Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1-Conceptes: xarxes a la comunitat educativa

508 views

Published on

Sessió 1- Materials del Mòdul 8 del Master de Lideratge, Blanquerna-AXIA (Escola d'Administració Pública de Catalunya), 2016.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1-Conceptes: xarxes a la comunitat educativa

 1. 1. Creació i dinamització de xarxes per la qualitat educativa AXIA, 2016: Primera sessió Barcelona, Escola d’Administració Pública de Catalunya Carme Arnau <carnau@xtec.cat> Neus Lorenzo <nlorenzo@xtec.cat>http://img.archiexpo.com/images_ae/photo-g/playground-climbing-net-11197-1778861.jpg
 2. 2. Format del curs • El curs té reconeixement de 16 hores de formació: – 4 sessions presencials de 3h. (17,30h. a 20,30h.) – 4h de treball autònom. • Calendari: 10, 12 i 19 24 d e maig 2016 • Continguts: – Coneixement de la comunitat escolar. – Estratègies de participació i implicació. – Gestió institucional. – interacció del centre amb el context. • Avaluació: – 80% d’assistència a les sessions presencials i qualificació d’assoliment d’objectius igual o superior a 5 – Reconeixement de formació directiva del Departament d’Ensenyament: 16 hores (4 sessions presencials de 3 i 4 de treball no presencial)
 3. 3. Objectius i Continguts OBJECTIUS: • Aportar coneixements sobre la comunitat educativa i sobre l’entorn: entorn institucional, entorn socioeconòmic cultural i la seva influència o relació amb el centre. • Adquirir capacitats i habilitats per a la gestió de la participació de la comunitat educativa en el centre escolar, del professorat, de l’alumnat i de les famílies per a millorar-ne l’equitat, la cohesió, la implicació i el compromís. • Dinamitzar la comunicació i les relacions amb l’entorn intern i extern del centre escolar: establir estructures, xarxes, programes projectes per a promoure la interacció del centre amb l’entorn CONTINGUTS: • Coneixement de la comunitat escolar com a comunitat educativa per aconseguir l’èxit educatiu. • Estratègies de participació i implicació. Models organitzatius que generen sentiment d’identitat amb tots els membres de la comunitat educativa: professorat, alumnat i famílies. • Gestió institucional per a traslladar-hi necessitats i formular-hi propostes. • Estratègies per a la interacció del centre amb el context intern i extern: accions per impulsar i gestionar el treball en xarxa amb agents educatius i socials; valorar la importància de l’entorn, i identificar les seves possibilitats.
 4. 4. Continguts http://www.hucknet.com/media/img/images/444-1-p2_.jpg Innovació
 5. 5. MLE Modern Learning Environments: MLE.education.govt.nz MLE http://unleash.alingham.com/2015/are-modern-learning-environments-a-fad/
 6. 6. The invisible present teacher…
 7. 7. Posta en comú? 1. L’alumne és el protagonista 2. Es considera la naturalesa social de l'aprenentatge 3. Les emocions són part integral de l'aprenentatge 4. El reconeixement de les diferències individuals 5. La inclusió de tots els estudiants 6. Avaluació per a l'aprenentatge 7. Connexions de coordinació horitzontal i verticals http://www.oecd.org/edu/ceri/The%20ILE%20project.pdf
 8. 8. John Dewey: School Lab http://www.cyberus.ca/~pballan/Fig18.jpg The Textile Room at the Dewey school (c. 1896).
 9. 9. Rosa Sensat: “New School” 1914: L’escola del Bosc de Montjuich, Barcelona http://www.ateneubcn.org/sites/default/files/escolabosc1_0.jpg http://www.ateneubcn.org/agenda/rosa-sensat-educacio-grans-catalanes
 10. 10. CLIL, STEM, STEAM, Erasmus+ http://www.immanuel.sa.edu.au/PageFiles/2821/Exceptional%20Learners.jpg
 11. 11. En quina innovació estem pensant? https://image-store.slidesharecdn.com/e7febc6a-0e93-4fda-9ae3-80315233fbd4-original.jpeg
 12. 12. Coneixeu la xarxa “Escola Nova 21” ? http://www.escolanova21.cat/
 13. 13. El treball en xarxa… en què consisteix? http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/304/amz/worldservice/live/assets/images/2013/10/23/131023111157_ mujer_con_muchos_celulares_304x171_spl_nocredit.jpg
 14. 14. La xarxa, la doble metàfora… Cohesiona i defineix l’espai intern http://azu1.facilisimo.com/ima/i/3/b/6b/am_852960_6404371_177738.jpg Exten i connecta espais externs http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01/4f/bf/41/langhorne.jpg
 15. 15. El triangle competencial -Què cerquem en aquest curs?  Les Competències Claus Professionals (McLelland, 1970’s) http://web.mit.edu/reeng/www/hrpd/reports/grc-rep/grc-rep.html (Harvard, mentor de Daniel Goleman) http://thumbs.dreamstime.com/thumb_590/1300201069oZ04GP.jpg
 16. 16. L’objectiu: el lideratge per l’aprenentatge en un centre educatiu 16 Adapted from Cheryl Geisler, 1994 ESTANDARS EDUCATIUS Competencies TRETS D’IDENTITAT ESTRATÈGIES ORGANIZATIVES EN XARXA Responsabilitat, Planificació, Implicació, Coordinació, Autorregulació, Autoavaluació… Lideratge de xarxes Presa de decisions
 17. 17. Reflexió sobre finalitats i objetius: Misió - Visió - Gestió - Acció Consolidació cultural (continuïtat-reproducció) Equitat i justícia social (evolució-innovació) Inserció sòcio-laboral Èxit i excel·lència professional (competències bàsiques) Satisfacció d’expectatives Realització i creixement personal (educació emocional) Fuente: adaptado de John West-Burnham Individu Societat
 18. 18. Omple aquesta espiral amb 3 objectius pel teu centre Cal visualitzar la Innovació Recursiva Plan Do Study Act
 19. 19. http://www.acreditacionfada.org/uploads/images/investigacion.jpg Escola Ampa PoliesportiuAjuntament ONGxx ImmigrantsEsc.Pares Equip Local Club Ball IntegracióCohesió S. Connexions per la transformació socioeducativa dinamitza impulsa informa implica motiva democratitza cohesiona forma generalitza fa sostenible integra
 20. 20. Evolució d’organigrames escolars Visió PiramidalDirecció Càrrecs de coordinació Professorat Alumnat Teixit Organitzatiu Direcció Suports educ. Professorat Alumnat Lideratge Coordinació Participació Informació
 21. 21. L’escola, una estructura orgànica…
 22. 22. Per donar sentit al sistema… El compromís individual a l’esforç d’un grup: Això és el que fa funcionar un equip, una societat, una civilització. Vince Lombardi http://4.bp.blogspot.com/_SqhhJb_P3Kk/Sbf4Yx23J9I/AAAAAAAAFwQ/svbTQI5WQCw/s400/infrared+d.jpg
 23. 23. L’evolució dels paradigmes en educació Adaptar societats a l’economia industrial -Formar hàbits Reproducció de models: Ivan P. Pavlov, B. F. Skinner, Albert Bandura, Ed. Lee Thorndike John B Watson ... Continguts científics: -Possitivisme -Mecanicisme (Causalitats…) Canviar societats industrials en capitalismes -Educar especialistes Anàlisi: Ferdinand Saussure, Roman Jacobson, Claude Lévy-Straus, Herbert Spencer, Talcott Parson... Estructures i models: -Formalisme i -Funcionalisme (Epistemologies...) Econ. multinacional vers la globalització transnatconal. -Educar en el canvi Interacció: Jean Piaget, Lew S. Vygotsky, Jerome Bruner, Laurence Kohlberg, Kieran Egan... Construcció i creació: - Evolucionisme - Psicogènesis (Paradigmes…) L’economia virtual en el món hiperconnectat en xarxes participatives: -Inspirar emprenedoria Multi-perspectiva: Howard Gardner , George Siemens Stephen Downes Sugata Mitra Mark Johnson George Lakoff… Connexions i xarxes: - Lideratge participatiu - Autonomia i proacció (Autopoiesi…) Conductisme Estructuralisme Constructivisme Connectivisme Ref: Neus Lorenzo & Grup 6.sis, ICE-UB, 2012
 24. 24. Les prioritats de l’organització (Trading Values Game) https://s3.amazonaws.com/media.glassdoor/eep/241270/071212_Values_1725x810PAN_18741.jpg Les organitzacions creixen sota els principis de la gent que les desenvolupa… MB Seguiu les instruccions!
 25. 25. Canvi educatiu i cultura escolar: Creació de comunitat Característiques del Centre Rendiment de l’alumnat Característiques del Centre Rendiment de l’alumnado Com és un centre eficaç Com es converteix en un centre eficaç Característique del Centre Capacitat de desenvolupament Rendiment de L’alumnat
 26. 26. …tot és una qüestió de perspectiva! (o potser no?) http://thevirallane.uniquephysiquesm.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/01/perfectly-timed-photos-funny.jpg www.dumpaday.com
 27. 27. Respon les preguntes… i d’aquí a 10 anys! 1 2 3 5. Què estàs estudiant? 6. Què hauràs d’estar estudiant? Autoregulació i autoconsciència (flow) 3. Què fas habitualment? 4. Què t’agradaria fer? 1. Qui ets? 2. Qui t’agradaria ser?
 28. 28. Des de la xarxa cognitiva… (els “Teixits” d’aula) http://img.archiexpo.com/images_ae/photo-g/playground-climbing-net-11195-5314971.jpg
 29. 29. A la xarxa d’equip docent… (les “Coordinacions” al centre) https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/a2/cb/9b/a2cb9b2f6f75ee888857251bf2177b93.jpg
 30. 30. ...A l’autopoiesis dels equips docents •El ser humà es relaciona en l’entorn mitjançant estratègies individuals i col·lectives (interacció emergent). •La interacció en els grups de treball genera competències i rols diversificats (especialització emergent) •L’especialització i les funcions específiques creen equips organitzats amb estructures de lideratge, col·laboració i delegació. Autoconeixement: Assertivitat i visió de conjunt Empatia: Escolta activa i coneixement de l’equip Lideratge: Coordinació i gestió delegada Maturana, H. y Varela, F.
 31. 31. Autopoiesis: resposta i retroalimentació Maturana, H. y Varela, F. (1990). El árbol del conocimiento. Madrid: Debate. (Ed. chilena 1983) http://www.ediuoc.es/libroweb/3/210.htm. Continuity: The organisms hold changes when those changes are compatible with the existence of the own organisation. Els canvis individuals es donen quan hi ha necessitat i oportunitat, compatible amb un context favorable a la continuitat (stasi) http://images.diariolibre.com/showimage.php?typeid=17&imageid=277763
 32. 32. Autoregulacio: adaptació al context i l’entorn Maturana, H. y Varela, F. (1990). El árbol del conocimiento. Madrid: Debate. (Ed. chilena 1983) http://www.ediuoc.es/libroweb/3/210.htm. Readiness: The state of a system is what frames any possible development of the organisation, as much as the context and environmental opportunities L’estat intern d’un sistema defineix el desenvolupament orgànic de l’organització, tant o més que les possibilitats externes http://www.bioblogia.com/wp-content/uploads/2011/06/Celulas-madre-inducidas.jpg
 33. 33. Autopoiesis: asociacions i oportunisme Maturana, H. y Varela, F. (1990). El árbol del conocimiento. Madrid: Debate. (Ed. chilena 1983) http://www.ediuoc.es/libroweb/3/210.htm. “Por un lado, podemos ver una red de transformaciones dinámicas que produce sus propios componentes que es la condición de posibilidad de un borde y, por otro, podemos ver un borde que es la condición de posibilidad para el operar de la red de transformaciones que la produjo como una unidad" (Maturana y Varela, 1990). Qualsevol canvi genera una xarxa de transormacions associades… http://2.bp.blogspot.com/-CFvTcGWj7iE/UI7QqjHHrJI/AAAAAAAAAHg/HIgyhwNsO40/s1600/2-CANCER- TUMOR-MALIGNO-6f614630-626f-102d-a231-0019b9d5c8df.jpg
 34. 34. Formació d’equips: clusters, xarxes i sistemes Smith, L y Thelen, E. (1993). A Dynamic Systems Approach to Development. Cambridge Mass. MIT Press. http://www.ediuoc.es/libroweb/3/212.htm Non-linear systems, chaotic and unpredictable, can adopt a global configuration that may be recognised Els equips de transformació generen una imatge de canvi conjunt http://faisalmamsa.com/wp-content/uploads/2014/06/braincells-4.jpg
 35. 35. Gestió d’equips: identificació de Sistemes Complexos Maturana, H. y Varela, F. (1990). El árbol del conocimiento. Madrid: Debate. (Ed. chilena 1983) http://www.ediuoc.es/libroweb/3/210.htm. la delimitación de "unidades de organización" que producen organización es típico de los fenómenos autopoiéticos. En una organització que apren, tots els participants generen nou teixit en xarxa… http://diseasebiophysics.seas.harvard.edu/wp-content/uploads/2013/07/10_Merge_5.jpg
 36. 36. La xarxa, una eina pel canvi http://www.hags-smp.co.uk/resources/uploads/SMP_products/images/rp822s_b.jpg
 37. 37. Creixement i sostenibilitat de les xarxes Fortaleses: •Control •Cohesió •Homogeneïtat •Límits •... Febleses: •Centralisme •Rigidesa •Desconnexió •Dependència •Extensió •Recursos •Lentitud •Tensió •… … ...
 38. 38. Comunicació i transferència en xarxes http://www.ictp.trieste.it/~radionet/1997_workshop/networking/basics.html “Los fenómenos emergentes de las sociedades humanas se plasman en los circuitos comunicativos que dan lugar a unidades significativas de organización (Internet es un ejemplo dinámico en evolución)” Topologia de xarxes
 39. 39. Coodinació: Concepte i plantejament Definició: •Estratègia metodològica flexible i integrada, que esdevé eix estratègic i requereix una planificació sistemàtica.  Recurs de supervisió, d’assessorament, de formació o de detecció...  Procés treball col·lectiu, cooperatiu i col·laboratiu per a l’acció sistèmica  Resultat circuits i seqüències d’actuació, de seguiment, de garantia de drets i deures. Una tàctica de control L’art d’aprendre a delegar Una estratègia de gestió participativa Manar, dirigir (definició jurídica) Organitzar, distribuir (definició econòmica) Implicar, facilitar (definició educativa) Font: John West-Burnham Liderar Delegar Coordinació?
 40. 40. L’art de liderar una xarxa de treball no està en aconseguir que la gent faci el que vulguis sinó en que la gent vulgui fer el que es decideix, i s’hi impliqui en el que fa. Distribució de xarxes de baixa jerarquia y= 1/x-c Distribució normal (Carl Friedrich Gauss) y= 1/x-c Distribució de xarxes de baixa jerarquia Liderar, necessitat emergent
 41. 41. Participació: representació de dinàmiques comunicatives emergents les organitzacions socials Ex: participació a internet (Webs)
 42. 42. Reflexió: les xarxes escolars que tenim fins ara al centre educatiu… Neus Lorenzo, 2013 Mantenir Reduir Augmentar Eliminar
 43. 43. L’objectiu de l’educació en societat: descobrir, conviure i respectar l’altre https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/1700_540187476001458_2140325106_n.jpg
 44. 44. L’invisible Univers de Connexions Ref: Hubble Space Telescope in Abell 1689, http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_matter#mediaviewer/File:Gravitationell-lins-4.jpg Material credited to STScI on this site was created, authored, and/or prepared for NASA under Contract NAS5-26555. “Quantum physics implies that we can no longer regard the world as a collection of objects, but as a series of connections.” –Werner Heisenberg, 1958
 45. 45. http://www.nickwhite.co.uk/blog/wp-content/uploads/2011/10/429Sutopian.jpg L’invisible Univers social
 46. 46. http://storage.koinup.com/100518x271063/271063-6.jpg La participació de les ombres
 47. 47. Cal reconèixer l’univers invisible per gestionar les xarxes humanes de l’entorn educatiu http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/651/cache/shaman-mongolia-drake_65153_990x742.jpg
 48. 48. Què caldria, per generar organitzacions educatives eficients? Activitat col·lectiva: seguiu les instruccions

×