Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web 2.0

781 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Web 2.0

 1. 1. A WEB 2.0
 2. 2. ¿QUE É A WEB 2.0?
 3. 3. É o nome co que se refire por vez primeira (2004) Tim o'Reilly á internet que coñecemos hoxe en día. Con el designa o cambio que se produce na web nos últimos anos, nos que se produce unha revolución, non tanto tecnolóxica, como nos contidos e na forma de elaboralos.
 4. 4. A Web pasa de ser un gran escaparate creado por uns poucos para que moitos o miren, a ser un lugar onde os contidos son creados por moitos para que moitos outros os aproveiten.
 5. 5. É unha plataforma onde se atopan os usuarios, os contidos e as ferramentas para crear novos contidos. Só hai que escoller unha entre todas elas para poder utilizala, coa vantaxe de que son ferramentas libres que non supoñen ningún coste ao usuario. Deste xeito o resultado son uns contidos que non están pechados, máis accesibles e construídos a partir dun enfoque colaborativo e participativo.
 6. 6. Esta relación totalmente nova con Internet vai ter importantes implicacións. Internet deixa de ter o caracter unidireccional que tiña ata o momento para pasar a darlle aos usuarios o papel protagonista.
 7. 7. A web 2.0 conta con multitude de ferramentas
 8. 8. ¿Como elixir unha entre todas elas?
 9. 9. Tendo en conta que queremos facer: ● Baixar ou subir información: almacéns de arquivos en distintos formatos: Videoclips: Imaxes: Sons:
 10. 10. Presentacións multimedia: Intercambio de arquivos: Comunicarse ou configurar unha comunidade virtual: Máis focalizadas a un uso profesional:
 11. 11. Publicar: Blogs: Wikis: Xenerar contidos: Entre moitos máis...
 12. 12. Por suposto gran parte de todo este conxunto de recursos, tradúcese na práctica educativa. A Escola 2.0 é un proxecto do Goberno central, que desenvolven as distintas Comunidades Autónomas, adaptándoo ao seu propio proxecto. A través del téntase de integrar as TIC nos centros educativos e contémplase o uso dun ordenador portátil por cada alumno e a dotación das aulas dunha infraestrutura que permita abrilas ao mundo.
 13. 13. ABALAR Na Comunidade Autónoma Galega a escola 2.0 é o que se deu en chamar Proxecto Abalar. O proxecto ABALAR ten a súa orixe na palabra celta "Abal", que significa mazá, a froita da sabedoría, e no termo galego "Abalar" para transmitir a mensaxe de promover e facilitar o movemento, o cambio e a transformación na educación.
 14. 14. O proxecto ABALAR
 15. 15. ➔Non se trata dunha mera dotación de infraestrutura tecnolóxica aos centros. Nin de eliminar pizarras e libros sen máis. ●As TIC deben utilizarse soamente cando aporten algo ao proceso de ensinanza aprendizaxe, cunha finalidade clara. ●Debe ir acompañada dunha serie de cambios na forma de ensinar e aprender. ●Xa que o importante non é a tecnoloxía en si, senón o uso que fagamos dela.

×