Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Edita Lukošiūtė - Galvoji, kad esi geras pėdsekys? Gilesnis požiūris į kelią iki pardavimo.

Dažnai vartotojas, prieš apsispręsdamas pirkti, svetainėje apsilanko kelis kartus, per skirtingus kanalus. Tuo tarpu Google Analytics pardavimų ataskaitose matome tik paskutinio apsilankymo statistiką. Remiantis tokiomis ataskaitomis rinkodarininkai dažnai ne tik neišnaudoja rinkos potencialo, bet ir klaidingai paskirsto reklamos biudžetus. Sužinosite, kaip gilesnis žvilgsnis į vartotojo pirkimo kelią, padeda identifikuoti problemas bei pardavimų didinimo galimybes.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Edita Lukošiūtė - Galvoji, kad esi geras pėdsekys? Gilesnis požiūris į kelią iki pardavimo.

 1. 1. MANAI, KAD ESI GERAS PĖDSEKYS? GILESNIS ŽVILGSNIS Į KELIĄ IKI PARDAVIMO E d i t a L u k o š i ū t ė PARDAVIMO
 2. 2. GOOGLE ADS PARDAVIMAI 2 9 4 5 1 3 8 5
 3. 3. GOOGLE ANALYTICS A C Q U I S I T I O N L a s t c l i c k & d i r e c t t r a n s a c t i o n s
 4. 4. DIRECT TRANSACTION
 5. 5. google / cpc google / organic
 6. 6. LAST CLICK TRANSACTION
 7. 7. ASSISTED TRANSACTION
 8. 8. 2 9 4 5 1 3 8 5 GOOGLE ADS PARDAVIMAI 1 5 6 0 A s s i s t e d t r a n s a c t i o n s
 9. 9. GOOGLE ANALYTICS ACQUISITION S o u r c e Tr a n s a c t i o n s g o o g l e / c p c 1 3 8 5 ( 4 7 % ) g o o g l e / o r g a n i c 6 8 1 ( 2 3 % ) r e f e r r a l 4 6 0 ( 1 6 % ) d i r e c t 3 6 2 ( 1 2 % ) o t h e r 5 7 ( 2 % ) t o t a l : 2 9 4 5 ( 1 0 0 % ) 1 5 6 0 ( 5 3 % ) A s s i s t e d Tr a n s a c t i o n s
 10. 10. GOOGLE ANALYTICS M U LT I - C H A N N E L F U N N E L S L a s t c l i c k , d i r e c t & a s s i s t e d t ra n s a c t i o n s
 11. 11. KAIP KELIUS? ANALIZUOTI PARDAVIMO 2. 1.
 12. 12. AR VISUR REIKŠMINGĄ ĮTAKĄ? 3% F I R S T C L I C K - D I R E C T, L A S T – G O O G L E A D S 3% 97% REKLAMA DARĖ
 13. 13. 4 9 % 2 3 % 2 5 % 3 % Last organic Last direct Last refferral Last other 81% F I R S T C L I C K G O O G L E A D S DAŽNIAUSI PARDAVIMO KELIAI
 14. 14. AR PAPILDOMI KANALAI 4 9 % 2 3 % 2 5 % 3 % Last organic Last direct Last refferral Last other PAR DAVIMO KE LYJE MOKAMI ?
 15. 15. L A S T C L I C K & D I R E C T + A S S I S T E D CPA CPA 8 € 4.8 € VIDUTINIS MOKESTIS UŽ PARDAVIMĄ
 16. 16. SOCIALINIAI TINKLAI PARDAVIMO KELYJE
 17. 17. KIEK KARTŲ REKLAMOS? SPAUDŽIA ANT
 18. 18. PARDAVIMO KELIŲ ILGIS IR SUDĖTINGUMAS
 19. 19. PARDAVIMO KELIŲ SEGMENTACIJA
 20. 20. AČIŪ

×