Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ciber identitats 2

347 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ciber identitats 2

 1. 1. Ci2.0 Ciber-identitats 2.0 Creació, evolució i conseqüències Anna Esquerrà0 Ignasi de Monteys Alba Vergés
 2. 2. Ci Introducció2.0  Internet i les noves tecnologies de la informació i la comunicació ens han propiciat lera digital, fet que està canviant els nostres hàbits, costums i estils de vida.  Creiem que és necessari "educar" la societat sobre lús i protecció dels nous medis en la xarxa.  Estudiarem el concepte didentitat virtual, el seu desenvolupament i les conseqüències psicològiques que pot tenir per la persona física.  Intentarem establir unes directrius bàsiques per protegir i mantenir una identitat virtual segura.1
 3. 3. Ci Objectius del projecte2.0 1- Definir el concepte de Ciber-Indentitats 2.0 i emmarcar-lo en uns canvis històrics i tecnològics concrets . 2- Entendre el desenvolupament de la identitat virtual. 3- Veure quines conseqüències te, la identitat virtual, per la personalitat no-vitual d’una persona . 4- Analitzar els perills que comporten les xarxes socials. 5- Crear unes directrius bàsiques per garantir una identitat digital segura2
 4. 4. Ci Definició de conceptes claus2.0 Identitat: És el conjunt d’elements significatius propis dun individu o duna comunitat. Aquests elements caracteritzen al subjecte i/o a la col·lectivitat en relació amb els altres. La identitat també és la consciència que una persona te respecte ella mateixa i que alhora la converteix en algú diferent i diferent dels altres. Ciber–Identitat / Identitat Virtual / Identitat Digital: Una identitat virtual és aquella creada per un usuari humà que actua amb una interfase entre la persona física i un altre usuari virtual. En general, una persona pot tenir varies identitats virtuals en la mateixa comunitat online.3
 5. 5. Ci Definició de conceptes claus2.0 Xarxes Socials: Una xarxa social és una estructura social composta per individus (o organitzacions) anomenats "nodes" que estan lligats (connectats) per un o més tipus dinterdependència com ara amistat, parentesc, interessos comuns, intercanvis financers, relacions sexuals, creences, coneixements o prestigi".4
 6. 6. Ci Marc històric i tecnològic2.0 Internet va tenir els seus orígens a finals dels anys cinquanta. Neix de la necessitat de comunicació entre diferents computadores per poder compartir informació sobre investigacions tecnològiques diverses. A finals dels anys vuitanta i al llarg dels noranta, és van posar en pràctica les primeres versions de xarxes informàtiques de banda ampla i es van anar utilitzant per tot el món. El primer estàndard de gran xarxa establerta a nivell mundial, va ser la World Wide Web (w.w.w.) a mitjans dels anys noranta i va evolucionar per donar lloc al que avui coneixem com Internet. Internet, en la seva "infantesa", era una pura presentació de dades. Hi havia poca interactivitat entre informació i usuari. Durant l’evolució dInternet, paral·lelament, també ho ha fet la "identitat digital”.5
 7. 7. Ci Desenvolupament de la identitat virtual2.0 Ençà els primers perfils d’usuari hi ha hagut canvis importants tant a nivell de quantitat dinformació demanada com en la complexitat de la seguretat. En els inicis dInternet, hi havia poca interacció en quant a credencials digitals. Els perfils bàsics dusuari solien ser un nom dusuari i una contrasenya. Un e-mail també és una espècie de "d.n.i." electrònic. En qualsevol procés de registre demanen el nostre correu. Actualment, les possibilitats d operativa virtual son cada cop més nombroses. Algunes daquestes transaccions incorporen majors riscos, pel que la seguretat a emprar és molt més complexa.6 En el concepte d’identitats digitals 2.0 es busca simplificar i unificar dades.
 8. 8. Ci Conseqüències psicològiques de la identitat virtual2.0 En lactualitat lús dinternet i les xarxes socials sha extès a les nostres vides i ha esdevingut una eina imprescindible en el nostre dia a dia. Els mes vulnerables són els adolescents, al haver crescut amb les noves tecnologies no tene cap tipus de pudor per la preservació dintimitat i seny davant els perills de lús desmesurat daquests nous canals de comunicació. Els efectes psicològics de labús de les xarxes socials poden ser la dependència, laddicció, la soledat, laïllament, lansietat, la depressió o la falta dhores de son. Susan Greenfield, neurocientífica, afirma que les xarxes socials poden desencadenar la disminució de la concentració, necessitat de gratificació instantània i poques habilitats no verbals, com la capacitat de fer contacte visual en les converses. Considera que generen complicacions per establir relacions que no tinguin la seva arrel a Internet.Asegura que si sen fa un abús7 continuat les persones poden patir una espècie de crisi didentitat.
 9. 9. Ci Anàlisi dels perills que comporten les Xarxes Socials2.0 LAgència Espanyola de protecció de Dades (AEPD) afirma que els administradors de les xarxes socials es queden amb la informació personal aportada per lusuari, fins i tot quan aquest vulgui fer ús del seu dret a cancel·lar-la. Perills que poden comportar lús de les xarxes socials: Ciberbulling: Assetjament entre iguals en lentorn TIC (de les xarxes socials i noves tecnologies), i inclou actuacions de assetjament, insults i maltractes Grooming: Actuacions enganyoses dutes a terme per part d’un adult per tal de fer-se amb la confiança d’un menor i obtenir-ne favors sexuals. Ciberdelictes: operacions il·lícites realitzades a través dInternet, que tenen com a objectiu fer espatllar ordenadors, xarxes dinternet, el robatori, frau, falsificació, malversació de fons públics.8 Totes les xarxes socials tenen diferents graus de privacitat entre els quals pot optar lusuari, però cap dells el protegeix al 100%.
 10. 10. Ci Directrius per una identitat segura i còmoda2.0 1. No publicar informació privada i confidencial. 2. És recomanable utilitzar un pseudònim per preservar la intimitat. 3. No acceptar a desconeguts com a amistats a les xarxes socials. 1. Verificar o comprobar sempre que les persones que acceptem com amics siguin realment qui nosaltres creiem. 2. No col·locar fotos de terceres persones al perfil, sobretot si no es té el seu consentiment o si surten en situacions compromeses. 3. Si la pàgina web no és de confiança no donar dades personals 4. Els pares i/o tutors han de saber en tot moment què fan els menors dedat quan es connecten a la xarxa.9
 11. 11. Ci Directrius per una identitat segura i còmoda2.0 8. És important establir límits horaris a lhora de dedicar temps a connectar- se a internet. 9. Al realitzar qualsevol procés de registre no donar mai la mateixa contrasenya que fem servir pel correu en qüestió. 10. Tenir, almenys, dues adreces de correu. Una com eina de comunicació personal i un altre com a eina de registre en els diferents "sites". Daquesta manera preservarem la privacitat i evitarem publicitat no desitjada. 11. Convé tenir un mínim de tres grups dusuaris i/o contrasenyes, en funció del tipus de pàgina, per evitar pèrdues de temps innecessàries intentant recuperar les dades daccés. 12. De la mateixa manera, no serà necessari apuntar en paper aquestes dades amb el que maximitzarem la protecció de les dades daccés.10
 12. 12. Ci Conclusions2.0 Internet aproxima les persones, però alhora les pot dissociar de la vida “real” comportant seriosos problemes socials. Necessitem identitats digitals segures i potenciar al màxim els seus beneficis per les persones i col·lectivitats. No hem doblidar el paper tant rellevant que les noves tecnologies digitals tenen en el desenvolupament de revolucions i canvis socials que afavoreixin el subjecte i les comunitats.que també comporten. La línea que separa el món real del món digital és cada cop més prima. Hem de ser molt conscients dels avantatges que ens donen aquestes noves tecnologies, cada cop més potents, però sobretot, no oblidar-nos dels riscos Com en la vida real i física, les nostres accions o comportaments a11 Internet deixen empremta i parlen de nosaltres

×