Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

концепція індустріального парку центральний

2,086 views

Published on

концепція індустріального парку центральний

 • Be the first to comment

концепція індустріального парку центральний

 1. 1. Додаток до рішення міської ради від 25 грудня 2012 року КОНЦЕПЦІЯІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» М. КРЕМЕНЧУК
 2. 2. Концепція індустріального парку1. Назва індустріального парку – Індустріальний парк «Центральний».2. Ініціатор створення індустріального парку:Кременчуцька міська рада, комунальне підприємство «Кременчуцький центрміжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест».3. Мета, завдання створення та функціональне призначенняіндустріального парку : Метою створення Індустріального парку «Центральний» єзабезпечення економічного розвитку та підвищенняконкурентоспроможності міста Кременчук, активізації інвестиційноїдіяльності, створення нових робочих місць, розвиток сучасної виробничої таринкової інфраструктури. Розбудова індустріального парку відіграватиме важливу роль узадоволенні потреб вітчизняних та іноземних інвестиційних компаній. Віндустріальному парку працюватимуть переважно жителі міста.Індустріальний парк у Кременчуці матиме регіональне значення івпливатиме на розвиток промисловості Полтавського регіону. Створення індустріального парку сприятиме вирішенню ряду завданьмісцевого значення: 1. Створити нові виробничі потужності на основі інноваційнихтехнологій з високим рівнем конкурентоспроможності. 2. Розвинути соціально-побутову та культурну інфраструктуру міста. 3. Оживити інвестиційну активність. 4. Зменшити безробіття, створивши нові робочі місця. 5. Сприяти розвитку малого і середнього, переважно інноваційногобізнесу. 6. Збільшення експортного потенціалу. 7. Насичення ринку новою вітчизняною конкурентоспроможноюпродукцією. 8. Покращення добробуту та рівень життя населення міста.Функціональне призначення: Створення індустріального парку включає детальну забудовувідведеної земельної ділянки з облаштуванням сучасної інженерно-транспортної інфраструктури для розміщення на ній виробничих, складськихта адміністративних приміщень. Земельна ділянка може бути виділена на умовах оренди або викупу.Прибуток від господарської діяльності підприємств, об’єднаних в рамкахіндустріального парку, гарантуватиме повернення вкладених коштів.4. Місце розташування та розмір земельної ділянки:
 3. 3. Земельна ділянка для створення та функціонування Індустріальногопарку «Центральний» в м. Кременчук знаходиться в Північномупромисловому районі, обмежена землями підприємств північногопромислового вузла – ст. Кагамлицька – залізничні колії Крюків –Кременчук. Автодороги: Із західного боку земельної ділянки (на відстаніприблизно 100м) проходить вул. Ернста Тельмана, розширення якоїпередбачено генеральним планом м.Кременчука Орієнтовно 4 км ( М-03Київ-Харків- Довжанський (на Ростов-на-Дону) Залізничне сполучення: Орієнтовно 2,3 км до залізничного вокзалу ст.Кременчук. На відстані приблизно 652 м знаходяться під’їзні залізничні коліїдо промислових підприємств, які в перспективі підлягатимуть демонтажу.Відстань до залізничної колії: залізнична колія проходить вздовж земельноїділянки (залізнична станція Кагамлицька-200 м) Річкове сполучення: Кременчуцький річковий порт по вул. Флотськійта Кременчуцький річковий вокзал, на відстані 12 км.Загальна площа земельної ділянки: 168,55 га; У відповідності до затвердженого рішенням сесії Кременчуцькоїміської ради від 25.12.2007 року генерального плану м. Кременчука даназемельна ділянка відноситься до територій промислових та будівельнихпідприємств, територій комунальних підприємств. Відповідно до затверджених сесією Кременчуцької міської ради від28.12.2010 року «Правил забудови міста Кременчука» ділянка відноситься дозони перспективних екологобезпечних промислово-виробничих обєктів,обєктів малого та середнього бізнесу, науково-промислових обєктів, складівта баз, обєктів комунального господарства (відповідно до містобудівнихобгрунтувань або іншої містобудівної документації). Ділянка частково потрапляє в межі санітарно-захисної зонипромислових підприємств та в шумозахисну зону залізниці. 3 південно-східної та із західної (з боку вул. Е.Тельмана ) сторони ділянки проходятьмережі зв’язку. Частково дані мережі входять в межі земельної ділянки (збоку вул. Е.Тельмана). Частково передбачено озеленення спеціальногопризначення.5. Орієнтовний строк, на який створюється індустріальний парк –від 30 років;6. Вимоги до учасників індустріального парку:  Створення юридичної особи, відокремлених підрозділів (філій, представництв).  Підприємство повинно бути прибутковим.  Мінімальна кількість створених нових робочих місць – 20.  Виконання вимог діючого податкового, трудового, екологічного законодавства.  Наявність плану розвитку підприємства мінімум на 5 років.  Передбачення позитивного економічний та соціальний ефекту від впровадження проекту.7. Орієнтовні сумарні обсяги споживання енергоресурсів, води тощо;
 4. 4. 1. ГазQзагальне = 28046720 x 1,3= 36460736 м3/рік 2. ЕлектроенергіяQзагальне = 33710 * 1,4= 47,194 мВт 3. ВодаQзагальне = (168,55 + 10) x 1,3= до 232,12 л/сек 4. Сточні води:Qзагальне= 168,55 x 1,3= до 219,12 л/сек 5. Поверхневі води Qзагальне= 7079,1 +0,2= 7079,3 л/секВодопостачання: 163 м d-600мм; 137м d-200;Водовідведення: 164м d-300 мм;Газопостачання: 149 м d-150 мм;Електрична енергія: 107 м;8. План розвитку індустріального парку: В межах індустріального парку планується розміщення офісно-діловогота офісно-лабораторного комплексу - Бізнес-сіті, який може включатиофіси вільного планування, конферанс-зали, прес-центр, кімнати переговорів,data-центр, відділення банківського обслуговування, відділення зв’язку, кафеабо їдальня, поліграфічний центр, бізнес-готель, вулична та підземнаавтостоянки. Територія Індустріального парку «Центральний» в м. Кременчукподілена на 5 секторів за напрямками економічної діяльності:Сектор 1 – «Hi-Tech» ………………………………………………… 50,05 га(напрямок економічної діяльності - машинобудування):Передбачає розміщення підприємств приладобудування, машинобудуваннята інших сфер виробництва, створюваних на основі впровадження новихтехнологічних розробок.Орієнтовний розмір очікуваних інвестицій - 150 млн. дол. СШАОрієнтовна кількість створених робочих місць - 1250 чол.Сектор 2 – «Logistics» …………………………………………………. 19,76 га(напрямок економічної діяльності - логістика):Складські та фасувальні будівлі, автотранспортні підприємства та митнісклади.Орієнтовний розмір очікуваних інвестицій - 60 млн. дол. СШАОрієнтовна кількість створених робочих місць - 510 чол.Сектор 3 - «TechnoPolis» ………………………………………………. 27,35 га(напрямок екон. діяльності – ІТ технології та електроніка):Майданчик для розвитку передових інформаційних, телекомунікаційнихтехнологій та нанотехнологій, виробництва електроніки.Орієнтовний розмір очікуваних інвестицій - 82 млн. дол. СШАОрієнтовна кількість створених робочих місць - 680 чол.Сектор 4 - «EcoLife» …………………………………………………….26,78 га
 5. 5. (напрямок економічної діяльності – харчова та переробна промисловість):Підприємства харчової та переробної промисловості, підприємства зрозробки та виробництва високотехнологічних медичних виробів,біотехнології та фармацевтики.Орієнтовний розмір очікуваних інвестицій - 80 млн. дол. СШАОрієнтовна кількість створених робочих місць - 670 чол.Сектор 5 - «Еnergetics» …. ……………………………………………..44,61 га(напрямок економічної діяльності – альтернативна енергетика тамашинобудування ):Підприємства, що працюють в сфері енергоефективних та енергозберігаючихтехнологій, виготовляють відповідні прилади та обладнання.Приладобудування, виробництво сільськогосподарської техніки.Орієнтовний розмір очікуваних інвестицій - 130 млн. дол. СШАОрієнтовна кількість створених робочих місць - 1115 чол.9.Орієнтовні ресурси, необхідні для створення та функціонуванняіндустріального парку, очікувані джерела їх залучення.За попередніми розрахунками Полтавського регіонального центру зінвестицій та розвитку для створення часткової інфраструктуриІндустріального парку «Центральний» в м. Кременчук необхідно 3,2 млн.дол. СШАДля повного забезпечення інфраструктурою Індустріального парку необхідноблизько 20 млн. дол. СШАОчікуванні джерела фінансування: державний, обласний, міський бюджети;кошти інвесторів та донорських організацій.10. Організаційна модель функціонування індустріального парку. Посада Обов’язки Керівник 1.Врегульовує питання між суб’єктами господарювання підрозділу та органами місцевого самоврядування. 2.Веде роботу по залученню іноземних інвесторів та співпрацює з учасниками індустріального парку. Юрисконсульт 1.Надає консультації щодо підготовки необхідної документації. 2.Врегульовує земельні відносини. 3. Організовує конкурси з продажу(оренди) земельних ділянок. Інженер 1.Здійснює заходи щодо просування індустріального парку. 2.Організовує процес інженерного облаштування майданчика індустріального парку, будівництво внутрішніх шляхів сполучення, огородження території, вирішує земельні питання.
 6. 6. 11. Очікувані результати функціонування індустріального парку:  збільшення обсягів та якості залучених у реальний сектор економіки прямих інвестицій, необхідних для забезпечення динамічного економічного розвитку м. Кременчук;  підвищення продуктивності економіки міста;  створення залученими підприємствами нових якісних робочих місць із потенціалом підвищення кваліфікації громадян міста;  збільшення можливостей для місцевого малого та середнього підприємництва за рахунок появи нових виробничих потреб і зв’язків; створення інженерно-транспортної інфраструктури для бізнесу;  підвищення за рахунок появи нових бізнесів рівня життя й рівня соціального захисту громадян, що проживають на території міста.Директор КП «Кременчуцькийцентр міжнародних зв’язків таекономічного розвитку міста«Кременчук Інвест» А.В. МельникПОГОДЖЕНО:Перший заступникміського голови А.М. ПогрібнийРозробники концепції: АСМБР, КП «Кременчук Інвест»Консультативна допомога: Полтавський регіональний центр з інвестицій та розвитку
 7. 7. План ділянки індустріального парку «Центральний»(вид зверху)План забудови індустріального парку «Центральний»(перспектива)
 8. 8. Розміщення модулів сонячних батарей на дахах виробничих будівель
 9. 9. Розміщення модулів сонячних батарей на дахах виробничих будівель
 10. 10. В. о. директора КП «Кременчуцькийцентр міжнародних зв’язків таекономічного розвитку міста«Кременчук Інвест»К.М. БулікПОГОДЖЕНО:Перший заступникміського головиА.М. Погрібний

×