Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FA - I/O Devices

34,262 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

FA - I/O Devices

  1. 1. Τεχνολογίεσ Πληροφορίασ και Επικοινωνιών ςτο Δημοτικό ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥΕνότητα: Γνωρίηω και χειρίηομαι τον υπολογιςτιΤάξη: Ε΄ - ΣΤ΄ΘεωρίαΜία Συσκευή Εισόδου είναι οποιαδιποτε περιφερειακι μονάδα μζςω τθσ οποίασδεδομζνα και προγράμματα ειςάγονται από τον ζξω κόςμο ςτον Η/Υ.Με τον όρο Συσκευή Εξόδου ςτουσ Η/Υ εννοοφμε τισ διάφορεσ μονάδεσ, τα τμιματατου υλικοφ εξοπλιςμοφ του υπολογιςτι, των οποίων ο ςκοπόσ είναι να εξάγουνπλθροφορία (δεδομζνα) από τον υπολογιςτι ςτον ζξω κόςμο.ΠεριγραφήΓράψτε ΕΙΣΟΔΟΣ ι ΕΞΟΔΟΣ, ςτο κενό δίπλα ςε κάκε εξάρτθμα του υπολογιςτι. 1. Οκόνθ ________________________________________ 2. Πλθκτρολόγιο ________________________________________ 3. Σαρωτισ ________________________________________ 4. Ιχνόςφαιρα ________________________________________ 5. Ηχεία ________________________________________ 6. Σχεδιογράφοσ ________________________________________ 7. Ποντίκι ________________________________________ 8. Μικρόφωνο ________________________________________ 9. Εκτυπωτισ Lazer ________________________________________ 10. Ψθφιακι κάμερα _________________________________________Νίκοσ Π. Μιχαθλίδθσ - http://blogs.sch.gr/nikmichailidis Σελίδα 1

×