Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FA - Onomatologia Ylikou

32,958 views

Published on

Published in: Education

FA - Onomatologia Ylikou

  1. 1. Τεχνολογίεσ Πληροφορίασ και Επικοινωνιών ςτο Δημοτικό ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΕνότητα: Γνωρίηω και χειρίηομαι τον υπολογιςτιΤάξη: Εϋ - ΣΤϋΠεριγραφήΕπιλζξτε τθ λζξθ που περιγράφει καλφτερα τθν εικόνα και γράψτε τθ λζξθ ςτοναντίςτοιχο κενό χϊρο. Σαρωτισ Κεντρικι Μονάδα Οκόνθ Ποντίκι Ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι Εκτυπωτισ Πλθκτρολόγιο Ιχνόςφαιρα ΗχείαΝίκοσ Π. Μιχαθλίδθσ - http://blogs.sch.gr/nikmichailidis Σελίδα 1

×