Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dinamització de projectes en llengua francesa

741 views

Published on

Promoting projects in French language: presentation for language teachers in Catalonia.Dinamització de projectes en llengua francesa: presentació pel profesorat a les Jornades de llengua francesa 2009

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dinamització de projectes en llengua francesa

 1. 1. Dinamització de projectes escolars III Jornades d’impuls a la llengua francesa Neus Lorenzo [email_address]
 2. 2. Per on comencem? Currículum Plantilles Demanda Finançament Selecció Autonomia Els reptes del context
 3. 3. Les alternatives Treballem per superar les dificultats? Esperem temps millors?
 4. 4. L’escola està canviant
 5. 5. La llengua està canviant Usuaris d’Internet per Regions Geogràfiques
 6. 6. Quan l’alumnat escriu... Sense vocals Menys de 145 caràcters Temes lúdics
 7. 7. Constructivisme pràctic Font: JORBA, J. I CASELLES, E. (1996) La regulació i autoregulació dels aprenentatges ICE-UAB Model concret abstracte SIMPLE COMPLEX Exploració d’idees prèvies 1 Introducció de nous conceptes o procediments 2 Estructuració dels aprenentatges 3 Aplicació dels aprenentatges i pràctica competencial 4
 8. 8. Piràmide de l’aprenentatge Lliçó magistral 5% Lectura 10% Audiovisuals 20% Exemples pràctics 30% Discussió en grup 50% Elaboració pròpia 75% Solució personal 90% Ensenyar als altres 90% Font: National Learning Laboratory, Bethel, ME, USA, 1994 <ul><li>Dades de retenció i consolidació mitjana: </li></ul>
 9. 9. El cercle dinamitzador Adaptat de: Seth Godin Somnis...
 10. 10. La presa de decisions Fundar una ONG Apadrinar un parc Enregistrar els somnis en video Fer un congrés de rock estudiantil Crear una ràdio local
 11. 11. Els elements mínims I a més a més: Visites d’estudi, Seminaris, Mobilitat de formació, Ajudants, Ajudanties,... Un professor (de francès?) Un grup motivat, coordinat, implicat, actiu ... Seminari de contacte Visita preparatòria -Associacions bilaterals virtuals: eTwinning -Associacions bilaterals: Comenius Lingüístics Mobilitat d’alumnat i/o professorat -Associació multilateral Grunditvig, -Associació multilateral Comenius mínim 3 països Mobilitat d’alumnat i/o professorat
 12. 12. L’inici del camí La valentia dels emprenedors
 13. 13. Les dificultats del projecte Els reptes del treball en equip
 14. 14. Llengua: dinàmiques de concepte i mètode codi i objecte d’estudi
 15. 15. Llengua: dinàmiques de concepte i mètode codi i objecte d’estudi estratègia i resultat d’aprenentatge
 16. 16. Llengua: dinàmiques de concepte i mètode entorn sociocultural estratègia i resultat d’aprenentatge codi i objecte d’estudi
 17. 17. La llengua francesa ha de sortir de l’aula i ocupar el món
 18. 18. “ Fes-ho tan simple com sigui posible, però no més ” (A. Einstein) Comprensió (inter-acció) Context (intra-acció) Recollir dades Integrar informació Construir coneixements Créixer en valors Identificar Analitzar Sintetitzar Transferir Reflexionar Dades Informació Coneixement Saviesa Temps
 19. 19. Models d’exploració i acció “ La millor manera de preveure el futur és inventar-lo” (Alan Kay, ICT pioneer) Aine Ferlong, Mercé Bernaus & Neus Lorenzo A Exploració <ul><li>Pluralitat d’identitats </li></ul><ul><li>Fortaleses i febleses personals </li></ul><ul><li>Diversitat lingüística </li></ul><ul><li>Integració de fets acadèmics i personals </li></ul>A Objectiu <ul><li>Focalitzar un projecte comú </li></ul><ul><li>Experimentar situacions reals </li></ul><ul><li>Participar en espais de frontera </li></ul>A Acció <ul><li>Compartir experiències anteriors </li></ul><ul><li>Reflexionar sobre fets d’entorn </li></ul><ul><li>Consolidar bones pràctiques </li></ul><ul><li>Desenvolupar projectes comunitaris </li></ul>Avaluació
 20. 20. Experiències autèntiques http://www.tendencias21.net/notes/Nace-el-microvoluntariado-corporativo-ayudar-a-traves-de-Internet-desde-las-empresas_b1603884.html http://www.microvoluntarios.org/ Fem Microvoluntariat: <ul><ul><ul><ul><li>Dissenyar un Logo d’empresa </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Traduir correus o notes al francès </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Participar en una enquesta de consum </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Opinar sobre la seguretat d’un producte </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Escriure mails o contes per a nens malalts </li></ul></ul></ul></ul>
 21. 21. El partit ha començat!

×