Jornada PAP 2010

1,369 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jornada PAP 2010

 1. 1. Els projectes internacionals, dinamitzadors de l’autonomia de centre Fem Comenius per avançar en el nostre projecte d’escola
 2. 2. Avui ens tocaria parlar del PAP...
 3. 3. Programa d’Aprenentatge Permanent-PAP New skills for new jobs Youth on the move COMENIUS Educació escolar ERASMUS Educació superior i aprenentatges especialitzats LEONARDO da VINCI Formació professional GRUNDTVIG Educació d’adults Programa transversal- 4 activitats clau Desenvolupament de polítiques educatives; Aprenentatge de llengües; TIC; Difusió de bones pràctiques Programa Jean Monnet - 3 activitats clau Acció Jean Monnet; Institucions europees; Associacions europees
 4. 4. Però ens hem complicat la vida... Els projectes internacionals, dinamitzadors de l’autonomia de centre
 5. 5. Els reptes del context Finançament Plantilles Programacions TIC/TAC/ EduCat 1x1 TIL: CLIL / EMILE / AICLE Incertesa... Amb la que està caient, encara més projectes?
 6. 6. A vegades ens costa “deixar de veure” el que tenim al cap... Ho tenim difícil per canviar!!
 7. 7. Decret d’Autonomia dels centres educatius <ul><li>Títol preliminar: Objecte i finalitats </li></ul><ul><li>Títol I: Exercici de l’autonomia dels centres que conformen el SEC </li></ul><ul><ul><li>Capítol 1. Projecte educatiu de centre </li></ul></ul><ul><ul><li>Capítol 2. Autonomia pedagògica i organització dels currículums </li></ul></ul><ul><ul><li>Capítol 3. Autonomia organitzativa </li></ul></ul><ul><ul><li>Capítol 4. Participació en el control i la gestió dels centres </li></ul></ul><ul><li>Títol II: Direcció i autonomia dels centres públics </li></ul><ul><ul><li>Capítol 1. Direcció dels centres </li></ul></ul><ul><ul><li>Capítol 2. Tutoria, coordinació i altres coordinacions específiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Capítol 3. Participació en el control i la gestió dels centres públics </li></ul></ul><ul><li>Títol III: Direcció i autonomia de gestió dels centres públics </li></ul><ul><ul><li>Capítol 1. Gestió de personal </li></ul></ul><ul><ul><li>Capítol 2. Gestió econòmica, de serveis i de recursos materials </li></ul></ul><ul><ul><li>Capítol 3. Gestió de l’ús social dels centres públics </li></ul></ul><ul><li>Títol IV: Avaluació vinculada a l’autonomia en els centres que conformen el SEC </li></ul><ul><ul><li>Capítol únic. Criteris i efectes </li></ul></ul>DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius http:// www . gencat . cat / diari /5686/10209099. htm
 8. 9. Es fonamenta en el consens educatiu http:// www . gencat . cat / diari /5686/10209099. htm EDU Cal passar de les idees a les accions concretes: -definir objectius -cercar aliances i xarxes -actuar amb l’alumnat Marge d’autonomia Compromís internacional Valors -Principis democràtics -Drets Humans -Construcció europea -Societat plural i competent Per què? <ul><li>Missió </li></ul><ul><li>Escolarització </li></ul><ul><li>Escola inclusiva </li></ul><ul><li>Millorar rendiment escolar </li></ul><ul><li>Societat del coneixement </li></ul><ul><li>Estudis postobligatoris </li></ul>Què fem? Visió Eficiència i millora de la qualitat: -Desenvolupament curricular -Organització del centre -Optimització de recursos Què cal millorar? Acció Selecció d’estratègies: -eTwinning -Projecte Comenius -PELE... ... ... - Com aconseguir-ho?
 9. 11. El projecte educatiu amb autonomia: el repte de l’eficiència Art. 2: 1.L'autonomia dels centres educatius abasta els àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió de recursos humans i materials . El projecte educatiu del centre n'és la màxima expressió . DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius http:// www . gencat . cat / diari /5686/10209099. htm <ul><li>Les estratègies: </li></ul><ul><li>desplegament curricular </li></ul><ul><li>flexibilitat organitzativa </li></ul><ul><li>gestió de recursos h/m </li></ul><ul><li>dinamització del projecte </li></ul><ul><li>il·lusió, complicitats d’equip </li></ul><ul><li>dimensió europea, mobilitat </li></ul><ul><li>formació docent, l’intercanvi... </li></ul>El projecte educatiu amb autonomia: el repte d’engrescar Comenius
 10. 12. La responsabilitat El que aprenem avui a l’escola... Ens servirà en acabar? I amb el Comenius? <ul><li>Rellevant </li></ul><ul><li>Significatiu </li></ul><ul><li>Útil </li></ul><ul><li>Aplicable </li></ul><ul><li>Transferible </li></ul><ul><li>Sostenible </li></ul>Seguir aprenent Inter pretar el món Conviure amb els altres Participar amb responsabilitat Escollir amb llibertat i criteri Gestionar la propia vida Treba llar en soc ietat
 11. 13. Fem una prova: - Una activitat recent d’aula... Les seves prioritats - ...I una tasca del Projecte Comenius. <ul><li>... els ha aportat algun coneixement nou? </li></ul><ul><li>... els ha permès emprendre accions amb autonomia i empreneduria? </li></ul><ul><li>... els ha permès reflexionar el món i descobrir diverses realitats? </li></ul><ul><li>... els ha permès descobrir les pròpies possibilitats de futur? </li></ul>
 12. 14. Prioritats estratègiques europees <ul><li>Objectius de la Comissió Europea (Nov.2009) </li></ul><ul><li>Reactivar el creixement econòmic </li></ul><ul><li>Reforçar la cohesió social </li></ul><ul><li>Promoure la ciutadania Europea. </li></ul><ul><li>Aconseguir una Europa sostenible i competitiva </li></ul><ul><li>Garantir la seguretat dels ciutadans </li></ul>Fonts : http :// europa . eu / rapid / pressReleasesAction .do? reference =IP/09/1837&format=HTML& aged =0& language =ES& guiLanguage =en http:// www . euractiv . com /en/ priorities /2020- education - targets - poland - aiming - high - news -496773 2020 Estratègies en educacio: ‘Europa 2020’ - Reduir l’abandonament escolar prematur per sota del 10% - Augmentar la proporció del jovent amb estudis de qualificació terciària (superior i post-obligatòria) fins al 40% com a mínim. - Millorar la formació docent amb mobilitat i lideratge d’equips Drets Oportunitats Deures
 13. 15. Assoliments d’estudis a Catalunya (població major de 10 anys) Source: INDESCAT http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=3&V1=0&V3=762&V4=763&ALLINFO=TRUE&PARENT=25&CTX=B 1981 2001 1991 1996 1986 2007
 14. 16. Abandonament prematur dels estudis (2010) Ref: http:// www . oecd . org / document /52/0,3343,en_2649_39263238_45897844_1_1_1_1,00. html
 15. 17. La societat ha canviat, l l’alumnat també... Un privilegi Una oportunitat Un deure Una imposició Una alternativa a la formació on-line ???
 16. 18. Ens ho podem permetre?... Ho deixem correr? Treballem per superar les dificultats?
 17. 20. La dinamització d’un projecte: un cercle virtuós Adaptat de Seth Godin
 18. 21. Adaptat de Seth Godin 4 . Crèixer, evolucionar, transformar... 2. Promoure equips, crear xarxes 1. Identificar desitjos, despertar emocions... 3. Cohesionar, orientar, liderar, del·legar ...
 19. 22. Valor afegit del Projecte Comenius Negociació entre participants: selecció de prioritats Recollida d’Informació: diversitat i plurilingüisme Procés de Dades: gestió transversal de competències Treball col·laboratiu: construcció actitudinal i de valors Posta en comú: síntesi interactiva i consensuada Avaluació i Feedback: coresponsabilitat i autoregulació Mobilitat comunicativa i virtual Mobilitat intel·lectual Font: Adaptació de Francesco Tonucci Mobililitat física
 20. 23. El projecte Comenius: viatge internacional desitjat, planificat i consensuat El projecte no és un document, ni un debat, ni un objetiu inflexible, ni un camí tancat, ni una programació aïllada ni una feina complementària ni un afegitó al currículum... És una estratègia interactiva per a desenvolupar el currículum amb evidències avaluables en entorns europeus!
 21. 24. Millora contínua contextualitzada: autonomia en la presa de decisions REFLEXIONAR ACTUAR OBSERVAR PROGRAMAR REFLEXIONAR ACTUAR OBSERVAR PROGRAMAR AVALUAR AVALUAR Comenius PELE eTwinning eTwinning
 22. 25. Per què? Per educar en equitat !
 23. 26. El futur és a les nostres mans Cerquem la veritat, la saviesa, la convivència amb els altres, la complicitat del jovent, la justícia i l’equitat per un futur compartit millor per a tothom.... Tots som Comenius!
 24. 27. L’escola, a la recerca de la veritat La ciència, que té per objecte la veritat, és difícil sota un punt de vista i fàcil sota un altre. Aristòtel Metafísica · llibre segon · α · 983b-995a, I http://www.filosofia.org/cla/ari/azc10089.htm
 25. 28. ... de l’enteniment entre els pobles... http://www.revistadegirona.cat/recursos/articleWeb/263/classics-revisitats.jpg http:// coneixercatalunya . blogspot . com /2009/03/ mossen - baldiri - reixach - mestre -de. html Les Instruccions per la ensenyansa de Minyons , Narcís Oliva., Girona 1749 “ ...l’experiència ensenya que lis catalans fàcilment entenen les nacions estrangeres i que ab facilitat aprenen de parlar son llenguatge ...” Baldiri Reixac (1749) Les Instruccions per la ensenyansa de Minyons
 26. 29. ... la preparació pel futur... http://cot. ag / aBDH3Y A country school Oil Paintings, of Edward Lamson Henry (1841 1919) En el present hi ha massa demandes urgents, massa incògnites del futur a resoldre, per a permetre que el jovent hagi de romandre immers en el fons del que ja ha desaparegut per sempre. John Dewey (1918) Text: John Dewey &quot;The School and Social Progress.&quot; Chapter 8 in The School and Society (Revised edition). Chicago: University of Chicago Press (1915) http://cot. ag / cRtMOa
 27. 30. ... i la garantia d’equitat per a tothom. Escola 2.0, Smartboard (2009) http://img.pequesymas.com/2009/05/smartboard.jpg La societat catalana aspira a proporcionar la millor educació a les noves generacions i, més enllà, a continuar donant oportunitats educatives a tothom durant tota la seva vida (...) L'educació és un dret de totes les persones (...) L'exercici d'aquest dret s'ha de garantir al llarg de tota la vida i atenent totes les facetes del desenvolupament personal i professional. LEC (2009) : LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació DOGC 5422 : http:// www . gencat . cat / diari /5422/09190005. htm
 28. 31. Una escola per un millor futur... Les noves generacions s’ho mereixen! Moltes gràcies!!

×