Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kako do permakulturne diplome?                 1
Kako do permakulturne diplome?Kako do permakulturne diplome?Sadržaj:      Uvod      A) Kvalifikacijski sustav Pe...
Kako do permakulturne diplome?UvodPermakultura jest praktična metoda dizajniranja održivih ljudskih zajednica. Mnogi proje...
prethodno znanje, obrazovanje ili materijalni   novih generacija ljudi koji svjesno djeluju zastatus. To se nastoji učin...
certificirani imaju dozvolu legalno registrirati profitne pravne osobe koristeći riječ‘permakultura’.Slično, diplomirani/e...
Kako do permakulturne diplome?komunikaciju s jedne strane i suradnju između partnera i da bi se koordinirao zajednički pro...
Kako do permakulturne diplome?Unatoč tome postoje mnogi razlozi za edukaciju u Permakulturi:*Permakultura nudni mnoge idej...
potrebni. Prilikom toga je važno da polaznik/ca ne dobiva predefinirani nastavni plan, već jevažno da ga sam/a stvara. Pon...
Kako do permakulturne diplome?Traveling School of Life http://tsolife.org/wiki/Tsolife/Main_PagePrimjer prijavnice za škol...
Kako do permakulturne diplome?informacijskom sustavu za permakulturu u državi u kojoj se projekt odvijao, uz pozive i rasp...
Kako do permakulturne diplome?- The evaluation of your work are restricted to a smaller group of 3 professors / peers - an...
Kako do permakulturne diplome?programa, studenti se vraćaju doma, kako bi radili na projektima koje su sami razvili uz pom...
The Foundation Year-Book              of  The Permaculture Academy           compiled by     ...
The Foundation Year-Book                of          The Permaculture AcademyIt is clear that what...
INTRODUCTION   In January 1979, formal teaching    ethical investments and developmentcommenced in Permaculture Desi...
to students. As we realistically estimate   Permaculture Institute. That volume,that a course in third or fourth world ...
who persisted, and held true to the      begins with one person, an idea. Itideas of the university, and to Dr. Rober...
relatives, and indeed every species is such  in disorder and pretend order, live in liesa large family, but there are fam...
dedicated to all past graduates, with great     - and they are evolving - the resultsaffection and admiration for thei...
development, and wherever possible, trainee teachers are included in courses sothat they gain confidence in preparing and ...
THE FORM OF THE ACADEMY     This Academy is intended to be as widespread as are the graduates             ...
•   Care of people.             preservation of human cultures, lan-In that the provision of basic     ...
Any person needing to study for   to supervisors under the L.E.T. (Locala degree can enquire from our regional   Ene...
STEPS TOWARDS DEGREES AND ACADEMIC            MEMBERSHIP1. Completion of a Permaculture Design Certificate Cour...
SOME NORMAL EXPECTANCIES                   For a Diploma              (prerequisite is a P...
in the field chosen, key references consulted, good research planning, and excellent ex-pression and clarity. At doctoral ...
Correct Referencing   For books: if there are 3 or less authors, all names are given in full. If there are morethan thr...
and urban, may submit for applied degrees. Planners and consultants for projects inPermaculture.   5) Community Service...
maintain a power-free, multinodal, non-hierachical structure, based on the ancient ideasof free people pursuing free enqui...
OWNERSHIP OF THE COPYRIGHT        OF THE WORD “PERMACULTURE” (P.C.)    The word Permaculture was defined and cop...
TEXTBOOKS, CURRICULAE AND RESOURCES   The basic text for all curriculae and courses, and the overall definition of the s...
HOWARD, Sir Albert, 1943.   An Agricultural Testament.             Oxford University Press.KERN, K. and Bar...
THE ACADEMY LIBRARIAN   The Academy Librarian will be domiciled at the Permaculture Institute          and wi...
Search Requests All requests should be sent to:-The Librarian.Permaculture Academy,31 Rulla Road,SISTERS CREEK TASMANIA 73...
AN ETYMOLOGY          The meaning of key words used in this yearbook.       ACADEMY   An association of...
Application for a Diploma of Permaculture Design                           (submit in English)Ap...
Application for Registration for a Degree with the Permaculture Academy                     (submit i...
Application for Academic Membership and Status of               Regional ViceChancellorApplicants should wr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kako do permakulturne diplome?

3,299 views

Published on

Društvo za kulturu i suživot s prirodom 'Kneja'
Čakovec, 2007.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Kako do permakulturne diplome?

 1. 1. Kako do permakulturne diplome? 1
 2. 2. Kako do permakulturne diplome?Kako do permakulturne diplome?Sadržaj: Uvod A) Kvalifikacijski sustav Permakulturnih akademija B) Kvalifikacijski sustav Permaculture Institute of Europe C) Gaia University – formalno priznate diplome Literatura i izvori DODATAK A) The Foundation Year-Book of The Permaculture Academy compiled by Bill Mollison Društvo za kulturu i suživot s prirodom Kneja, Čakovec, 2007. sastavila Marijana Lesar, marijana@kneja.hr Ovu e-publikacija omogućila je velikodušna potpora američkih građana preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), pod uvjetima iz Sporazuma o suradnji USAID CA#160-A-00-01-00109-00, kroz projekt CroNGO, koji provodi Academy for Educational Development (AED). Sadržaj ne odražava nužno stajališta Američke agencije za međunarodni razvoj ili Vlade SAD-a, nego je za njega odgovoran [umetnite naziv primatelja potpore]. This e-publication is made possible by the generous support of the American people through the support of the United States Agency for International Development (USAID), under the terms of Cooperative Agreement USAID CA#160-A-00-01-00109-00, through CroNGO Project, operated by the Academy for Educational Development (AED). The contents are the responsibility of [insert recipient name] and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government. 2
 3. 3. Kako do permakulturne diplome?UvodPermakultura jest praktična metoda dizajniranja održivih ljudskih zajednica. Mnogi projektiuzgoja vlastite hrane koji su pokrenuti od permakulturista, spašavaju živote i ozelenjuju pustinje.Permakultura nikad nije i neće biti zapisana i definirana do kraja, svaka bioregija i ekološkisustavi su toliko različiti da je teško precizno definirati metode i biljne zajednice koje ćefunkcionirati jednako na različitim područjima. Permakultura uzima u obzir lokalnu kulturu,klimu, lokalne uzorke i navike, te nudi bazično znanje o promatranju specifičnosti krajolika,klime, zemlje, flore i faune, insolacije i vode te ih uvrštava u jedinstveni dizajn prilagođenodređenom korisniku ili korisnicima. Permakulturni dizajn radi se na temelju načela – brige zaZemlju, brige za ljude i ponovnog investiranja viškova s ciljem postizanja prethodnih načela.Koriste se uzorci iz prirode kako bi se optimalno iskoristili svi prirodni potencijali spajajući ih umeđusobno podupiruće elemente koji zadovoljavaju naše potrebe bez da se narušava prirodniporedak. U permakulturi čovjek i njegove radnje vraćaju se natrag u prirodno kruženje tvari, kaodio cikličkog sustava u kojem nema otpada i uzaludnog trošenja energije. Znanje o permakulturi prenosi se preko grassroot pokreta, održavanjem sedamdesetdvosatnih tečajeva permakulture, od strane permakulturista koji su stekli određeno praktično iskustvo kroz praktične radionice, projekcije, predavanja i druge aktivnosti vezane uz permakulturu. Nakon najmanje dvije godine rada može se prijaviti (u slučaju ovog dijela regije, Europskom Institutu za Permakulturu ili organizatorima lokalnih permakulturnih konvergencija, npr. Mreži ekosela Balkana) za dobivanje diplome permakulture, koja daje pravo nositelju/ici da održava samostalne certificirane tečajeve (postaje diplomaholder). U Hrvatskoj su u organizaciji Mreže ekosela Balkana (za članice) organizirana dva 72 satna tečaja permakulture – 2004. u Lubenicama na Cresu i 2005. u Šišanu kraj Pule, koji je održan prvi put na hrvatskom jeziku, pod mentorstvom Tonyja Andersena, od Vlaste Radoičić, Miroslava Cerovca, Darka Ferande, Ivana Gregova i Igora Drandića. Ovaj je vodič namijenjen onima koji su završili 72 satni tečaj permakulture, te žele nastaviti sa podučavanjem i širenjem znanja opermakulturi kroz akreditaciju permakulturnih institucija u obliku diplome, koja daje nositelju/icipravo na profitno održavanje certificiranih 72 satnih tečajeva. Sedamdesetih godina dvadesetogstoljeća, kada je pokret permakulture započeo, Bill Mollison je kao jedan od osnivačapermakulture održavao certificirane 72 satne tečajeve po cijelom svijetu, te dodijelio i prvediplome, koje su nositeljima dale pravo na širenje permakulture. Diploma je garancija da se zapredavanja koristi najmanje 70% sadržaja knjige Permaculture – A Designers Manual BillaMollisona, kako bi se zadržala osnovna originalna ideja same permakulture. Noviji trendpermakulturnog pokreta, iniciran od ljudi koji su permakulturu željeli vidjeti kao diomainstreama, organizirali su tzv. permakulturne akademije i Gaia University, koji uz plaćanjenude izobrazbu za diplomirane permakulturiste, koje je priznato kao neformalno (unutarpermakulturnog pokreta) ili kao formalno obrazovanje. Europski Institut, naprotiv, te inicijativevidi kao prijetnja permakulturnom grassroot pokretu, jer se na taj način znanje i novacakumulira u akademijama i Gaia University, što je slično današnjem obrazovnom sustavu.Osnovna ideja osnivača permakulture bila je da se znanje koje doslovno može promijeniti svijet,učini dostupno što većem broju ljudi, bez obzira na njihovo 3
 4. 4. prethodno znanje, obrazovanje ili materijalni novih generacija ljudi koji svjesno djeluju zastatus. To se nastoji učiniti kroz ostvarenje stvarno održivih zajednica, kojekonvergencijski pristup, gdje se okupljaju su naučile lekciju iz pogrešaka čijeljudi koji posjeduju certifikat permakulture posljedice sada trpimo. Mislim da nije(oni koji su prošli 72satni tečaj kod vrijeme da se bavimo dubokim analizama,diplomaholdera) na bioregionalnim već da zajednički djelujemo. Detaljnije okonvergencijama te ocjenjuju prijave za procesima pojedinih metoda izlaže se udobivanje diplome permakulture. Na taj se nastavku. Kao reprezentativna akademijanačin osigurava objektivno ocjenjivanje rada uzeta je njemačka „Permakultur Akademie“.onog/one koji/a se prijavljuje za diplomu, jer Materijali i izvori korišteni za izradu ovelokalna grupa ljudi najbolje poznaje brošure navedeni su na kraju.podneblje i ostale faktore koji bitno utječuna kvalitetu dizajna, a na taj način se Kako bi se lakše shvatila pozadinaodržava i kontakt sa lokalnim edukacijske metode u permakulturi, navodimpermakulturnim aktivistima/aktivistkinjama. tekst iz ‘The Foundation Year-Book of TheProces dobivanja diplome sličan je u Permaculture Academy’ Bill Mollison.europskim i u australskim institutima. Ubrošuri je obrađen europski model, a “Riječ ‘permakultura’ je definirana iaustralski se nalazi na engleskom jeziku kao zaštićena autorskim pravom kroz objavu uDODATAK A. Sam proces dobivanja diplome ‘Organic Gardening and Farmingkod konvergencijske metode se ne plaća, Society’s’ newsletteru u Hobartu, Tasmaniaplaća se samo administrativna naknada u 1975. Samu riječ je osmislio Bill Mollison izminimalnom iznosu. Prijava u akademije i razloga što nijedna riječ ili publikacija ranijeGaia University se plaća, cijene su određene nije bila dodijeljena holističkom sustavuprema godišnjim prihodima onog/one koji/a dizajniranja. 1978. godine, izdanjese prijavljuje u sustav školovanja, a moguće ‘Permaculture one’, predstavljalo je prvuje dobiti i znatnije popuste. Same prijavnice knjigu o svjesnom dizajniranju održivihi metode edukacije drugčije su od akademije područja, te je utvrdilo riječ ‘permakultura’do akademije, te je najbolje kontaktirati kao jedinstvenu. Vlasništvo nad zakonskiminstitucije gdje se želi prijaviti (adrese su pravom korištenja drže Permakulturninavedene na kraju vodiča). Ocjenjivači, Instituti (Bill Mollison) i nositelji certifikatamentori i savjetnici najčešće ne dolaze iz iste permakulture koji su prošli 72 satni tečaj. Tobioregije kao i prijavljeni/a te je učenje više se pravo može prenijeti samo na one koji sufokusirano na prijenos općeg znanja o završili certificirani 72 satni tečaj. Zaštitapermakulturi. Prednost akademija i Gaia prava je tražena namjerno, a jedinstvenaUniversity vidim u tome što se može riječ složena je na način da permakultuniorganizirano dobiti raznolikije znanje koju sustav edukacije ne može biti prisvojen odnude praktični posjeti i rad u uspostavljenim postojećih edukacijskih institucija ilipermakulturnim projektima, te u većem vladinih ureda, već on pripada certificiranimbroju dostupnih mentora/ica i savjetnika/ca, osobama i Permakulturnim institutima (kaokao i mogućnost dobivanja formalno profitnim ustanovama). Namjera korištenjapriznatih titula koji u današnjem sustavu još autorskih prava je zadržati edukaciju (kao iuvijek daju neke prednosti. Kod značajan ‘goodwill’ – dobar glas), oko onihkonvergencijske metode, praksa se stječe koji znaju od čega se sastoji tečajsamostalno, uz pomoć jednog ili dvaju permakulture! Nijedna necertificirana osobamentora/ica. Za potrebe brošure obuhvatila ne može koristiti taj naziv u svrhu stjecanjasam sve metode stjecanja diplome dobiti; svaka normalna upotreba u osvrtima,permakulture koje su u Europi pristupačne, raspravama, u vijestima i slično jejer ih smatram jednako važnima u stvaranju dozvoljena, no samo 4
 5. 5. certificirani imaju dozvolu legalno registrirati profitne pravne osobe koristeći riječ‘permakultura’.Slično, diplomirani/e dizajneri/ce permakulture koji/e podučavaju u drugim odgojnimustanovama mogu održavati tečajeve permakulture; no ta ustanova sama po sebi ne može koristitipermakulturu za stjecanje dobiti ili sakupljanje novca, ukoliko joj upravitelji/odgovorni nisucertificirani, a ne mogu biti ni članovi Permakulturnih instituta ni njihovih odbora. Neprofitnapermakulturna društva slobodno mogu koristiti naziv, kao i svaka grupa ljudi koja ima zajedničkiinteres u permakulturi, no to ne mogu za certificirane tečajeve permakulture. Tečajevi koje suodržali necertificirani učitelji/učiteljice uz plaćanje, uspješno su bili osporeni od nekolikodiplomiranih permakulturista, no bili su također i pozvani da sudjeluju u punom tečaju kako bikasnije mogli nastaviti podučavati. Takvi ‘piratski’ tečajevi bliži su organskom vrtlarenju ili ‘newage’ misticizmu, nego primijenjenom dizajnu, tako da je potreba za zaštićenim autorskimpravima opravdana. “A) Kvalifikacijski sustav Permakulturnih akademijaPrimjer:Permakultur AkademieLudwigstraße 833098 Paderborn, NjemačkaTel: 0049 (0) 52 51 / 50 630 56E-Mail: info@permakultur-akademie.netWeb: www.permakultur-akademie.netPermakulturne akademijePermakulturna akademija je institut za obrazovanje i doškolovanje na području permakulture,koji je organiziran kao mreža različitih dizajnera, učitelja, studenata/tica i permakulturnihprojekata, a pravno je organizirana kao udruga koja djeluje za opće dobro, „Permakultur Institut e.V“. Većina partnera nalazi se u Njemačkoj i Švicarskoj. Drugi partneri djeluju u Europi i drugdje u svijetu. Permakulturna Akademija postoji od 2003. i postavila si je nekoliko ciljeva: 1. U skladu sa dogovorenim međunarodnim standardom organiziranih permakulturnih udruga, instituta i akademija, Permakultur Akademie nudi obrazovanje za dizajnera/icu permakulture, koje se potvrđuje sa diplomom za primijenjenu permakulturu (Diploma of Applied Permaculture). To se obrazovanje temelji na osnovnom, dvotjednom tečaju za dizajnera/icu permakulture (Permaculture Designer Course - PDC) te se nastavlja sapraktičnom fazom studija u trajanju od 2 do 4 godine. Taj se dio obuke pojačava sa praktičnimradom na projektima, programom za tutore i opsežnim događajima, radionicama i ponudompraktične primjene permakulture. Cilj je postići visoku razinu kvalitetnog obrazovanja, kojeapsolventima/cama omogućava primjenu permakulture u vlastitim zanimanjima, npr.poljoprivredi, arhitekturi, prostornom planiranju, razvoju organizacija, te omogućava i novu vrstuposla kao dizajner/ica permakulture.2. Poslovna i privatna ponuda seminara na temu permakulture je u Njemačkoj dugovremenoovisila o angažmanu lokalnih grupa i projekata, te je varirala u kvaliteti. Permakulturnaakademija je postavila zadatak izgraditi mrežu docenata i projekata kako bi uspostavili 5
 6. 6. Kako do permakulturne diplome?komunikaciju s jedne strane i suradnju između partnera i da bi se koordinirao zajednički programs druge strane, koji otvara nove potencijale za permakulturne inicijative.3. Kroz obrazovanje koje je orijentirano prema projektima, ne potiću se samo studenti, već seujedno razvijaju novi ekološki i socijalni projekti.4. Permaklturna akademija se također vidi kao sjecište puteva profesionalnih institucija kaofakulteta, stručnih viših škola, poduzeća, udruga, stranaka i kreativnog potencijala ieksperimentalne domišljatosti angažiranih ljudi i njihovih projekata na licu mjesta.U nekim situacijama, gdje pojedinac ili pojedinka nose posebne zasluge za promociju i primjenupermakulture, akademije dodjeljuju diplome za dizajnera/icu permakulture i bez prijeđenihopisanih edukacijskih koraka.Osnove permakulturne izobrazbePojam „Permakultura“ stvoren je 1974. godine od Davida Holmgrena i Billa Mollisona kaozajednički naziv za oblikovni koncept održivih životnih prostora. Uskoro se u Australiji počeorazvijati aktivni pokret permakulture. Permakulturni dizajneri koji su svoje tečajeve prošli kodBilla Mollisona i Davida Holmgrena, uskoro su shvatili svoje djelovanje kao alternativakonvencionalnom dizajniranju gradova, vrtova i agrarnih površina, te su preuzeli poslove kaonpr. oblikovanje samoodrživih projekata i ekosela. Sve češće se počelo postavljati pitanjeprofesionalne edukacije za dizajnere i dizajnerice permakulture. Prema dogovorima u međunarodnom permakulturnom pokretu, postavljena je temeljna struktura izobrazbe u permakulturi. Ona se sastoji od tečaja permakulturnog dizajniranja (72 satni tečaj), kojeg mogu podučavati samo diplomirani dizajneri permakulture (diplomaholderi), nakon čega slijedi najmanje dvogodišnja praksa, koja je također praćena od strane dvaju diplomaholdera. Na temelju osnovnog plana izobrazbe je Permakulturna Akademija u suradnji sa Britanskom Permakulturnom akademijom razvila koncept, koji daje najveću moguću slobodu i fleksibilnost, dok u isto vrijeme predstavlja jaku potporu kod samoorganizacije izobrazbe. Taj primjer je u međuvremenu stekao praksu, te se nadamo da će setrenutni trend bolje suradnje i kvalitetnije izobrazbe nastaviti i u budućnosti. Udruge, akademije iinicijative, koje zajednički rade na tom zadatku, spojile su se u European PermacultureWorkNet.Tko može podučavati permakulturu?Tečajevi Permakulturnog dizajniranja (72 satni tečajevi), prema dogovoru međunarodnogpermakulturnog pokreta, mogu održavati i certificirati samo diplomaholderi. Nekomercijalneuvodne seminare i izlaganja mogu održavati i oni koji su u toku permakulturnog naukovanja.Zašto Permakulturna izobrazba?Permakulturni tečajevi se posjećuju zbog posebnog interesa u pojedinim temama. Odluka o obuciza dizajnera/icu permakulture, također ovisi o osobnom izboru. Kao i sve druge alternativnemetode izobrazbe, npr. alternativna medicina, Permakulturna izobrazba nije službeno priznata.(2005. godine oformljena je GAIA University, koja nudi mogućnost stjecanja formalno priznatihdiploma, obrađena je u nastavku teksta op.prev.) 6
 7. 7. Kako do permakulturne diplome?Unatoč tome postoje mnogi razlozi za edukaciju u Permakulturi:*Permakultura nudni mnoge ideje za i uključuje razne aktivnosti. Dizajneri mogurješavanje današnjih ekoloških i socijalnih držati vlastite tečajeve, preuzimati posloveproblema. Intenzivno bavljenje permakulturnog dizajna i surađivati napermakulturom vodi do veće svjesnosti o projektima.vlastitim ciljevima i potrebama nakonstjecanja odgovornosti i ispunjene prakse. Tečaj Permakulturnog dizajna (PDC) Tečajevi Permakulturnog dizajna traju 2*Permakulturna izobrazba nudi idealan tjedna i dobivaju sve veće priznanje.ulazak u alternativne projekte i mreže, Tijekom tog tečaja prolaze se teoretskemogućnsti za sklapanje prijateljstava i osnove permakulture i razne praktičneupoznavanje raznih alternativnih metoda discipline, kao npr. gradnja balama slame,življenja. samoopskrba, šumski vrt, život u zajednici, mijenjački krugovi itd. Tečaj uvodi u*U nekim zemljama (prije svega u sustavno i kompleksno razmišljanje, učiEngleskoj, Australiji i Sjevernoj Americi) se sposobnost opažanja, shvaćanja i praktičnepermakulturni elementi uspješno ugrađuju u metode. Prije svega se težište polaže najavne projekte, privatne pogone praktični permakulturni dizajn, što znači dai sveučilišta. Na taj se način se obrađuju metode i tehnikepolagano, ali sigurno stvaraju stvaranja socijalno i ekološkimogućnosti za zaposlenje održivih životnih prostora.permakulturnih dizajnera. PDC tečaj u AkademijiTakav razvoj želimo potaknuti podučava 2-5 diplomaholdera,i u Njemačkoj. kako bi se osigurala raznolikost pogleda na*Tko ima interes voditi vlastite permakulturu i održala visokatečajeve permakulture, čiji stručna razina. Radimo saprogram mora dobiti otvorenim, fleksibilnimodobrenje, ili želi biti konceptom, koji dozvoljava damentor/ica prilikom obrazovanja, kvalitetno predznanje iobavezan/na je proći obrazovanje. kreativni potencijal polazika/ca budu ugrađeni u tečaj. Sa svakim PDC tečajemPermakulturno obrazovanje tako nastaje Permakulturni sustav koji spajaPermakulturno obrazovanje sastoji se od dva raznolike elemente kao što su učitelji,dijela. Prvi je dio Tečaj permakulturnog sudionici, nastavni materijali i okolina, udizajna, ili zvan još 72satni tečaj. On podupiruću životnu sredinu. PDC tečaj sepredstavlja temelj permakulturne edukacije i održava obično u jednom komadu, ponekaddaje prvi kontakt sa idejama, konceptima i se održavaju tečajevi koji su drugačijemetodama permakulture. Sudionici tečaja ne organizirani. Postoji metoda polaženja podobivaju samo opsežno razumijevanje modulima.permakulture, već će steći i sposobnostdizajniranja održivog načina vlastitog života. Obrazovanje u dizajnera/icu permakultureZavršeni 72 satni tečaj omogućava pristup PDC tečaj nudi osnove i pregled tema,drugom dijelu obrazovanja. metoda i mogućnosti permakulture, dokDrugi dio permakulturnog obrazovanja obuka za dizajnera/icu važnost polaže napredstavlja stvarnu izobrazbu u razvoj osobnog pristupa prema alternativnimdiplomiranog dizajnera/icu permakulture. Ta modelima života. Ujedno se prenose daljnjafaza obrazovanja traje najmanje dvije godine znanja i vještine koje su na tom putu 7
 8. 8. potrebni. Prilikom toga je važno da polaznik/ca ne dobiva predefinirani nastavni plan, već jevažno da ga sam/a stvara. Ponuda i struktura Permakulturne akademije podupire i potičestudente/ice na tom putu i nudi pomoćne resurse za stjecanje potrebnih znanja i vještina.Akademski vikendiAkademski vikendi se organiziraju za one koji studiraju i oni koji bi htjeli pristupiti studiju.Pretpostavka za sudjelovanje je završeni PDC. Kroz vikend se novaci detaljno informiraju oprogramu obrazovanja, te započinju sa permakulturnim dizajnom vlastitog obrazovanja. Mi tonazivamo dizajniranje puta učenja. Kroz vikende polaznici imaju priliku za razmjenu, za raspraveo projektima i za nove kontakte. Radionica za napredne zaokružuje vikend.Dizajniranje puta učenjaKako bi to drugačije moglo izgledati: umjesto da polaznicima/ama ponudimo kruti raspored saispitima, u kojima mi odlučujemo što je ispravno, a što krivo, mi ih potičemo na vlastite odluke,kako bi polaznici sami dizajnirali svoju edukaciju prema permakulturnim principima. Kod toga sepokušava pokrenuti kružni program učenja, koji se sastoji od 4 stupnja: • Praktična provedba vlastitog pojektnog rješenja i promjena vlastitog načina života: djelovati odgovoro! • Opažanje utjecaja tih djelovanja i djelovanja drugih na okoliš, odnosno na projekt: dugoročno promatrati! • Ponovno razmatranje opažanja i veza novih uvida sa vlastitim znanjem o Permakulturi. Ostvariti nove veze: razmišljati kompleksno! • Traženje novih začetaka i planiranje sljedećih praktičnih koraka. Promjene na dizajnu projekta: stvarati fleksibilno! • Praktična provedba novostečenih spoznaja: djelovati odgovorno! (1. korak) Mentori/ce Uz važan posao stvaranja vlastitog puta educiranja, mora postojati i sadržajno i praktično upoznavanje sa ciljevima učenja i projektima. Taj dio posla odrađuju mentori/ce. Svaki polaznik/ca je kroz edukaciju praćena sa dva mentora. Njihova je zadaća da podupiru polaznike/ce u njihovoj sposobnosti planiranja. Kroz suradnju mentori/ce upoznavaju rad i projekte polaznika/ce, te su nakon dvije godine sposobni ocijeniti rad i dati potporu za dobivanje akreditacije. PriznanjeNa kraju obrazovanja za dizajnera/icu permakulture pristupa se akreditaciji. Ne radi se o ispitu,jer je već kroz izgovorene potpore mentora/ica najteži dio puta prevaljen. Polaznik/ca održavapredstavljanje svojeg rada u 40 minuta, na način koji odabere. Komisija razmatra projekt isastavlja izvješće. Uručuje se diploma For applied Permaculture sa titulom diplomiranog/eDizajnera/ice permakulture, koja se ispostavlja od Akademije ili Instituta u Njemačkoj,mentora/ica i European Permaculture WorkNet-a.Linkovi:Permakultur Institut e.V. www.permakultur.dePermakultur Akademie www.permakultur-akademie.netPermaculture Academy and Association Britain www.permaculture.org.ukPermakultur Akademie im Alpenraum www.permakultur-akademie.comPermakultur Austria www.permakultur.net 8
 9. 9. Kako do permakulturne diplome?Traveling School of Life http://tsolife.org/wiki/Tsolife/Main_PagePrimjer prijavnice za školovanje za diplomu (akademije – članice WorkNeta):http://www.permaculture.org.uk/upload/docs/diploma%20registration%20pack.doc PermacultureAssociation BritainB) Kvalifikacijski sustav Permaculture Institute of EuropePERMACULTURE INSTITUTE OF EUROPEIstedgade 79 - 1650 København V- DenmarkTlf: +45 3331 5694 - Fax: +45 3325 7179e-mail: vestergror@dk-online.dkweb: www.permaculture-europe.orgKvalifikacijski sustav i upute su odlučene na Međunarodnim Konvergencijama Permakulture1984. u Australiji, 1986. u SAD-u, 1991. u Nepalu i u Švedskoj 1993. godine.Prvi je uvjet da se prođe certificirani 72satni tečaj permakulturnog dizajniranja, koji vodidiplomaholder. Sadržaj tog tečaja mora se poklapati sa najmanje 70% sadržaja tečaja koji jeodređen na Međunarodnim Konvergencijama Permakulture.Diplome mogu biti dodijeljene prema sljedećim procedurama koje su utvrđene na EuropskojKonvergenciji Permakulture u Sloveniji 1997. godine:Nositelj/ica certifikata permakulture sa minimalno dvije godine praktičnog iskustva može seprijaviti za dodjelu diplome pisanim zahtjevom organizatorima lokalne permakulturnekonvergencije.Prijava mora sadržavati opis područja kvalifikacije, projekt koji je izrađen i u kojoj je kategoriji primjenjiv. Prijava mora sadržavati evaluaciju i preporuke za obavljeni permakulturni projekt od najmanje dva diplomaholdera. Jedan od njih može biti bivši učitelj i/ili mentor u provedbi projekta. Drugi evaluator bi trebao pružiti neovisno mišljenje i služiti kao nadzor odnosno kontrola. Prijavljeni projekt treba biti prezentiran u lokalnim glasilima permakulture, zajedno sa najavama drugih prezentacija na regionalnoj/nacionalnoj konvergenciji, kojoj imaju pristup svi zainteresirani nositelji certifikata permakulture.Prezentacija permakulturnog projekta kandidata/kandidatkinje može biti razmatran od svihnositelja/ica certifikata permaklture prisutnih na konvergenciji. Eventualne nesuglasice okoocjene projekta kandidata/kandidatkinje treba nastojati riješiti medijacijom. Odluka o tome tkomože sudjelovati u glasanju za prihvaćanje zahtjeva za diplomu, ovisi o dogovoru na lokalnojkonvergenciji. Ukoliko se zahtjev prihvati, diploma može biti odmah uručena. Ako se prijava neprihvati, kandidatu/kandidatkinji se mora dati objašnjenje razloga odbijanja zahtjeva tepreporučiti popravke na projektu.Ukoliko ne postoje lokalne organizacije ili tijela prijava za dodjelu diplome, prijava se možeposlati na adresu Europske Konvergencije uz iste formalne i proceduralne uvjete. Prijava bitrebala prispjeći najkasnije tri mjeseca prije početka konvergencije, te treba biti oglašena u 9
 10. 10. Kako do permakulturne diplome?informacijskom sustavu za permakulturu u državi u kojoj se projekt odvijao, uz pozive i rasporeddogađaja na konvergenciji.Kategorije Diplome:Sve dolje navedeno se može diplomirati pod uvjetom uspješno završenog 72 satnog PDC-a.Kvalifikacijski period može biti računan i prije završenog PDC-a, ukoliko se odnosi na rad utemama srodnim permakulturi.Dizajn zemljišta Arhitektura10 dizajna dokumentiranih na papiru (ili Deset dizajna imanja koji sadržavajudetaljan elaborat za velike projekte) održive i dostupne alternative i razvojnu estetiku.Razvoj permakulturno dizajniranogzemljišta Trusteeship“Najmanje tri godine rada na uspostavi Uspostava i održavanje pravne forme zapermakulturnog imanja, može biti rađen na beskonačno vlasništvo nad zemljištem, usamo jednom zemljištu. Proces dostizanja razdoblju preko 5 godina.održivosti imanja bi trebao biti započet.Poželjna je dokumentacija (npr. fotografije Razvoj zajednicaprije i poslije) Uspostava i održavanje sustava alternativne zajednice u bioregionalnom kontekstu, kojaEdukacija se održala najmanje 4 godine.Podučavanje deset PDC-a (ili ekvivalent uradionicama, lekcijama i sl.), potrebno je Istraživanjenajmanje 50% sudjelovanja u predavanjima Značajan doprinos znanju u permakulturina tim tečajevima; najmanje pet tečajeva kroz originalna istraživanja.dizajna. Poželjna je pismena evaluacija Financijesudionika tečajeva, evaluacija jednog tečaja Uspostava i održavanje sustava koji pržaje obvezna. Sadržaj tečaja takođe mora biti stvarnu alternativu konvencionalnompriložen uz zahtjev za diplomu. novčanom sustavu, koji je uspostavljen iAdministracija održan kroz najmanje 4 godine.3 godine punog radnog vremena (ili Mediji i komunikacijaekvivalent) u permakulturnoj administraciji. Rad koji je unaprijedio proširenjeUspostavljanje permakulturnog sustava i permakulture na značajan način.implementacijaTrogodišnji rad u punom radnom vremenu Proizvodnja(ili ekvivalent) u uspostavljanju i Dizajn ili proizvodnja tehnologije kojadokazivanju osnovnog sustava za znatno doprinosi dizajniranju ipermakulturni dizajn i implementaciju. implementaciji permakulturnih sustava.„Primjer prijave za diplomu naveden je u DODATKU A, strana 24 ‘The Foundation Year-Bookof The Permaculture Academy’, Bill Mollison.Napomena Tonyja Andersena iz Permaculture Insitute of Europe:We are not regarding the Academy model as suitable, because of 2 reasons:- it cost money (you have to pay the Academy for support from another diploma holder /Academy professor) 10
 11. 11. Kako do permakulturne diplome?- The evaluation of your work are restricted to a smaller group of 3 professors / peers - and notin the democratic forum of local permaculturists in the Convergence. So it is in fact a way toget back to the old academic hierachy "in fact do I think that the academy model is an attemptto exploit the permaculture network - because it drags money and knowledge out of it and intothe Academies (that are connected to Gaia University)"Ne smatramo metodu akademija kao primjerenu iz dva razloga:1) akademija se plaća (treba platiti akademiji za potporu diplomaholdera/profesora)2) evaluacija rada je ograničena na grupu od 3 profesora/vršnjaka – a ne događa se udemokratskom forumu lokalnih permakulturista na konvergenciji. To je ustvari načinvraćanja staroj akademskoj hijearhiji “u stvari mislim da je model akademija pokušaj da seiskoristi permakulturna mreža – jer izvlači novac i znanje iz mreže u akademije (to je povezanoi sa Gaia Unversity)Linkovi:Izvor informacija o održavanju tečajeva u Hrvatskoj - Mreža ekosela Balkana www.ekosela.orgPermaculture Institue of Australia www.tagari.comPermaculture Institute of Europe www.permaculture-europe.orgPermakultur Austria http://www.permakultur.netC) Gaia University – formalno priznate diplomee-mail: info@gaiauniversity.org Gaia University nudi aktivistima i aktivistkinjama iz cijelog svijeta mogućnost dobivanja priznatih akademskih diploma – četverogodišnji studij za prvostupnika (baccalaureus) odnosno prvostupnicu (baccalaurea) i magisterija, kao i Graduate Diplome, kroz pionirski edukacijski koncept, bez obzira na prethodno službeno obrazovanje. Gaia nudi mogućnost da kombinirate vaše ideje u jačanju lokalne i globalne održivosti, revitalizacije,prava i mira sa praktičnim iskustvima na tim poljima.Decentralizirani i samoodređeni ‘action learning’ sustav dozvoljava rad na materinjem jeziku i uvlastitoj regiji. Prilikom toga dobivate potporu regionalnih i međunarodnih savjetnika, tutora,mentora i izvođača radionica.Gaia University nudi edukacijske programe u Brazilu, Njemačkoj, Oregonu i Tenessee SAD, uintegrativnom ekosocijalnom dizajnu, otvorenim temama, (nezavisni studij) i organizaciji učenjaza ekosocijalnu revitalizaciju (regionalni razvoj Gaia Universityja). Razvijte svoje sposobnosti ubilo kojem području održivosti/revitalizacijenod permakulture, bioregionalizma, dizajnu imenadžmentu ekosela, planiranju enegetskog smanjenja, klimatskih promjena, holističkemedicine, facilitacije i komunikacije, starih znanja i drugo.Jedno od značajnih aspekata Gaia University je da je ulazak u sustav obrazovanja za diplomumanje ovisan od prijašnje formalne edukacije, nego se više pažnje posvećuje prethodnompraktičnom iskustvu i razini strateške odgovornosti koje se kod budućeg studenta uzima kao‘cjelina’.Više od jedne trećine bodova do bilo kojeg diplomskog programa može se zaraditi za ‘životnoiskustvo i prijašnju edukaciju’, nakon što student/ica izradi prikladan pregled prethodnog rada(Career Review).Trenutni programi počinju sa tzv. Orijentacijom i Residential Intensive, koji obično traju 1-3tjedna, a održavaju se u jednom od četiriju edukacijskih centara. Nakon Residential Intensives 11
 12. 12. Kako do permakulturne diplome?programa, studenti se vraćaju doma, kako bi radili na projektima koje su sami razvili uz pomoćskupine savjetnika. Neki od studenata/ica mogu ostati i u edukacijskom centru, kao praktikanti/ceili putovati do drugih edukacijskih centara kako bi radili na projektu kojeg su dizajnirali. Neki/estudenti/ce se vraćaju svojim osobnim projektima i nastavljaju u radu na poslu koji im osiguravaprihode. Kako bi se osigurala potpora za vrijeme rada u vlastitoj regiji, svaki/a student/icapovezuje se u Međunarodni centar savjetnika ili jedan od Gaia University regionalni centar.Trenutno se edukacijski centri nalaze u ‘Ecovillage Training Center’, The Farm, Summertown,Tennessee, SAD ili u ekoselu ‘Lebensgarten’, Steyerberg, Njemačka.Više o Gaia University na http://www.gaiauniversity.org Za prijavu je potrebno registrirati se na tojinternet adresi.Literatura i izvori: Permakultur Institut e.V. Info Mappe, rujan 2002. Permaculture qualification system and the guidelines, Permaculture Institute of Europe, Danska, ožujak 1999. Permakultur Akademie, Permakultur Akademie, Hunlosen, Njemačka http://www.permaculture-europe.org/org.per1.htm http://www.permakultur- akademie.net/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=12 http://www.permakultur.de/ http://www.permaculture.org.uk/mm.asp?mmfile=education http://www.tagari.com http://www.permaculture-europe.org http://www.gaiauniversity.org http://www.permacultureactivist.net/index.htmlPopis diplomiranih permakulturista u Europi: Velika Britanija http://www.permaculture.org.uk/ResSch.asp?mode=R&page=3&tblid=dr Austrija http://www.permakultur.net/designer.htm Austrija, Angelika Bammer, Oberösterreich, angelika.bammer@gmx.at Austrija, Marlies Ortner, Steinz, sunshine@therapiegarten.at Italija http://www.permacultura.it/initalia.html Švicarska http://www.permakultur.ch/pg005.html Slovenija Janez Božič, janez.bozic@zrsvn.siDODATAK A) The Foundation Year-Book of The Permaculture Academy compiled by Bill Mollison 12
 13. 13. The Foundation Year-Book of The Permaculture Academy compiled by Bill Mollison Edition 1993 Updated 2003 “The Field Lies Open to the Intellect” An Academy the purpose of which is to pursuethe goal of excellence in the integrated design sciences.
 14. 14. The Foundation Year-Book of The Permaculture AcademyIt is clear that what is proposed here is a serious undertaking notnormally achievable by unsupported people. Therefore we must do itbare-handed going forward with all intellect, goodwill and selflessness,but above all with a deadly persistence until the task is over, until wehave established an academy that runs itself, unsupported.The aim of the Academy is to encourage and reward ‘practical positivism’- effort towards solutions. We are not so interested in further definingwell-known problems, but we are interested in solving those alreadywidely defined. We consider there is enough evidence of global prob-lems, but not enough models of practical solutions. It is just too easy toget more evidence, or oppose all the time; we are sure that positive,practical realistic solutions have the greatest effect on problems, and thisis where we prefer to spend our efforts. We are essentially designers ofpractical working models, more than theoreticians; at least once actionstarts, theory is proved or disproved,Otherwise, our aim is to preserve academic integrity, to seek evidence ofexcellence and comprehension, a proper scepticism and a teachable(hence comprehensible) approach to work. As belief is disempowering,we do not deal in belief, but in working models accessible to everybody;explicable, measurable, beneficial, reproducible, realistic, available toand understandable by everyone.While we realise the value of evidence and protest in changing publicopinion, we belong to another discipline - that of real solutions.
 15. 15. INTRODUCTION In January 1979, formal teaching ethical investments and developmentcommenced in Permaculture Design. centres; and to set standards acceptableNow (1993) there are close to 12,000 to all institutes and fixed institutions suchgraduates of design courses, 230-250 as colleges and universities. That is, weteachers (many bilingual) and many need to observe standards in Diplomasthousands of completed and ongoing and Degree courses compatible withprojects. Early graduates have each de- other institutions’ requirements. Hencesigned in excess of 500 projects or prop- an Academy.erties, or developed long-term commu-nity projects individually; some have From 1993, organisation network-themselves taught hundreds of graduates. ing will inevitably spread to create a glo-The Permaculture Journal published cur- bal Permaculture network. Electronicrent lists of regional centres and mail systems are already being used toinstitutions. link global centres, and the network can expand as such centres are set up. Fax As graduates build up members in plus electronic mail will enable us to con-any one country, first Permaculture As- tribute to data bases and journals every-sociations form, then formal Permacul- where.ture Institutes, and as projects develop,such enterprises as ethical investment This handbook is now needed; ascentres, consultancy services, and even- graduates increase, and mature, profes-tually development corporations for us- sional associations, good academic cri-ing investment capital are set up. Where teria, and the establishment of researchuniversities send their staff members to foundations will increasingly become im-courses, Permaculture is taught in horti- portant.cultural, small farm design, and environ-mental design courses We should also have an eye to the future, and if possible anticipate As the trend for Permaculture needs. Requests for introductory coursesteaching permeates other formal institu- now exceed our capacity to supplytions, the need for an accurate recording either teachers or back-up finance. it isservice and educational handbooks, obvious that our “western” Permaculturerather like a university yearbook (but institutes need to build up foundationwith a longer life!) spelling out our edu- grants (capital invested, interest onlycational requirements becomes essential. used) not only to ensure paymentIt is needed to keep track of graduates for teachers in areas of need,for larger projects; to identify teachers, but also to supply small roll-over loans
 16. 16. to students. As we realistically estimate Permaculture Institute. That volume,that a course in third or fourth world together with material from Introductioncountries costs, over stages, somewhere to Permaculture (1991) make up thebetween $8,000 - $12,000 today, so to basic texts. Teachers always includerun one such course annually, $80,000 - local species assemblies, techniques, and$120,000 needs to be invested. We should culture in purely local courses, althoughaim to build up grants of 1-2 million in fact all but fourth world courses havedollars to guarantee 10-12 such courses always included a truly internationalper year. Courses in the western world student body. The lecture hours for acan be given through a college, or basic course are 72, based on 4th yearcharged to students. Once local teachers university course hours, but can be moreevolve, courses are given locally at low if time allows. Wherever possible, someor realistic costs, and this is our usual days are also spent in field observations,long-term solution. establishing small domestic gardens, and in planning whole landscapes and their Of our courses, leading to support services.higher degrees, the basic introductoryor general course (for all climates) The basic texts are now translatedis in fact based on, or rather into many languages and tens ofgave its structure to Permaculture: thousands of copies sold worldwide.A Designers’ Manual (TagariPublications 1989), avai!able from the ACKNOWLEDGEMENTS The idea of this academy arose primarily from discussions with people 1 can only think of as classical academics. People who valued the origins of theuniversity, of the sacrifices and struggles of the earliest teachers and students, even the wars that were fought for the Independence of the university. The university doesn’t always win, (as Tiananmen Square taught us in 1989)but it persists; freedom is as elusive and as hidden as the ideas in the mindsof people. I owe a great debt to many of my teachers and peers; to Robert Boyle (M.A.,Oxon), whose knowledge of history was encyclopaedic, and whose insistenceon broad education was exemplary. To Jean Yeats, who gave me a love of language,and of clear expression. To Prof. Cardno and Dr. Kalev Krupp, both ofwhom suffered from discrimination and various ‘punishments’ inflicted by others, but
 17. 17. who persisted, and held true to the begins with one person, an idea. Itideas of the university, and to Dr. Robert takes many people for an idea toMacoskey, a true Renaissance man, develop, to spread, to be applied; butwho also persisted and won, in the beginning, as with this Academy,although he lost his life. To Nikolai systems and institutions start byIvanovich Vavilov and his fellow recruitment of key people, and grow byscientists, who died of starvation bold efforts and the subsequentin the siege of Leningrad, preserving the recruitments of many people. If the ideaseed around them that people might eat of this academy is valid, it will arisein the future. and grow at first from a body of appointees (invitees who volunteer), All of these, and others have later perhaps by recommendation anddeeply embedded in my mind the ideas advertisement. In a sense, this handbookof freedom of enquiry, of fair judgement, is the advertisement of an idea; whetherof persistence, of universalism, and of it dies or grows depends on manyexcellence. I would like, in this others; a body of teachers and studentsAcademy, to return to basic values, to the united in their ideals and values.ideal of teachers and students as the bodyof a university that values those ideals Disciplines at other universitiesfor which our intellectual ancestors lived, compete for funds, and rarely refer theirand often for which they died, were work to conditions in the world, oroutcast, or disenfranchised. It is always relate their findings to social or naturalnecessary to return to the roots of ecosystems - many ‘hard’ scientists alsoknowledge and the origins of institutions, warn against or reject values asfor the latter drift from their purposes subjective. Work without values iseven if many individuals hold true to elsewhere defined as the occupation oforigins and ideals. sociopaths. As with all I do, I feel the That it seems strange to talk aboutpresence of the hosts who built our values may be sufficient reasonknowledge and understanding, and I to start ‘another university’ - anotheracknowledge my debt to them, and hope place to be with people who share withto honour them, and trust that as many us. For of all the things a university canof those who can comprehend what be, the thing which I most value is that‘university’ means also do so, to the best the spirit of enquiry, of wanting toof each of our abilities, for understand more about the fragileour resolution and courage often existence of people on our planet, isfalters and needs periodic renewal. shared with others. Everything in human history There are families of blood
 18. 18. relatives, and indeed every species is such in disorder and pretend order, live in liesa large family, but there are families of and pretend truth?shared beliefs and values, like churchesand political parties, like members of An academy which attempts totrusts, even clubs and societies. Ours is unify knowledge and action towards aa family both of shared values and life-enhancing goal, while recognisingpractical endeavours, of a struggle to the chancy and ephemeral status ofknow more, and to apply and teach what people, and of life in the universe,we know for the benefit of earth, and seems to be needed. To demonstrate life,that of course includes ourselves. As we act; let us see if we can actwell, there is a certain lack of dignity in appropriately, struggle well, and withself-destruction by misjudgement rather dignity towards demonstrating ourthan by will, by dying, as Chief human function and potential to assistSeattle prophesied so pungently, by all living things, and make our livessmothering in our own filth, rather than worthwhile to all life.choosing our course, even our end. It is not what any one of us We, as people, know how to do achieves; this will be modest. It is thebetter than we do; we have largely sum of small projects, all of us together,abdicated the responsibility of care of that is making a large change; theearth, and we have also set up and Permaculture family has achieved a greatsupported systems that cannot deal, and will achieve more in the nextwork well, or work at all. Any decade.education that specifies, evendepends, on the partition of knowledge Thus, although we all specialise tointo exclusive fields cannot work. some extent, we try to relate thisWe must at least be aware of how our specialisation to society and theactions affect other systems, natural world, and above all to try toother lives. make our work beneficial to all life forms. We will never work on Our education as it is today ‘megadeath’ projects, or lend ouris disconnected, not only from skills to such work. The Academy willknowledge of the earth as a whole, have no disciplines, but all staff willbut from our actions and our lives; indicate their special skills or competencethat is, from the real world where all in supervising degrees in specialof us act but not all of us know why we areas, so that students can chooseact, or even less, what may result. supervision suited to their specificOften, knowledge is gathered without projects.any regard to needs and realities, forwhat is out the window. Can we live This yearbook is therefore
 19. 19. dedicated to all past graduates, with great - and they are evolving - the resultsaffection and admiration for their measured as active student workdecades of work. Also great sympathy for subsequent to courses, has beenthose who faced such strong opposition remarkable. We have attempted thein the 70’s and 80’s; their work has been improbable, and made it work becausethe foundation of trends to applied we know it has to be done; that nothingsustainability. We have pioneered else is worth doing, but caring for thelife-enhancing and applied wholistic earth. We are reassured by seeing alldesign. about us that ‘planners’ of the past have produced only waste, debt, pollution, No matter what the imper- and chaos, and all, with a few exceptions,fections of our Permaculture courses irreversible. OPEN UNIVERSITIES AND ITINERANT TEACHERS From the beginning, the determination of the Permaculture Institutes has been to concentrate on going to the people, not locking themselves away in fixed institutions, unavailable to people who live in remote locations, in poverty, or who are now “illiterate” in terms of major languages (although very literate verbally, and a mine of knowledge). Thus, teachers have given courses in very remote and sometimes dangerous areas, and will always continue to do so. These certificated courses allow students to achieve applied diplomas of designfollowing on two or more years of activity. We now propose to set up the Academy as anopen ‘university’, and to give these certificated courses via radio, TV (especially via tapes),and via mail services. it would not dismay us if every person had access to a certificatedcourse, and knew how to design sustainable houses, villages, economies, and land usesystems. To eventually achieve widespread education in Permaculture, we must always con-centrate on “letting teachers loose” in their own cultures, using their own languages, andteaching their own people. However, while this work continues, we must always try tofurther develop open universities, internships on actual projects, and higher-level resi-dential and separate courses in rented or owned institutions. To this date, we have noowned teaching sites that are not at a basic level (house and barn), but many of us plan acollege or academy to eventually achieve better facilities, and to encourage internships. In all our corporate moves, we always plan to include education in every
 20. 20. development, and wherever possible, trainee teachers are included in courses sothat they gain confidence in preparing and giving courses; this is not possiblewhere no money is available for fares, or where no previous courses have beengiven. CONVENERS AND HOSTS Itinerant teachers rely very heavily on local course conveners when travelling to a new or remote area. These conveners are individuals, locally active associations, government agencies, or N.G.O.s who have requested the course; sometimes they are isolated graduates working on local projects, who would like more graduates to work with. Thus, the convener is the key person to organise a group. The duties of a convener are as follows: • To contact P.C. Institutes or teachers, and to obtain a teacher for the course. • To enrol several local people (15 or more in number) to take the course. Criteria for a first course are ideally: • Students should be literate and fluent in the teachers language (usually English, French, or Spanish); or a team of 2 - 4 translators should be available. • Some students should be teachers or teacher-trained, and capable of teaching locally. • Students should preferably be involved in farming, aid, financing, or in some way skilled in the field or in corporate areas.
 21. 21. THE FORM OF THE ACADEMY This Academy is intended to be as widespread as are the graduates of our teachers. Vice Chancellors (people with a training group akin to an openhistory of university staff service, or university.teaching in universities now and whohave themselves completed a Permacul- • To offer degree courses both asture Design Course) can offer, or be asked applied degrees based in field work, asto volunteer their services. degrees based on research and thesis, or as a balance of these methods, and to Every Permaculture graduate of find appropriate supervisors of suchcourses who holds a Bachelors Degree degrees.or higher will be asked to supervise(in the sense of planning, discussing, and • The Academy proposes tohelping assess) any other graduate at reinstate the ethics and philosophies ofDiploma level who wishes to take a the original universities, that they arehigher degree, either as an account of essentially free associations of teachersapplied work, or as a research thesis on and students (magistrorum andthat work. minorum). That they are centres of free enquiry, free also from the constraints of The Permaculture Institute has reg- external governments and councils, ofistered an Academy (The Permaculture the strait jackets of ‘disciplines’ whichAcademy) under the umbrella of its trust. prevent the study of integrated design sciences, and free also of necessitous This academy has multiple aims: residence in or near a fixed institution,• To form an association for all and fixed fees.academics and academic graduates (who,in addition, have Permaculture training) This Academy, in addition, willas a professional society, which re- accept the basic ethics of thesearches in, implements and conducts Permaculture movement generally:training in the design sciences forsustainable systems. • Care of the Earth. Enhancement of the life support systems• To operate, as it evolves, an aca- of clean air, clean water, healthy soils,demic organisation for the supervision and the conservation of the genetic basesof higher degree applicants, on a regional of forests, wildlife, biomass and thebasis but globally in scope. In effect, to domestic cultivars or livestock varietiesestablish a widespread, non-hierarchical on which mankind depends.
 22. 22. • Care of people. preservation of human cultures, lan-In that the provision of basic guages, and autonomy.needs for food, energy, and shelterare provided, in the context of a conserver • Reinvestment of surplus.society, with the aim of interdependence Time, money, yields, or resourcesand cooperation of peoples regionally in order to achieve the preceding twoand globally; and assistance in the aims. HOW THE ACADEMY WILL OPERATE All Permacuiture trainees and college members, witb degrees or diplomas from this or otber institutions are eligiblefor academic membersbip.• Diplomates are, after receiving academicians of the Permaculturetheir Diplomas, considered to be enrolled Academy. Cost of such academicin a College of Permaculture, and can registration Aust$100.00, one time cost.proceed to Baccalaureates (Bachelordegrees) or higher degrees with the In all cases except those of DiplomaAcademy. Cost of diploma Aust$75.00, of Permaculture Design recipients,one time cost. notification of membership must be• Diplomates with extant higher forwarded to the Academy together with a short C.V. (The institute already holdsdegrees from other academic institutions, registers of Diplomates).colleges, or universities canenrol with the Academy as follows: Academicians who volunteer to act as Vice Chancellors regionally are a) Those with Bachelor degrees can required to keep a record of all regionalenrol for postgraduate degrees and may applications for higher degrees, and toapply for membership of the Academy. forward copies to the AcademyCost of members registration Librarian. Note that, except for aAust$75.00, one time cost. Librarian based at this institute, no mem- b) Those with Masters or Doctoral ber of the Academy will be a paid staffdegrees, Readers, Deans, Professors, or member, but all can charge fair fees forChancellors can volunteer to act as the registration and supervision of de-Regional Vice-Chancellors for this grees. Using our extant journals, theacademy and find or appoint supervisors academy will periodically notify the ac-(or act as supervisors) for those ceptance of the Vice-Chancellors’ func-studying for higher degrees. Such tion by qualified people.people are registered as academics or
 23. 23. Any person needing to study for to supervisors under the L.E.T. (Locala degree can enquire from our regional Energy Trading) system if such systemsPermaculture Association as to potential have been established locally, thusqualified supervisors, and can either further reducing the cash costs of suchforward a copy of their proposed course an education.of study to the Academy or discuss thiswith their regional Vice Chancellor. As Our aim is to stimulate excellencethe Academy develops, it should be able in the studies of sustainable systems,to find qualified people in most centres, whether these are agricultural,or volunteers to supervise by settlement planning, financial, orcorrespondence. community based projects, or in research on specific areas applicable to Given that most universities are Permaculture. Thus the formation of anlocated in or near cities, attendance at academy is an almost inevitable resultthese institutions means expense beyond of our prior education in the appliedthe capacity of most families; few offer design sciences leading to a Diploma ofcourses in functional design or Permaculture Design (Dip. Perm. Des.)integrated studies, and in any case some70,000 to 100,000 students are turned This yearbook, a foundationaway from such centres annually in such document, sets out some of the ways therich countries as Australia. The Academy will work, and givesPermaculture Institute sees a real need prototypes of application forms for bothfor an independent and decentralised membership of the Academy and foracademy able to offer courses in the registering applications for higherapplied design sciences to rural people, degree studies.students in remote areas, or poor people. Many Permaculture graduates By calling on our academic have graduate or postgraduate degreesmembership to act without salary, as from other institutions. Many ofregional Vice Chancellors and as tutors us have been staff members ofand degree supervisors, we can assist universities or colleges, and many stillothers to take higher degrees, or to hold such positions. Thus we areconsider enrolling for studies beyond more than qualified to act as volunteerthat of Diploma levels. staff for our own style of open university, dealing specifically By charging only mutually-agreed with Permaculture studies. Inevitably,supervising fees locally, and a small residential courses will evolve. I trustsum for the issue of degree certificates, that all academics in Permaculturethe cost of academic studies can be will assist with this endeavour, andbrought within the range of most people. register with the Academy as studentsEven these costs can be paid as credits or teachers.
 24. 24. STEPS TOWARDS DEGREES AND ACADEMIC MEMBERSHIP1. Completion of a Permaculture Design Certificate Course.Teachers supply and sign certificates, and forward student lists to regional recorders.The curriculum is covered in Permaculture: A Designers’ Manual. 2. Completion of Applied Diploma Work.After 2 (two) years of applied work, students can forward an application for a Diplomaof Permaculture Design. Most in fact work for three to four years before such anapplication. (See application form herein)Diploma cost: Aust$75.00. 3. Note.All students, including those who previously held degrees from other insititutions, orthose who do not, need to complete the above two years of work in Permaculture inorder to hold a Diploma. 4. Baccalaureate or Higher Degrees.Those who already have degrees from other institutions can, at this point, proceed asfollows:-a) Enrol for a Post Graduate Degree.b) Enrol as a member of the Academy at Baccalaureate.c) Enrol as a Vice Chancellor of the Academy (at Masters or Doctoral levels).Members of the Academy can act as supervisors to other students, to their own level.Vice Chancellors act regionally as registrars, forwarding proposed courses of study to theAcademy Librarian.
 25. 25. SOME NORMAL EXPECTANCIES For a Diploma (prerequisite is a P.C. Course Cert.) All certificate attendees, with or without degrees, must spend two years in appliedwork (most spend three or more) before applying for a Diploma. The application must beaccompanied by affidavits from co-workers, field reports, photos, journal articles, orsupporting evidence.The cost of certification and registration is Aust$75.00. For a Bachelors Degree (prerequisite is a Diploma) All diplomates must find a qualified supervisor or tutor in their region, and workout a course of study, or applied project work over the next 2 to 3 years. At the same timea short precis of the proposed study must be typed, or printed, and one copy retained bythe supervisor, one sent to a regional Vice Chancellor (probably not always available inthe early stages), and one sent to the Academy Librarian. On completion of the thesis or field report, a typed copy or printout of the fieldreport, or the thesis and research results (or both) must be submitted to the Vice Chancel-lor or the Academy Librarian for assessment; for border-line studies, more data or otheradjustments may be called for. A thesis or field study at this level may comprise about 10to 20 typed pages with supporting photographs, maps, figures, and any references used. The cost of registration and certification is Aust$75.00. The student is now qualified to proceed to post graduate degrees. For Postgraduate Degrees (Masters or Doctorate) A Masters degree is normally two years of additional study and a Doctorate isthree years. For all postgraduate degrees, supervisors must find two (2) externalexaminers (three (3) examiners in all). Copies of thesis and field reports mustbe provided by the student for the two (2) examiners, for the supervisor, andfor the Academy Librarian. Examiners look for evidence of good comprehension
 26. 26. in the field chosen, key references consulted, good research planning, and excellent ex-pression and clarity. At doctoral level, evidence of original thought and clear results shouldbe the aim. It is wise to have any thesis read for literacy and clear expression before forwardingto the supervisor and examiners, only one of the three being from the Academy. Allexaminers report to the supervisor, who informs the academy and the student of theresult. Supervisors may have to write the thesis from dictation if illiterate graduates areinvolved. Postgraduate degrees call for careful work and pre-planning, wide reading, carefulexpression, clear illustrations, and correct referencing. Theses are normally 20 to 100typed pages; lean work (no waffle or general opinions) is appreciated, to the extent thatno adjectives should be used or unsupported statements offered. Examiners fees must be met (usually Aust$500 to Aust$1,000); fees can be waived,but one should not expect this to happen. Registration of the degree, listing of the thesis, and provision of degree documentsby the academy will cost Aust$100.00. (A photocopy of these theses are to be available, for a charge covering copying andpostage, from the Academy Librarian). If any thesis carries sensitive material, students may request that such thesis arerestricted for access for a stated period of years, or until patents are obtained.
 27. 27. Correct Referencing For books: if there are 3 or less authors, all names are given in full. If there are morethan three, the first author is listed and the Latiriphrase etalia (and others) added. If oneauthor is a woman, a full first name is given. Example: SMITH, R.J. and Helen JONES, 1993. The Role of Tree Ants in Pest Protection of Lemons in China Scientica Sinica Vol. 5 No 8, 1993. Note the above sequence: Author(s), Date. Title of the Article or Book (italic script or underlined) Publisher or Journal If a newspaper article, (no author given) is quoted, reference as follows: Ants Eat Citrus Pests in China. The Chinese Farmers Journal Vol 5 No 1, 1994 FIELDS FOR THESES AND PROJECTSThe following fields have been the basis of diplomate work, and form an indication of the areas that can be covered by degree students for applied or theoretical degrees. Applied degrees are weighted to field projects; academic degrees are weighted towards research. 1) Education: This includes special education, education via electronic media, orthe development of educational aids. 2) Media: Many students are developing information systems based on film,photo libraries, print or electronic systems, and some have succeeded as journalists.Authors producing a significant thesis or finding in any area of research indicated heremay submit for a degree. 3) Site Development: This indicates work on a farm or village over a long period,working to develop a Permaculture system or community facility or project. 4) Site Design: People acting as consultants to a variety of projects, rural
 28. 28. and urban, may submit for applied degrees. Planners and consultants for projects inPermaculture. 5) Community Services: For those devoting their time, often with great hardship,to populations in poverty, fourth world (tribal peoples), disadvantaged or aged groups,and to people in urban and rural poverty. 6) Finance and Business: Developing and promoting local employment,non-monetary exchange, cash recycling in community, cooperative endeavours, modelsof development, and cost benefit analyses of real projects, accounted financially, socially,and environmentally. 7) Technical Development: People developing technical systems in transport,energy, processing systems, recycling, conservation systems or efficient appliances. 8) Resource Development: Making supporting resources available via land banks,plant or seed resources, livestock development, contract services and other essentialsupport systems. 9) Architecture and Building: Completion of projects demonstrating low costand energy-efficient housing and special purpose buildings, or the construction ofvillages and suburbs. 10) Research: A broad category, covering all Permaculture-related areas;a blend of the practical and theoretical is ideal. FORMAL REGISTRATION OF ACADEMIC CENTRES Any formal (Parliamentary Act, with a Vice Chancellor.Royal Decree, Foundation Trust)registration of this Academy by We certainly do not lackPermaculture Academy members or integrity or credibility as anAcademicians in any country should organisation, and this is the last step tobe notified to the Librarian, and such our status as a professionalregistrations should be actively sought. organisation, open to all of us andNo matter where such formal or operated by ourselves, under our ownlegal systems are established, they academic umbrella. Like the extantcan act for all field centres or all regions system of itinerant teachers, we will
 29. 29. maintain a power-free, multinodal, non-hierachical structure, based on the ancient ideasof free people pursuing free enquiry, in line with our accepted ethics. The writer is currently investigating formal status in a few countries, and will notifyas results come in, but all members should pursue these goals. Any academic with aPermaculture training and a postgraduate degree can register the words ‘PermacultureAcademy’ locally, and set up regional services. Any future contributions to this year-book would be appreciated by the editor. It willeventually contain a guide to regional Vice-Chancellors and to residential courses.
 30. 30. OWNERSHIP OF THE COPYRIGHT OF THE WORD “PERMACULTURE” (P.C.) The word Permaculture was defined and copyrighted by publications in the OrganicGardening and Farming Society’s newsletter in Hobart, Tasmania in 1975. The worditself was coined by Bill Mollison, as no succinct word or publication had previously beenapplied to whole system design. In 1978, the publication of Permaculture One estab-lished the first book on conscious design of whole landscapes, and again established theword Permaculture as unique. Ownership of the copyright is equally invested (by BillMollison) in the Permaculture Institutes and its graduates from a Certificated Permacul-ture Course. It cannot be given away except to graduates. Copyright was deliberately sought, and the unique name coined so that this systemof education could not be pre-empted by existing institutions or government agencies, butbelongs to certificated individuals and Permaculture Institutes (as corporate bodies). Theintention of the copyright is to keep the educational area (with its considerable goodwill)to those who know what a Permaculture course consists of! No person who is not a coursegraduate can use this name for profit; all normal uses for purposes of reviews, discussion,news items and so on is permitted, and graduates (but only graduates) of courses canregister for-profit enterprises or corporations using this name. Likewise, Permaculture graduates who are appointed to or who belong to otherteaching institutions can teach courses; that institution itself, however, cannot use thename for profit, or for raising funds, if its directors are not graduates, nor should any suchdirectors be appointed to Permaculture Institutes or their boards. Non profit Permaculture associations freely use the name, as can any association ofpeople with a common interest in Permaculture, but not for paid or certificated courses.Where non certificated teachers offer paid courses on Permaculture they have beensuccessfully challenged by several graduates, but also invited to attend a full course and tolater continue their teaching. Such pirate courses have been found to be more akin toorganic farming or ‘new age’ mysticism than applied design, so that the necessity forcopyright has been validated. This publication also clearly delineates the controls wemust demand for higher degrees, and gives additional facilitation to our graduates by theestablishment of a College of Graduates; in effect, a professional association ofexperienced people.
 31. 31. TEXTBOOKS, CURRICULAE AND RESOURCES The basic text for all curriculae and courses, and the overall definition of the scopeof Permaculture studies is: MOLLISON, Bill, 1989. Permaculture: A Designers’ Manual Tagari Publications, Australia. The chapter contents of this text lays out the curriculum of the basic 72 hourPermaculture Design Course; students should check this outline with teachers or traineeteachers giving courses, and should be familiar with the whole field covered in the text. If teachers fail to cover the course contents, this Academy can be notified and willforward any comments to teachers, or they can be sent directly to teachers by students. This text will be updated periodically by the publishers, and at that time, feed-backfrom students and teachers will be considered. Any substantial expansion of the text willnecessitate a two volume work in future editions. Permaculture: A Designer’s Manual is available from: Tagari Publications 31 Rulla Road, Sisters Creek Tasmania 7325 Australia or from regional distributors and bookshops. Other Recommended Texts and Resources. FUKU0KA, M., 1978 The One Straw Revolution. (Available from libraries) FUKUOKA, M., 1985. The Natural Way of Farming. Japan Publications Inc., Tokyo & New York. GEIGER, R., 1950. The Climate Near the Ground. Harvard University Press, N.Y.
 32. 32. HOWARD, Sir Albert, 1943. An Agricultural Testament. Oxford University Press.KERN, K. and Barbara., 1977. The Owner Built Homestead. Charles Scribner’s Sons, N.Y.KING, F.H., 1911. Farmers of Forty Centuries: Permanent Agriculture in Cbina, Korea and Japan. Rodale Press, Emmaus, PA.MOLLISON, Bill and Reny Mia Slay, 1991. Introduction to Permaculture. Tagari Publications, Sisters Creek, Australia.SHOLTO DOUGLAS, J. and Robert de Hart., 1976. Forest Farming. Watkins, London.SMITH, J. R., 1977. Tree Crops: A Permanent Agriculture. Devine-Adair, Old Greenwich.TURNER, N., 1974. Fertility Pastures and Cover Crops. Bargyla and Gylver Rateaver, Paurna Valley, CA.WAIT, K., 1973. Principles of Environmental Science. McGraw-Hill International.YEOMANS, P. A., 1981. Water for Every Farm / Using the Keyline Plan. K. Yeomans, 18 Commodore Dr., Paradise Waters, Queensland 4217, Australia.
 33. 33. THE ACADEMY LIBRARIAN The Academy Librarian will be domiciled at the Permaculture Institute and will offer a wide ranging service. This service includes: • Those matters referred to in this yearbook. • A referral service to resources within the extensive global P.C. network. • Compilation of bibliographies on topical areas. • Supplying a search service of the reference material held by the Permaculture Institute. • General guidance to resource materials. The Academy library contains a good collection of books, magazine articles,published papers, and student theses, all specifically directed to Permaculture subjects. While the Librarian will be available to assist and advise in all areas of study, weencourage the use of local networks and libraries towards the creation of local resourcecentres. Therefore we would like to be kept well informed of the extent of local resourcesto enable us to create the most comprehensive service possible. Students should become aware of the general search facilities provided by locallibraries and educational institutions, many of which have the capacity to search a widerange of interconnected data-bases world wide. The Academy will encourage the formation of Permaculture Resource Centres andthe Librarian will act as co-ordinator of all data accumulated throughout thePermaculture network. There will be fair fees for the services of the Librarian, and specific fees for yourrequest will be advised when your request is to hand. Note that all fees are devoted tosustaining the salary of the Librarian, and to covering copying, postage and mailing costs,certificates, and correspondence.
 34. 34. Search Requests All requests should be sent to:-The Librarian.Permaculture Academy,31 Rulla Road,SISTERS CREEK TASMANIA 7325AUSTRALIARequests should contain the followin&• Name, Address, Telephone, Fax and Email (if available).• The reference information required, giving general and specific subject areas in as much detail as possible.• The form in which you require this information, e.g. references to texts or journals available in most libraries; photocopies of texts in the Academy Library; magazine articles; contacts to people in your area; or contacts to people outside your area.• What the information is required for, e.g. field work, courses, degrees, personal use, etc.• The date that this information is required by (be reasonable).
 35. 35. AN ETYMOLOGY The meaning of key words used in this yearbook. ACADEMY An association of scholars or the study of integrated systems, for theacademics. Also a school of study purpose of better design and applicationfounded to promote a particular of such systems.philosophy (e.g. Platonic philosophy).Here, the philosophy or ethics are those CAMPUSof Permaculture; the study and Latin for a field. Applied also todevelopment of sustainable systems for ‘a field of study’. Narrowly defined bylandscapes and settlements. some as enclosures within a college, but here used as an area open to intellectual PERMACULTURE enquiry. A copyright word, owned as acommon copyright by the Permaculture DESIGNInstitutes and their graduates. Derived Restricted in the case offrom permanent and culture, as below. Permaculture, to integrated functional design, thus the conscious and intentional Permanent: From the Latin design of integrated systems. Thepermanens, to remain to the end, to process of design is to place anypersist throughout. component of a system where it will best connect to other components, when there- (Latin; per through, manere to fore, its requirements are met, and itscontinue). products used. It is the science of best rela- tive placement of components in a plan Culture: From the Latin cultura or pattern whose main function is to in-cultivation of land, or the intellect. Now crease resources, conserve energy, andgeneralised to mean all those habits, reduce or eliminate pollution or waste.beliefs, or activities that sustain humansocieties. SUSTAINABLE SYSTEMS Restricted in Permaculture usage to anyThus, Permaculture is the study of the system that provides or conserves suffi-design of those sustainable or cient energy, over its normal life expect-enduring systems that support human ancy, to build and maintain itself, and tosociety, both agricultural and give a yield surplus to those requirements.intellectual, traditional and scientific, Essentially, any system which amortisiesarchitectural, financial and legal. It is its costs in energy terms.
 36. 36. Application for a Diploma of Permaculture Design (submit in English)Applicant’s Name: (please print clearly).........................................................................................................................................Postal Address:............................................................................................................................................................Permanent Address:.....................................................................................................................................................Where Permaculture Design Course was taken:..............................................................Teacher(s):..................................................................................................................................……Date of course: Month ............…………….. Year ………………………………..Diploma is applied for in the following area(s) (no more than three subjects may bemarked): ! Education ! Finance and Business ! Media ! Technical Development ! Site Development ! Resource Development ! Site Design ! Architecture and Building ! Community Services ! ResearchEvidence of Work: This may be forwarded as design reports, photographs, affidavits,publications, field reports, records of employment, or any such supporting materials.Only send documents, photographs, tapes etc you do not wish returned. Photocopiesare acceptable.Please enclose Aust $75.00 application fee.
 37. 37. Application for Registration for a Degree with the Permaculture Academy (submit in English)Applicant’s Name: (please print clearly).........................................................................................................................................Postal Address:............................................................................................................................................................Permanent Address:.....................................................................................................................................................Diplomas or Degrees already held:................................................................................. (give list including Institutions awarding degrees and years awarded).....................................................................................................................................................Past Fields of Study, Research or Particular Interest:...............................................……Work or Employment History:.............................................……................................... (if applicable) or C.V. (curriculum vitae) or ‘vital work history’.....................................................................................................................................................Local Degree Supervisor: Name: ................................................................................................................ Address: .............................................................................................................Local Vice-Chancellor or Registrar: Name: ................................................................................................................ Address: .............................................................................................................Expected Duration of Work: ................................................................................................Enclose a short summary of the proposed area of study for the Academy Librarian.Application fees: Bachelors Degree Aust$100.00; Post-Graduate Degree - Aust$200.00
 38. 38. Application for Academic Membership and Status of Regional ViceChancellorApplicants should write a short C.V., giving their fields of expertise, and areas of interestand research. Essential to registration is an account of degrees and qualifications, yearsdegrees were obtained, and the name and location of the college or university wherestudies were completed.Applicants should include registration fees, as outlined in this yearbook, and give a clearreturn address and contact data (telephone, fax, or EMail). THE FRONT COVER The motif is the great seal of the Academy, and will be applied to all degree documents. It contains the five elements: earth, air, fire, water and wood; also the Tree of Life, and the Rainbow Snake or Earth Shaper (a metaphor for water flow and the forming of landscapes). The motto “Ingenio Patet Campus” is Latin for the phrase “The Field Lies Open to the Intellect”. This is a useful motto for integrated field design. Both the motif and motto are the copyright of the Permaculture Institute and the Academy. The Permaculture Academy is an extension of the structure of the Permaculture Institute and enquires may be forwarded, with a stamped addressed envelope for replies (or a postal reply coupon) to:- The Librarian. The Permaculture Academy 31 Rulla Road SISTERS CREEK TASMANIA 7325 AUSTRALIA Email: tagariadmin@southcom.com.au

×