Python story

3,260 views

Published on

1 Comment
11 Likes
Statistics
Notes
 • a short introduction on python
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
3,260
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
277
Actions
Shares
0
Downloads
60
Comments
1
Likes
11
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Python story

 1. 1. Python Story 陈小玉 <smallfish.xy@gmail.com> twitter: @nnfish blog: http://chenxiaoyu.org
 2. 2. 历史由来 阿姆斯特丹 1989 年圣诞节期间 Guido van Rossum 为了打发圣诞节的无趣 决心开发一种新的解释性程序 … 不久之后,一个叫 Python 的语言就诞生了! 注: Guido 又称龟叔或者莽爹 :_)
 3. 3. 能做什么 <ul><li>系统编程 </li></ul><ul><li>GUI 应用 </li></ul><ul><li>网络应用 </li></ul><ul><li>数据库应用 </li></ul><ul><li>WEB 应用 </li></ul><ul><li>快速开发模型 </li></ul><ul><li>游戏、人工智能、图像等 </li></ul><ul><li>… more </li></ul>
 4. 4. 谁在用 <ul><li>Google </li></ul><ul><li>YouTube </li></ul><ul><li>Bittorrent </li></ul><ul><li>Facebook </li></ul><ul><li>Digg </li></ul><ul><li>Dropbox </li></ul><ul><li>Opera </li></ul><ul><li>Reddit </li></ul><ul><li>Sourceforge </li></ul><ul><li>豆瓣 </li></ul><ul><li>搜狐邮箱 </li></ul><ul><li>金山 </li></ul><ul><li>… more </li></ul>
 5. 5. 优势 <ul><li>免费、开源 </li></ul><ul><li>跨平台 </li></ul><ul><li>简单易学 </li></ul><ul><li>快速开发 </li></ul><ul><li>类库丰富 </li></ul><ul><li>易扩展 </li></ul><ul><li>可嵌入性 </li></ul>
 6. 6. 版本信息 <ul><li>2.x </li></ul><ul><ul><li>2.5.4 推荐! </li></ul></ul><ul><ul><li>2.6.5 推荐! </li></ul></ul><ul><ul><li>2.7 2.x 最后一个版本 </li></ul></ul><ul><li>3.x </li></ul><ul><ul><li>3.1 不推荐,可以尝鲜 </li></ul></ul><ul><ul><li>2to3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Help: 官网下载怎么打不开了? </li></ul></ul><ul><ul><li>* 翻墙下载 </li></ul></ul><ul><ul><li>* http://code.google.com/p/smallfish 下载 </li></ul></ul>
 7. 7. 目录结构 <ul><li>Windows </li></ul><ul><li>DLLs </li></ul><ul><li>Doc Python 帮助, Pyer 必看! </li></ul><ul><li>include </li></ul><ul><li>Lib Python 自带库的源码目录 </li></ul><ul><ul><li>site-packages 第三方库安装目录 </li></ul></ul><ul><li>libs </li></ul><ul><li>Scripts 第三方库一些批处理和可执行的工具 </li></ul><ul><li>tcl </li></ul><ul><li>Tools </li></ul><ul><li>LICENSE.txt </li></ul><ul><li>NEWS.txt </li></ul><ul><li>python.exe </li></ul><ul><li>pythonw.exe </li></ul><ul><li>README.txt </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 8. 8. 优秀项目 <ul><li>Mercurial ( HG ) 分布式版本控制系统 </li></ul><ul><li>Twisted 网络编程框架 </li></ul><ul><li>Trac 项目管理工具和 WIKI 系统 </li></ul><ul><li>ReviewBoard 代码 review 工具 </li></ul><ul><li>Sphinx 文档工具 </li></ul><ul><li>SQLAlchemy ORM 框架 </li></ul><ul><li>Django 、 Pylons WEB 开发框架 </li></ul><ul><li>Stackless 山寨版 Python </li></ul><ul><li>Google App Engine 平台 </li></ul><ul><li>Cython 扩展工具 </li></ul>
 9. 9. hello, world
 10. 10. 语法特点 <ul><li>缩进 (建议 4 空格) IndentationError </li></ul><ul><li>面向对象和面向过程 </li></ul><ul><li>Pythonic 哲学,请参看: http://www.slideshare.net/nnfish/pythonic </li></ul>
 11. 11. 代码截图
 12. 12. 序列( 1 ) <ul><li>list </li></ul><ul><ul><li>>>> a = [1, 2, 3] </li></ul></ul><ul><ul><li>>>> print a </li></ul></ul><ul><ul><li>[1, 2, 3] </li></ul></ul><ul><ul><li>>>> print a[0] </li></ul></ul><ul><ul><li>1 </li></ul></ul><ul><ul><li>>>> a[2] = 10 </li></ul></ul><ul><ul><li>>>> print a </li></ul></ul><ul><ul><li>[1, 2, 10] </li></ul></ul><ul><li>tuple </li></ul><ul><ul><li>>>> b = (1, 2, 3) </li></ul></ul><ul><ul><li>>>> print b, b[1] </li></ul></ul><ul><ul><li>(1, 2, 3) 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>>>> b[1] = 20 </li></ul></ul><ul><ul><li>Traceback (most recent call last): </li></ul></ul><ul><ul><li>File &quot;<stdin>&quot;, line 1, in <module> </li></ul></ul><ul><ul><li>TypeError: 'tuple' object does not support item assignment </li></ul></ul>
 13. 13. 序列( 2 ) <ul><li>str </li></ul><ul><ul><li>>>> s = 'abcde' </li></ul></ul><ul><ul><li>>>> print s </li></ul></ul><ul><ul><li>abcde </li></ul></ul><ul><ul><li>>>> print s[1] </li></ul></ul><ul><ul><li>b </li></ul></ul><ul><ul><li>>>> s[1] = 'd' </li></ul></ul><ul><ul><li>Traceback (most recent call last): </li></ul></ul><ul><ul><li>File &quot;<stdin>&quot;, line 1, in <module> </li></ul></ul><ul><ul><li>TypeError: 'str' object does not support item assignment </li></ul></ul>
 14. 14. 序列切片 >>> a = 'abcd' >>> print a[1:3] bc >>> print a[1:] bcd >>> print a[:] abcd >>> print a[:3] abc >>> print a[:-1] abc >>> print a[-2] c 字符串反转 >>> print a[::-1] dcba a b c d 0 1 2 3 -4 -3 -2 -1
 15. 15. 字典( 1 ) <ul><li>dict </li></ul><ul><ul><li>>>> c = {'name': 'smallfish', 'age': 20} </li></ul></ul><ul><ul><li>>>> print c </li></ul></ul><ul><ul><li>{'age': 20, 'name': 'smallfish'} </li></ul></ul><ul><ul><li>>>> print c['name'] </li></ul></ul><ul><ul><li>smallfish </li></ul></ul><ul><ul><li>>>> c['name'] = 'chenxiaoyu' </li></ul></ul><ul><ul><li>>>> print c </li></ul></ul><ul><ul><li>{'age': 20, 'name': 'chenxiaoyu'} </li></ul></ul><ul><ul><li>>>> del c['age'] </li></ul></ul><ul><ul><li>>>> print c </li></ul></ul><ul><ul><li>{'name': 'chenxiaoyu'} </li></ul></ul><ul><ul><li>>>> c['address'] = 'China, Jiangsu' </li></ul></ul><ul><ul><li>>>> print c </li></ul></ul><ul><ul><li>{'name': 'chenxiaoyu', 'address': 'China, Jiangsu'} </li></ul></ul>
 16. 16. 字典( 2 ) <ul><li>格式化输出 </li></ul><ul><li>>>> c = {'name': 'smallfish', 'age': 20} </li></ul><ul><li>>>> print &quot;hello %s, your age is %d&quot; % (c['name'], c['age']) </li></ul><ul><li>hello smallfish, your age is 20 </li></ul><ul><li>可以简单一点 </li></ul><ul><li>>>> print &quot;hello %(name)s, your age is %(age)d&quot; % c </li></ul><ul><li>hello smallfish, your age is 20 </li></ul>
 17. 17. 集合 <ul><li>set </li></ul><ul><ul><li>>>> a = set((1, 2, 3)) </li></ul></ul><ul><ul><li>>>> b = set((2, 4, 6)) </li></ul></ul><ul><ul><li>>>> print a </li></ul></ul><ul><ul><li>set([1, 2, 3]) </li></ul></ul><ul><ul><li>>>> print a, b </li></ul></ul><ul><ul><li>set([1, 2, 3]) set([2, 4, 6]) </li></ul></ul><ul><ul><li>>>> print a & b </li></ul></ul><ul><ul><li>set([2])v </li></ul></ul><ul><ul><li>>>> print a | b </li></ul></ul><ul><ul><li>set([1, 2, 3, 4, 6]) </li></ul></ul><ul><ul><li>>>> print a ^ b </li></ul></ul><ul><ul><li>set([1, 3, 4, 6]) </li></ul></ul>去除某数组内重复数据 a = ['aaa', 'bbb', 'ccc', 'aaa', 'ddd', 'aaa'] >>> list(set(a)) ['aaa', 'bbb', 'ccc', 'ddd']
 18. 18. 流程控制 if a == 1: print 'aaa' else : print 'bbb' if b == 1: print '111' elif b == 2: print '222' else : print '000' while a < 10: print a a += 1 for item in (1, 2, 3): print item d = {'name': 'smallfish', 'age': 20} for k in d: print k, d[k] for k, v in d.items(): print k, v 输出 age 20 name smallfish
 19. 19. 函数( 1 ) def hello(name): &quot;hello function, name is param&quot; print &quot;hello&quot;, name >>> print hello.__doc__ hello function, name is param >>> hello('smallfish') hello smallfish # 给函数参数加默认值 def hello(name='smallfish'): # 同上代码 >>> hello() hello smallfish >>> hello('chenxiaoyu') hello chenxiaoyu
 20. 20. 函数( 2 ) # 不定参数 def hello(*args, **kwargs): print args print kwargs >>> hello() () {} >>> hello(1, 2, 3) (1, 2, 3) {} >>> hello(1, 2, 3, a='aa', b='bb') (1, 2, 3) {'a': 'aa', 'b': 'bb'} >>>
 21. 21. 函数( 3 ) lambda 函数 简单函数: def lowercase(x): return x.lower() 其实可以这么写: lowercase = lambda x: x.lower()
 22. 22. 内置函数 >>> help(re) Help on module re: NAME re - Support for regular expressions (RE). FILE d:python27lib e.py DESCRIPTION … >>> dir(re) ['DEBUG', 'DOTALL', ..., 'sys', 'template'] >>> globals() {'a': 'abcd', '__builtins__': <module '__builtin__' (built-in)> … } locals() vars() 输出基本同上 >>> type(re) <type 'module'> >>> type('aa') <type 'str'>
 23. 23. Class class User: def __init__(self, name): self.name = name def get_name(self): return self.name >>> u = User('smallfish') >>> print u.get_name() smallfish
 24. 24. 模块 # user.py def hello(name): print 'hello', name class User: def __init__(self, name): self.name = name def get_name(self): return self.name >>> import user >>> dir (user) ['User', '__builtins__', '__doc__', '__file__', '__name__', '__package__', 'hello'] >>> user.hello('smallfish') hello smallfish >>> u = user.User('smallfish') >>> print u.get_name() smallfish
 25. 25. 列表推导 L ist C omprehension (适用于 dict , tuple , str ) 过滤数组中除以 2 等于 0 的元素: tmp = [] items = [1, 2, 3, 4, 5] for i in items: if i % 2 == 0: tmp.append(i) # 其实可以这么做: >>> [item for item in items if item % 2 == 0] [2, 4] # 每个元素都乘以 2 >>> [item * 2 for item in items] [2, 4, 6, 8, 10]
 26. 26. 修饰器( 1 ) Decorator , Python2.4 之后新加特性! 问题:想记录每个函数执行多少时间? def hello(): start = time.time() … run code print time.time() – start 是不是太丑了点?用修饰器吧。 先写一个包装函数: def time_wrapper(func): def _wrapper(*args, **kwargs): start = time.time() func(*args, **kwargs) print func.__name__, time.time() – start return _wrapper
 27. 27. 修饰器( 2 ) 测试函数: def hello(n): sum = 0 for i in range(n): sum += I return sum 我们可以这样调用: a = time_wrapper(hello) print a(100) 这个不稀奇,还可以这样写: @time_wrapper def hello(n): … 同上 >>> hello(1000000) hello 0.265000104904
 28. 28. 示例代码( 1 ) <ul><li>交换值 </li></ul><ul><li>1) </li></ul><ul><li>tmp = a </li></ul><ul><li>a = b </li></ul><ul><li>b = tmp </li></ul><ul><li>2) </li></ul><ul><li>a, b = b, a </li></ul><ul><li>判断 key 是否在 dict 中 </li></ul><ul><li>1) </li></ul><ul><li>if d.has_key(key): </li></ul><ul><li>2) </li></ul><ul><li>if key in d: </li></ul>
 29. 29. 示例代码( 2 ) <ul><li>数组转字典 </li></ul><ul><li>name = [&quot;smallfish&quot;, &quot;user_a&quot;, &quot;user_b&quot;] </li></ul><ul><li>city = [&quot;hangzhou&quot;, &quot;nanjing&quot;, &quot;beijing&quot;] </li></ul><ul><li>print dict(zip(name, city)) </li></ul><ul><li>{'user_b': 'beijing', 'user_a': 'nanjing', 'smallfish': 'hangzhou'} </li></ul><ul><li>还需要两次 for 循环么? </li></ul><ul><li>输出文件 </li></ul><ul><li>with open(&quot;d:/1.log&quot;) as fp: </li></ul><ul><li>line = fp.readline() </li></ul><ul><li>print line </li></ul>
 30. 30. 示例代码( 3 ) <ul><li>数据库操作 </li></ul><ul><li>>>> import psycopg2 </li></ul><ul><li>>>> db = psycopg2.connect(&quot;host=localhost user=smallfish password=xx dbname=test&quot;) </li></ul><ul><li>>>> cursor = db.cursor() </li></ul><ul><li>>>> cursor.execute('select version()') </li></ul><ul><li>>>> print cursor.fetchall() </li></ul><ul><li>[('PostgreSQL 8.4.4 on i486-pc-linux-gnu, compiled by GCC gcc-4.4.real (Debian 4.4.4-7) 4.4.4, 32-bit',)] </li></ul><ul><li>>>> cursor.close() </li></ul><ul><li>>>> db.close() </li></ul>
 31. 31. 其他资源 <ul><li>《 A Byte of Python 》(中文名: Python 简明教程) </li></ul><ul><li>《 Python Tutorial 》( Python 官方手册,必读啊!) </li></ul><ul><li>《 Python Style PEP-0008 》 http://www.python.org/dev/peps/pep-0008/ </li></ul><ul><li>《 Pythonic 》(更多有趣的写法) http://www.slideshare.net/nnfish/pythonic </li></ul>
 32. 32. 结束 print &quot; Thanks! &quot; import sys sys.exit(0)

×