Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Persones adultes 2010

1,464 views

Published on

Presentació a la Jornada de Formació de Persones Adultes 2010, Baix Llobregat

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Persones adultes 2010

 1. 1. "Noves competències clau per a noves feines de futur” Jornada de formació: Persones adultes Neus Lorenzo Galés Baix @NewsNeus 2010 Llobregat, nlorenzo@xtec.cat 1
 2. 2. L'educació de persones adultes en clau de competències La formació de les persones adultes en el segle XXI ha de centrar-se en la seva inclusió i participació en una societat plural, multilingüe i multicultural. 2
 3. 3. Competències bàsiques transversals per a les persones adultes a Catalunya a) Competències comunicatives: competència comunicativa lingüística i audiovisual, i competència artística i cultural. b) Competències metodològiques: tractament de la informació i competència digital; competència matemàtica; i competència d'aprendre a aprendre. c) Competències d'iniciativa personal: competència d'iniciativa personal i esperit emprenedor. d) Competències específiques centrades a conviure i habitar el món: competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, i competència social i ciutadana. •Comprendre: raonar, argumentar i solucionar problemes •Opinar: judjar, decidir, actuar autònomament, tenir esperit crític •Crear: innovar, inventar, tenir empreneduria •Participar: col·laborar, treballar en equip, ajudar als altres “DECRET 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les 3 persones adultes. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5568, pàg. 10784, de 16.2.2010).. (Pàg. 81499) “
 4. 4. L’aprenentatge des de la descoberta Quin animal hi ha aquí? (És un dofí !!) 4
 5. 5. L’educació de les persones adultes • Quins són els reptes? • Quines són les respostes europees? • Quines són les feines de futur? • Quines són les competències de futur? • Com es poden aprendre / ensenyar? 6
 6. 6. No és una Era de canvis: és un canvi d’Era …de la transformació social a la societat de la transformació Globalització i Sostenibilitat Reelaborar discursos, reutilitzar objectes, repensar objectius Canvi de paradigmes: - consum i producció - expectatives de futur - iniciatives laborals - models ètics - sostenibilitat personal - objectius educatius 7
 7. 7. El coneixement ha crescut de forma exponencial... La democratització de la informació: Com passar de la informació al coneixement, i del coneixement al saber? 8
 8. 8. L’evidència dels resultats: els nivells lector són insuficients La lectura requereix comprensió i interpretació Trends in Reading (PISA 2006) 560 540 520 500 480 460 440 420 PISA 2006 (rel. 2000/2003) 400 •La matemàtica ha millorat Finland Hong Kong-China Ireland Australia Liechtenstein Poland Sweden Netherlands Belgium Switzerland United Kingdom Germany Denmark Austria France Iceland Norway Portugal Italy Spain Greece OECD average •La lectura ha empitjorat PISA 2006 •La comprensió lectora és superior a l’expressió escrita •L’alumnat en el percentil inferior de comprensió lectora és 21.2% i de matemàtiques és 21,0% PISA 2000-2006: 9 http://www.pisa.oecd.org/pages/0,2987,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1,00.html http://www.pisa.oecd.org/document/2/0,3343,en_32252351_32236191_39718850_1_1_1_1,00.html
 9. 9. ...Necessitem noves habilitats per a viure una nova realitat La realitat expandida: Com discriminar el que és rellevant i autèntic Com gaudir de les aventatges de la realitat digital en entorns d’excés incontrolat? sense sacrificar la privacitat individual? 10
 10. 10. ...Necessitem noves habilitats per a viure una nova realitat La realitat expandida: Saber escollir, Saber rebutjar, i decidir sobre la propia vida... amb coneixement i criteri... 11
 11. 11. Els reptes... Cal identificar el que és realment essencial, i transmetre al relleu generacional la importància de trobar el camins que ajuden a la realització personal i a la implicació amb els altres. 12
 12. 12. L’educació de les persones adultes • Quins són els reptes? • Quines són les prioritats europees? • Quines són les feines de futur? • Quines són les competències de futur? • Com es poden aprendre / ensenyar? 13
 13. 13. Des de la crisis de valors a la creació de noves identitats Pertinença i ciutadania Canvi de paradigmes: - estructures supranacionals - plurilingüisme i multiculturalitat - diversitat: riquesa col·lectiva - complexitat competencial - simultaneïtat de valors Cal cercar complicitats i xarxes simultànies … from belonging to becoming...14 - flexibilitat professional
 14. 14. Prioritats i tendències generals: Nous objectius de la Comissió Europea Presidència de José Manuel Barroso (Nov.2009) • Reactivar el creixement econòmic actual i garantir la sostenibilitat a llarg termini i la competitivitat de cara al futur • Combatre l’atur i reforçar la cohesió social • Reforçar la ciutadania i la participació de la Unió Europea. • Aconseguir que el repte d’una Europa sostenible aporti avantatges competitives • Garantir la seguretat dels Europeus PROGRAMES: •New Skills for New Jobs •Youth on the Move Androulla VASSILIOU: Comissionat Educació, Cultura, Multilingüisme i Joventut 15 Ref: http://cot.ag/93KpBd Font : http://cot.ag/ag9bkH
 15. 15. Prioritats actuals de l’educació de persones adultes a Europa Les prioritats dels acords europeus (Adult Learning) * Reduir l’atur incrementant la competència laboral dels treballadors i afavorint la formació dels ciutadans. * Reduir l’abandonament escolar prematur i oferir noves oportunitatsper a la qualificació acadèmica i professional; * Reduir la pobresa i la exclusió social en els grups de població marginada: l’ educació de les persones adultes pot a la vegada millorar les competències individuals, afavorir la ciutadania i encoratjar l’autonomia personal. * Millorar la integració de les migracions, a la societat i al mercat laboral. L’educació d’adults hauria d’oferir cursos a mida (també lingüístics) per afavorir aquest procés. La formació d’adults pot garantir la validació i el reconeixement de les seves qualificacions. * Augmentar la la formació al llarg de la vida particularment als ciutadans majors de 34 anys. 16 Ref: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc58_en.htm Ref: Peer Adult Learning. http://www.kslll.net/PeerLearningClusters/clusterDetails.cfm?id=7
 16. 16. Teniu una plaça de cambrer al vostre Restaurant….a qui contractarieu? Quines competències creieu que tenen? Quin valor afegit donarà al vostre negoci? 17
 17. 17. Complicitats internacionals de l’educació d’adults a Europa •Competitiveness •Employability •Social inclusion •Active citizenship •Personal development 18 Ref: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc58_en.htm
 18. 18. Millores previstes ens els Plans d’acció de la U.E. Els objectius principals del Pla d’Acció de la Formació de Persones Adultes, 2007-2010: 1. Incrementar la participació en la formació de persones adultes per a millorar el creixement econòmic i la cohesió social, la ciutadania activa i la realització personal, tot eliminant barreres de participació i augmentant la qualitat i l’eficiència del sector. 2. Contribuir a millorar les competències del món laboral Europeu i en especial els que tenen un baix perfil professional o han abandonat prematurament l’educació bàsica. 19 Ref: Peer Adult Learning. http://www.kslll.net/PeerLearningClusters/clusterDetails.cfm?id=7 & http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0558:FIN
 19. 19. Millores previstes a Catalunya: finalitats i objectius de l’educació bàsica per a les persones adultes Que augmenti la participació en la formació Àmbits del currículum (organitzats en mòduls) • l'àmbit de la comunicació • l'àmbit cientificotecnològic • l'àmbit social “DECRET 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5568, pàg. 10784, de 16.2.2010).. (Pàg. 81499) “ •Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (http://cot.ag/doGIsa) 20 •RESOLUCIÓN DEL CONSEJO de 15 de noviembre de 2007, sobre la educación y la formación como motor clave de la estrategia de Lisboa (http://cot.ag/bosPMW)
 20. 20. Les prioritats... Cal treballar conjuntament per a promoconar la formació per a tothom al llarg i ample de la vida. 21
 21. 21. L’educació de les persones adultes • Quins són els reptes? • Quines són les prioritats europees? • Quines són les feines de futur? • Quines són les competències de futur? • Com es poden aprendre / ensenyar? 22
 22. 22. No haurem de d’adaptar-nos haurem de liderar els canvis Inclusió Canvi de paradigmes: - participació, cooperació - lideratge compartit - innovació, creació - visió de futur - flexibilitat, estratègies diversificades 23
 23. 23. El món del treball ha accelerat els canvis en situacions inestables i efímeres... 24
 24. 24. ...Necessitem noves feines per a construir una nova ciutadania 25
 25. 25. Més motivació o canvi de mirada? Dels adults europeus entre 25-64 anys: • Gaire bé 1/3 (uns 77 M) no tenen qualificacions formals o només tenen educació primària • Només 1/4 tenen qualificació d’estudis superiors Dels adolescents europeus de 15 anys: • Més de 1/4 no poden entendre el que llegeixen en un text d’ús habitual • Gaire be 1/4 no entenen les causes i efectes dels fenòmens naturals i científics bàsics • Quasi 1/4 no poden escriure textos complexos per a expressar preferències o reclamar els seus drets. 26
 26. 26. L’evidència dels resultats: La comprensió de la realitat és millorable Font: Consell Superior d’avaluació, PISA 2006, Informes d’avaluació 14 27 http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Consell%20superior%20d'avalua/Pdf%20i%20altres/Static%20file/Inf_avaluacio_14.pdf
 27. 27. Entorns laborals i feines emergents: tecnologia, serveis, comunicació i relacions humanes Personal Brander (Avatar, Gestor personal de marca) 2010. Possibles estudis: marketing, publicitat, relacions públiquesrevisió del canvi climàtic Especialista en 2015. Possibles estudis: enginyeria mediambiental. Banquer/inversor de temps 2010. Possibles estudis: administració d’empreses Pilots, arquitecte i guies turístics... espacials 2015. Possibles estudis: arquitectura, enginyeria aeronàutica, turisme Especialista en benestar de gent gran 2010. Possibles estudis: geriatria, gerontologia, medicina, psicologia, ciències de l’esport Organitzador virtual 2015. Possibles estudis: biblioteconomia i documentació, administració d’empreses. Advocat virtual 2010. Possibles estudis: dret. Controlador de dades personals 2020. Possibles estudis: enginyeria informàtica, dret. Narrowcaster 2010. Possibles estudis: periodisme, publicitat, relacions públiques, comunicació Policia del clima audiovisual 2020. Possibles estudis: enginyeria mediambiental, meteorologia Professor virtual Body Part Maker (Fabricant de parts del cos) 2015. Possibles estudis: ciències de l’educació. 2020. Possibles estudis: enginyeria genètica, biomedicina, biotecnologia. Ajudant de networking en xarxes socials Enginyer de vehicles alternatius 2015. Possibles estudis: educació social, treball social, relacions públiques 2020. Possibles estudis: enginyeria industrial. Pharmer (agricultor + farmacèutic) Nanometge 2015. Possibles estudis: enginyeria agrònoma, farmàcia, enginyeria genètica 2025. Possibles estudis: medicina, enginyeria robòtica, biomedicina, biotecnologia. Expert en ètica científica Cirurgià d’augment de memòria. 2015. Possibles estudis: filosofia, tota mena de carreres Possibles estudis:medicina, enginyeria informàtica, biomedicina, biotecnologia. 2030. científiques Agricultor vertical Executor de quarentenes 28 2015. Possibles estudis: enginyeria agrònoma 2030. Possibles estudis: medicina, biomedicina, epidemiologia Ref: Les 20 professions del futur (d’ací al 2030) http://www.scribd.com/doc/30817850/Les-20-Professions-Del-Futur Grup APF, 20.000 empreses entrevistades.
 28. 28. Hem de descobrir les noves feines en el marc de les ja existents Aprendre a descobrir és un hàbit... Podeu veure la cara de l’home? 29
 29. 29. Les feines de futur... Cal descobrir àmbits de treball en les iniciatives que cerquen una millor qualitat de vida per a tothom. 30
 30. 30. L’educació de les persones adultes • Quins són els reptes? • Quines són les prioritats europees? • Quines són les feines de futur? • Quines són les competències de futur? • Com es poden aprendre / ensenyar? 31
 31. 31. Què requereix l’aprenentatge? reptes reals espais d’interacció amb els altres situacions per a la presa de decisions pràctica personal i col·lectiva 32
 32. 32. Transferència competencial en el món acadèmic i laboral Adaptat de Cummings, 1986 (i Vicent Pascual) Interdependència entre aprenentatges Trets superficials Trets superficials Cb1 Cb2 Learnings Competència evident Model del doble iceberg de la competència Competència subjacent comuna transversal Competència transversal Els nous aprenentatges poden consolidar els anteriors 33 i obrir nous espais de reflexió i autonomia personal
 33. 33. Les competències... Cal obrir l’aprenentatge a les possibilitats d’experimentació real, de convivència i d’exploració individual en entorns compartits. 34
 34. 34. L’educació de les persones adultes • Quins són els reptes? • Quines són les prioritats europees? • Quines són les feines de futur? • Quines són les competències de futur? • Com es poden aprendre / ensenyar? 35
 35. 35. Com s’aprèn a ser competent? … En néixer? En créixer? En viure? En conviure? 36
 36. 36. 37
 37. 37. Constructivisme pràctic en l’aprenentatge dialògic abstr acte 3 Estructuració dels aprenentatges 2 Introducció de nous conceptes o procediments 4 Aplicació dels 1 aprenentatges i Exploració pràctica d’idees prèvies competencial concret SI MPLE COMPLEX Font: JORBA, J. I CASELLES, E. ( 1996) La regulació i autoregulació dels aprenentatges ICE- UAB 38
 38. 38. En resum, què vol dir ser competent? 39
 39. 39. Chesley 40
 40. 40. Estratègies d’ensenyament i aprenentatge Com introduir la reflexió sobre l’aprenentatge: a) Conversar en situacions formals i informals, dins i fora de l’aula. b) Dedicar temps a explicar i parlar de quines estratègies fem per a prendre. c) Acabar la sessió amb resums o quadres del que hem après. d) Fomentar l’autoavaluació, l’autocorrecció o l’anticipació dels resultats. e) Proposar activitats reals i d’exercicis per a fomentar la presa de decisions i el negociar amb els altres f) Facilitar situacions d’aprenentatge en grup, on s’hagi de col·laborar per a produir un resultat col·lectiu. g) Plantejar situacions d’aprenentatge per parelles, per intercanviar rols, expressar opinions o explicar idees i justificar-les. 41 Ref. Adaptat de J. Teixidor & Xarxa de Competències Bàsiques
 41. 41. Reflexió per a l’autonomia personal, un compromís de participació Participar Intercanviar idees Argumentar Abstracció Respectar els altres Cognició Teoria Avaluació Autoregular-se Evidències Reflexió Comparacions Diàlegs Autoestima Experiències Presa de decisions Pràctica Opinions Autonomia personal Prejudicis Esperit emprenedor El creixement personal respon Creixement personal a un cicle d’aprenentatge pràctic i de 42 i la reflexió compartida sobre la pràctica Adaptat de Kolb & Fry 1975
 42. 42. Ensenyar i aprendre... Cal posar l`èmfasi en les situacions que es comparteixen i en la reflexió sobre l’intercanvi entre iguals . 43
 43. 43. Creixement cognitiu: participar, reelaborar i arribar a fer formulacions complexes Sigui W: S^2 sobre IR^3 camp de vectors tangent. Aleshores W té al menys un zero, es a dir, existeix al menys un punt po que pertany a S^2 tal que W(po)=0 . L’aprenentatge al llarg de la vida permet la construcció cíclica del llenguatge, del pensament i de la l’actitud per a la presa de decisions 44
 44. 44. Creixement cognitiu: observar, fer hipòtesi i argumentar COMUNITAT: Construir empatia, actituds, pensament autònom i creatiu COGNICIÓ: Fer hipòtesis, desenvolupar estratègies i criteris de judici CONTINGUT: Fer associacions mentals: Ex. els processos de conquesta COMUNICACIÓ: Reconèixer la llengua explícita i els missatges implícits Talk Navi: http://www.talknavi.com/ 45 Learn the Navi Language: http://www.learnnavi.org/
 45. 45. Voler... 46
 46. 46. 47
 47. 47. 48
 48. 48. 49
 49. 49. 50
 50. 50. 51
 51. 51. 52
 52. 52. ...és poder! Els límits són físics, les limitacions són mentals! 53
 53. 53. "Noves competències clau per a noves feines de futur” Jornada de formació: Persones adultes Neus Lorenzo Galés Baix @NewsNeus 2010 Llobregat, nlorenzo@xtec.cat 54

×