen Uranus aan bod.
 3. 3. INHOUDSOPGAVELijst van afbeeldingen.............................................................. iiLijst van tabellen....................................................................... iiiVoorwoord................................................................................ ivInleiding..................................................................................... 1Hoofdstuk 1: Casestudy.......................................................... 1 Probleemstelling................................................................ 3 Doelstelling........................................................................ 3 Begrippenapparaat............................................................ 5Hoofdstuk 2: Conceptueel kader........................................ 12 Fysiologische aspecten van het problee...................... 13 Sociologische aspecten van het probleem.................. 21Hoofdstuk 3: Methodologie................................................. 40 Selectie van hemellichamen........................................... 41 Selectie van deelnemers.................................................. 43 Vergaren van gegevens................................................... 50 Analyse van gegevens...................................................... 57Hoofdstuk 4: Bevindingen en discussie.............................. 60 Beschrijving van de bevindingen.................................. 63 Samenvatting.................................................................... 71Woordenlijst............................................................................ 73Bibliografie............................................................................... 75Bijlage A: Vragenlijst.............................................................. 77Bijlage B: Deelnameformulier.............................................. 78Bijlage C: Cijfermateriaal....................................................... 79Referentiemateriaal: Kaart van bestudeerde zonnestelsels i
 4. 4. LIJST VAN AFBEELDINGENGetal Pagina 1. Mercurius................................................................................. 12 2. Venus........................................................................................ 13 3. Aarde........................................................................................ 14 4. Mars.......................................................................................... 16 5. De planetoïdengordel............................................................ 17 6. Landvormen............................................................................ 18 7. Topografie............................................................................... 21 8. Beelden..................................................................................... 24 9. Functionele relaties................................................................ 28 10. Ruimtelijke omvang............................................................... 36 ii
 5. 5. DANKWOORDDe auteur wil met name Dr. Smit en Dr. Janssen bedanken voor hun hulp bijhet voorbereiden van het manuscript. Ook aan Prof. Elsa Leavitt is dankverschuldigd: haar kennis over de behoeften en ideeën van de klas kwam goedvan pas tijdens het initiëren van dit project. Tot slot een woord van dank voorde leden van het schoolbestuur voor hun waardevolle inbreng. iii
 6. 6. WOORDENLIJSTPlanetoïde. Wordt ook wel asteroïde genoemd. Een hele kleine planeet meteen diameter tussen 1.000 en amper 1 km. Planetoïden worden vaak rondomandere, grotere planeten aangetroffen.Dampkring. Een gasvormige massa waarmee alle planeten zijn omringd (ookde aarde).Dichtheid. Het aantal deeltjes per eenheid.Sterrenstelsel. Een systeem van sterren dat onafhankelijk is van alle anderesystemen.Maan. De natuurlijke sateliet van een planeet.Omloop. Het pad dat een sateliet aflegt rondom een hemellichaam.Planeet. Een grote, niet-lichtgevende massa die rondom een ster draait engewoonlijk vergezeld gaat van een of meerdere manen. Planeten komenoveral in het heelal voor.Solair. Met betrekking tot de zon. iv
 7. 7. Hoofdstuk 1 HET ZONNESTELSELDeze scriptie aanpassen:Plaats uw informatie op de plek van de voorbeeldtekst, en klik vervolgens opOpslaan als in het menu Bestand. Klik in de lijst Opslaan als op ckDocumentsjabloon.Een document maken op basis van de sjabloonAls u de scriptiesjabloon wilt openen als document, klikt u in het menuBestand op Nieuw. Uw aanpassingen verschijnen in het document.Als u de afstand tussen alineas van de hoofdtekst wilt aanpassen, klikt u ineen alinea en vervolgens op Alinea in het menu Opmaak. Ga naar hettabblad Inspringingen en afstand en verlaag het getal onder Afstand, Na.Voer ook andere eventuele aanpassingen door.iAls u de veranderingen in de opmaak wilt opslaan, klikt u terwijl de cursorknippert in de gewijzigde alinea op Stijlen en opmaak in het menuOpmaak. Klik in het venster Stijlen en opmaak met de rechtermuisknop opde geselecteerde stijl en kies Aanpassen aan selectie.Een afbeelding of bijschrift invoegenWijs in het menu Invoegen de optie Figuur aan en klik op de opdracht dieovereenkomt met het type element dat u wilt invoegen. Als u een bijschriftwilt invoegen, klikt u in een nieuwe alinea in het menu Opmaak op Stijlenen opmaak. Kies in het taakvenster Stijlen en opmaak in de lijstWeergeven de optie Alle opmaakprofielen en kies vervolgens eenopmaakprofiel uit de lijst. 1
 8. 8. BIBLIOGRAFIE[Achternaam, voornaam van auteur]. [Achternaam, voornaam van auteur]. [Titel]. [Uitgever], [jaar van [Titel]. [Uitgever], [jaar van publicatie]. publicatie].[Achternaam, voornaam van auteur]. [Achternaam, voornaam van auteur]. [Titel]. [Uitgever], [jaar van [Titel]. [Uitgever], [jaar van publicatie]. publicatie].[Achternaam, voornaam van auteur]. [Achternaam, voornaam van auteur]. [Titel]. [Uitgever], [jaar van [Titel]. [Uitgever], [jaar van publicatie]. publicatie].[Achternaam, voornaam van auteur]. [Achternaam, voornaam van auteur]. [Titel]. [Uitgever], [jaar van [Titel]. [Uitgever], [jaar van publicatie]. publicatie].[Achternaam, voornaam van auteur]. [Achternaam, voornaam van auteur]. [Titel]. [Uitgever], [jaar van [Titel]. [Uitgever], [jaar van publicatie]. publicatie].[Achternaam, voornaam van auteur]. [Achternaam, voornaam van auteur]. [Titel]. [Uitgever], [jaar van [Titel]. [Uitgever], [jaar van publicatie]. publicatie].[Achternaam, voornaam van auteur]. [Achternaam, voornaam van auteur]. [Titel]. [Uitgever], [jaar van [Titel]. [Uitgever], [jaar van publicatie]. publicatie].[Achternaam, voornaam van auteur]. [Achternaam, voornaam van auteur]. [Titel]. [Uitgever], [jaar van [Titel]. [Uitgever], [jaar van publicatie]. publicatie].[Achternaam, voornaam van auteur]. [Achternaam, voornaam van auteur]. [Titel]. [Uitgever], [jaar van [Titel]. [Uitgever], [jaar van publicatie]. publicatie].[Achternaam, voornaam van auteur]. [Achternaam, voornaam van auteur]. [Titel]. [Uitgever], [jaar van [Titel]. [Uitgever], [jaar van publicatie]. publicatie].[Achternaam, voornaam van auteur]. [Achternaam, voornaam van auteur]. [Titel]. [Uitgever], [jaar van [Titel]. [Uitgever], [jaar van publicatie]. publicatie].[Achternaam, voornaam van auteur]. [Achternaam, voornaam van auteur]. [Titel]. [Uitgever], [jaar van [Titel]. [Uitgever], [jaar van publicatie]. publicatie].[Achternaam, voornaam van auteur]. [Titel]. [Uitgever], [jaar van publicatie].[Achternaam, voornaam van auteur]. [Titel]. [Uitgever], [jaar van publicatie]. 2
 9. 9. INDEXAAristoteles, 3 M Z Mariner-ruimtevaartmissie,2 ZonnestelselS Mercurius, 3 ontstaan, 2Sterrenstelsel, 2 Melkweg, 2 geocentrische theorie, 2 heliocentrische theorie, 3 Mariner-missie, 2G O Voyager-missie, 2Geocentrische theorie, 2 Omloop Mercurius, 3 HH Het zonnestelsel, 2Heliocentrische theorie, 3 P Planeten en manen, 2 V Voyager-ruimtevaartmissie, 2 R Rotatie Mercurius, 3 3
 10. 10. 4
 11. 11. i Endnotes are notes that you can use to explain text in a document. To insert an endnote, click where you want to insert the note reference mark. On the Insert menu, point to Reference, and then click Footnote. Click Endnote, make any other selections you want, and then click Insert.

×