Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NMI13 Martin Kameník - Vsechnyzakazky.cz veřejné zakázky jednoduše a přehledně

280 views

Published on

Prezentace z druhého ročníku konference New Media Inspiration (http://nminspiration.cz), který se konal 19. 1. 2013 v hlavní budově FF UK pod vedením @petrkou, @simindr a @josefslerka.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

NMI13 Martin Kameník - Vsechnyzakazky.cz veřejné zakázky jednoduše a přehledně

  1. 1. Vsechnyzakazky.cz veřejné zakázky jednoduše a přehledně Martin Kameník, Oživení o. s.Společný projekt Oživení, o. s. a Centra aplikované ekonomie o. s. vznikl za podpory Siemens Integrity Initiative
  2. 2. Proč vsechnyzakazky.cz?Nízká uživatelská příjemnost Věstníku veřejných zakázek:• Rozdílná terminologie oproti ZVZ• Nejasné ceny zakázek (používání různých měn, +/- DPH, ceny u rámcových smluv, hodinové sazby)• Různé varianty názvů zadavatelů a dodavatelů, chybějící IČ subjektů• Chybějící data (např. dodavatelé, hodnotící kritéria)• Nedostatečné vyhledávací funkce – neumožňuje efektivně třídit vyhledávaná data a vytvářet specifické statistické souhrny pro analýzu zakázek, dodavatelů a zadavatelů. velké množství dat + slabé funkcionality = nízká praktická transparentnost zakázek
  3. 3. Projekt vsechnyzakazky.czCílZvýšit transparentnost trhu s veřejnými zakázkami – umožnit efektivnějšíveřejný dohled nad veřejnými zakázkami, jejich zadavateli a dodavateli.FilosofieNevytvářet nová data, ale umožnit snadnou práci se stávajícími onlinedostupnými daty.NástrojeLogické třídění dat, jednoduché vyhledávání, tvorba datových sestavVyužití• Monitoring trhu veřejných zakázek: finančních toků, jednotlivých segmentů trhu, chování zadavatelů a dodavatelů podle specifických potřeb uživatele• Tvorba různých analýzy a komparací: studenti, novináři, watchdog, veřejná správa atp.• Volný zdroj dat pro další projekty (propojování různých zdrojů informací)
  4. 4. Základní charakteristikaData• vysoutěžené zakázky z Věstníku veřejných zakázek – formulář „oznámení o zadání zakázky“ od 1.1. 2007• vysoutěžené zakázky hl. m. Prahy – Zakázky pod lupou• rejstřík ekonomických subjektů MF ČR ARES• pravidelná aktualizace dat• celkem přes 87 000 VZ v hodnotě 1,6 bil. KčTřídění dat• 14 kategorií odvětví (předmětů zakázek podle CPV kódu)• 10 kategorií zadavatelů (právní forma a institucionální sektor ČSÚ)• 7 kategorií řízení odpovídající ZVZ včetně zjednodušeného řízeníVyhledávání• zakázka: název, odvětví, druh řízení, cena, datum + kombinaci se zadavateli a dodavateli zakázek• zadavatel: název, IČ, kraj, typ subjektu, odvětví• dodavatel: název, IČ, odvětví
  5. 5. Hlavní funkce• Parametrizované vyhledávání informací o zakázkách, jejich zadavatelích a dodavatelích. Např. zakázky zadané ČEZ a. s. a dceřinými firmami bez soutěže od r. 2011• Jednoduchá tvorba datových sestav podle potřeb uživatele vs. Věstník VZ• Přehledná prezentace dat• Export do xls pro další práci s daty• Iframe datové sestavy pro prezentaci na webu• Checkbox pro tvorbu detailnějších sestav Např. HMP má 22 různých variant názvu– výsledek VVZ (1003 VZ) vs. vsechnyzakazky (2 441 VZ)
  6. 6. Děkuji za pozornost martin.kamenik@oziveni.cz www.oziveni.cz www.bezkorupce.cz

×