Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grupo de cotá

5,859 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Grupo de cotá

  1. 1. Partido GaleguistaO grupo de Cotá
  2. 2. Carta de Servando Gómez-Aller a Ben-Cho-Shey
  3. 3. Transcrición da carta6 – 8 – 35.Sr. Don. Xosé Ramón Fernández Oxea.OurenseDistinguido irmán:Perdóneme amigo Oxea, a miña tardanza en i-e contestar a sua derradeira carta; pro-e valga n’a miñadisculpa a actividade particular e n’o partido que tiven que desenrolar istes días atrás.Xa sabera como transcurreu o dia d’a Patria, estivo mui ben; craro esta que c’a escursión quedou limpo, ocase que limpo Lugo de galeguistas.O vintaoito que pasou suspendeunos o Gobernador o mitin en Santa Marta; pro-e o día 2 demos o de Friol,que estivo moi ben. Decentou Teolindo Corredoira que quedou perfeitamente; falamos Fole i-eu. Alí mesmofalamos c’os de Cotá que queren facer un grupo e formalizamos o mitin n’a dita aldeia pra o 18 diste mes.Unha gran noticia: O proisimo domingo e case seguro que celebro n’o Teatro Principal de Villalba un granmitin, n’o que falaremos o trio de Friol, pr-e desexariamos que pra ise dia estivese vostede eiqui. ¿Poderásere?.Teñolle gardados uns cantos exemprares do folleto que fixemos en Lugo; gustou moito, i-os anunciantespagaron ben.O novo notario aínda non veu, e Primitivo R Sanxurxo ¿cando ven?Unha cousa que me esquencín: n’o mitin en Friol concentrouse por orde do Gobernador moita guardia civil,e foi un delegado gubernativo, que de contado simpatizou con nos, e mais co coñac que Rubiños lle daba.Os recibos foron postos ao cobro o mesmo día primeiro as 9 da mañan i pra que logo diga!Boeno amigo, Ben-Cho-Shey, nada mais, Lembranzas a sua dona i-os irmaus d’Ourense; pra vostedelembranzas de todos i-unha apertaS Gómez-Aller (sinatura)”
  4. 4. A Nosa Terra 15 de agosto de 1936
  5. 5. A Nosa Terra 15 de agosto de 1936

×