Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacio del projecte EnumaTIC

306 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentacio del projecte EnumaTIC

 1. 1. PROJECTE CAT-TIC  IMPLANTACIÓ D'UNA PLATAFORMA D'e-LEARNING PER A L'ENSENYAMENT DEL CATALÀ
 2. 2. PRESENTACIÓ <ul><li>ENUMA-TIC és una empresa dedicada al món de l'ensenyament presencial i virtual creada l'any 2005,  formada per professionals de l'àmbit educatiu, però amb perfils de diversa tipologia, amb una amplia experiència com a docents. Ha treballat per a diversos governs del territori espanyol participant en la formació de grups de persones molt heterogènies. </li></ul><ul><li>          Direcció del projecte          Àrea de coordinació docent       Àrea pedagògico-tècnica           Àrea de disseny </li></ul><ul><li>                  Neus Masip                               Maria Riau                          Eva Delgado                       M.Carmen Bas </li></ul><ul><li>                                                                                                                  </li></ul>
 3. 3. EXPERIÈNCIES ANTERIORS <ul><li>Des del 2005 ENUMA-TIC és pionera en impartir cursos tant presencials, amb la utilització de les TIC, com virtuals. Més de 5000 alumnes han aprés i/o han millorat la llengua espanyola i catalana amb els nostres cursos. </li></ul><ul><li> Implantació d’una plataforma virtual per a l’ensenyament del castellà per a estrangers en les escoles d’adults del Vallès Occidental. </li></ul><ul><li> Hem participat en el desenvolupament d’aplicacions informàtiques orientades al suport de l’aprenentatge del castellà per a estrangers en les aules d’acollida de diverses escoles.  Com a resultat hem obtingut un benefici econòmic derivat de la venda i comercialització d’aquestes aplicacions informàtiques. </li></ul>
 4. 4. EN QUÈ CONSISTEIX? <ul><li>L’empresa posarà en marxa una plataforma d'e-learning que implementarà els serveix bàsics d'una comunitat virtual per a la formació en l'ensenyament del català a persones adultes. </li></ul><ul><ul><li>Treball autònom </li></ul></ul><ul><ul><li>Diferents nivells de llengua catalana </li></ul></ul><ul><ul><li>Proves de nivell </li></ul></ul><ul><ul><li>Exercicis autocorrectius </li></ul></ul><ul><ul><li>Fitxes de teoria </li></ul></ul><ul><ul><li>Fitxes personals de treball </li></ul></ul><ul><ul><li>Dictats </li></ul></ul><ul><ul><li>Diccionari electrònic </li></ul></ul><ul><li>                         Atenció personalitzada </li></ul>
 5. 5. PERFIL DELS ESTUDIANTS <ul><ul><li>adults nouvinguts sense cap tipus de coneixement del català </li></ul></ul><ul><ul><li>adults que actualment no viuen a Catalunya però que pretenen fer-ho en un futur </li></ul></ul><ul><ul><li>catalans que decideixen millorar el seu nivell de català </li></ul></ul>
 6. 6. PROGRAMA FORMATIU <ul><li>Nivell bàsic :  adreçat a persones no catalanoparlants que volen desenvolupar les habilitats de comprensió i producció orals, amb la finalitat que l'aprenent, en acabar el curs, pugui resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana. </li></ul><ul><li>Nivell elemental : adreçat a persones no catalanoparlants que volen consolidar i ampliar les habilitats orals, escoltar i parlar i desenvolupar les escrites, amb la finalitat que, en acabar el curs, pugui ampliar el seu camp d'acció en català a àmbits nous, amb un llenguatge que s'adapti a la situació comunicativa, encara que sigui sense fluïdesa, desimboltura o riquesa, amb què ho faria amb la llengua materna. </li></ul><ul><li>Nivell intermedi:  adreçat a persones que dominen en gran part la llengua oral, i tenen per objectiu aprendre a expressar-se per escrit i oralment en varietat estàndard i en diferents registres, de manera prou precisa, fluida i correcta perquè pugui ser comprensible per al receptor i amb un grau de coherència i adequació acceptables. </li></ul><ul><li>Nivell avançat:  adreçat a assolir un bon domini de la llengua general i les competències comunicatives adequades per comunicar-se en varietat estàndard, oralment i per escrit, de manera flexible i eficaç en les situacions comunicatives de caràcter formal usuals de l’àmbit social. </li></ul>
 7. 7. CRONOGRAMA <ul><li>  </li></ul>
 8. 8. RECURSOS HUMANS <ul><li>Direcció i coordinació dels cursos </li></ul><ul><li> Un director del curs d’idiomes: llicenciat en filologia i Màster en e-learning. </li></ul><ul><li>Equip docent : </li></ul><ul><li> Expert en elaboració dels materials: pedagog i mestre de primària. </li></ul><ul><li>Suport tècnic :  </li></ul><ul><li> Tècnic informàtic: que donarà suport tant a mestres com alumnes. </li></ul><ul><li>Administració: </li></ul><ul><li> Administrativa: serà la responsable d'atendre els futurs alumnes que demanin informació i encarregada de formalitzar les matrícules, així com expedir els títols oficials dels alumnes.                                              </li></ul>
 9. 9. PRESSUPOST <ul><li>     </li></ul>

×