B trust e-invoice 26.9.11

1,105 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,105
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

B trust e-invoice 26.9.11

 1. 1. Електронен подписЕлектронен документооборот, еФактуриране – eFaktura.bgКорпоративно подписване - CorpSign<br />инж.Николай Николов<br />Регионален мениджър | Дирекция маркетинг и продажби<br /> тел.: +359 62 623 793 | моб.тел.: +359 88 7785154 <br />E-mail: nnikolov@bobs.bg<br />
 2. 2. Съдържание<br />- Електронен подпис B-TRUST® <br />правна рамка, необходимост, определения, технология, практика <br />-eFaktura.bg<br />цялостно решение за обмен на е- документи, фактури, плащане<br />- CorpSign<br />система за корпоративно подписване<br />25.9.2011 г.<br />2<br />
 3. 3. За „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД<br />25.9.2011 г.<br />3<br />
 4. 4. За „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД<br />25.9.2011 г.<br />4<br />
 5. 5. За „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД<br />25.9.2011 г.<br />5<br />
 6. 6. Срещате ли трудности когато работите с хартиени документи?<br />25.9.2011 г.<br />6<br />
 7. 7. Срещате ли трудности когато издавате хартиени документи и/или фактури?<br />25.9.2011 г.<br />7<br />
 8. 8. Недостатъци на хартиен документ<br />25.9.2011 г.<br />8<br />
 9. 9. Какво е Електронен подпис?Удостоверение за регистрация на Доставчик на Удостоверителни Услуги<br />25.9.2011 г.<br />9<br />РЕГИСТРАЦИЯ<br /><ul><li>Банксервиз АД е регистриран Доставчик на Удостоверителни Услуги(ДУУ) по ЗЕДЕП
 10. 10. Решение№1113/25.09.2003 г.наКРСwww.crc.bg
 11. 11. БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ АД е регистриран доставчик на Удостоверителни услуги по ЗЕДЕП
 12. 12. Решение №994/09.09.2010г.наКРС www.crc.bg</li></li></ul><li>ПРАВНА РАМКА (ЗЕДЕП)<br />Закон за Електронния Документ и Електронния Подпис (ЗЕДЕП) - 06.10.2001 г.<br />Електронен подпис<br />Електронният подпис (ЕП) има значението на саморъчен подпис<br />Никой освен Автора няма право на достъп до частния ключ<br />Притежава свойството неотменимост, когато е придружен с Удостоверение за ЕП<br />Доставчик на удостоверителни услуги (ДУУ)<br />Отговаря на определени условия (Наредби за дейността на ДУУ)<br />Издава удостоверения за електронен подпис и води регистър за тях<br />Предоставя на всяко трето лице достъп до публикуваните Удостоверения<br />Задължително е регистриран по Закона на защита на личните данни, като Администратор на ЛД<br />Регистрираният ДУУ, издал удостоверение за КЕП, удостоверява датата и часа на представяне на подписан с него електронен документ (TSA)<br />25.9.2011 г.<br />10<br />
 13. 13. НЕОБХОДИМОСТот Квалифициран Електронен Подпис<br />Сигурни ли сте, кое е лицето с което кореспондирате в Интернет пространството?<br />Сигурни ли сте, че съобщението не е било променено до прочитането му от Вас?<br />Страхувате ли се, че Вашият кореспондент ще се отрече от поет ангажимент?<br />Желаете ли електронните Ви транзакции да имат законова сила?<br />25.9.2011 г.<br />11<br />
 14. 14. Осъществяване на сделки без присъствието на страните(изисквания)<br />Идентификация<br />Цялост и автентичност на предаденото съобщение<br />Верност на елементите на съобщението като дата, час, място на подаване<br />25.9.2011 г.<br />12<br />
 15. 15. Какво е необходимо?<br />Автентичност – идентификация на кореспондентите<br />Цялостност – защита на документа от промени<br />Неотменяемост – показва съгласието със съдържанието. Законова сила.<br />Конфиденциалност – съдържанието е известно само на кореспондентите<br />25.9.2011 г.<br />13<br />
 16. 16. Решения и технология<br />Биометричните средства - не са стигнали още до фаза на реализация, при която да е възможно масово приложение.<br />Електронният подпис – в момента е единственото възможно от технологична и финансова гледна точка<br />25.9.2011 г.<br />14<br />
 17. 17. Хардуерно решение<br />Смарт карти<br />Едночипови компютри, имплантирани в плексигласова карта<br />Притежават собствена памет<br />Притежават специализиран Крипто процесор<br />Могат да генерират в себе си двойка частен/публичен ключ<br />Надеждно пазят частния ключ, който се генерира, съхранява и използва единствено и само в тях<br />Отговарят на изискването на ЗЕДЕП<br />Сертифицирани са за ниво на сигурност EAL-3 или по-високо<br />Карточетци<br />Устройства, които осъществяват връзката между компютърната система и смарт картата<br />Могат да имат собствена памет (USB Flash)<br />25.9.2011 г.<br />15<br />
 18. 18. Хардуерни решения<br />25.9.2011 г.<br />16<br />
 19. 19. ОПРЕДЕЛЕНИЯ<br />Електронно изявление – словестно изявление, предоставено в цифрова форма, чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията<br />Електронен документ – електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждано<br />25.9.2011 г.<br />17<br />
 20. 20. ОПРЕДЕЛЕНИЯ<br />Електронен подпис – преобразувано електронно изявление, включено, добавено или логически свързано със същото електронно изявление, преди пробразуването му<br />25.9.2011 г.<br />18<br />
 21. 21. ОПРЕДЕЛЕНИЯ<br />Удостоверение за електронен подпис е подписан от Доставчика (ДУУ) електронен документ, съдържащ определени реквизити, удостоверяващи връзката между Автора / Титулярaи публичния му ключ, съответстващ на частния ключ, с който Автора е създал електронния подпис и служи за проверка на подписа в електронни документи и обекти.<br />25.9.2011 г.<br />19<br />
 22. 22. Удостоверение - съдържание<br />C=BGST=ul.Vasil Levski 13,Veliko TarnovoPK=5000EGN=6307061111L=Veliko TarnovoO=BORICA-BANKSERVICE Plc.OU=Professional Certificate - QESOU=SR:SGS f.d.1227/1989g.OU=BULSTAT:000640954CN=Nikolay Rusev Nikolovtitle=manager:Trudov dogovorAddress=bul.Tsar Boris III 41,SofiaPOK=1612emailAddress=nnikolov@bobs.bgPhone=(+359 62) 638895<br />25.9.2011 г.<br />20<br />
 23. 23. Технология<br />За създаване на ЕП се използва апаратът на теорията на кодирането.<br />Целта е всяко съобщение да се трансформира в привидно неразбираем вид и после, в определен момент след предаването му, да се върне в първоначалния му вид.<br />25.9.2011 г.<br />21<br />
 24. 24. Технология<br />Цифровият подпис използва т.н. техника на криптиране с Публичен ключ, която се основава на два ключа – Публичен и Частен<br /> Оригинален частен ключКриптиран(Sign) публичен ключ Оригинален<br /> документ (публичен) документ (частен) документ<br />С помощта на софтуер, който е при подписващия, се прилага преобразуване чрез т.н. хеш-функция. <br />25.9.2011 г.<br />22<br />
 25. 25. Технология<br />На основата на резултата от прилагането на хеш-функцията не може да се възстанови оригиналът.<br />Като следваща стъпка софтуерът преобразува резултата от хеширането с помощта на частния ключ на подписващия.<br />Резултатът е Електронния Подпис. Той е уникален за конкретното съобщение и приложения частен ключ.<br />25.9.2011 г.<br />23<br />
 26. 26. Технология<br />Обикновено съобщението и електронният подпис се пращат заедно (.p7m), но това не е задължително (.p7s)<br />Пример:<br />Imefile.doc.p7m<br />Imefile.doc + imefile.p7s<br />25.9.2011 г.<br />24<br />
 27. 27. Технология<br />Върху полученото съобщение се прилага същата хеш-функция.<br />Като се използват полученият хеш-резултат, публичният ключ и електронният подпис, с помощта на верифицираща функция, се установява:<br />25.9.2011 г.<br />25<br />
 28. 28. Технология<br />- Дали електронният подпис е създаден с помощта на съответният частен ключ?<br />- Дали полученият хеш-резултат съвпада с оригиналният такъв, който е бил използван и за създаване на електронния подпис?<br />25.9.2011 г.<br />26<br />
 29. 29. Получаване<br />По този начин се потвърждава, че съобщението:<br /><ul><li>Не е било изменяно след изпращането;
 30. 30. Е подписано точно от този, от когото се очаква;</li></ul>Тази процедура удовлетворява правните изисквания:<br /><ul><li>Автентификация на подписващия: разкрива самоличноста на Автора и съгласието му със изявлението (съобщението);
 31. 31. Автентификация на съобщението: потвърждава идентичноста на полученото съобщение с изпратеното;</li></ul>25.9.2011 г.<br />27<br />
 32. 32. Правила ЗЕДЕП <br />Потвърждението не е свързано с удостоверяване на съдържанието.<br />Електронното изявление се счита за изпратено от момента на постъпването му в информационна система, която не е под контрола на автора.<br />То се счита за получено с изпращането на потвърждение за получаването му.<br />25.9.2011 г.<br />28<br />
 33. 33. Практики, Въпроси, Коментари<br />www.b-trust.org<br />Видове Удостоверения за КЕП;<br />Софтуер;<br />Приложения на Удостоверенията;<br />25.9.2011 г.<br />29<br />
 34. 34. e-УправлениеСтратегически документи<br />Програмата на правителството за европейско развитие на България 2009-2013, приета през 2009г. в Малмьо <br />Декларация на министрите, отговорни за политиките по електронно правителство на Европейския съюз и Лисабонската стратегия.<br />Концепция за електронно управление в България 2010-2015 г., която се основава на принципите на доброто управление. <br />Обща стратегия за електронно управление в Република България 2011-2015 г.<br />(стр.15/23...еФактуриране - 100% от/към Държавната администрация и 80% за бизнес организациите...Всички администрации да признават Квалифициран Електронен Подпис...215 комплексни услуги за гражданите и бизнеса...100% от документооборо-<br />та между администрациите да се осъществява по електронен път...)<br />25.9.2011 г.<br />30<br />
 35. 35. Мисия на електронното управление в Република България 2011-2015г.<br />“Чрез ускорено изграждане и развиване на електронно управление, правителството на Република България ще осигури по-качествени и достъпни услуги за гражданите и бизнеса, ще подобри ефикасността и ефективността на администрацията, ще повиши прозрачността и отчетността, ще намали корупцията, ще създаде нови възможности за участието на структурите на гражданското общество в управлението.”<br />25.9.2011 г.<br />31<br />
 36. 36. Резултатите от автоматизирането на бизнес процесите в една организация с помощта на система за електронен документооборот може да бъде сравнен с ефекта от въвеждането на поточната линия в производството<br />- ускорява се предаването на данни между различните звена,<br />- установява се точно регламентиране на действията на всеки етап от работата с данните, <br />- намалява броят на допусканите грешки, <br />- повишава се специализацията на сътрудниците при изпълнението на отделните операции,<br />- расте производителността на труда, <br />- организацията е в състояние да изпълнява значително повече бизнес операции без да увеличава броя на своите служители.<br />25.9.2011 г.<br />32<br />
 37. 37. Какво е електронна фактура?<br />25.9.2011 г.<br />33<br />
 38. 38. Какво е електронна фактура?<br />25.9.2011 г.<br />34<br />
 39. 39. Какво е efaktura.bg?<br />25.9.2011 г.<br />35<br />
 40. 40. Какво е efaktura.bg?<br />25.9.2011 г.<br />36<br />
 41. 41. Как работи efaktura.bg?<br />25.9.2011 г.<br />37<br />
 42. 42. Как работи efaktura.bg?<br />25.9.2011 г.<br />38<br />
 43. 43. Какво Ви струва да не използвате efaktura.bg?<br />Изготвяте и отпечатвате хартиендокумент и/или фактура с помощта на ERP, счетоводен или друг софтуер...<br />Разходи за:<br />Хартия (min 2 листа – над 0.20 лв./лист)<br />Тонер<br />Ток<br />Пликове<br />Пликоване<br />Спедиторски услуги<br />Човешки труд<br />Работна заплата<br />Загубено време<br />Телефонни разговори<br />Съхраняване във физически архив<br />Амортизация<br />Според анализи, разходите надхвърлят 2.00 - 3.00 лв./фактура!<br />Ако фактурата е сгрешена/изгубена, разходите Ви ще се умножат по две!<br />Традиционен обмен на документи – издател<br />25.9.2011 г.<br />39<br />
 44. 44. Какво Ви струва да използвате efaktura.bg?<br />Изготвяте и изпращате електронен документ и/или фактура чрез вашия ERP/счетоводен/друг софтуер директно към efaktura.bg<br />Ползи на бизнес модела:<br />Лесна интеграция<br />Бързина – многократно намаляване на времето за доствка<br />Точност – документите се представят точно пред лицето, оторизирано да ги обработва<br />Пари – намаляват се разходите за труд и материали<br />Цената на един документ не надвишава 40-50 ст. с ДДС<br />Сигурност – гарантирана доставка и обратна разписка за нея, автентичност и ненарушимост на документа<br />Контрол – на движението на документите и наблюдение на наредени и получни плащания<br />Електронен архив – намалява разходите и създава възможност за бърз и лесен достъп до информацията назад във времето<br />Плащане – възможност за директно плащане и информация за извършени плащания<br />Бърз процес на оспорване– възможност за on-line оспорване на съдържанието на документите -спестява дълги телефонни разговори и търсене в архив<br />Съвременен обмен на документи - издател<br />25.9.2011 г.<br />40<br />
 45. 45. Традиционен и съвременен обмен<br />Традиционен обмен на документи - получател<br />Съвременен обмен на документи - получател<br />25.9.2011 г.<br />41<br />
 46. 46. Плащане на фактури<br />Традиционен подход<br />Съвременен подход<br />25.9.2011 г.<br />42<br />
 47. 47. Плащане на фактури<br />Традиционен подход<br />Съвременен подход<br />25.9.2011 г.<br />43<br />
 48. 48. ПлащанеОбратна връзка<br />25.9.2011 г.<br />44<br />
 49. 49. Предимства на бизнес модела<br />25.9.2011 г.<br />45<br />
 50. 50. Ефектът от внедряването<br />25.9.2011 г.<br />46<br />
 51. 51. За кого е предназначена системата?<br />За всички които имат проблем с доставянето на своите документи, било то фактури, или друг тип документи<br />За всички, които искат опимизация на своя документооборот и търсят:<br /><ul><li>Гарантирано навременно пристигане!
 52. 52. Гарантирана обратна разписка!
 53. 53. Лесен за ползване интерфейс!
 54. 54. Познаваемост на услугата – efaktura.bg
 55. 55. Център за помощ 24х5!
 56. 56. Електронен архив!
 57. 57. Ниски цени!
 58. 58. Възможност за получаване на плащания, информация и автоматизиране на процесите по реконсилация (финализиране на сделката)</li></ul>25.9.2011 г.<br />47<br />
 59. 59. Въпроси, коментар<br />www.efaktura.bg<br />Варианти на системата:<br />Интегрирана в ERP<br />WEB интерфейс – ръчно въвеждане<br />Предплатен пакет<br />25.9.2011 г.<br />48<br />
 60. 60. CorpSign<br />Софтуерният продукт „Корпоративно подписване с Квалифициран Електронен Подпис” изгражда корпоративна платформа, позволяваща на определени длъжностни лица в една фирма (организация) да подписват с КЕП корпоративни е-документи (файлове) с различно предназначение (отчети, писма, известия, фактури, заповеди, др.) и от произволен тип (разширение на файла). Поддържаните формати (контейнери) на електронен подпис съответстват на международните спецификации и стандарти. На практика системата произвежда всички формати на подписани електронни документи, използвани в България. Подписаните от системата файлове са правно валидни електронно подписани документи, които могат да се предоставят извън системата на лица и организации (държавна администрация, НЗОК, НАП, НСИ и др.), където подлежат на успешно валидиране според съответните стандарти. <br />25.9.2011 г.<br />49<br />
 61. 61. Някои от клиентите ниwww.efaktura.bg<br />25.9.2011 г.<br />50<br />
 62. 62. 25.9.2011 г.<br />51<br />инж.Николай Николов<br />Регионален мениджър | Дирекция маркетинг и продажби<br /> тел.: +359 62 623 793 | моб.тел.: +359 88 7785154<br />E-mail: nnikolov@bobs.bg<br />

×