Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Actualització de 13/04/2012   TAULA DEQUIVALÈNCIES ENTRE ELS NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES DEL CONSEL...
Actualització de 13/04/2012   TAULA DEQUIVALÈNCIES ENTRE ELS NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES DEL CONSEL...
Actualització de 13/04/2012   TAULA DEQUIVALÈNCIES ENTRE ELS NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES DEL CONSEL...
Actualització de 13/04/2012   TAULA DEQUIVALÈNCIES ENTRE ELS NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES DEL CONSEL...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Equivalencia MCER (MECR, CEFR Common European Framework of Reference), Nivells de llengua estrangera 2012

2,986 views

Published on

NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES DEL CONSELL D'EUROPA I ELS CERTIFICATS D'IDIOMES RECONEGUTS A EFECTES DE LA CONVOCATÒRIA DE PREINSCRIPCIÓ AL MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D'IDIOMES. Marc Comú de Referència Europeu.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Equivalencia MCER (MECR, CEFR Common European Framework of Reference), Nivells de llengua estrangera 2012

 1. 1. Actualització de 13/04/2012 TAULA DEQUIVALÈNCIES ENTRE ELS NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES DEL CONSELL DEUROPA I ELS CERTIFICATS DIDIOMES RECONEGUTS A EFECTES DE LA CONVOCATÒRIA DE PREINSCRIPCIÓ AL MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DEDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS DIDIOMES ANGLÈS USUARI BÀSIC - BASIC USER USUARI INDEPENDENT - INDEPENDENT USER USUARI AVANÇAT - PROFICIENT USER A1 A2 B1 B2 C1 C2 CENTRE ACREDITADOR / TIPUS CERTIFICAT Inicial Bàsic Llindar Avançat Domini funcional efectiu Domini (Breakthrough) (Waystage) (Threshold) (Vantage) (Effective Operational Proficiency) (Mastery) 4rt curs: B2.1 2n curs 3r cursESCOLA OFICIAL DIDIOMES (R.D. 1629/2006) (EOI) 1r curs 5è curs: B2.2 Certificat de Nivell Bàsic Certificat de Nivell Intermedi Certificat de Nivell Avançat 3r curs Cicle Elemental 2n curs Cicle SuperiorESCOLA OFICIAL DIDIOMES (R.D. 967/1988) (EOI) 1r curs Cicle Elemental 2n curs Cicle Elemental Certificat de Nivell Elemental Certificat dAptitud Nivell 4: B2.1 Nivell 6UB Escola dIdiomes Moderns (EIM) Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 FCE: B2 CAE CPE Nivell 5: B2.2 Nivell 4: B2.1UAB Servei de Llengües Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 5: B2.2 Nivell 6: C1.1 Elementary: A2.1 Intermediate / PET: B1.1 Pre-Advanced / FCE: B2.1UPC Merit School Beginner Pre-Intermediate: A2.2 Upper-Intermediate: B1.2 Advanced A: B2.2 Advanced B / CAE Advanced C / CPE Nivell 4: B2.1 Nivell 6: C1.1UPF Programa dEnsenyament dIdiomes (PEI) Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 5: B2.2 Nivell 7: C1.2 Nivell 8: C2.1UdL Servei Lingüístic Nivell A1 Nivell A2 Nivell B1 Nivell B2.2 Anglès IV: B2.1 Anglès VI: C1.1URV Servei Lingüístic Anglès I Anglès II Anglès III Anglès V: B2.2 Anglès VII: C1.2 Anglès IV: B2.1 Anglès VI: C1.1 Servei de Llengües Modernes (SLM) Anglès I Anglès II Anglès III Anglès V: B2.2 Anglès VII: C1.2UdG Suficiència II i avançat I: B2.1 Domini funcional efectiu I: C1.1 Assignatures llicenciatures Intermedi II Avançat II: B2.2 Domini funcional efectiu II: C1.2 Nivell 4: B2.1UVic Escola dIdiomes Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 5: B2.2 Nivell 6: C1.1 Advanced 1: C1.1UAO Servei dIdiomes Estrangers Elementary Pre-Intermediate Intermediate / PET Upper-Intermediate Advanced 2: C1.2 Communication-Professional Anglès A1.1 Anglès A2.1 Anglès B1.1 Anglès B2.1 Escola de Llengües Anglès A1.2 Anglès A2.2 Anglès B1.2 Anglès B2.2 Anglès 1A Anglès 2A Assignatures antigues Anglès 3A Anglès 1B Anglès 2BUOC Anglès II: B2.1 Assignatures llicenciatures Anglès I Anglès III: B2.2 Idioma Modern I: B2.1 Assignatures Graus Idioma Modern II: B2.2URL Serveis Lingüístics Nivell A1 Nivell A2 Nivell B1 Nivell B2 Nivell C1 Nivell C2 Upper-Intermediate: B2.1 Higher: C1.1BRITISH COUNCIL (BC) Elementary Pre-Intermediate Intermediate: B1.1 Proficiency First Certificate: B2.2 Advanced: C1.2INSTITUT DESTUDIS NORD-AMERICANS (IEN) Basic Pre-Intermediate Intermediate Upper-Intermediate Advanced Proficiency Certificate of Proficiency in English (CPE) Certificate in Advanced English (CAE): General English Exams Key English Test (KET) Preliminary English Test (PET) First Certificate in English (FCE) Certificate in Advanced English (CAE): Qualificacions B o C Qualificació A Business English Certificates (BEC) BEC Preliminary BEC Vantage BEC Higher International Certificate in Financial English (ICFE) ICFE Vantage ICFE: Effective Operational ProficiencyCAMBRIDGE ESOL International Legal English Certificate (ILEC) ILEC Vantage ILEC: Effective Operational Proficiency International English Language Testing System IELTS 1.0 - 3.5 IELTS 3.0 IELTS 3.5 / 4.0 / 4.5 IELTS 5.0 / 5.5 / 6.0 IELTS 6.5 / 7.0 IELTS 7,5+ (IELTS) Business Language Testing System (BULATS) BULATS 0 - 19 BULATS 20 - 39 BULATS 40 - 59 BULATS 60 - 74 BULATS 75 - 89 BULATS 90 - 100 Test of English as a Foreign Language - Internet based TOEFL IBT 57 - 86 TOEFL IBT 87 - 109 TOEFL IBT 110 - 120 (TOEFL IBT) 45 - 60 61 - 79 80 - 120EDUCATIONAL Test of English as a Foreign Language - Computer based TOEFL CBT 137+ (ACLES) TOEFL CBT TOEFL CBT 220+ (ACLES) TOEFL CBTTESTING SERVICE (TOEFL CBT) 133 - 170 173 - 210 213 - 247 250 - 300(ETS) Test of English as a Foreign Language - Paper based TOEFL PBT 457+ (ACLES) TOEFL PBT TOEFL PBT 560+ (ACLES) TOEFL PBT (TOEFL PBT) 450 - 497 500 - 547 550 - 597 600 - 677 Test of English for International Communication (TOEIC) TOEIC ≥ 120 TOEIC ≥ 225 TOEIC ≥ 550 TOEIC ≥ 785 TOEIC ≥ 945 Integrated Skills in English (ISE) ISE 0 ISE I ISE II ISE III ISE IVTRINITY COLLEGE Grade 7: B2.1 Grade 3: A2.1 Grade 5: B1.1 Graded Examinations in Spoken English (GESE) Grade 2: A1 Grade 8: B2.2 Grade 12: C2 Grade 4: A2.2 Grade 6: B1.2 Grade 9: B2.3LONDON TEST OF ENGLISH (LTE) Level A1 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Certificate of Competency in EnglishUNIVERSITY OF MICHIGAN Certificate of Proficiency in English (ECPE) (ECCE) English for Tourism / Jetset ESOL B1 /CAMBRA DE COMERÇ DE LONDRES ELSA B1 Pàgina 1
 2. 2. Actualització de 13/04/2012 TAULA DEQUIVALÈNCIES ENTRE ELS NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES DEL CONSELL DEUROPA I ELS CERTIFICATS DIDIOMES RECONEGUTS A EFECTES DE LA CONVOCATÒRIA DE PREINSCRIPCIÓ AL MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DEDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS DIDIOMES FRANCÈS USUARI BÀSIC USUARI INDEPENDENT USUARI AVANÇAT CENTRE ACREDITADOR / TIPUS CERTIFICAT A1 A2 B1 B2 C1 C2 Inicial Bàsic Llindar Avançat Domini funcional efectiu Domini 4rt curs: B2.1 2n curs 3r cursESCOLA OFICIAL DIDIOMES (R.D. 1629/2006) (EOI) 1r curs 5è curs: B2.2 Certificat de Nivell Bàsic Certificat de Nivell Intermedi Certificat de Nivell Avançat 3r curs Cicle Elemental 2n curs Cicle SuperiorESCOLA OFICIAL DIDIOMES (R.D. 967/1988) (EOI) 1r curs Cicle Elemental 2n curs Cicle Elemental Certificat de Nivell Elemental Certificat dAptitud Nivell 4: B2.1UB Escola dIdiomes Moderns (EIM) Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 5: B2.2 Nivell 4: B2.1UAB Servei de Llengües Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 5: B2.2 Elémentaire avancé: A2.1 Supérieur: B2.1UPC Merit School Elémentaire Intermédiaire: A2.2 Intérmediaire avancé: B1 Supérieur avancé DELF: B2.2 Nivell 4: B2.1UPF Programa dEnsenyament dIdiomes (PEI) Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 5: B2.2 Nivell 6: C1.1UdL Servei Lingüístic Nivell A1 Nivell A2 Nivell B1URV Servei Lingüístic Francès I Francès II Francès IV: B2.1 Servei de Llengües Modernes (SLM) Francès I Francès II Francès III Francès V: B2.2UdG Llindar I: B1.1 Avançat I: B2.1 Assignatures Graus Inicial Bàsic Llindar II: B1.2 Avançat II: B2.2UVic Escola dIdiomes Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4: B2.1UAO Servei dIdiomes Estrangers Nivell 0 Nivell 1 Francès B2.1 Escola de Llengües Francès A1 Francès A2 Francès B.1 Francès B2.2 Assignatures antigues Francès 0UOC Francès II: B2.1 Assignatures llicenciatures Francès I Francès III: B2.2 Idioma Modern I: B2.1 Assignatures Graus Idioma Modern II: B2.2URL Serveis Lingüístics Nivell A1 Nivell A2 Nivell B1 Nivell B2 Nivell C1 Nivell C2 L2: A2.1 L4: B1.1INSTITUT FRANÇAIS L1 L6 L3: A2.2 L5: B1.2 Nivell 3: B1.1 Nivell 5: B2.1 Nivell 7: C1.1 Nivell 1 Nivell 2 Nivell 4: B1.2 Nivell 6: B2.2 Nivell 8: C2.2ALLIANCE FRANÇAISE Certificat dÉtudes de Français Pratique 1 Certificat dÉtudes de Français Pratique 2 Diplôme Supérieur dÉtudes Françaises Diplôme des Hautes Études Françaises Diplôme de Langue Française (DL) (CEFP1) (CEFP2) Modernes (DS) (DHEF) Diplôme dÉtudes en Langue Française (DELF) / Diplôme DELF B1 DELF B2 DALF C1CENTRE DELF A1 DELF A2 DALF C2 Approfondi de Langue Française (DALF) DELF 1r degré (antic) DELF 2n degré (antic) DALF (antic)INTERNATIONALDÉTUDES TCF Niveau 4: 400 - 499PEDAGOGIQUES (CIEP) Test de Connaisance de Français (TCF) TCF Niveau 1: 100-199 TCF Niveau 2: 200 - 299 TCF Niveau 3: 300 - 399 TCF-DAP (Demande dAdmission TCF Niveau 5: 500 - 599 TCF Niveau 6: 600 - 699 Préalable)CHAMBRE DE Test dEvaluation de Français (TEF)COMMERCE ET TEF 1: 69 - 203 TEF 2: 204 - 360 TEF 3: 361 - 540 TEF 4: 541 - 698 TEF 5: 699 - 833 TEF 6: 834 - 900DINDUSTRIE Pàgina 2
 3. 3. Actualització de 13/04/2012 TAULA DEQUIVALÈNCIES ENTRE ELS NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES DEL CONSELL DEUROPA I ELS CERTIFICATS DIDIOMES RECONEGUTS A EFECTES DE LA CONVOCATÒRIA DE PREINSCRIPCIÓ AL MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DEDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS DIDIOMES ITALIÀ USUARI BÀSIC USUARI INDEPENDENT USUARI AVANÇAT CENTRE ACREDITADOR / TIPUS CERTIFICAT A1 A2 B1 B2 C1 C2 Inicial Bàsic Llindar Avançat Domini funcional efectiu Domini 4rt curs: B2.1 2n curs 3r cursESCOLA OFICIAL DIDIOMES (R.D. 1629/2006) (EOI) 1r curs 5è curs: B2.2 Certificat de Nivell Bàsic Certificat de Nivell Intermedi Certificat de Nivell Avançat 3r curs Cicle Elemental 2n curs Cicle SuperiorESCOLA OFICIAL DIDIOMES (R.D. 967/1988) (EOI) 1r curs Cicle Elemental 2n curs Cicle Elemental Certificat de Nivell Elemental Certificat dAptitud Nivell 2: B1.1 Nivell 4: B2.1UB Escola dIdiomes Moderns (EIM) Curs dintroducció Nivell 1 Nivell 3: B1.2 Nivell 5: B2.2UAB Servei de Llengües Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3UPC Merit School Principiant Pre-Intermig: A2.1 Intermig: B1 Post-Intermig: B2.1UPF Programa dEnsenyament dIdiomes (PEI) Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3UdL Servei Lingüístic Nivell A1 Nivell A2 Nivell B1URV Servei Lingüístic Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3UVic Escola dIdiomes Nivell 1 Nivell 2UAO Servei dIdiomes Estrangers Nivell 0 Nivell 1URL Serveis Lingüístics Nivell A1 Nivell A2 Nivell B1 Nivell B2 Nivell C1 Nivell C2 Elemental 1: A2.1 Medio 1: B1.1 Avanzado 1: B2.1 Superior 1: C1.1ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA Elemental 2: A2.2 Medio 2: B1.2 Avanzado 2: B2.2 Superior 2: C1.2CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA (CELI) Livello Introduttivo: CELI-IMPATTO Livello 1: CELI 1 Livello 2: CELI 2 Livello 3: CELI 3 Livello 4: CELI 4 Livello 5: CELI 5CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLITALIANO COMMERCIALE (CIC) CIC Intermedio CIC AvanzatoCERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA (CILS) CILS A1 CILS A2 CILS UNO - B1 CILS DUE - B2 CILS TRE - C1 CILS QUATTRO - C2ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL) DELI DILI I / DILC DILI II DALI / DALCPROGETTO LINGUA ITALIANA DANTE ALIGHIERI (PLIDA) PLIDA A1 PLIDA A2 PLIDA B1 PLIDA B2 PLIDA C1 PLIDA C2 Pàgina 3
 4. 4. Actualització de 13/04/2012 TAULA DEQUIVALÈNCIES ENTRE ELS NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES DEL CONSELL DEUROPA I ELS CERTIFICATS DIDIOMES RECONEGUTS A EFECTES DE LA CONVOCATÒRIA DE PREINSCRIPCIÓ AL MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DEDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS DIDIOMES ALEMANY USUARI BÀSIC USUARI INDEPENDENT USUARI AVANÇAT CENTRE ACREDITADOR / TIPUS CERTIFICAT A1 A2 B1 B2 C1 C2 Inicial Bàsic Llindar Avançat Domini funcional efectiu Domini 4rt curs: B2.1 2n curs 3r cursESCOLA OFICIAL DIDIOMES (R.D. 1629/2006) (EOI) 1r curs 5è curs: B2.2 Certificat de Nivell Bàsic Certificat de Nivell Intermedi Certificat de Nivell Avançat 3r curs Cicle Elemental 2n curs Cicle SuperiorESCOLA OFICIAL DIDIOMES (R.D. 967/1988) (EOI) 1r curs Cicle Elemental 2n curs Cicle Elemental Certificat de Nivell Elemental Certificat dAptitud Nivell 4: B2.1UB Escola dIdiomes Moderns (EIM) Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 5: B2.2 Nivell 6 Nivell 4: B2.1.1UAB Servei de Llengües Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 5: B2.1.2 Nivell 6: B2.2 Grondstufe 2: A2.1 Mittelstufe 2: B2.1UPC Merit School Grondstufe 1 Grondstufe 3: A2.2 Mittelstufe 1 / ZD Mittelstufe 3: B2.2 Nivell 3: B1.1UPF Programa dEnsenyament dIdiomes (PEI) Nivell 1 Nivell 2 Nivell 4: B1.2 Nivell B1UdL Servei Lingüístic Nivell A1 Nivell A2 Nivell B1.2URV Servei Lingüístic Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3UdG Servei de Llengües Modernes (SLM) Alemany I Alemany II Alemany III Alemany IV: B2.1 Alemany V Llindar I: B1.1 Avançat I: B2.1 Assignatures Graus Inicial Bàsic Llindar II: B1.2 Avançat II: B2.2UVic Escola dIdiomes Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4: B2.1URL Serveis Lingüístics Nivell A1 Nivell A2 Nivell B1 Nivell B2 Nivell C1 Nivell C2 B2.1 Mitjà C1.1 Superior C2.1 Superior A1.1 Elemental A2.1 Elemental B1.1 Elemental B2.2 Mitjà C1.2 Superior C2.2 Superior A1.2 Elemental A2.2 Elemental B1.2 Elemental B2.3 Mitjà C1.3 Superior C2.3 Superior B2.4 Mitjà C1.4 Superior C2.4 SuperiorGOETHE-INSTITUT Start Deutsch 1 (SD1) Start Deutsch 2 (SD2) Zertifikat Deutsch (ZD) Goethe-Zertifikat B2 Goethe-Zertifikat C1 Zentrale Oberstufen-prüfung (ZOP) Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) Fit in Deutsch 1 (Fit 1) Fit in Deutsch 2 (Fit 2) Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZD j) Zertificat Deutsch für den Beruf (ZDfB) Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) Prüfung Wirstchaftsdeutsch International (PWD) Grundstufe Deutsch 1 (GD 1) Grundstufe Deutsch 2 (GD 2) Zertifikat Deutsch (ZD)ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM DEUTSCH (ÖSD) Mittelstufe Deutsch (MD) Oberstufe Deutsch (OD) Wirschaftssprache Deutsch (WD) Kompetenz in Deutsch 1 (KD 1) Kompetenz in Deutsch 2 (KD 2) Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZD j) Pàgina 4

×