Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grup de Treball PAP (Comenius project)

735 views

Published on

inici de curs del Grup de Treball del Servei de Llengües estrangeres (Generalitat de Catalunya). participen els coordinadors i professors de referencia dels projectes Comenius a Catalunya 2011, amb presentació de les prioritats europees del 2012, Any de l'envelliment actiu i la solidaritat entre generacions. (PAP)

Published in: Education, Technology, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Grup de Treball PAP (Comenius project)

  1. 1. Grup de Treball Accions de suport al plurilingüisme PAP, recursos i estratègies Neus Lorenzo [email_address] @NewsNeus
  2. 2. Per què? Som el futur dels nostres pares i el passat dels nostres fills - Renovació generacional - Consolidació i continuïtat cultural i científica - Competències per a l’èxit escolar en equitat al llarg de la vida - Preparació per als canvis i la incertesa del futur
  3. 3. Com? - Escolarització plena - Estratègies d’inclusió - Aprenentatge significatiu - Gestió del coneixement en col·laboració i cooperació
  4. 4. European Commission 2012 : European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity Comissió Europea 2012: 2012 és l’Any europeu de l’envelliment actiu i la solidaritat entre generacions Amb qui?
  5. 5. Què? Projectes Comènius: El dret a la diferència, sense diferència de drets <ul><li>Compartir coneixement </li></ul><ul><li>Construir comunitat </li></ul><ul><li>Gestionar estratègies </li></ul>
  6. 6. Qui? <ul><li>Lideratge de l’Equip docent </li></ul><ul><li>Protagonisme de l’alumnat </li></ul><ul><li>Inclusió de l’entorn físic i virtual </li></ul>
  7. 7. Grup de Treball Accions de suport al plurilingüisme PAP, recursos i estratègies Neus Lorenzo [email_address] @NewsNeus Gràcies per fer-ho possible!

×