Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trở Về Quá Khứ, Kiến Tạo Tương Lai

524 views

Published on

"Trở Về Quá Khứ, Kiến Tạo Tương Lai" sẽ giúp bạn hiểu thêm về tương lai và quá khứ của bản thân

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trở Về Quá Khứ, Kiến Tạo Tương Lai

 1. 1. Đã mang tiếng ở trên trời đất, phải có danh gì với núi sông
 2. 2. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui,chọn những bông hoa, chọn những nụ cười.
 3. 3. Số đông có thể là đúng, số đông có thể là sai nhưng quyết định thì vẫn là ở bạn.
 4. 4. Đừng đi tìm các kỳ quan bên ngoài, hãy tìm các kỳ quan trong con người bạn.
 5. 5. Đừng dành cả tuổi trẻ lao theo danh vọng rồi tuổi già đánh đổi tất cả để lấy lại sức khỏe .
 6. 6. Người ta không mắc sai lầm vì dốt, người ta mắc sai lầm vì cứ tưởng mình là quá giỏi.
 7. 7. Cảm xúc quyết định hành động
 8. 8. Tâm hồn tự tại và bình an sẽ tạo ra nguồn năng lượng vô hạn cho con người.
 9. 9. Tự tin là việc bạn hiểu đúng giá trị bản thân của mình.
 10. 10. Nền kinh tế thế giới có thể toàn cầu hóa, thời đại công nghiệp đang chuyển sang thời đại thông tin song thời nào cũng cần có ước mơ để chinh phục mọi dưới hạn.

×