Una mirada calidoscòpica a la IA

Neus Lorenzo
Neus LorenzoInspector of Education at Generalitat de Catalunya
Una mirada calidoscòpica a la IA:
Reflexions per a l’acció
Dra. Neus Lorenzo Galés
@NewsNeus
nlorenzo@xtec.cat
https://docplayer.fr/docs-images/88/116188780/images/6-3.jpg
Ramon Llull, Opuscula chymica,XVe siècle, Manuscrit.Bern, Burgerbibliothek,
MS A 78,fols. 168v-169r./fols. 189v-190r
Athanasius Kircher, Ars Magna Sciendi [...] 12 vols, Amsterdam 1669. Vol1.
https://humanidades.com/wp-content/uploads/2017/07/neuronas-e1571333992612.jpg
https://videncia-esoterica.com/wp-content/uploads/2016/12/330px-Universum.jpg
Flammarion Engraving, 1888
INVESTIGAR
és anar més enllà
de les aparences,
vers el creixement
personal, social i
professional.
Propòsit
Ramón Llul va crear l’escola de llengües orientals (Mallorca, s. XIV)
per convèncer amb la paraula i el coneixement.
De la lògica multilineal socràtica, hebrea i àrab, a l’arbre de la ciència.
http://insoulpursuit.blogspot.com/2014/06/blessed-ramon-llull-trinity-and.html https://www.wikidata.org/wiki/Q7837612 https://www.wikidata.org/wiki/Q7837612
https://culturacientifica.com/app/uploads/2016/12/Codex_St_Peter_Perg_92_11v.jpg
Ramón Llull i la metareflexió sistemàtica per
ORGANITZAR el pensament i la conversa:
- Recordar, recolectar, recollir informació.
- Interlligar, associar, seleccionar, discriminar.
- Voler, dirigir la voluntat, desitjar dedicar-se a algú....
Brevículum, de Thomas Le Myésier, circe 1321-1335
-Memorias recolente
-Intellectus intelligente
-Voluntatis diligente
-Compositiones
Ramón Llull, s.XIV
DUA
Mètode
La construcció conjunta de llengua i raonament
genera pensament inquisitiu i estratègies de cognició
Ars Magna, de Ramón Llull. Ziereis Fassililes.
https://www.facsimiles.com/fileadmin/_processed_/wmimages/ars-magna-raimundo-
lulio_007380_01-6e1dda694f.jpg
Comentat a: Martin Gardner, Máquinas lógicas y diagramas. Alianza Editorial- 9788420600918
https://www.facebook.com/watch/?v=2025289264271626
https://www.turn2learn.co.za/product/learning-12-tenses-english-language/
https://www.facebook.com/groups/InnovativeToE/posts/10157752128747061/
“Grammar Wheel” del professorat d’anglès, 1990-2023
Ramón Llull, s.XIV
Què funciona
en aquesta activitat...?
EL REPTE COGNITIU
Activa la curiositat
Seqüència l’activitat
Amplia la informació
Planteja decisions ètiques
- miquis
- nyegu
- xano
1.- Fes una expressió amb...
- La Resposta única
- La freqüència d’ocurrència
- La freqüència d’encert
- La desviació de l’encert
- El % d’encerts és maxim
- El valor de l’error és nul
- La Variansa o (sigma)
- etc
BAIX NIVELL DEL REPTE COGNITIU
Memòria lèxica
Pràctica oral de repetició
Aprenentatge mecànica
Interaccció amb el grup (no en grup)
Consolidació del rol magistral docent
Què hem après...?
Cal aprendre, aprendre a aprendre
i saber com aprenem, per ensenyar millor
Neus Lorenzo (2022) SmartClassrooms: Los sistemas inteligentes.
https://www.slideshare.net/nlorenzo/smart-classrooms-los-sistemas-inteligentes-
retos-oportunidades-y-riesgos-en-educacin
2.- Quin model d’aprenentatge hem creat?
Resposta correcte
100% (1,0)
0% (1,0)
Riscos
Aplicacions del CHATGPT als diversos nivells educatius
(… i la UNESCO hi què diu?)
UNESCO (2023a) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380602_spa
UNESCO (2023b) https://lnkd.in/e7r2cvsh
UNESCO (2023) ChatGPT. https://iesalc.unesco.org/wp-
content/uploads/2023/04/ChatGPT-and-Artificial-Intelligence-
in-higher-education-Quick-Start-guide_EN_FINAL.pdf
Reptes educatius interns:
- Manca de formació docent
- Manca de coneixement sobre l’impacte emocional
en l’alumnat
- Manca de privacitat de dades de l’alumnat (perfils,
identitat...)
- Manca de control sobre la veracitat i les mentides
a la xarxa (Fake News).
Recomanació: cal més recerca controlada
Les metes i resultats d'aprenentatge dels currículums
d'IA han de centrar-se en els principals valors i habilitats
necessaris per a la feina i la vida a l'era de la IA.
Menys del 5’8% Més del 32,3%
Joves adults de 25 anys a l’atur (Nov. 2022)
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2023/01/09/63bc4072fdddff4aa48b4589.html
https://phantom-
elmundo.unidadeditorial.es/a114805d9b435d06af3082ac00e5f1a9/crop/0x55/2340x1615/resize/700/f/webp/assets/multimedia/imagenes/2023/01/09/16732864757208.jpg
La tassa d’atur juvenil genera riscos i precarietat laboral
6
Què guanyem i què perdem en aquesta
interacció amb l’eina?
Propostes
-3 Calen evidències sobre la qualitat i eficacia dels
currículums d’IA.
Com ho
sabrem?
Comparació en 27 països: Currículum d’IA
a l’Educació infantil, primària i secundaria
UNESCO (2023a) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380602_spa
UNESCO (2023b) https://lnkd.in/e7r2cvsh
1-Estudis teòrics
2-Recerca pràctica
https://xtec.gencat.cat/ca/formacio/info-general/cercador-activitats/
Les xarxes neuronals d’IA-Gen,
de LLM (Large Language Model) requereixen
moltíssimes més iteracions capes i de refinament....
i una enorme quantitat de dades supervisades
https://news.mit.edu/sites/default/files/styles/news_article__image_gallery/public/images/201701/MIT-Inhibitor-Model-1_0.jpg
Aprenentatges
Ens cal conèixer l’eina!
Els algoritmes d’IA tenen certa gramàtica pròpia o instruccions (PROMPTS)
https://www.youtube.com/watch?v=8Olkq2EFY58
https://app.tryleap.ai/
Leap
INTRUCCIONS O PROMPT:
Escriu un resum en anglès sobre la
Teoria d'Aprenentatge Social d'Albert
Bandura, per a principiants, que
compleixi els estàndards universitaris,
fent referència a les fonts en APA-7.
Generadors de text
INTRUCCIONS O PROMPT:
Crea una imatge hiperrealista d’una
aula de primària, per un cartell,
sense menors d’edat, amb un clima
escolar alegre d’estètica festiva.
Generadors d’imatge
des d’un text
Les dades en el context
català són insuficients i
amb biaix
https://app.tryleap.ai/
“A student from secondary school
with dynamic happy attitude in
the classroom, ready to ask a
question to the teacher.”
“Un estudiant català d'una escola
catalana de secundària amb una
actitud dinàmica i alegre a l'aula, a
punt per fer una pregunta al
professor.”
Per què hi ha
aquesta diferència?
Cal aprendre a equivocar-se, a comparar, a construir
una realitat a partir de les evidències.
- blanc i…
- mar i…
- gran i…
- groc i …
-
3.- Per parelles, decidiu:
- Què ens gastarem per dinar en família?
a. 1 dinar = 15 €
b. Nd = 15 € *Nd
4.- Quin valor té l’error de predicció?
Neus Lorenzo (2022) SmartClassrooms: Los sistemas inteligentes.
https://www.slideshare.net/nlorenzo/smart-classrooms-los-sistemas-inteligentes-
retos-oportunidades-y-riesgos-en-educacin
NIVELL MIG DEL REPTE COGNITIU
Permutació de respostes
Presa de decisions
Aprenentatge basat en evidències
Interaccció amb l’entorn (i en grup)
Consolidació del rol facilitador docent
Què hem après...?
- Resposta oberta
- Valor relatiu de l’encert
- El % d’error és variable
- EL % desviació vàida
- La hipòtesi per analogia
- Les mitjanes..
- El grup, el perfil…
- etc
Vine a la formació “Aplica”, del PFZ 2023-24
https://xtec.gencat.cat/ca/formacio/info-general/cercador-activitats/
La IA-Gen del ChatGPT creat per Open-AI és un
algoritme capaç d’aprendre. No pensa i no parla,
però calcula les probabilitats de freqüència en
cadenes de paraules... I no sempre l’encerta.
A vegades cal insistir-hi!
La IA generatriu és un enorme model dinàmic de de
llenguatge natural (LLM), però no “parla”.
(segueix sent un algoritme)
https://agromallorca.com/wp-content/uploads/2021/03/Taronges_2-scaled.jpg
?
La IA generatriu no entén el què està dient,
només “construeix un codi”
(segueixen sent només algoritmes)
ChatGPT 4, (2023) “Descriu el gust d’una taronja, per Neus Lorenzo, 16 Set. 2023)
ChatGPT no es contradiu,
no menteix, fa el que toca:
permutacions estadístiques.
Només executa càlculs en
capes successives de
control i filtres estadístics.
"El que sap pensar, però no sap expresar
el que pensa,
està al mateix nivell
que aquell que no sap pensar".
Pericles (495 aC - 429 aC.)
https://humanidades.com/wp-content/uploads/2017/07/neuronas-e1571333992612.jpg
La IA-Gen de llenguatge natural té reptes educatius
que encara no podem calcular... Però no podem
deixar d’explorar les seves possibilitats.
Moltes gràcies
https://blogs.iec.cat/scp/ scp@iec.cat
@SCP_IEC
https://xtec.gencat.cat/ca/formacio/info-general/cercador-activitats/
1 of 26

Recommended

Jornades d'educació Avui, de Tarragona (Juny 2013) by
Jornades d'educació Avui, de Tarragona (Juny 2013)Jornades d'educació Avui, de Tarragona (Juny 2013)
Jornades d'educació Avui, de Tarragona (Juny 2013)Neus Lorenzo
1.9K views62 slides
Usos i abusos de la Intel·ligència Artificial by
Usos i abusos de la Intel·ligència ArtificialUsos i abusos de la Intel·ligència Artificial
Usos i abusos de la Intel·ligència ArtificialNeus Lorenzo
67 views33 slides
DE MESTRE A DJ: la reinvenció dels formadors interns by
DE MESTRE A DJ: la reinvenció dels formadors internsDE MESTRE A DJ: la reinvenció dels formadors interns
DE MESTRE A DJ: la reinvenció dels formadors internsLaura Rosillo Cascante
231 views63 slides
Aprenentatge i tendències actuals en l’ús de tecnologies a l’aula by
Aprenentatge i tendències actuals en l’ús de tecnologies a l’aulaAprenentatge i tendències actuals en l’ús de tecnologies a l’aula
Aprenentatge i tendències actuals en l’ús de tecnologies a l’aulaJuan Miguel Muñoz
8.8K views94 slides
Professionals, Projectes i Xarxes by
Professionals, Projectes i XarxesProfessionals, Projectes i Xarxes
Professionals, Projectes i XarxesNeus Lorenzo
542 views60 slides
La Convivència per la Transformació del Món by
La Convivència per la Transformació del MónLa Convivència per la Transformació del Món
La Convivència per la Transformació del MónNeus Lorenzo
406 views55 slides

More Related Content

Similar to Una mirada calidoscòpica a la IA

Dissenyar i aplicar projectes a Secundària. Tipus i estratègies by
Dissenyar i aplicar projectes a Secundària. Tipus i estratègiesDissenyar i aplicar projectes a Secundària. Tipus i estratègies
Dissenyar i aplicar projectes a Secundària. Tipus i estratègiesjdomen44
1.5K views111 slides
Jornades eduurv2011 by
Jornades eduurv2011Jornades eduurv2011
Jornades eduurv2011xavier suñé
591 views78 slides
El poder de la xarxa. Crear coneixement, comunitat i criteri by
El poder de la xarxa. Crear coneixement, comunitat i criteriEl poder de la xarxa. Crear coneixement, comunitat i criteri
El poder de la xarxa. Crear coneixement, comunitat i criteriNeus Lorenzo
205 views64 slides
KBIP: Reptes i Oportunitats de l'educació en un món tecnològic canviant by
KBIP: Reptes i Oportunitats de l'educació en un món tecnològic canviantKBIP: Reptes i Oportunitats de l'educació en un món tecnològic canviant
KBIP: Reptes i Oportunitats de l'educació en un món tecnològic canviantNeus Lorenzo
170 views42 slides
Pedalant d.g.1 by
Pedalant d.g.1Pedalant d.g.1
Pedalant d.g.1lurdesribasgarriga
524 views73 slides

Similar to Una mirada calidoscòpica a la IA(20)

Dissenyar i aplicar projectes a Secundària. Tipus i estratègies by jdomen44
Dissenyar i aplicar projectes a Secundària. Tipus i estratègiesDissenyar i aplicar projectes a Secundària. Tipus i estratègies
Dissenyar i aplicar projectes a Secundària. Tipus i estratègies
jdomen441.5K views
El poder de la xarxa. Crear coneixement, comunitat i criteri by Neus Lorenzo
El poder de la xarxa. Crear coneixement, comunitat i criteriEl poder de la xarxa. Crear coneixement, comunitat i criteri
El poder de la xarxa. Crear coneixement, comunitat i criteri
Neus Lorenzo205 views
KBIP: Reptes i Oportunitats de l'educació en un món tecnològic canviant by Neus Lorenzo
KBIP: Reptes i Oportunitats de l'educació en un món tecnològic canviantKBIP: Reptes i Oportunitats de l'educació en un món tecnològic canviant
KBIP: Reptes i Oportunitats de l'educació en un món tecnològic canviant
Neus Lorenzo170 views
Conferència en el marc de la formació del KBIP by Neus Lorenzo
Conferència en el marc de la formació del KBIPConferència en el marc de la formació del KBIP
Conferència en el marc de la formació del KBIP
Neus Lorenzo831 views
Entorns Personals d'Aprenentatge. Alacant 2012 by Jordi Adell
Entorns Personals d'Aprenentatge. Alacant 2012Entorns Personals d'Aprenentatge. Alacant 2012
Entorns Personals d'Aprenentatge. Alacant 2012
Jordi Adell719 views
RoboSalle Robotica Educativa, reptes i realitats by Elena Jurado
RoboSalle Robotica Educativa, reptes i realitatsRoboSalle Robotica Educativa, reptes i realitats
RoboSalle Robotica Educativa, reptes i realitats
Elena Jurado335 views
Origen, present i evolució by Baix
Origen, present i evolucióOrigen, present i evolució
Origen, present i evolució
Baix1.7K views
La revolució educativa de les TIC by jovesteb
La revolució educativa de les TICLa revolució educativa de les TIC
La revolució educativa de les TIC
jovesteb1.4K views
Ús de les TIC by ximochust
Ús de les TICÚs de les TIC
Ús de les TIC
ximochust1.4K views
Una nova mirada en educació.Projectes, biblioteques escolars i innovació by Neus Lorenzo
Una nova mirada en educació.Projectes, biblioteques escolars i innovacióUna nova mirada en educació.Projectes, biblioteques escolars i innovació
Una nova mirada en educació.Projectes, biblioteques escolars i innovació
Neus Lorenzo1K views
Conferència Inaugural de la 3a Jornada Espurna a càrrec de Jordi Adell by espurna
Conferència Inaugural de la 3a Jornada Espurna a càrrec de Jordi AdellConferència Inaugural de la 3a Jornada Espurna a càrrec de Jordi Adell
Conferència Inaugural de la 3a Jornada Espurna a càrrec de Jordi Adell
espurna422 views
IM i CB tecnòlegs by Nuria Alart
IM i CB tecnòlegsIM i CB tecnòlegs
IM i CB tecnòlegs
Nuria Alart1.4K views

More from Neus Lorenzo

APLICA IA: NOUS INSTRUMENTS DIGITALS Aplicacions del CHAT GPT als diversos ... by
APLICA IA: NOUS INSTRUMENTS DIGITALSAplicacions del CHAT GPT als diversos ...APLICA IA: NOUS INSTRUMENTS DIGITALSAplicacions del CHAT GPT als diversos ...
APLICA IA: NOUS INSTRUMENTS DIGITALS Aplicacions del CHAT GPT als diversos ...Neus Lorenzo
24 views26 slides
Formació_Proejcet_EIPSI_Centres_Sessió 3_ by
Formació_Proejcet_EIPSI_Centres_Sessió 3_Formació_Proejcet_EIPSI_Centres_Sessió 3_
Formació_Proejcet_EIPSI_Centres_Sessió 3_Neus Lorenzo
8 views31 slides
Creativity: Core Skill for inclusive AI-based Learning by
Creativity: Core Skill for inclusive AI-based LearningCreativity: Core Skill for inclusive AI-based Learning
Creativity: Core Skill for inclusive AI-based LearningNeus Lorenzo
40 views44 slides
El desgast terminològic en l’àmbit educatiu by
El desgast terminològic en l’àmbit educatiuEl desgast terminològic en l’àmbit educatiu
El desgast terminològic en l’àmbit educatiuNeus Lorenzo
80 views26 slides
UDL as a Non-linear Unifying Field for Learning - Bridging Diversity and Pers... by
UDL as a Non-linear Unifying Field for Learning - Bridging Diversity and Pers...UDL as a Non-linear Unifying Field for Learning - Bridging Diversity and Pers...
UDL as a Non-linear Unifying Field for Learning - Bridging Diversity and Pers...Neus Lorenzo
33 views34 slides
Aprenentatge Profund by
Aprenentatge ProfundAprenentatge Profund
Aprenentatge ProfundNeus Lorenzo
71 views49 slides

More from Neus Lorenzo(20)

APLICA IA: NOUS INSTRUMENTS DIGITALS Aplicacions del CHAT GPT als diversos ... by Neus Lorenzo
APLICA IA: NOUS INSTRUMENTS DIGITALSAplicacions del CHAT GPT als diversos ...APLICA IA: NOUS INSTRUMENTS DIGITALSAplicacions del CHAT GPT als diversos ...
APLICA IA: NOUS INSTRUMENTS DIGITALS Aplicacions del CHAT GPT als diversos ...
Neus Lorenzo24 views
Formació_Proejcet_EIPSI_Centres_Sessió 3_ by Neus Lorenzo
Formació_Proejcet_EIPSI_Centres_Sessió 3_Formació_Proejcet_EIPSI_Centres_Sessió 3_
Formació_Proejcet_EIPSI_Centres_Sessió 3_
Neus Lorenzo8 views
Creativity: Core Skill for inclusive AI-based Learning by Neus Lorenzo
Creativity: Core Skill for inclusive AI-based LearningCreativity: Core Skill for inclusive AI-based Learning
Creativity: Core Skill for inclusive AI-based Learning
Neus Lorenzo40 views
El desgast terminològic en l’àmbit educatiu by Neus Lorenzo
El desgast terminològic en l’àmbit educatiuEl desgast terminològic en l’àmbit educatiu
El desgast terminològic en l’àmbit educatiu
Neus Lorenzo80 views
UDL as a Non-linear Unifying Field for Learning - Bridging Diversity and Pers... by Neus Lorenzo
UDL as a Non-linear Unifying Field for Learning - Bridging Diversity and Pers...UDL as a Non-linear Unifying Field for Learning - Bridging Diversity and Pers...
UDL as a Non-linear Unifying Field for Learning - Bridging Diversity and Pers...
Neus Lorenzo33 views
Integrating Education Technology and SDGs by Neus Lorenzo
Integrating Education Technology and SDGsIntegrating Education Technology and SDGs
Integrating Education Technology and SDGs
Neus Lorenzo19 views
Tendències de Futur. On volem estar? by Neus Lorenzo
Tendències de Futur. On volem estar?Tendències de Futur. On volem estar?
Tendències de Futur. On volem estar?
Neus Lorenzo296 views
La Innovació educativa a Catalunya: sostenible, ética i transferible by Neus Lorenzo
La Innovació educativa a Catalunya: sostenible, ética i transferibleLa Innovació educativa a Catalunya: sostenible, ética i transferible
La Innovació educativa a Catalunya: sostenible, ética i transferible
Neus Lorenzo102 views
EIPSI-Evidence-Informed Practice: using evidence to design, implement and imp... by Neus Lorenzo
EIPSI-Evidence-Informed Practice: using evidence to design, implement and imp...EIPSI-Evidence-Informed Practice: using evidence to design, implement and imp...
EIPSI-Evidence-Informed Practice: using evidence to design, implement and imp...
Neus Lorenzo23 views
Smart Classrooms. Los sistemas inteligentes: retos, oportunidades y riesgos ... by Neus Lorenzo
Smart Classrooms. Los sistemas inteligentes: retos, oportunidades y riesgos ...Smart Classrooms. Los sistemas inteligentes: retos, oportunidades y riesgos ...
Smart Classrooms. Los sistemas inteligentes: retos, oportunidades y riesgos ...
Neus Lorenzo173 views
Los ODS en los centros educativos by Neus Lorenzo
Los ODS en los centros educativosLos ODS en los centros educativos
Los ODS en los centros educativos
Neus Lorenzo87 views
L’escola com a garant de la inclusió social by Neus Lorenzo
L’escola com a garant de la inclusió socialL’escola com a garant de la inclusió social
L’escola com a garant de la inclusió social
Neus Lorenzo131 views
Entornos digitales inclusivos: orientación institucional by Neus Lorenzo
Entornos digitales inclusivos: orientación institucionalEntornos digitales inclusivos: orientación institucional
Entornos digitales inclusivos: orientación institucional
Neus Lorenzo665 views
EIPSI-UAB_FORMACIO DIFUSIO SGIE-NLG-FBM.pdf by Neus Lorenzo
EIPSI-UAB_FORMACIO DIFUSIO SGIE-NLG-FBM.pdfEIPSI-UAB_FORMACIO DIFUSIO SGIE-NLG-FBM.pdf
EIPSI-UAB_FORMACIO DIFUSIO SGIE-NLG-FBM.pdf
Neus Lorenzo227 views
Transformative evaluation Criteria. Evaluation Tools for Changing Processes by Neus Lorenzo
Transformative evaluation Criteria. Evaluation Tools for Changing ProcessesTransformative evaluation Criteria. Evaluation Tools for Changing Processes
Transformative evaluation Criteria. Evaluation Tools for Changing Processes
Neus Lorenzo525 views
Pluriculturalism. Enhancing Concepts and Meanings, Changing Mindsets by Neus Lorenzo
Pluriculturalism. Enhancing Concepts and Meanings, Changing MindsetsPluriculturalism. Enhancing Concepts and Meanings, Changing Mindsets
Pluriculturalism. Enhancing Concepts and Meanings, Changing Mindsets
Neus Lorenzo321 views
Seminari de Cultura democràtica 1 by Neus Lorenzo
Seminari de Cultura democràtica 1Seminari de Cultura democràtica 1
Seminari de Cultura democràtica 1
Neus Lorenzo475 views
Human Machine Interaction by Neus Lorenzo
Human Machine InteractionHuman Machine Interaction
Human Machine Interaction
Neus Lorenzo126 views
Reptes compartits, horitzons comuns by Neus Lorenzo
Reptes compartits, horitzons comunsReptes compartits, horitzons comuns
Reptes compartits, horitzons comuns
Neus Lorenzo271 views

Una mirada calidoscòpica a la IA

 • 1. Una mirada calidoscòpica a la IA: Reflexions per a l’acció Dra. Neus Lorenzo Galés @NewsNeus nlorenzo@xtec.cat https://docplayer.fr/docs-images/88/116188780/images/6-3.jpg Ramon Llull, Opuscula chymica,XVe siècle, Manuscrit.Bern, Burgerbibliothek, MS A 78,fols. 168v-169r./fols. 189v-190r Athanasius Kircher, Ars Magna Sciendi [...] 12 vols, Amsterdam 1669. Vol1. https://humanidades.com/wp-content/uploads/2017/07/neuronas-e1571333992612.jpg
 • 2. https://videncia-esoterica.com/wp-content/uploads/2016/12/330px-Universum.jpg Flammarion Engraving, 1888 INVESTIGAR és anar més enllà de les aparences, vers el creixement personal, social i professional.
 • 4. Ramón Llul va crear l’escola de llengües orientals (Mallorca, s. XIV) per convèncer amb la paraula i el coneixement. De la lògica multilineal socràtica, hebrea i àrab, a l’arbre de la ciència. http://insoulpursuit.blogspot.com/2014/06/blessed-ramon-llull-trinity-and.html https://www.wikidata.org/wiki/Q7837612 https://www.wikidata.org/wiki/Q7837612
 • 5. https://culturacientifica.com/app/uploads/2016/12/Codex_St_Peter_Perg_92_11v.jpg Ramón Llull i la metareflexió sistemàtica per ORGANITZAR el pensament i la conversa: - Recordar, recolectar, recollir informació. - Interlligar, associar, seleccionar, discriminar. - Voler, dirigir la voluntat, desitjar dedicar-se a algú.... Brevículum, de Thomas Le Myésier, circe 1321-1335 -Memorias recolente -Intellectus intelligente -Voluntatis diligente -Compositiones Ramón Llull, s.XIV DUA
 • 7. La construcció conjunta de llengua i raonament genera pensament inquisitiu i estratègies de cognició Ars Magna, de Ramón Llull. Ziereis Fassililes. https://www.facsimiles.com/fileadmin/_processed_/wmimages/ars-magna-raimundo- lulio_007380_01-6e1dda694f.jpg Comentat a: Martin Gardner, Máquinas lógicas y diagramas. Alianza Editorial- 9788420600918 https://www.facebook.com/watch/?v=2025289264271626 https://www.turn2learn.co.za/product/learning-12-tenses-english-language/ https://www.facebook.com/groups/InnovativeToE/posts/10157752128747061/ “Grammar Wheel” del professorat d’anglès, 1990-2023 Ramón Llull, s.XIV Què funciona en aquesta activitat...? EL REPTE COGNITIU Activa la curiositat Seqüència l’activitat Amplia la informació Planteja decisions ètiques
 • 8. - miquis - nyegu - xano 1.- Fes una expressió amb... - La Resposta única - La freqüència d’ocurrència - La freqüència d’encert - La desviació de l’encert - El % d’encerts és maxim - El valor de l’error és nul - La Variansa o (sigma) - etc BAIX NIVELL DEL REPTE COGNITIU Memòria lèxica Pràctica oral de repetició Aprenentatge mecànica Interaccció amb el grup (no en grup) Consolidació del rol magistral docent Què hem après...? Cal aprendre, aprendre a aprendre i saber com aprenem, per ensenyar millor Neus Lorenzo (2022) SmartClassrooms: Los sistemas inteligentes. https://www.slideshare.net/nlorenzo/smart-classrooms-los-sistemas-inteligentes- retos-oportunidades-y-riesgos-en-educacin 2.- Quin model d’aprenentatge hem creat? Resposta correcte 100% (1,0) 0% (1,0)
 • 10. Aplicacions del CHATGPT als diversos nivells educatius (… i la UNESCO hi què diu?) UNESCO (2023a) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380602_spa UNESCO (2023b) https://lnkd.in/e7r2cvsh UNESCO (2023) ChatGPT. https://iesalc.unesco.org/wp- content/uploads/2023/04/ChatGPT-and-Artificial-Intelligence- in-higher-education-Quick-Start-guide_EN_FINAL.pdf Reptes educatius interns: - Manca de formació docent - Manca de coneixement sobre l’impacte emocional en l’alumnat - Manca de privacitat de dades de l’alumnat (perfils, identitat...) - Manca de control sobre la veracitat i les mentides a la xarxa (Fake News). Recomanació: cal més recerca controlada
 • 11. Les metes i resultats d'aprenentatge dels currículums d'IA han de centrar-se en els principals valors i habilitats necessaris per a la feina i la vida a l'era de la IA. Menys del 5’8% Més del 32,3% Joves adults de 25 anys a l’atur (Nov. 2022) https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2023/01/09/63bc4072fdddff4aa48b4589.html https://phantom- elmundo.unidadeditorial.es/a114805d9b435d06af3082ac00e5f1a9/crop/0x55/2340x1615/resize/700/f/webp/assets/multimedia/imagenes/2023/01/09/16732864757208.jpg La tassa d’atur juvenil genera riscos i precarietat laboral 6
 • 12. Què guanyem i què perdem en aquesta interacció amb l’eina?
 • 14. -3 Calen evidències sobre la qualitat i eficacia dels currículums d’IA. Com ho sabrem? Comparació en 27 països: Currículum d’IA a l’Educació infantil, primària i secundaria UNESCO (2023a) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380602_spa UNESCO (2023b) https://lnkd.in/e7r2cvsh 1-Estudis teòrics 2-Recerca pràctica https://xtec.gencat.cat/ca/formacio/info-general/cercador-activitats/
 • 15. Les xarxes neuronals d’IA-Gen, de LLM (Large Language Model) requereixen moltíssimes més iteracions capes i de refinament.... i una enorme quantitat de dades supervisades https://news.mit.edu/sites/default/files/styles/news_article__image_gallery/public/images/201701/MIT-Inhibitor-Model-1_0.jpg
 • 17. Ens cal conèixer l’eina! Els algoritmes d’IA tenen certa gramàtica pròpia o instruccions (PROMPTS) https://www.youtube.com/watch?v=8Olkq2EFY58 https://app.tryleap.ai/ Leap INTRUCCIONS O PROMPT: Escriu un resum en anglès sobre la Teoria d'Aprenentatge Social d'Albert Bandura, per a principiants, que compleixi els estàndards universitaris, fent referència a les fonts en APA-7. Generadors de text INTRUCCIONS O PROMPT: Crea una imatge hiperrealista d’una aula de primària, per un cartell, sense menors d’edat, amb un clima escolar alegre d’estètica festiva. Generadors d’imatge des d’un text
 • 18. Les dades en el context català són insuficients i amb biaix https://app.tryleap.ai/ “A student from secondary school with dynamic happy attitude in the classroom, ready to ask a question to the teacher.” “Un estudiant català d'una escola catalana de secundària amb una actitud dinàmica i alegre a l'aula, a punt per fer una pregunta al professor.” Per què hi ha aquesta diferència?
 • 19. Cal aprendre a equivocar-se, a comparar, a construir una realitat a partir de les evidències. - blanc i… - mar i… - gran i… - groc i … - 3.- Per parelles, decidiu: - Què ens gastarem per dinar en família? a. 1 dinar = 15 € b. Nd = 15 € *Nd 4.- Quin valor té l’error de predicció? Neus Lorenzo (2022) SmartClassrooms: Los sistemas inteligentes. https://www.slideshare.net/nlorenzo/smart-classrooms-los-sistemas-inteligentes- retos-oportunidades-y-riesgos-en-educacin NIVELL MIG DEL REPTE COGNITIU Permutació de respostes Presa de decisions Aprenentatge basat en evidències Interaccció amb l’entorn (i en grup) Consolidació del rol facilitador docent Què hem après...? - Resposta oberta - Valor relatiu de l’encert - El % d’error és variable - EL % desviació vàida - La hipòtesi per analogia - Les mitjanes.. - El grup, el perfil… - etc
 • 20. Vine a la formació “Aplica”, del PFZ 2023-24 https://xtec.gencat.cat/ca/formacio/info-general/cercador-activitats/ La IA-Gen del ChatGPT creat per Open-AI és un algoritme capaç d’aprendre. No pensa i no parla, però calcula les probabilitats de freqüència en cadenes de paraules... I no sempre l’encerta.
 • 21. A vegades cal insistir-hi!
 • 22. La IA generatriu és un enorme model dinàmic de de llenguatge natural (LLM), però no “parla”. (segueix sent un algoritme) https://agromallorca.com/wp-content/uploads/2021/03/Taronges_2-scaled.jpg ?
 • 23. La IA generatriu no entén el què està dient, només “construeix un codi” (segueixen sent només algoritmes) ChatGPT 4, (2023) “Descriu el gust d’una taronja, per Neus Lorenzo, 16 Set. 2023) ChatGPT no es contradiu, no menteix, fa el que toca: permutacions estadístiques. Només executa càlculs en capes successives de control i filtres estadístics.
 • 24. "El que sap pensar, però no sap expresar el que pensa, està al mateix nivell que aquell que no sap pensar". Pericles (495 aC - 429 aC.)
 • 25. https://humanidades.com/wp-content/uploads/2017/07/neuronas-e1571333992612.jpg La IA-Gen de llenguatge natural té reptes educatius que encara no podem calcular... Però no podem deixar d’explorar les seves possibilitats. Moltes gràcies