Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
L/O/G/O
Công ty cổ phần đào tạo
Nói Là Làm
Giám đốc: Đỗ Duy Hưng
www.themegallery.com
NỘI DUNG
Định vị thƣơng hiệu NLL
Đặc điểm chƣơng trình huấn luyện
Loại hình sản phẩm
Lợi thế cạnh tra...
www.themegallery.com
ĐỊNH VỊ THƢƠNG HIỆU NLL
Chuyên xây dựng, tổ chức các chương trình huấn
luyện do các chuyên gia, diễn ...
www.themegallery.com
ĐẶC ĐIỂM CHƢƠNG TRÌNH
HUẤN LUYỆN
YẾU TỐ
TẠO NÊN
CHƢƠNG
TRÌNH HUẤN
LUYỆN
#5
#1
Nội dung chƣơng
trình
#...
www.themegallery.com
SẢN PHẨM
Nhóm sản phẩm NLL
Cơ bản
Nâng cao
- Thành công đột phá
- Chiến lƣợc tăng doanh số
- Bậc thầy...
www.themegallery.com
SẢN PHẨM
Nhóm
Đặc điểm
Nhóm cơ bản Nhóm nâng cao
Nội dung
Đi sâu vào giải quyết nhận thức
trước, sau ...
www.themegallery.com
LỢI THẾ CẠNH TRANH
SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG
CẠNH
TRANH
Lợi thế
Hợp tác độc quyền về 1
sản phấm hoặc 1 nh...
www.themegallery.com
THỊ TRƢỜNG
Nhóm
Đặc điểm
Sản phẩm cơ bản Sản phẩm nâng cao
Giá 300 – 400K 1.5 tr – 3tr
Đặc điểm thị
t...
www.themegallery.com
KẾT NỐI BNI
* Nhờ sự hỗ trợ của các anh chị trong BNI
=> Kết nối với những người có quyền quyết định ...
L/O/G/O
Công ty cổ phần đào tạo Nói Là Làm | Giám đốc: Đỗ Duy Hưng
Xin chân thành
cảm ơn!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Trình bày 10 phút - NLL

591 views

Published on

http://nll.com.vn
Bí quyết trình bày chỉ trong 10 phút, để bạn tỏa sáng tại nơi làm việc. Giúp bạn thành công trong cuộc sống và công việc

Published in: Business
 • Be the first to comment

Trình bày 10 phút - NLL

 1. 1. L/O/G/O Công ty cổ phần đào tạo Nói Là Làm Giám đốc: Đỗ Duy Hưng
 2. 2. www.themegallery.com NỘI DUNG Định vị thƣơng hiệu NLL Đặc điểm chƣơng trình huấn luyện Loại hình sản phẩm Lợi thế cạnh tranh4 1 2 3 5 Thị trƣờng 6 Kết nối BNI
 3. 3. www.themegallery.com ĐỊNH VỊ THƢƠNG HIỆU NLL Chuyên xây dựng, tổ chức các chương trình huấn luyện do các chuyên gia, diễn giả hàng đầu đào tạo về kỹ năng làm việc và phát triển bản thân
 4. 4. www.themegallery.com ĐẶC ĐIỂM CHƢƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN YẾU TỐ TẠO NÊN CHƢƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN #5 #1 Nội dung chƣơng trình #4 Thƣơng hiệu của ngƣời đứng huấn luyện. #2 Tiêu đề chƣơng trình #3 Hội trƣờng, sân khấu, âm thanh, ánh sáng Cách thức truyền đạt ngƣời đứng huấn luyện
 5. 5. www.themegallery.com SẢN PHẨM Nhóm sản phẩm NLL Cơ bản Nâng cao - Thành công đột phá - Chiến lƣợc tăng doanh số - Bậc thầy thuyết trình - Giao tiếp và đọc vị - Khám phá tài năng - Bán hàng nhƣ chuyên gia - Đại hội sales - La bàn định hƣớng thành công - Big show thành công
 6. 6. www.themegallery.com SẢN PHẨM Nhóm Đặc điểm Nhóm cơ bản Nhóm nâng cao Nội dung Đi sâu vào giải quyết nhận thức trước, sau đó mới đến phương pháp Đi sâu vào phương pháp Cách thức huấn luyện - 80% tập trung vào diễn thuyết. - 20% là sử dụng các phương pháp khác - 66% tập trung vào diễn thuyết, đào tạo qua phương pháp giảng dạy. - 34% tập trung vào các phương pháp huấn luyện khác. Hội trường Đông người, rộng rãi, di chuyển được ghế, tạo được năng lượng Sang trọng, không cần quá rộng, di chuyển được ghế, tọa được năng lượng Số lượng học viên 300 - 400 người 50 - 100 người
 7. 7. www.themegallery.com LỢI THẾ CẠNH TRANH SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG CẠNH TRANH Lợi thế Hợp tác độc quyền về 1 sản phấm hoặc 1 nhóm sản phẩm với các diễn giả, chuyên gia uy tín trên thị trƣờng public training + Có nguồn dữ liệu khách hàng tiềm năng để sử dụng phương pháp Direct marketing qua email, telephone. + Có các website vệ tinh để quảng bá sản phẩm
 8. 8. www.themegallery.com THỊ TRƢỜNG Nhóm Đặc điểm Sản phẩm cơ bản Sản phẩm nâng cao Giá 300 – 400K 1.5 tr – 3tr Đặc điểm thị trường - Tự bỏ tiền đi học chiếm 80% - Doanh nghiệp bỏ tiền cho nhân viên đi học chiếm 20% - Tự bỏ tiền đi học chiếm 20%. - Doanh nghiệp bỏ tiền cho nhân viên đi học chiếm 80% Tính chất môi trường - Cá nhân từ 18 – 30 tuổi - Doanh nghiệp: Giám đốc các doanh nghiệp có số lượng 4 - 15 nhân viên, giám đốc nhân sự các doanh nghiệp có trên 20 nhân viên. - Cá nhân: 25 – 40 tuổi, có tài chính tốt. - Doanh nghiệp: các doanh nghiệp có nhân sách dành cho đào tạo, nhân sự.
 9. 9. www.themegallery.com KẾT NỐI BNI * Nhờ sự hỗ trợ của các anh chị trong BNI => Kết nối với những người có quyền quyết định ngân sách đào tạo của doanh nghiệp (giám đốc, giám đốc nhân sự)
 10. 10. L/O/G/O Công ty cổ phần đào tạo Nói Là Làm | Giám đốc: Đỗ Duy Hưng Xin chân thành cảm ơn!

×