Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giá Trị Của Sự Hiện Diện - NLL

549 views

Published on

http://nll.com.vn
NLL chia sẻ đến bạn giá trị của sự hiện diện, hy vọng rằng slide này sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng mới mẻ

Published in: Business
  • Be the first to comment

Giá Trị Của Sự Hiện Diện - NLL

  1. 1. GÍA TRỊ CỦA SỰ HIỆN DIỆN Excellence Chapter
  2. 2. GÍA TRỊ CỦA SỰ HIỆN DIỆN • Triết lý của BNI: Trồng trọt chứ không săn bắn Sự khác biệt giưã thâm canh và du canh du cư
  3. 3. GÍA TRỊ CỦA SỰ HIỆN DIỆN Hội viên là khách hàng của mình. Mình là khách hàng của hội viên Bán hàng lẫn cho nhau và cùng nhau bán hàng
  4. 4. GÍA TRỊ CỦA SỰ HIỆN DIỆN Làm sao để thực hiện được cả hai triết lý này? Gặp nhau nhiều hơn Gặp nhau lâu hơn Gặp nhau sâu hơn
  5. 5. GÍA TRỊ CỦA SỰ HIỆN DIỆN • Sự hiện diện thể hiện qua: – Lúc giao tiếp mở – Khi giới thiệu 60s – Khi giới thiệu 10 phút – Khi dance 1-2 -1 – Các hoạt động khác của chapter – Khi làm trưởng ban trong LT (nhiệm kỳ 6 tháng)
  6. 6. GÍA TRỊ CỦA SỰ HIỆN DIỆN Việc cần thực hiện: Dậy sớm! Duy trì sự có mặt của anh/chị trong tất cả các hoạt động của chapter!
  7. 7. GÍA TRỊ CỦA SỰ HIỆN DIỆN Chúc các anh chị thành công!

×