Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10 nl is_formacio_directors_ marc plurilingüe (sessio 2f)

1,101 views

Published on

Sessio 2 Gep

 • Be the first to comment

10 nl is_formacio_directors_ marc plurilingüe (sessio 2f)

 1. 1. L’escola catalana: Un marc per al plurilingüisme vers el desenvolupament competencial 2013-2018 Sessió 2
 2. 2. Continguts Sessió 1  Contextualització, organització i planificació  Seguiment d’objectius i avaluació de processos (rendiments de comptes) Sessió 2  Recursos i metodologies  Difusió i xarxes de coneixement
 3. 3. Noves experiències lectores, noves experiències vitals Image ref: http://goo.gl/CbRKh Image Ref: http://goo.gl/ZUqRA Image ref: http://goo.gl/WX0uy BMW car building chain, with aigmented reality
 4. 4. fulles branques arbre soca ombra Informació Explícita Informació Implícita Informació Referencial http://2.bp.blogspot.com/_r_MinfEBeGY/TF-IzHLUr0I/AAAAAAAAACc/RRxKqN68dpI/S1600-R/Connections+Title.jpg 4
 5. 5. Experimentació i pràctica: Ivan P. Pavlov B. F. Skinner Albert Bandura, Ed. Lee Thorndike John B Watson ... Ensenyament tradicional Estudis de grec i llatí (s.I –s.XX) Ref: http://ow.ly/f40mj Arbre de sciència, Ramon Llull, 1296 • ESCOLA: -Proporciona el model i centralitza els recursos. [escolàstica] • PROFESSORAT: - Programa per continguts • ALUMNAT (acumulació d’informació) -Aprèn per memorització de dades, [positivisme] reproducció, i creació d’hàbit. [conductisme]
 6. 6. Ensenyament modern i contemporani Ensenyament de francès i anglès (s.XX) http://ow.ly/f40YI Ref: http://ow.ly/f47W1 •ESCOLA: -Controla el procés i selecciona ritmes. [funcionalista] •ALUMNAT -Aprèn per transferència, organització d’informació i creació de coneixement. [constructivisme] Anàlisi i seqüència: Ferdinand Saussure, Jean Piaget, Lew S. Vygotsky, Jerome Bruner, Laurence Kohlberg Paul Bloom... http://ow.ly/f41NX •PROFESSORAT: - Programa per processos i rutines d’aprenentatge [evolucionisme]
 7. 7. Ensenyament innovador i proactiu Aprenentatges integrats (s.XXI) Multiperspectiva: Howard Gardner , George Siemens Stephen Downes Sugata Mitra Mark Johnson George Lakoff… Llibreta de Camp http://ow.ly/f4SGX •ESCOLA: -Facilita oportunitats i situacions d’aprenentatge diversificades [inclusiva] http://ow.ly/f4RPO Ref: http://ow.ly/f48vC •PROFESSORAT: - Programa per principis i escenaris d’aprenentatge •ALUMNAT -Aprèn per interacció, implicació i [lideratge] desenvolupament competencial. [connectivisme]
 8. 8. Materials de suport curricular ja existents (per etapes) The Restaurant The hairdresser Salon http://apliense.xtec.cat/arc/node/175 http://apliense.xtec.cat/arc/node/29404 The Hospital acting out! http://apliense.xtec.cat/arc/node/29207 The Gingerbread man http://apliense.xtec.cat/arc/node/1792 Ref: materials de l’ARC (Dep. D’Ensenyament) Materials d’anglès per a l’Educació Infantil Halloween Trick or Treat! http://apliense.xtec.cat/arc/node/16 Going shopping with dollars http://apliense.xtec.cat/arc/node/16
 9. 9. Materials de suport curricular ja existents (per etapes) A class full of super Painting Together http:// apliense.xtec.cat /arc/node/29403 heroes http://apliense.xtec.cat /arc/node/1835 We're Reporters! http:// apliense.xtec.cat /arc/node/29405 Famous Painters http://apliense.xtec.cat /arc/node/29436 Summer Holidays http://apliense.xtec.cat /arc/node/1746 School Survey http:// apliense.xtec.cat /arc/node/1787 Ref: materials de l’ARC (Dep. D’Ensenyament) Materials d’anglès per a l’educació primària Illustrating a song http://apliense.xtec.cat /arc/node/1533 Acting out! Go! http://apliense.xtec.cat /arc/node/29559
 10. 10. Materials de suport curricular ja existents (per etapes) Your Moodle Profile A Game Review http://apliense.xtec.cat /arc/node/29165 http://apliense.xtec.cat /arc/node/29167 Go Green http://apliense.xtec.cat /arc/node/29189 A man with a dream http://apliense.xtec.cat /arc/node/1671 The Story of my Life http://apliense.xtec.cat /arc/node/1181 High School Life http:// apliense.xtec.cat /arc/node/970 Ref: materials de l’ARC (Dep. D’Ensenyament) Materials d’anglès per a l’educació secundària A recipe from the UK http://apliense.xtec.cat /arc/node/1179 Reading Strategies with "Zorro" http://apliense.xtec.cat/arc/node/923
 11. 11. Materials de suport curricular ja existents (per etapes) The Weather (Infants) http://alexandria.xtec.cat/mod/ data/view.php?d=4&rid =448&filter=1 Amazing Animals (Second Cycle) http://alexandria.xtec.cat/mod/ data/view.php?d= 4&rid=275 Autumn (IE) http://alexandria.xtec.cat/ mod/data/view.php?d=4&rid =583&filter=1 What time is it? (SC) http://alexandria.xtec.cat/mod /data/view.php?d=4&rid=81 Materials d’anglès per a l’educació Shapes (IE) primària i http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4&rid =472&filter=1 secundària Parts of the Body and face (First Cycle) http://alexandria.xtec.cat/mod/ data/view.php?d= 4&rid=294 Ref: materials d’Alexandria (Dep. D’Ensenyament) What are you like? (Third Cycle) http://alexandria.xtec.cat/mo d/data/view.php?d=4 &rid=41#presentacio People and professions (TC) http://alexandria.xtec.cat/ mod/data/view.php ?d=4&rid=666
 12. 12. Le Petit Prince (2 ESO) http://apliense.xtec.cat /arc/node/29256 Saveurs et cuisine (1 ESO) http://apliense.xtec.cat /arc/node/29630 Monuments du monde (3 ESO) http://apliense.xtec.cat/arc/ node/29610 Le petit Nicolas: Le film(3 ESO) http://apliense.xtec.cat/arc/node/296 On y va (4 ESO) http://apliense.xtec.ca t/arc/node/29474 Couleurs, formes et saveurs (Primary/ESO) http://apliense.xtec.cat /arc/node/29557 Ref: materials de l’ARC (Dep. D’Ensenyament) Materials de francès per a l’educació primària i secundària Le dîner des cons. (4 ESO) http://apliense.xtec.cat/arc/node/29 Voyage à Paris (ESO/BAT) http://apliense.xtec.cat/ar c/node/29416
 13. 13. Materials de suport curricular ja existents (per etapes) Paris, on t'aime http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4 &rid=658 Jours de la semaine Parcours à Paris http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4 &rid=1466 Chercher un logement http://exchange.smarttech.c om/details.html? id=aa0ddcbe-c5ea-403ca4e1-3756101cf053 Verbe Avoir http://exchange.smarttech.co m/details?id=c8c93 de0-fa08-443f-b4a6f980e1ad2793 Verbes irréguliers en –RE comme "prendre" http://exchange.smartt ech.com/details.html?i d=f9e0ac82-9e8c-4b73 -881b-84f9ed175b8 Ref: materials d’Alexandria (Dep. D’Ensenyament) i Smart Exchange http://exchange.smarttech. com/details.html?id=7733 24d7-dcff-4368-a362ebcc36a0a6d5 Materials de francès per a l’educació primària i secundària Des animaux http://exchange.smarttech.co m/details.html?id=b181d64fe427-419f-9d02199007627e2d Le temps http://exchange.smarttech.com /details.html?id=ea51 a06b-53b1-4646-9 52a-7751f013665a
 14. 14. Materials de suport curricular ja existents (per etapes) Mathématiques en français pour télécharger (TC) http://mathematique.tableau-noir.net/exerc math_cycle_iii.html Le corps humain (FC/SC) http://exchange.smarttech.com/ details.html?id=4a57d2cf-b3 f7-4736-9a7f-8f5d6f136cf9 Items français typiques (TC-ESO) La chaine alimentaire (SC) http://exchange.smarttech.com/details.html?id=57 20e491-0316-4705a390-1360951efc6b L'Égypte Ancienne (TC) http://exchange.smarttech.c om/details.html?id=e46b 6292-d437-432d-90e 2-b32b082676de http://lewebpedagogique.com/je ulangue/files/2011/01/M JFranceTypique.pdf Materials de francès per a l’educació primària i secundària Qu'est-ce qu'une civilisatión? (TC) http://exchange.smarttech.com/details.html?id=0befcfc7-0f2e-4f2f -b1ec-8f55b8b5a742 Faits divers - Vrai ou Faux? (ESO/BAT) http://lewebpedagogique.com/jeul angue/files/2011/01/Intrus FaitsDivers.pdf Francolab québecois avec fiches pédagogiques à télécharger (ESO/BAT) http://francolab.tv5.ca/proje ts/200/Maudits-francais?u nite=507eab5a0e128 Ref: materials de diferents repositoris
 15. 15. Materials de suport curricular ja existents (per etapes) Les parts del cos en alemany (TC/ESO) http://alexandria.xtec.cat/m od/data/view.php?d =4&rid=254 Primary resources in Italian (SC/TC) http://www.primary resources.co.uk/mfl/ mfl_italian.htm Jocs de vocabulari en alemany (TC/ESO) http://www.digitaldialec ts.com/German.htm Italian online (ESO) http://www.iluss.it/ schede_gram_free. html Eine Reise nach Deutschland (ESO) http://alexandria.xtec.cat/mo d/data/view.php?d=4& rid=47#presentacio German Studystacks Flashcards in German (ESO) http://www.study stack.com/German Ref: materials d’Alexandria (Dep. D’Ensenyament) i d’altres repositoris Materials d’alemany i d’italià per a l’educació secundària Learn Italian Pod (ESO/BAT) http://www.learnita lianpod.com/ Short lessons in Italian http://mylanguages.org/lear n_italian.php
 16. 16. Materials de suport curricular ja existents (per etapes) Wine making processes Developing writing skills (Indústries alimentàries) (Administració i gestió) http://alexandria.xtec. cat/course/view.php ?id=507&topic=0 http://alexandria.xtec.cat/m od/data/view.php?d =2&rid=1608 Photovoltaic System Installations (Electricitat i Job hunting (FOL) http://alexandria. xtec.cat/course /view.php?id= 502&topic=0 Receiving the costumer in the workshop (Transport i manteniment de vehices) http://alexandria.xtec. cat/course/view.php ?id=500&topic=0 The enemies of our garden (agrària) http://alexandria.xtec .cat/course/view. php?id=494&topic=0 Ref: materials d’Alexandria (Dep. D’Ensenyament) electrònica) http://alexandria. xtec.cat/course/view .php?id=486&topic=0 Materials d’anglès per a la Formació Professional Microcontroler programming (Electricitat i electrònica) http://alexandria.xtec. cat/course/view.php? id=484&topic=0 Have you tried turning it on and off again? (Informàtica i comunicacions) http://alexandria.xtec .cat/course/view.php ?id=477&topic=0
 17. 17. Materials de suport curricular ja existents (per etapes) The Restaurant The hairdresser Salon http://apliense.xtec.cat/ arc/node/1753 http://apliense.xtec.cat/ arc/node/29404 The Hospital acting out! http://apliense.xtec.ca t/arc/node/29207 The Gingerbread man http://apliense.xtec.c at/arc/node/1792 Ref: Materials de l’ARC (Dep. D’Ensenyament) Materials d’anglès per a l’Educació Infantil Halloween Trick or Treat! http://apliense.xtec.c at/arc/node/1619 Going shopping with dollars http://apliense.xtec.c at/arc/node/1618
 18. 18. ol a rs esc Ex tra Co de ne l m i xe so e d me c ia i n nt a tu li cu r al ltu , ral Treballem la integració competencial en Ll ua g n a sa le g Competències integrades i integradores http://small-projects.org/wp-content/uploads/2013/03/%D8%A7%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B94.jpg
 19. 19. Emprenedoria, estudi, creativitat... http://www.zastavki.com/pictures/2560x1600/2011/Creative_Wallpaper_Life_paints_028767_.jpg
 20. 20. Autonomy Del coneixement lineal al coneixement modular Knowledge http://photography.nationalgeographic.com/photography/photo-of-the-day/eastern-screech-owl-georgia/ http://photography.nationalgeographic.com/photography/photo-of-the-day/eastern-screech-owl-georgia/
 21. 21. Escenaris d’aprenentatge Coneixement del medi natural, social i cultural: Tema 3:El Mercat-”Markets” Classe d’anglès: Unit 3: “At a restaurant” Extraescolars: Activitat 4: Excursió al camp Lèxic: Menjar Diàleg Escollir i seleccionar Lèxic: Menjar Lèxic: Menjar Diàleg Escollir i seleccionar http://cogprints.org/637/1/LearnbyDoing_Schank.html Escollir i seleccionar Roger C. Schank “Learning by doing”
 22. 22. L’experiència personal comporta la comprensió profunda de la llengua Jordi va demanar Humus per a tots dos Jordi Humus tots va demanar … … restaurant cuina àrab oli de sèsam pa de pita … … http://24.media.tumblr.com/tumblr_lruo8cPCHw1qarop6o1_400.gif Conducta a taula Hàbits nutricionals Formes de pagament Comunicació narrativa
 23. 23. fulles branques arbre soca ombra Informació Explícita Informació Implícita Informació Referencial http://2.bp.blogspot.com/_r_MinfEBeGY/TF-IzHLUr0I/AAAAAAAAACc/RRxKqN68dpI/S1600-R/Connections+Title.jpg 23
 24. 24. Capacitats cognitives PISA (2000-2012) LECTURA MATEMÀTIQUES CIÈNCIES Accedir i obtenir informació i accedir a la informació de textos continus i discontinus en diferents medis. Formular situacions matemàtiques: els individus determinen d’on poden extreure les matemàtiques necessàries per analitzar, estructurar i resoldre un problema Identificar events científics: Reconèixer events que es poden explorar científicament i identificar les seqüències clau d'una investigació científica. Integrar i interpretar el text: desenvolupar una comprensió global i elaborar una interpretació amb criteri Utilitzar conceptes, fets, procediments i raonaments matemàtics: es duen a terme els procediments matemàtics necessaris per obtenir resultats i solucions matemàtiques, com per exemple realitzar càlculs aritmètics, solucionar equacions, treure deduccions lògiques de premisses matemàtiques, realitzar operacions simbòliques, extreure informació de taules i gràfiques, representar i tractar amb formes en l’espai, i analitzar les dades Explicar fenòmens científicament: aplicar coneixements de ciències en una situació donada, per descriure o interpretar científicament fenòmens per fer prediccions sobre els supòsits i els canvis que se’n deriven. Reflexionar sobre forma i contingut: Valorar i avaluar l’adequació entre els elements de la forma i el contingut d’un text o document de qualsevol format o mèdia. Reflexió i Interpretar, aplicar i avaluar resultats matemàtics: s’han d’aplicar solucions o raonaments matemàtics en el context d’un problema i determinar si els resultats són raonables o tenen sentit en aquell context Utilitzar evidència científica: interpretar les evidències per treure conclusions, explicar-les, i identificar les situacions, l'evidència i el raonament que en donen suport, i a més a més, reflexionar sobre les seves implicacions. Literalitat i Comprensió Explícita Inferència i Comprensió Implícita Comprensió Referencial http://4.bp.blogspot.com/-kj0JhziINN8/TileawGxsMI/AAAAAAAAAXs/40lKkQjkEWY/s400/ilustr%2B78maria%2Bvila : http://elbonia.cent.uji.es/jordi/wp-content/uploads/2011/04/bloom_taxonomy.jpg
 25. 25. Informació explícita En quin cas NO podrem muntar aquest moble? a) Si perdem una volandera b) Si es trenca el suport c) Si es torça el trident d) Mai podré muntar-lo. http://i.imgur.com/KQQNV.png
 26. 26. Informació implícita: La Natura evoluciona per mutacions adaptatives La girafa ha evolucionat amb la prolongació del seu coll, per arribar a les fulles més altes dels arbres. •Quines defenses han desenvolupat les plantes per evitar els depredadors? https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/575896_283462288457378_482229008_n.jpg
 27. 27. Conscipènia estratègica Did ancient Greeks have Laptops? 1.How do you know that? 2.How can we prove it? 3.What sources of information can we trust? How can we learn about the past? Image ef: http://ow.ly/a8PeE
 28. 28. El repte cognitiu i l’acompanyament docent reproduir: Identificar, 1 -Quin són aquests personatges 2 fets en LEGO? 1. La Família Simpson 2. Les Tortugues Ninja 3. South Park 4. Els Barrufets 5. Atèrix i Obèlix 6. Epi i Blas 7. Donald i els seus nebots 8. Els Daltoin i Luky Luck 3 4 5 Inferir, 6 7 https://scontent-b.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/1230038_577236908999128_538551609_n.jpg associar: -Quins elements ens ajuden a distingir-los, identificar-los...? 8Valorar, deduir, reflexionar: -Quins lligams familiars,socials o emocionals representen?
 29. 29. Polítiques lingüístiques d’aprenentatge integrat de llengües i continguts (AICLE 2012) Cal prioritzar: [+] Aprenentatge actiu [+] Ús significatiu i contextual de la llengua. [+] Adquisició integrada de continguts [+] Comunicació efectiva, interacció [+] Estratègies d’aprenentatge de llengua [+] Pensament crític, ments inquisitives [+ Participació cultural i activisme social... European Famework for CLIL teacher education: http://ow.ly/dLWTQ Cadre européen pour la formation des enseignants à l’EMILE: http://tiny.cc/4sk1dw
 30. 30. … Però com avaluem? EXAMEN: Present continu NAME : 1.Quin significat té el present continu? 2. Escriu la forma afirmativa del verb WORK 3. Escriu la forma negativa del verb EAT en present continu 4. Escriu la forma interrogativa del verb RUN 5. Tradueix el què has escrit a l’exercici 2, 3 i 4
 31. 31. Diferents maneres d’avaluar: Les eines d’avaluació • • • • • • • • • • • • • • • • Registres i anecdotaris per a l’observació de la realitat … Portfolio personal de seguiment i recollida d’evidències. Qüestionaris i formularis (KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory) , etc…) Mapes conceptuals i diagrames de visibilitat de dades Rúbriques temàtiques o procedimentals Pautes d’acció, bases d’orientació, protocols... Conversa, diàleg directe, debats... Vídeos i enregistraments d’àudio… Proves escrites, exàmens, informes… Projectes, murals, reculls, dossiers, herbolaris, col·leccions … Dramatitzacions, representacions… Maquetes i models… Exposicions, presentacions… Documents escrits, textos, produccions… Plànols, gràfics… Reflexions, deduccions i generalitzacions…
 32. 32. Els indicadors estàtics Lèxic Gramàtica Contingut Ús del vocabulari Correcció lingüística Organització d’idees
 33. 33. Indicadors significatius Els indicadors dinàmics entenedor contingut coherent contingut rellevant lèxic adequat connectors senzills ús d’estructures aspectes formals - ortografia puntuació registre acadèmic Escala de qualitat registre social personal quotidià +
 34. 34. Esquema transferible (proposta inicial) TRAINING OUTLINE a)Initial negotiation: 10 tips for success or “must do’s” (adapted to each area) b)Input material: texts of different types and supports, dealing with: ICT (TIC): Information and communication technologies LCT (TAC): Learning and communication techniques EPT (TEP): Empowerment and participation strategies c)Three PISA levels of cognitive processes for reading/ mathematical/ science literacy: 1. Explicit: retrieving information 2. Implicit: reasoning and use and application 3. Reflection: form and content analysis for decision making d)Short tasks to deal with diversity: extension and revision e)Collaborative problem solving Methodology: Project based / Task based /Teamwork based learning /Action-Reflection / Flipped Classroom… f)Assessment tools: e.g. rubrics and surveys g)Participants outcomes: a teaching unit with clear learning objectives and simple, modular production / individual outcomes. LEVEL: Last course Primary (6è primària) and first course secondary ESO 1)
 35. 35. Formació en acció: Quatre Sessions quinzenals Content Session 1 Teacher training Working in class: Steps: building the final project -10 tips for success - Exploring texts and documents: -Selecting a document. -10 tips for success - Classroom activities: -Identifying cognitive levels: •Explicit information •Implicit reasoning •Reflection for decision making and problem solving •Explicit information •Implicit reasoning •Reflection for decision making and problem solving. - Replication and transference. - Dealing with: Session 2 -Dealing with diversity: extension and revision •MI, special needs… •… … … -Replication and transference. • extension and revision •(MI, special needs…) Adding adtivities: -Dealing with diversity: extension and revision -Exploring collaborative problem solving approaches: •Project based / L •Task based L •Teamwork based L. •Action-Reflection •Flipped Classrooms Replication and transference. -Working on collaborative problem solving •Project based learning activities -Adding a Project based learning activity: •Collaborative problem solving - Exploring Assessment tools • Rubrics and surveys Replication and transference. -Using assessment tools: • Rubrics and surveys - Adding assessment tools • rubrics and surveys -Final revision -Final delivery -Initial negotiation. -Materials: texts & docs. -Dealing with diversity: extension and revision Session 3 -Collaborative problem solving competencies •Project based learning activities Session 4 Assessment tools: • Rubrics and surveys • Explicit information • Implicit reasoning • Reflection for decision making and problem solving •Explicit information •Implicit reasoning •Reflection for decision making and problem solving
 36. 36. Formació en acció Reflexió sobre la practica a) Transferència en la gestió del coneixement: -Formació externa -Aplicació a l’aula -Activitats de l’alumnat b) Materials modulars: -Documents externs -Selecció dels docents -Selecció de l’alumnat http://castletv.net/wp-content/forumuploads/shena/2013/06/mirror.jpg 39
 37. 37. El professorat és el facilitador del l’accés al coneixement, de la construcció del pensament crític i de la reflexió dels valors sobre la transformació socials . Moltes gràcies per fer tan bona feina! Ref: http://drupal.in-cdn.net/cdn/article/public/cultural_intelligence.jpg
 38. 38. Portals internacionals de referència: • UNESCO: Languages & Multilingualism. http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/languages-and-multilingualism/ • European Commision: Erasmus + (E for All, E4A). http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/ • NESSE: Network of experts in Social Sciences of Education and Training http://www.nesse.fr/nesse/nesse/activities/reports / •Eurydice: Education and Training Programmes http://eacea.ec.europa.eu/education/index_en.php

×