Quy che tham nien cong tac

1,402 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,402
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quy che tham nien cong tac

  1. 1. Sè:……/2010/CNTT Hà Nội, ngày …..tháng …..năm 2010 Qui chÕ V/v xét thưởng “THÂM NIÊN ” tại Công ty TNHH Trung ThànhA. Phạm vi áp dụngQuy chế xét thưởng thâm niên được áp dụng đối với toàn thể CBCNV đang làm việc tại Công tyTNHH Trung Thành - đảm bảo các điều kiện tại phần B dưới đây.B. Nội dungI. Giải thích từ ngữ1. Thâm niên công tác hiểu tại quy chế này: Là thời gian làm việc của CBCNV tại Công tyTNHH Trung Thành kể từ khi ký hợp đồng lao động2. Giải thưởng cống hiến & giải thưởng thành tựu: Là ghi nhận của Công ty dành cho mỗiCBCNV có đủ thâm niên công tác và đạt các tiêu chuẩn theo trình tự xét duyệt tại quy chế này3. Thời gian công tác liên tục: Tức là tham gia làm việc tại Công ty TNHH Trung Thành liêntục từ khi ký hợp đồng lao động cho đến thời điểm tính thưởng thâm niên (đương nhiên tính thờigian công tác liên tục đối với lao động nữ nghỉ chế độ thai sản theo luật lao động hoặc luậtBHXH hoặc những trường hợp bất khả kháng nghỉ điều trị ốm đau có xác nhận của bệnh việncấp Quận, huyện trở lên).II. Điều kiện được xét thưởng “ thâm niên”1. Đối với CBCNV  Là CBCNV đang làm việc tại Công ty TNHH Trung Thành và các công ty thành viên.  Có thời gian ký hợp đồng lao động từ đủ 05 năm trở lên: chia làm 2 loại: o Loại 1: Giải thưởng cống hiến: Dành cho CBCNV có thời gian ký hợp đồng lao động đủ 10 năm trở lên- đạt tiêu chuẩn o Loại 2: Giải thưởng thành tự: Dành cho CBCNV có thời gian ký hợp đồng lao động từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm- đạt tiêu chuẩn2. Thời điểm đánh giá xét thưởng cúp công hiến:Vào các kỳ kỷ niệm ngày thành lập công ty (01.08) của các năm đủ năm năm/1lần xét thưởng(kỷ niệm 15 năm, 20năm, 25 năm, 30 năm...)III. Tiêu chí đánh giá xét giải thưởng Cống Hiến A. Tiêu chí đánh giá xét thưởng với giải thưởng Cống Hiến 1
  2. 2. CBCNV có đủ điều kiện xét thưởng, nếu đạt các tiêu chí sau thì được giải thưởng CốngHiến:1. Tất cả CBCNV có thời gian công tác kể từ khi ký kết Hợp đồng lao động 10 năm tại Công ty TNHH Trung Thành và công ty thành viên. Lưu ý: Cho phép cộng dồn thời gian công tác nhưng đối với các trường hợp cộng dồn sẽ bị trừ đi số năm nghỉ (nghỉ ngoài chế độ).VD; Nguyễn Văn A có thời gian công tác tại Công ty như sau:1995: Ký hợp đồng lao động ngay2001- 2003: Nghỉ ở nhà2004-2010: Tham gia công tác tại Công ty – (đã ký Hợp đồng lao động)Như vậy, tính thời gian công tác của Nguyễn Văn A là:  Từ 1995- Hết 2000: 5 năm  Từ 2004-2010: 6 năm  Tổng cộng dồn: 11 năm trừ đi 3 năm (2001- hết 2003) nghỉ ở nhà Thời gian công tác của Nguyễn Văn A là: 8 năm được 5 năm kể từ khi ký Hợp đồng lao động, sau đó nghỉ 3 năm.2. Trong 10 năm tham gia công tác không vi phạm kỷ luật lao động của Công ty mà bị áp dụng hình thức kỷ luật chuyển công việc khác có mức lương thấp hơn hoặc bị bãi nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm hoặc sa thảiB. Đối với Giải thưởng Thành TựuCBCNV có đủ điều kiện xét thưởng, nếu đạt các tiêu chí sau thì được giải thưởng ThànhTựu:1. Có thời gian công tác liên tục kể từ khi ký Hợp đồng lao động tại Công ty TNHH Trung Thành là 5 năm2. Trong 5 năm công tác liên tục không vi phạm kỷ luật lao động của Công ty mà áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo toàn Công ty; Chuyển công việc khác có mức lương thấp hơn hoặc bị bãi nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm hoặc sa thảiIII. Hình thức thưởng 1. Đối với CBCNV đủ tiêu chuẩn thưởng thâm niên 10 năm trở lên Nhận được Cúp Cống Hiến của Công ty trao tặng Tiền mặt hoặc các hình thức tương đương khác. Mức thưởng : Theo từng thời điểm căn cứ vào tình hình thực tế Ban Giám đốc sẽ quyết định với 2 mức khác nhau:  Mức 1: Được áp dụng đối với Cán bộ quản lý cấp Trợ lý; Giám đốc, Phó Giám đốc; trưởng phòng, Trưởng Bộ phận; Quản đốc  Mức 2: Được áp dụng đối với các cấp còn lại 2. Đối với CBCNV đủ tiêu chuẩn thưởng thâm niên 5 năm trở lên 2
  3. 3.  Nhận được kỷ niệm chương giải Thành Tựu của Công ty trao tặng. Được thưởng bằng tiền mặt hoặc các hình thức tương đương khác Mức thưởng: Theo từng thời điểm căn cứ vào tình hình thực tế Ban Giám đốc sẽ quyết định với 2 mức khác nhau:  Mức 1: Được áp dụng đối với Cán bộ quản lý cấp Trợ lý; Giám đốc, Phó Giám đốc; trưởng phòng, Trưởng Bộ phận; Quản đốc  Mức 2: Được áp dụng đối với các cấp còn lạiIV. Tổ chức thực hiện Tối đa là ngày 5/7 của các năm đúng kỳ xét thưởng thâm niên, Bộ phận HC- NS tập hợp danh sách CBCNV được xét thưởng thâm niên gửi về các bộ phận, trưởng phó các bộ phận tổ chức đánh giá và gửi lên Ban thi đua- Khen thưởng. Ban thi đua- khen thưởng họp xem xét, đánh giá và quyết định theo nguyên tắc dân chủ tập trung và đề nghị danh sách lên Ban Giám đốc Ban Giám đốc xem xét và ra Quyết định khen thưởngV. Các trường hợp đặc biệt: Được áp dụng đối với những cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc do các yếu tố khách quanlàm ảnh hưởng đến việc tính thời gian công tác của CBCNV, Ban Giám đốc trực tiếp xét duyệtvà quyết định hoặc do trưởng/Phó các bộ phận đề nghị xét thưởng thâm niên. Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký.Nơi nhận: CÔNG TY TNHH TRUNG THÀNH  Các bộ phận phòng ban liên quan Tổng Giám Đốc  Lưu VT-VP Phí Ngọc Chung 3
  4. 4. 4

×