Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

احیای برند ، برندسازی مجدد ، ریبرندینگ

8,661 views

Published on

this is a brief summary on what is rebranding and implementaation phases
محمد قاضی زاده

Published in: Marketing

احیای برند ، برندسازی مجدد ، ریبرندینگ

 1. 1. احياي برند Rebranding View Mohammad Ghazizadeh'sprofile on LinkedIn https://www.linkedin.com/in/mohammadghazizadeh
 2. 2. با حفظ (Brand Revitalization/Rebrand) احياي برند قدمت، تاريخچه و ميراث يك برند به مخاطبانش اين پيام را مي رساند كه ما با نسبت به تغييرات بازار آگاه هستيم و خودمان را با اين تغييرات بروز مي كنيم. ايجاد تغيير براي مرتبط و بروز ماندن در گردونه رقابت ضروري است و موفقيت هاي آتي يك برند را تضمين مي كند.
 3. 3. وفادار ماندن (چسبيدن) به گذشته يك برند در صورتي كه چيزي در گذشته آن نباشد كه به آن برند قدرت زيادي بدهد و آن را در بازار و شرايط فعلي زنده، مرتبط و بروز نگه دارد اشتباهي بسيار بزرگ است.
 4. 4. احياي قدرتمند يك برند به معناي ايجاد پيوندي جديد بين آن برند و تمام آن چيز هايي است كه براي مشتريان فعلي شما با اهميت هستند. بايد توجه داشت كه اگر يك برند در گذشته مي فروخته و با مخاطبان قديمي اش ارتباط خوبي داشته امروز هم با همان منوال مي تواند مخاطبانش را درك كرده و بي توجه به نياز ها و روندهاي جديد و سلايق روز همچنان مخاطبان (مشتريان) جديدي از همان دسته و گروه را جذب كند و وفادار نگه دارد.
 5. 5. دلايل احياي يك برند •برند از مد افتاده و قديمي كه تغييرات و محصولات جديدي كه عرضه مي كنيم به چشم مخاطبين نمي آيد •آگاهي كم از برند در فضاي بازار •شانس كم در برنده شدن در فضاي رقابت بازار •تكيه زياد بر كالاهاي گذشته و تصويري كه تنها به آن كالاها گره خورده •نا آگاهي راجع به اينكه از چه ويژگي يا مزيتي از برندتان در بازار سخن بگوييد •تمايزي بين برند شما و ديگر حاضرين در بازار شما وجود ندارد •در جذب نيروي كار ماهر و خبره مشكل داريد
 6. 6. مزاياي احياي برند: •به كاركنان و ذينفعان كمك مي كند تا دوباره بدانند براي چه شركتي كارمي كنند، چه انتظاراتي از آنها وجود دارد و شركت آنها در آينده به كدام سو حركت مي كند •احياي برند سولات زيادي بهمراه خود مي آورد كه شايد در فر آيند كار هاي روزمره مورد غفلت واقع شده اند. سولاتي كه بايد راجع به كسب و كار خود، فضاي رقابت، مزاياي رقبتي و ... برند خود از خود مي پرسيديم •به كاركنان در طول پروسه و پس از احياي برند حس انرژي بيشتر،و هم راستي و وفاداري بيشتر نسبت به برند تزريق مي كند •علاوه بر جذب مشتريان جديد حس خوب جذب پرسنل و تيمي قوي در كنار خود به كاركنان دست خواهد داد. •قدرت چانه زني بنگاه در برابر تامين كنندگان و ديگر شركا را بالاتر مي برد •مشتريان حس مي كنند كه به آنها اهميت داده شده شركت بخاطر آنها خود را بروز رساني و احيا كرده است تا در ديد اطرافيانشان مشتريان برندي قديمي، فسوده و دمده بنظر نرسند •به شركت اجازه افزايش سطح قيمت كالا ها و خدمات را مي دهد •شركت شما در بازار بيشتر در چشم مي آيد •بعد از انجام اين پروسه شما بازار هدف دقيق تري داريد كه اثر بخش برنامه هاي بازاريابي شما را به مراتب بيشتر مي كند.
 7. 7. ع لت احياي برند ا هداف احياي برند فرآيند احياي برند تغيير در مالكيت بنگاه و يا ساختار آن تغيير در استراتژي بنگاه تغييرات محيط خارجي تغيير در جايگاه رقابتي ايجاد يك هويت جديد و انعكاس آن ايجاد يك تصوير جديد از برند فرهنگ كاركنان ايجاد تغييرات داخلي ايجاد تغييرات خارجي ايجاد يك تصوير جديد براي ذينفعان خارجي
 8. 8. شايع بودن احياي برند در صنايع مختلف
 9. 9. فازهاي اجرايي احياي برند: -1 برنامه ريزي احياي برند، حسابرسي احياي برند، تحقيقات بازار -2 برنامه ريزي و ايجاد تغيير در تمامي نقاط تماس برند با مخاطبينش -3 لانچ مجدد برند در داخل سازمان -4 اطلاع رساني و ايجاد ارتباطات (لانچ در بازار) با تمامي ذينفعان مرتبط همچون : سهام داران، مشتريان، رسانه ها و ..... -5 بررسي تاثير احياي برند در بين مخاطبين و بررسي ميزان بازگشت سرمايه گذاري براي احياي برند
 10. 10. -1 حسابرسي برند در راستاي احياي آن •بررسي نقاط قوت برند/كسب و كار •ارزش برند •ميزان آگاهي از برند در بازار •بررسي نقاط ضعف و كاستي هاي يك برند در بازار •بررسي روندها جديد و فرصت هاي تازه بازار •بررسي تهديدات خارجي •بررسي محصولات جديد توسعه يافته و روش هاي آتي افزايش سود آوري •بررسي وضعيت رقابت در بازار •بررسي ادراك، تصوير ادراك شده، اعتبار و نگرش ها نسبت به آن برند در بازار •بررسي ميزان اثر بخشي تلاش ها و تصميمات مديريت آن برند
 11. 11. -2 برنامه ريزي و ايجاد تغيير در تمامي نقاط تماس برند با مخاطبينش •توسعه بيانيه جايگاه برند •ايجاد و شناسايي مزاياي كليدي برند •توسعه معماري پيام ها كه شامل شناسايي مخاطبين هدف و ايجاد پيام هاي مختلف براي هر دسته و گروه است •توسعه هويت بصري جديد برند •تعريف شخصيت جديد برند و ارزش هاي آن
 12. 12. -3 لانچ مجدد برند در داخل سازمان معرفي برند جديد به كاركنان و اعضاي داخلي بنگاه آموزش پرسنل و آشنا كردن آنها با برند جديد، ارزش هاي آن و ....
 13. 13. -4 اطلاع رساني و ايجاد ارتباطات (لانچ در بازار) با تمامي ذينفعان مرتبط همچون : سهام داران، مشتريان، رسانه ها و ..... تبليغات كلان روابط عمومي فضاي مجازي جذب مخاطبين با ايجاد تجربه هاي خريد متفاوت در مراكز عرضه
 14. 14. جوانب مختلف احياي برند كه مي بايست مد نظر قرار گيرند : •تغيير نام •تغيير هويت بصري •تغيير شعار •تغيير وب سايت •تغيير بصري محصولات •تغيير پوشش كاركنان •تغيير بسته بندي ها •تغيير استند ها و طرح هاي غرفه هاي نمايشگاهي •تغيير بصري و تجربه خريد فروشگاهها و مراكز عرضه •تغيير تم تبليغات و پيام ها •تغيير در نحوه لانچ محصولات و ... •تغيير در ارزش ها، ماموريت، نقاط تمايز، داستان، پيام ها، وعده،شخصيت، لحن صدا و. .. برند •تغيير بيانيه جايگاه برند
 15. 15. مثال ها: تغييرات تكاملي (استار باكس)
 16. 16. مثال ها: تغييرات تكاملي (استار باكس)
 17. 17. مثال ها: تغييرات تكاملي (استار باكس)
 18. 18. مثال ها: تغييرات تكاملي (استار باكس)
 19. 19. مثال ها: تغييرات تكاملي (استار باكس)
 20. 20. مثال ها: تغييرات تكاملي (كدبري)
 21. 21. مثال ها: تغييرات تكاملي (كدبري)
 22. 22. مثال ها: تغييرات تكاملي (كدبري)
 23. 23. مثال ها: تغييرات تكاملي (كدبري)
 24. 24. مثال ها: تغييرات تكاملي (مايكروسافت)
 25. 25. مثال ها: تغييرات تكاملي (مايكروسافت)
 26. 26. مثال ها: تغييرات تكاملي (مايكروسافت)
 27. 27. مثال ها: تغييرات تكاملي (مايكروسافت)

×