Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Strategija za razvoj   socijalnog/društvenogpoduzetništva-pojmovi i definicije,  Zagreb, 14 svibnja, 2012.  Zašto soc...
Zašto socijalno poduzetništvo         - argumenti• Izvorno engleski termin – Social Enterpreneurship• – termin soc...
Zašto socijalno poduzetništvo        - argumenti• Ako usvojimo ovaj termin on svakako ne implicira da se socijaln...
Zašto socijalno poduzetništvo        - argumenti• Također, današnja moderna Socijalna politika kao znanstvena dis...
Zašto socijalno poduzetništvo          -argumenti• Kada se razmišlja šire – danas svako poduzetništvo – od klasi...
Zašto socijalno poduzetništvo        - argumenti• Termin ‘društveno poduzetništvo’ – postoji opasnost da termin m...
Zašto socijalno poduzetništvo        - argumenti• Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega od...
Zašto Socijalno poduzetništvo         - argumenti• Zbog svih prezentiranih argumenata zaključno smatram da termin ...
Zašto Socijalno poduzetništvo?• Hvala na pažnji!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zašto socijalno poduzetništvo?

1,177 views

Published on

Okrugli stol "Strategija za razvoj socijalnog / društvenog poduzetništva: pojmovi i definicije", Zagreb, 14.5.2012.

doc. dr. sc. Zdenko Babić, Pravni fakultet, Zagreb

Uvodno izlaganje: "Zašto socijalno poduzetništvo?"

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zašto socijalno poduzetništvo?

 1. 1. Strategija za razvoj socijalnog/društvenogpoduzetništva-pojmovi i definicije, Zagreb, 14 svibnja, 2012. Zašto socijalno poduzetništvo? Doc. dr.sc Zdenko Babid Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Katedra za socijalnu politiku
 2. 2. Zašto socijalno poduzetništvo - argumenti• Izvorno engleski termin – Social Enterpreneurship• – termin social bi se mogao prevesti i kao društveno i kao socijalno• Socijalno poduzetništvo – brojne definicije• ono što ga razlikuje od ‘klasičnog’ je snažno stremljenje za ostvarenjem misije koja ima šire pozitivne učinke na društvo, lokalnu zajednicu, te opdenito pozitivno doprinosi poboljšanju socijalnih aspekata života
 3. 3. Zašto socijalno poduzetništvo - argumenti• Ako usvojimo ovaj termin on svakako ne implicira da se socijalno poduzede ‘pojavljuje samo u ‘socijali’- što je argument onih koji se zalažu za termin ‘društveno poduzetništvo’• Dobar primjer za to je i opdeprihvadeni i usvojeni termin ‘socijalne države’ koji građani razumijevaju puno šire od same ‘socijale u užem smislu’• Dakle smatram da se ved i u Hrvatskoj termin ‘socijalno’ shvada puno šire od ‘same socijale u užem smislu’
 4. 4. Zašto socijalno poduzetništvo - argumenti• Također, današnja moderna Socijalna politika kao znanstvena disciplina i praktična djelatnost se ne bavi samo ‘užom socijalom’ tj nego uključuje i programe obrazovanja, stambene politike, obiteljske politike itd.• Slično je i s nazivom naše katedre koja se zove Katedra za socijalnu politiku a ne za društvenu politiku ( a engleski termin je Social policy) te nizu kolegija koje izvodimo termin Social se prevodi kao socijalno/a• Analogijom smatram da je ovdje isto tako uputno koristiti naziv/pojam Socijalno poduzetništvo
 5. 5. Zašto socijalno poduzetništvo -argumenti• Kada se razmišlja šire – danas svako poduzetništvo – od klasičnog poduz. (usmjereno maksimizaciji povrata na uloženi kapital za dioničare i vlasnike) – do koncepta DOP-a – uvijek proizvodi određene učinke na društvo (smatram češde pozitivne) tako da nije jasna ‘distinktivna’ kvaliteta termina društveno poduzetništvo – što se s time naglašava?• Termin Socijalno poduzetništvo naglašava distinkciju ovog oblika poduzetništva u odnosu na druge poduzetničke oblike na način da se ističe snažnija veza i utjecaj ovog oblika poduzetništva na poboljšanje širih socijalnih aspekata života (bilo na nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj razini)
 6. 6. Zašto socijalno poduzetništvo - argumenti• Termin ‘društveno poduzetništvo’ – postoji opasnost da termin može biti pomalo optereden negativnim povijesnim konotacijama kod određenog dijela ljudi• primjerice – termin društveno poduzetništvo kod dijela ljudi može asocirati na bivši sustav i društveno vlasništvo te određenim ljudima zvučati ‘pomalo socijalistički’ dok kod termina ‘Socijalno poduzetništvo’ nema opasnosti od takve opteredenosti.
 7. 7. Zašto socijalno poduzetništvo - argumenti• Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam U K A Z o razglasitvi Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP)• Razglašam Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 7. marca 2011.• Št. 003-02-3/2011-14• Ljubljana, dne 15. marca 2011• dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 8. 8. Zašto Socijalno poduzetništvo - argumenti• Zbog svih prezentiranih argumenata zaključno smatram da termin socijalno poduzetništvo je bolji zato što se u Hrvatskoj termin ‘socijalno’ afirmirao te da ne postoji opasnost od ‘preuskog’ shvadanja tog termina• Sa druge strane termin društveno poduzetništvo u sebi može inkorporirati određenu nejasnodu (pa čak i negativne asocijacije) u konotaciji i nedovoljnu distinktivnu specifičnost tog pojma.• Trede –praktični razlog u europskom kontekstu kada usvojimo termin socijalno poduzetništvo – prijevod termina social enterpreneurship – de biti jasniji u europskom kontekstu i dokumentima (u parlelnim na hrv i engl. jeziku ) jer termin socijalno u hrvatskoj inačici je sličan engl. terminu - dok to s terminom društveno nije slučaj - što bi moglo izazvati određene nejasnode.
 9. 9. Zašto Socijalno poduzetništvo?• Hvala na pažnji!

×