Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016

110 views

Published on

במסגרת תכנית משכונה קיימת לשכונה מקיימת של עיריית תל אביב יפו, הציגו תושבי שכונת שפירא את ההצעות שלהם לפרויקטים קהילתיים בשכונה אשר יקדמו את שכונת שפירא להיות שכונה מקיימת. המפגש התקיים ב- 11/9/2016

Published in: Environment
 • Login to see the comments

שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016

 1. 1. ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬‫הסביבה‬I‫ההנדסה‬ ‫מינהל‬I‫ושכונות‬ ‫רבעים‬ ‫אגף‬I‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫המינהל‬I‫עסקים‬ ‫קידום‬ ‫מינהלת‬I‫אגף‬‫קנו‬"‫ס‬ ‫שפירא‬ ‫בשכונת‬ ‫פרויקטים‬ ‫הצגת‬ ‫ערב‬11/9/2016
 2. 2. ‫שפירא‬ ‫שכונת‬ ‫חזון‬ ‫ש‬‫פ‬‫י‬‫ר‬‫א‬‫מ‬‫ב‬‫ט‬‫י‬‫ח‬‫ה‬‫ו‬‫מ‬‫ק‬‫י‬‫י‬‫מ‬‫ת‬ ‫שכונה‬‫פלורליסטית‬ ‫קהילתית‬, ‫המהווה‬‫מודל‬‫לקיימות‬‫חברתית‬‫וסביבתית‬, ‫לחיזוק‬ ‫פועלת‬‫על‬ ‫ושמירה‬‫הקיים‬ ‫ודאגה‬‫לדורות‬‫הבאים‬.
 3. 3. ‫ארוע‬‫פרויקטים‬ ‫הצגת‬11/9/2016
 4. 4. ‫הכיבוד‬-‫מקומיים‬ ‫מעסקים‬
 5. 5. ‫בקצרה‬ ‫למצגות‬ ‫וכעת‬ ‫העירייה‬ ‫באתר‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫המלאות‬ ‫המצגות‬ ‫את‬ (‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬-‫מקיימות‬ ‫שכונות‬)
 6. 6. ‫החורשות‬ ‫פארק‬ ‫מאכל‬ ‫יער‬ ‫מזון‬ ‫כשייצור‬,‫בעיר‬ ‫נפגשים‬ ‫וקהילתיות‬ ‫אקולוגי‬ ‫שיקום‬ ‫הצוות‬ ‫חברי‬:‫אביב‬ ‫תל‬ ‫דרום‬ ‫מאכל‬ ‫יערות‬ ‫קורס‬ ‫משתתפי‬ ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬‫הסביבה‬I‫ההנדסה‬ ‫מינהל‬I‫ושכונות‬ ‫רבעים‬ ‫אגף‬I‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫המינהל‬I‫עסקים‬ ‫קידום‬ ‫מינהלת‬I‫אגף‬‫קנו‬"‫ס‬
 7. 7. ‫שפירא‬ ‫יפו‬ ‫עופר‬ ‫נווה‬ ‫קרית‬‫שלום‬ ‫פלורנטין‬
 8. 8. •‫קיימא‬ ‫ובת‬ ‫מזון‬ ‫יצרנית‬ ‫חקלאית‬ ‫למערכת‬ ‫תכנון‬ ‫שיטת‬ ‫הינה‬ ‫מאכל‬ ‫יער‬ ‫טבעיים‬ ‫וחורשים‬ ‫יערות‬ ‫של‬ ‫ועקרונות‬ ‫דפוסים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מתוכננת‬ ‫אשר‬. ‫מאכל‬ ‫יער‬ ‫זה‬ ‫מה‬? ‫המערכת‬ ‫פיתוח‬ ‫של‬ ‫שנים‬ ‫מספר‬ ‫לאחר‬,‫הדרגתי‬ ‫באופן‬ ‫ירד‬ ‫מתייצבת‬ ‫שהמערכת‬ ‫עד‬ ‫משאבים‬ ‫בהשקעת‬ ‫הצורך‬ ‫לחלוטין‬ ‫כמעט‬ ‫עצמאי‬ ‫באופן‬ ‫ומתפקדת‬.
 9. 9. 2.‫קהילתי‬ ‫מאכל‬ ‫יערות‬ ‫קורס‬ ‫של‬ ‫וגיבוש‬ ‫להכשרה‬‫גרעין‬ ‫הובלה‬ ‫א‬ ‫שלב‬'(‫הושלם‬) ‫החורשות‬ ‫פארק‬ ‫מאכל‬ ‫יער‬ 1.‫לפרויקט‬ ‫הציבור‬ ‫חשיפת‬ ‫פעילים‬ ‫וגיוס‬ 3.‫תכנון‬ ‫צוות‬‫היער‬ ‫של‬ ‫פיזי‬ 4.‫וחינוך‬ ‫קהילה‬ ‫פיתוח‬ ‫צוות‬
 10. 10. ‫קיים‬ ‫מצב‬ ‫החורשות‬ ‫פארק‬ ‫מאכל‬ ‫יער‬
 11. 11. ‫א‬ ‫שלב‬ ‫תכנון‬' ‫החורשות‬ ‫פארק‬ ‫מאכל‬ ‫יער‬
 12. 12. ‫ב‬ ‫שלב‬ ‫תכנון‬' ‫החורשות‬ ‫פארק‬ ‫מאכל‬ ‫יער‬
 13. 13. ‫נדרשים‬ ‫ומשאבים‬ ‫צרכים‬ ‫החורשות‬ ‫פארק‬ ‫מאכל‬ ‫יער‬ ‫דרוש‬ ‫מה‬‫הערות‬‫עלות‬ ‫הערכת‬ ‫שנמצא‬ ‫בשטח‬ ‫לשימוש‬ ‫אישור‬ ‫הקהילתית‬ ‫לגינה‬ ‫מחוץ‬ ‫סוכם‬‫א‬ ‫בשלב‬ ‫כי‬'‫הקהילתית‬ ‫בגינה‬ ‫רק‬ ‫נעבוד‬. ‫נעבור‬ ‫זה‬ ‫שטח‬ ‫שנפתח‬ ‫לאחר‬‫לפיתח‬‫הכללי‬ ‫השטח‬ ‫לגינה‬ ‫מחוץ‬ ‫שנמצא‬ ‫המאכל‬ ‫יער‬ ‫להקמת‬ ‫חומרים‬ *‫שנתיים‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫עצים‬ ‫שתילי‬,‫מערכת‬‫השקייה‬,‫עבודה‬ ‫כלי‬.‫גזם‬ ‫רסק‬, ‫קרקע‬ ‫טיוב‬ ‫מוצרי‬(EM,‫קומפוסט‬.) 60,000₪‫לשנתיים‬ ‫לגשם‬ ‫עמידה‬ ‫מקורה‬ ‫עמדה‬ ‫הקהילתית‬ ‫הגינה‬ ‫בשטח‬ ‫כיור‬ ‫כוללת‬+‫חשמל‬ ‫חיבור‬+‫תאורה‬+‫ננעל‬ ‫מחסן‬45,000₪ 3‫של‬ ‫עבודה‬ ‫ימי‬‫מחפרון‬‫לשימור‬ ‫העפר‬ ‫לעבודות‬‫עילי‬ ‫נגר‬.4,000₪ ‫ל‬ ‫תקציב‬6‫קהילתיים‬ ‫אירועים‬ ‫בשנה‬ ‫גדולים‬(200-500‫איש‬) ‫הופעות‬‫סדנאות‬‫מופעים‬,‫ומזון‬ ‫כיבוד‬,‫יצירה‬ ‫חומרי‬, ‫אירוע‬ ‫לכל‬ ‫בהתאם‬ ‫נוספים‬ ‫וחומרים‬,‫פלטפורמות‬ ‫והפצה‬ ‫פרסום‬‫דיגיתל‬‫ופייסבוק‬. 60,000₪‫לשנה‬ ‫גנרטור‬‫להפעלת‬ ‫סולארי‬ ‫אירועים‬ ‫ירוקה‬ ‫באנרגיה‬ ‫אירועים‬ ‫להפעלת‬ ‫מאוד‬ ‫חשוב‬3,000₪ ‫מקצועיות‬ ‫השתלמויות‬ ‫היער‬ ‫לקהילת‬ ‫וסדנאות‬ ‫להקמה‬ ‫מאוד‬ ‫חשובות‬ ‫והסדנאות‬ ‫ההשתלמויות‬ ‫המקום‬ ‫של‬ ‫מקצועית‬ ‫ותחזוקה‬,‫הקהילתי‬ ‫ולגיבוש‬. 40,000₪‫לשנה‬ ‫של‬ ‫חודשי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫ליווי‬ ‫אקולוג‬ ‫פארק‬ ‫ושל‬ ‫העירייה‬ ‫של‬ ‫מאקולוג‬ ‫ליווי‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬ ‫החורשות‬ ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬ ‫הסביבה‬
 14. 14. ‫שכונתית‬ ‫חקלאות‬ ‫בשפירא‬ ‫הצוות‬ ‫חברי‬: ‫ארגוב‬ ‫יערה‬ ‫פיאמנטה‬ ‫משה‬ ‫מנחם‬ ‫דני‬ ‫פרי‬‫סמנון‬ ‫שוורץ‬ ‫דניאל‬ ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬‫הסביבה‬I‫ההנדסה‬ ‫מינהל‬I‫ושכונות‬ ‫רבעים‬ ‫אגף‬I‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫המינהל‬I‫עסקים‬ ‫קידום‬ ‫מינהלת‬I‫אגף‬‫קנו‬"‫ס‬
 15. 15. •‫עירוני‬ ‫טבע‬ ‫יצירת‬ •‫צמחי‬ ‫השבת‬‫בר‬‫הציבורי‬ ‫למרחב‬ •‫מאביקים‬ ‫מושכת‬ ‫צמחייה‬ ‫הוספת‬ •‫לציפורים‬ ‫קינון‬ ‫תיבות‬ ‫התקנת‬ •‫אכילה‬ ‫שבילי‬ ‫הכשרת‬ •‫הציבורי‬ ‫למרחב‬ ‫מאכל‬ ‫צמחי‬ ‫הוספת‬ •‫והצללה‬ ‫עצים‬ ‫נטיעת‬ •‫המקומית‬ ‫הקהילה‬ ‫עם‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫העמקת‬ •‫בקהילה‬ ‫מוסדות‬ ‫עם‬ ‫העבודה‬ ‫מיסוד‬ ‫הפרויקט‬ ‫תיאור‬
 16. 16. ‫מודינה‬ ‫דה‬ ‫גינת‬ ‫מאכל‬ ‫ובערוגות‬ ‫ומרפא‬ ‫תבלין‬ ‫בצמחי‬ ‫הגינות‬ ‫שולי‬ ‫העשרת‬ ‫שלם‬ ‫ליאב‬ ‫נוף‬ ‫אדריכל‬ ‫ההדמיה‬ ‫יצירת‬ ‫לפני‬‫אחרי‬
 17. 17. ‫סמטת‬‫התיבונים‬ ‫הרחוב‬ ‫לאורך‬ ‫תבלין‬ ‫צמחי‬ ‫הוספת‬ ‫שלם‬ ‫ליאב‬ ‫נוף‬ ‫אדריכל‬ ‫ההדמיה‬ ‫יצירת‬ ‫לפני‬‫אחרי‬
 18. 18. ‫ישראל‬ ‫חכמי‬ ‫שדירת‬ ‫בר‬ ‫פרחי‬ ‫הוספת‬ ‫שלם‬ ‫ליאב‬ ‫נוף‬ ‫אדריכל‬ ‫ההדמיה‬ ‫יצירת‬ ‫לפני‬‫אחרי‬
 19. 19. •‫תועלת‬ ‫וצמחי‬ ‫עצים‬ ‫שתילת‬ •‫קיימים‬ ‫עצים‬ ‫סביב‬ ‫בר‬ ‫פרחי‬ ‫זריעת‬ •‫תבלין‬ ‫וצמחי‬ ‫שיחים‬ ‫לשתילת‬ ‫מדרכות‬ ‫אריחי‬ ‫הסרת‬ ‫עילי‬ ‫נגר‬ ‫מי‬ ‫ולחלחול‬ •‫קהילתיים‬ ‫במוקדים‬ ‫גפנים‬ ‫סוכות‬ ‫שתילת‬ (‫אחרים‬ ‫צל‬ ‫צמחי‬ ‫או‬) ‫ישרים‬ ‫מסילת‬ ‫רחוב‬ ‫סביב‬ ‫צמחיה‬ ‫בלי‬‫סביב‬ ‫צמחיה‬ ‫עם‬
 20. 20. ‫שורשים‬ ‫ספר‬ ‫בית‬ ‫ירוק‬ ‫ספר‬ ‫בית‬-‫ירוקה‬ ‫מובילות‬ •‫צמחייה‬ ‫של‬ ‫שתילה‬‫ורטיקלית‬‫הספר‬ ‫בית‬ ‫גדר‬ ‫על‬ •‫ביה‬ ‫שיתוף‬"‫בשכונה‬ ‫ירוקה‬ ‫חינוכית‬ ‫בפעילות‬ ‫ס‬
 21. 21. ‫ירוקים‬ ‫הליכה‬ ‫צירי‬ ‫ש‬‫כונת‬‫ש‬‫המפה‬ ‫על‬ ‫פירא‬ ‫גינת‬ ‫דמודינה‬ ‫קפה‬ ‫שפירא‬ ‫גינה‬ ‫קהילתית‬
 22. 22. ‫שכונתית‬ ‫חקלאות‬ ‫של‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פורטל‬ •‫מידע‬ ‫ריכוז‬ •‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫עידוד‬ •‫ולפייסבוק‬ ‫לניוזלטר‬ ‫הפצה‬ •‫העירייה‬ ‫לאתר‬ ‫קישור‬
 23. 23. ‫נדרשים‬ ‫ומשאבים‬ ‫צרכים‬ ‫דרוש‬ ‫מה‬‫הערות‬‫בשיתוף‬‫עלות‬ ‫שוטפת‬ ‫מעבודה‬ ‫כחלק‬ ‫שתילים‬,‫קינון‬ ‫ותיבות‬ ‫קומפוט‬‫שתילות‬‫בשכונה‬ ‫הנבחרים‬ ‫באתרים‬ ‫קהילתיות‬‫שפ‬ ‫אגף‬"‫ע‬‫שוטף‬ ‫זרעים‬,‫מצעי‬‫גידול‬‫הקהילתית‬ ‫בגינה‬ ‫ומנבטה‬ ‫משתלה‬ ‫הקמת‬ ‫המאכל‬ ‫לערוגות‬ ‫בשתילי‬ ‫שימוש‬ ‫שפ‬ ‫אגף‬"‫ע‬‫שוטף‬ 4‫בשנה‬ ‫קהילתיים‬ ‫אירועים‬‫ולילדים‬ ‫למבוגרים‬ ‫והפעלות‬ ‫סדנאות‬‫הקהילתי‬ ‫המרכז‬ ‫והרשות‬‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫שוטף‬ ‫סדנאות‬‫לפרויקט‬ ‫וחומרים‬ '‫הלאה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫תעביר‬' ‫כ‬-6‫שנתיות‬ ‫סדנאות‬‫הקהילתי‬ ‫המרכז‬ ‫והרשות‬‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ 10,000 10‫פרפרים‬ ‫לצירי‬ ‫ייעוץ‬ ‫שעות‬ ‫ומאביקים‬ ‫ים‬ ‫בבת‬ ‫הפרפרים‬ ‫צירי‬ ‫לפרויקט‬ ‫שניתן‬ ‫לייעוץ‬ ‫בדומה‬‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬?? ‫לשכונה‬ ‫ירוק‬ ‫פורטל‬ ‫הקמת‬‫כל‬ ‫ריכוז‬‫אחד‬ ‫בפורטל‬ ‫הירוקים‬ ‫המיזמים‬:‫זמנים‬ ‫לוחות‬ ‫לאירועים‬,‫ועוד‬ ‫לימודי‬ ‫מידע‬ ?? ‫לסיוע‬ ‫בקשה‬ ‫מערכת‬ ‫ראש‬,‫ושתילים‬ ‫אדניות‬‫גדר‬ ‫לטובת‬‫ורטיקלית‬‫בבי‬ ‫ואדניות‬"‫שורשים‬ ‫ס‬‫שפ‬ ‫אגף‬"‫ע‬10,000 ‫הקיימות‬ ‫סמל‬ ‫עם‬ ‫שילוט‬ ‫עיצוב‬‫השלט‬,‫והצבתו‬ ‫ייצורו‬ ‫הפרויקט‬ ‫על‬ ‫הסבר‬ ‫שלט‬,‫העצים‬ ‫שמות‬ ‫את‬ ‫המציינים‬ ‫שלטים‬ ‫התבלין‬ ‫ושיחי‬,‫נוסף‬ ‫מידע‬ ‫ולקבלת‬–‫בטלפון‬ ‫לסריקה‬ ‫קוד‬ ‫החכם‬ 10,000 ‫לגפנים‬ ‫מתקן‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫תכנון‬‫במסילת‬ ‫גפנים‬ ‫סוכות‬ ‫הקמת‬ ‫לטובת‬‫ישרים‬ ‫ברחוב‬ ‫מדרכה‬ ‫אריחי‬ ‫הסרת‬ ‫ישרים‬ ‫מסילת‬ ‫תועלת‬ ‫צמחי‬ ‫שתילת‬ ‫לטובת‬ ‫ולשיפר‬‫וחלחול‬ ‫ניקוז‬‫התהום‬ ‫למי‬ ‫עילי‬ ‫נגר‬ ‫מי‬
 24. 24. ‫הצוות‬ ‫חברי‬: ‫מנחם‬ ‫דני‬ ‫אביטל‬ ‫שרון‬ ‫בן‬ ‫מרגרט‬‫חמו‬ ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬‫הסביבה‬I‫ההנדסה‬ ‫מינהל‬I‫ושכונות‬ ‫רבעים‬ ‫אגף‬I‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫המינהל‬I‫עסקים‬ ‫קידום‬ ‫מינהלת‬I‫אגף‬‫קנו‬"‫ס‬ ‫ש‬‫פ‬‫י‬‫ר‬‫א‬‫ב‬‫צ‬‫ב‬‫ע‬‫י‬‫ם‬ ‫ישרים‬ ‫מסילת‬ ‫רחוב‬
 25. 25. ‫ישרים‬ ‫מסילת‬ ‫ברחוב‬ ‫כיום‬ ‫המצב‬
 26. 26. •‫הרחוב‬ ‫טיפוח‬ •‫האישי‬ ‫הביטחון‬ ‫הגברת‬ •‫חיים‬ ‫שוקקת‬ ‫אווירה‬ ‫יצירת‬ •‫הקהילתי‬ ‫המארג‬ ‫חיזוק‬ ‫הפרויקט‬ ‫מטרת‬-"‫קאמבק‬"‫הרחוב‬ ‫של‬ ‫הבתים‬ ‫חזיתות‬ ‫צביעת‬‫ברחוב‬ ‫ציבוריים‬ ‫מתקנים‬ ‫או‬ ‫ומבנים‬ •‫המקומיים‬ ‫העסקים‬ ‫החייאת‬ •‫מקומית‬ ‫והעצמה‬ ‫גאווה‬
 27. 27. ‫למעשה‬, ‫ברחוב‬ ‫צבעוניים‬ ‫בתים‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ‫יש‬ ‫כבר‬... ‫ירוק‬ ‫אדום‬ ‫כתום‬‫ורוד‬
 28. 28. ‫רחוב‬ ‫אמנות‬ ‫גם‬ ‫ויש‬...
 29. 29. ‫לפיילוט‬ ‫הצעה‬ •‫ישרים‬ ‫במסילת‬ ‫נכס‬ ‫מבעלי‬ ‫אישור‬ ‫קיבלנו‬77‫הקומה‬ ‫את‬ ‫לצבוע‬‫השניה‬
 30. 30. ‫את‬ ‫לצבוע‬ ‫ברחוב‬ ‫כנסת‬ ‫מבית‬ ‫אישור‬ ‫קיבלנו‬‫לרחוב‬ ‫הפונה‬ ‫הגדר‬ ‫לפיילוט‬ ‫הצעה‬
 31. 31. ‫צרכים‬ ‫דרוש‬ ‫מה‬‫הערות‬ ‫הפרויקט‬ ‫תכנון‬‫עירוני‬ ‫צוות‬ ‫הגדרת‬‫לתכנון‬ ‫מקצועי‬ ‫לפרויקט‬ ‫חשיפה‬ ‫ערב‬ ‫הפקת‬‫הפקה‬‫כנס‬ ‫של‬ ‫וארגון‬‫להשתתפות‬ ‫לרתימתם‬ ‫ולעסקים‬ ‫לתושבים‬ ‫בפרויקט‬ ‫אמן‬ ‫סדנת‬‫והנחיה‬ ‫לתכנון‬‫ו‬ ‫הגדר‬ ‫של‬ ‫אמנותית‬ ‫צביעה‬ ‫של‬/‫אלמנטים‬ ‫או‬ ‫ברחוב‬ ‫אחרים‬ ‫ציבוריים‬ ‫לשיפוץ‬ ‫תמריצים‬ ‫סל‬ ‫התאמת‬‫וביצרון‬ ‫עזרה‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬‫המתאים‬ ‫תמריצים‬ ‫סל‬ ‫ומציאת‬ ‫בפרויקט‬ ‫ותומך‬ ‫לאוכלוסיה‬
 32. 32. ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬‫הסביבה‬I‫ההנדסה‬ ‫מינהל‬I‫ושכונות‬ ‫רבעים‬ ‫אגף‬I‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫המינהל‬I‫עסקים‬ ‫קידום‬ ‫מינהלת‬I‫אגף‬‫קנו‬"‫ס‬ ‫הצוות‬ ‫חברי‬: ‫מנחם‬ ‫דני‬ ‫שפיגל‬ ‫עידן‬ ‫מנחם‬ ‫בן‬ ‫ששי‬
 33. 33. ‫ישרים‬ ‫מסילת‬ ‫רחוב‬-‫בשכונה‬ ‫הראשי‬ ‫העורק‬ •‫כ‬ ‫הרחוב‬ ‫אורך‬-650‫מ‬' •‫השכונה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫חוצה‬ •‫בצפון‬ ‫שלמה‬ ‫דרך‬ ‫בין‬ ‫מחבר‬ ‫בדרום‬ ‫גלויות‬ ‫וקיבוץ‬ •‫מרכזי‬ ‫קניות‬ ‫ציר‬-‫עסק‬ ‫בתי‬ ‫אורכו‬ ‫לכל‬ •‫שוקק‬ ‫חיים‬ ‫מרכז‬ ‫היווה‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫במשך‬
 34. 34. •‫ייעודו‬ ‫את‬ ‫ממלא‬ ‫לא‬ •‫מרכזי‬ ‫כרחוב‬ ‫כיום‬ ‫המצב‬
 35. 35. ‫ומכשולים‬ ‫מדרכות‬ ‫מדידת‬
 36. 36. ‫צרות‬ ‫מדרכות‬ ‫של‬ ‫מקטעים‬ ‫ריבוי‬ ‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫מעבר‬ ‫על‬ ‫המקשות‬, ‫תינוק‬ ‫עגלת‬ ‫או‬ ‫גלגלים‬ ‫כסא‬ ‫ממצאים‬
 37. 37. ‫וטעינה‬ ‫לפריקה‬ ‫חניה‬ ‫של‬ ‫קשה‬ ‫מצוקה‬
 38. 38. ‫נעשית‬ ‫החניה‬ ‫רבות‬ ‫פעמים‬ ‫לתנועה‬ ‫חמורה‬ ‫הפרעה‬ ‫תוך‬ ‫הכביש‬ ‫על‬ ‫והן‬ ‫המדרכה‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫סכנה‬ ‫בטיחותית‬
 39. 39. ‫שמש‬ ‫מוכה‬ ‫רחוב‬ ‫הצללה‬ ‫אין‬ ‫לגובה‬ ‫גדלים‬ ‫שנשתלו‬ ‫העצים‬ ‫צל‬ ‫מעניקים‬ ‫ולא‬
 40. 40. ‫סגור‬ ‫ממצאים‬-‫מ‬ ‫יותר‬-20‫סגורים‬ ‫עסקים‬
 41. 41. ‫וארוכות‬ ‫סגורות‬ ‫חזיתות‬
 42. 42. ‫ישרים‬ ‫מסילת‬ ‫ברחוב‬ ‫כנסת‬ ‫ובתי‬ ‫עסק‬ ‫בתי‬ ‫תמהיל‬ ‫סגורים‬ ‫עסק‬ ‫בתי‬ ‫כנסת‬ ‫בתי‬ ‫מספרות‬ ‫תיווך‬ ‫מכולת‬/‫ירקות‬ ‫שונות‬ ‫קיוסק‬/‫פיצוציה‬ ‫מאפיה‬ ‫מסעדה‬/‫קפה‬ ‫בית‬ ‫כנסת‬ ‫ובתי‬ ‫עסק‬ ‫בתי‬ ‫תמהיל‬ ‫ברחוב‬‫ישרים‬ ‫מסילת‬
 43. 43. •‫קפה‬ ‫למעט‬‫גצל‬... •‫שכונתי‬ ‫עוגן‬ ‫שמהווה‬ ‫עניין‬ ‫ומוקדי‬ ‫חמד‬ ‫פינות‬ ‫היעדר‬
 44. 44. •‫מצפון‬ ‫מרכזית‬ ‫תחנה‬ ‫מדרום‬ ‫גלויות‬ ‫קיבוץ‬ ‫ע‬ ‫הוגדר‬ ‫גלויות‬ ‫קיבוץ‬"‫המשטרה‬ ‫י‬ ‫ביותר‬ ‫המסוכן‬ ‫כרחוב‬, ‫התרחשו‬ ‫בו‬225‫דרכים‬ ‫תאונות‬. ‫זאת‬,‫המרכזית‬ ‫הסיבה‬ ‫כאשר‬ ‫היא‬ ‫לתאונות‬‫לרמזור‬ ‫ציות‬ ‫אי‬. •‫מסביב‬ ‫ומהשכונות‬ ‫העיר‬ ‫ממרכז‬ ‫נתק‬ •‫ציבורית‬ ‫בתחבורה‬ ‫מחסור‬ ‫עבירים‬ ‫בלתי‬ ‫אזורים‬
 45. 45. ‫המרכזית‬ ‫התחנה‬ ‫שד‬'‫ציון‬ ‫הר‬ ‫נתיבי‬‫אילון‬ ‫שאנן‬ ‫נווה‬ ‫התקווה‬ ‫שכונת‬ ‫אליהו‬ ‫יד‬ ‫שלום‬ ‫קריית‬ ‫יפו‬ ‫פלורנטין‬ ‫עירוני‬ ‫רצף‬ ‫היעדר‬
 46. 46. ‫ל‬ ‫להפוך‬ ‫אדיר‬ ‫פוטנציאל‬ ‫יש‬ ‫לרחוב‬‫שוקק‬ ‫רחוב‬: ‫הליכה‬ ‫ציר‬‫ומקיים‬ ‫ירוק‬,‫מהשכונה‬ ‫תושבים‬ ‫שמזמין‬ ‫בו‬ ‫לבלות‬ ‫לה‬ ‫ומחוצה‬. ‫מסקנות‬ ‫להשתלב‬ ‫עשוי‬ ‫השיקום‬ ‫כמו‬ ‫תכניות‬ ‫עם‬ ‫היטב‬ '‫הליכה‬ ‫עיר‬' ‫מקדמת‬ ‫שהעירייה‬
 47. 47. •‫המקצוע‬ ‫גורמי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הרחוב‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫תכנון‬, •‫מקיים‬ ‫כרחוב‬ ‫מיתוגו‬ ‫תוך‬ ‫הפתרון‬‫המוצע‬ .1‫חדשים‬ ‫עסקים‬ ‫וקידום‬ ‫הקיימים‬ ‫בעסקים‬ ‫תמיכה‬ .2‫ברחוב‬ ‫ההליכה‬ ‫תשתיות‬ ‫שיפור‬ .3‫והקישוריות‬ ‫התחבורה‬ ‫שיפור‬ .4‫ירוק‬ ‫לציר‬ ‫הרחוב‬ ‫הפיכת‬ .5‫המבנים‬ ‫חזיתות‬ ‫צביעת‬ .6‫שכונתיים‬ ‫אירועים‬ ‫קיום‬ ‫ההשראה‬ ‫תמונות‬ ‫מעשרות‬ ‫אחת‬‫שששי‬ ‫בקבוצת‬ ‫שולח‬‫הווטסאפ‬‫לפעילים‬
 48. 48. •‫השכונה‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫שישרתו‬ ‫עסקים‬ ‫כניסת‬ ‫עידוד‬ •‫יצירת‬"‫קטלוג‬"‫ברחוב‬ ‫המוצעים‬ ‫הנכסים‬ ‫מבחר‬ ‫ובו‬ •‫קצרה‬ ‫לתקופה‬ ‫עסקים‬ ‫של‬ ‫לשכירות‬ ‫חדשניות‬ ‫אפשרויות‬ ‫פתיחת‬, ‫מס‬ ‫של‬ ‫בשותפות‬ ‫חלקי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫או‬'‫קטנים‬ ‫יזמים‬ •‫הקהילה‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫התואם‬ ‫עסקים‬ ‫תמהיל‬ ‫בניית‬ •‫למגורים‬ ‫ולא‬ ‫למטרתם‬ ‫רק‬ ‫עסק‬ ‫בבתי‬ ‫שימוש‬ ‫של‬ ‫אכיפה‬ •‫גלריות‬ ‫לפתיחת‬ ‫אמנים‬ ‫של‬ ‫הזמנה‬ •‫גלילה‬ ‫תריסי‬ ‫על‬ ‫האוסרת‬ ‫התקנה‬ ‫הרחבת‬‫ישרים‬ ‫למסילת‬ 1.‫חדשים‬ ‫עסקים‬ ‫וקידום‬ ‫קיימים‬ ‫בעסקים‬ ‫תמיכה‬
 49. 49. •‫ברחוב‬ ‫ההליכה‬ ‫ועידוד‬ ‫לשיפור‬ ‫פתרונות‬ ‫מציאת‬ •‫מכשולים‬ ‫הסרת‬ •‫העיר‬ ‫ולמרכז‬ ‫מסביב‬ ‫לשכונות‬ ‫קישוריות‬ ‫ליצירת‬ ‫פתרונות‬ ‫מציאת‬, ‫למשל‬‫שאטלים‬ •‫וטעינה‬ ‫לפריקה‬ ‫ונוחים‬ ‫בטוחים‬ ‫פתרונות‬ ‫מציאת‬ •‫מוצלות‬ ‫ישיבה‬ ‫ופינות‬ ‫קהילתיות‬ ‫ספריות‬ ‫למשל‬ ‫כמו‬ ‫עניין‬ ‫מוקדי‬ ‫הוספת‬ •‫האופניים‬ ‫שביל‬ ‫על‬ ‫מחודשת‬ ‫חשיבה‬ 2+3.‫תשתיות‬ ‫שיפור‬‫קישוריות‬ ‫ויצירת‬ ‫ההליכה‬
 50. 50. •‫פרפרים‬ ‫מושכת‬ ‫צמחיה‬ ‫שתילת‬ •‫אחרים‬ ‫צל‬ ‫צמחי‬ ‫או‬ ‫גפן‬ ‫סוכות‬ ‫שתילת‬ •‫צל‬ ‫עתירי‬ ‫בעצים‬ ‫הרחוב‬ ‫עיבוי‬ •‫תבלין‬ ‫וצמחי‬ ‫פרחים‬ ‫שתילת‬ •‫יצירת‬"‫מאכל‬ ‫צמחי‬ ‫שדרת‬" 4.‫לציר‬ ‫הרחוב‬ ‫הפיכת‬‫ירוק‬ ‫כח‬‫שכונתית‬ ‫חקלאות‬ ‫מפרויקט‬ ‫לק‬
 51. 51. ‫חזותית‬ ‫כאטרקציה‬ ‫הן‬ ‫צבעוניות‬ ‫חזיתות‬ ‫המקום‬ ‫רוח‬ ‫לשינוי‬ ‫כסממן‬ ‫והן‬ ‫סביבו‬ ‫החיובית‬ ‫לרוח‬ ‫יתרום‬ ‫הרחוב‬ ‫של‬ ‫היופי‬ ‫תיצור‬ ‫המיזם‬ ‫סביב‬ ‫הסקרנות‬"‫באזז‬"‫צרכנים‬ ‫ותמשוך‬ 5.‫המבנים‬ ‫חזיתות‬ ‫צביעת‬ ‫כח‬‫בצבעים‬ ‫שפירא‬ ‫מפרויקט‬ ‫לק‬
 52. 52. ‫קהל‬ ‫מושכי‬ ‫פעמיים‬ ‫חד‬ ‫אירועים‬ 6.‫שכונתיים‬ ‫אירועים‬ ‫קיום‬ ‫הקהילתי‬ ‫המרכז‬ ‫בשיתוף‬ ‫שפחות‬ ‫וכאלה‬.. ‫התבססו‬ ‫שכבר‬ ‫כאלה‬..
 53. 53. ‫הקהילה‬ ‫בשיתוף‬ ‫מקצועי‬ ‫תכנון‬ ‫צוות‬ ‫הקמת‬ ‫הרחוב‬ ‫והחייאת‬ ‫למיתוג‬ ‫נדרשים‬ ‫ומשאבים‬ ‫צרכים‬
 54. 54. ‫כולה‬ ‫השכונה‬ ‫על‬ ‫שעובר‬ ‫התהליך‬ ‫לנצל‬ ‫ניתן‬,‫חיובית‬ ‫להשפעה‬ ‫המסחרי‬ ‫בתחום‬ ‫גם‬,‫הרחוב‬ ‫את‬ ‫להחיות‬ ‫במטרה‬. ‫בכך‬-‫של‬ ‫החזון‬ ‫את‬ ‫לממש‬‫האב‬ ‫תכנית‬, ‫השכונה‬ ‫לתושבי‬ ‫קהילתי‬ ‫למרכז‬ ‫להפכו‬. ‫לסיכום‬
 55. 55. ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬‫הסביבה‬I‫ההנדסה‬ ‫מינהל‬I‫ושכונות‬ ‫רבעים‬ ‫אגף‬I‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫המינהל‬I‫עסקים‬ ‫קידום‬ ‫מינהלת‬I‫אגף‬‫קנו‬"‫ס‬ ‫שפירא‬ ‫בשכונת‬ ‫והתמיכה‬ ‫הליווי‬ ‫על‬ ‫תודה‬

×